Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

Bruke en loggfil for installasjonsprogrammet til feilsøking av problemer i installasjonsprogrammet for Office

Kundestøtte for Office 2003 er avsluttet

Microsoft avsluttet kundestøtte for Office 2003 den 8. april 2014. Denne endringen har påvirket programvareoppdateringene og sikkerhetsalternativene dine. Finn ut hvordan dette påvirker deg og hvordan du forblir beskyttet.

Hvis du vil ha en Microsoft Office XP-versjon av denne artikkelen, kan du se296603 (denne artikkelen kan være på engelsk).

Sammendrag
Denne artikkelen beskriver trinn for trinn hvordan du bruker Microsoft Office-installasjonsloggfiler til feilsøking av problemer i installasjonsprogrammet for Office.

Det kan av og til hende at det oppstår et problem med installasjonsprogrammet for Office og at du ikke får en feilmelding. Selv når du mottar en feilmelding, må du kanskje bruke en installasjonsloggfil som ett av verktøyene for å finne problemet.

Denne artikkelen drøfter flere teknikker for å tolke informasjonen i Office-installasjonsloggfiler. Emnene vises i den rekkefølgen du ønsker å bruke hver teknikk. Denne artikkelen dekker ikke alle situasjoner som kan oppstå, men den drøfter flere eksempler der problemet i installasjonsprogrammet kan løses ved å tolke en loggfil i installasjonsprogrammet.

Mange artikler i Microsoft Knowledge Base som har tilknytning til installasjonsfeil, inneholder også deler med loggfiler som hjelper deg med å bekrefte at artikkelen beskriver det samme problemet som du opplever.

Opprette en loggfil

Installasjonsprogrammet for Office oppretter automatisk loggfiler i \Temp-mappen. Loggfilene har navn som ligner på følgende navn:
Loggfil forNavn på loggfil
Setup.exeMicrosoft Office Setup(####).txt
Windows Installer (systemfiloppdatering)Microsoft Office Setup(####)_Task(0001).txt
Windows Installer (Office-installasjon)Microsoft Office Setup(####)_Task(0002).txt
####-tegnene i loggfilnavnene er tall som starter med 0001. De øker med én hver gang du kjører installasjonsprogrammet. Derfor er loggfilen med det største tallet loggfilen for den seneste gangen du kjørte installasjonsprogrammet.

Obs!  Du kan bare ha én Microsoft Windows Installer-loggfil for Office-installasjonen. Hvis dette var tilfellet, ville Windows Installer-loggfilen for Office-installasjonen ha Task(0001) i loggfilen i stedet for Task(0002).

Slik tolker du loggfiler

Det kan hende at du må vise loggfilen for installasjonsprogrammet eller Windows Installer-loggfilen for Office-installasjonen, avhengig av problemet du opplever.

Loggfiler for installasjonsprogrammet

Loggfilen for filen Setup.exe file er svært kort, fordi antallet oppgaver som Setup.exe utfører, er begrenset til følgende oppgaver:
 • Lesing av Setup.ini-filen.
 • Analysering av kommandolinjen for egenskaper og brytere som må sendes til Windows Installer. En vanlig feil er å ta med følgende på en kommandolinje:
  Transform=path\transform file name.mst
  Bruk av dette på kommandolinjen produserer ikke en feilmelding under installasjonen, men transformeringen vil ikke brukes for installasjonen. Den riktige kommandolinjen er:
  Transforms=path\transform file name.mst
  Loggfilen for Setup.exe inneholder kommandolinjen du angav for installasjonen, slik at du må se etter typografiske feil i loggfilen, for eksempel den feilen som vises i forrige eksempel (bokstaven "s" mangler på slutten av "Transform" på den første kommandolinjen).
 • Kontroll av at det riktige operativsystemet og den riktige oppdateringspakken blir brukt.
 • Kontroll av versjonen til Mso.dll-filen.
 • Starting av filen Instmsi(w).exe for å installere Windows Installer.
 • Kontroll av installerte betaversjoner av Office.
 • Kontroll av versjonen av Tahoma- og TahomaBD-skriftene.
Som standard oppretter installasjonsprogrammet en lokal installasjonskilde i Office, men bare når du installerer Office fra CDen eller et komprimert CD-bilde. Hvis det er nok diskplass på den lokale datamaskinen, bufrer installasjonsprogrammet hele installasjonskilden som standard. Windows Installer bruker denne lokale installasjonskilden til å installere Office, og den lokale kilden forblir tilgjengelig for reparasjon, ny installasjon eller oppdatering av Office senere. Brukere kan installere funksjoner etter behov eller kjøre installasjonsprogrammet i vedlikeholdsmodus for å legge til nye funksjoner. Siden installasjonsprogrammet oppretter den lokale installasjonskilden som standard, trenger du ikke å konfigurere flere alternativer. Installasjonsprogrammet oppretter den lokale installasjonskilden i følgende skjulte mappe på brukernes datamaskiner:

stasjon\Msocache\Downloadcode

Som standard bufrer installasjonsprogrammet hele kilden i Office. Hvis brukerens datamaskin ikke har nok plass på disken, bufres installasjonsfilen for bare de valgte funksjonene. Installasjonsprogrammet beholder den lokale installasjonskilden etter at installasjonen er ferdig.

Det kan hende at følgende informasjon ligger i installasjonsprogramloggen:
 • Liste over filer som skal kopieres til \MSOCACHE-mappen:
  Files to Download: File: FILES\WINDOWS\INF\AER_1033.ADM (DW20.ADM_1033) File: FILES\PFILES\COMMON\MSSHARED\DW\DW20.EXE (DW20.EXE_0001) File: FILES\PFILES\COMMON\MSSHARED\DW\DWDCW20.DLL (DWDCW20.DLL) File: FILES\PFILES\COMMON\MSSHARED\DW\1033\DWINTL20.DLL (DWINTL20.DLL_0001_1033) File: FILES\PFILES\COMMON\MSSHARED\DW\DWTRIG20.EXE (DWTRIG20.EXE) File: FILES\PFILES\MSOFFICE\OFFICE11\OCLEAN.DLL (OCLEAN.DLL_1033) File: FILES\PFILES\MSOFFICE\OFFICE11\OCLNCORE.OPC (OCLNCORE.OPC_1033) File: FILES\PFILES\MSOFFICE\OFFICE11\OCLNCUST.OPC (OCLNCUST.OPC_1033) File: FILES\PFILES\MSOFFICE\OFFICE11\1033\OCLNINTL.OPC (OCLNINTL.OPC_1033) File: FILES\PFILES\MSOFFICE\OFFICE11\OFFCLN.EXE (OFFCLN.EXE_1033) File: FILES\SETUP\OSE.EXE (OSE.EXE) File: PRO11.MSI (PRO11.MSI) File: FILES\PFILES\MSOFFICE\OFFICE11\1033\PSS10O.CHM (PSS10O.CHM_1033) File: FILES\PFILES\MSOFFICE\OFFICE11\1033\PSS10R.CHM (PSS10R.CHM_1033) File: FILES\PFILES\MSOFFICE\OFFICE11\1033\SETUP.CHM (SETUP.CHM_1033) File: SKU011.XML (SKU011.XML_0002_1033) File: A2561405.CAB (A2561405.CAB) File: A3561405.CAB (A3561405.CAB) File: A2561405.CAB (A2561405.CAB) File: AV561403.CAB (AV561403.CAB) File: CC561401.CAB (CC561401.CAB)
 • Bekreftelse av innstillinger for lokal installasjonskilde:
  Using Local Cache Drive of already installed product: C:\. Found enough space on drive "C:\" to cache all feature cabinets. (CDCACHE=AUTO) - There is enough space to cache some or all of the image. Drive for this download is C:\
 • Bekreftelse av fullført oppgave:
  Package was: E:\5614.0_o11pro_CBXS_ENG\PRO11.MSI. Setting Package to: C:\MSOCache\All Users\90000409-6000-11D3-8CFE-0150048383C9\PRO11.MSI. Done with CD Caching, cached MSI to: C:\MSOCache\All Users\90000409-6000-11D3-8CFE-0150048383C9\PRO11.MSI
Hvis du vil ha mer informasjon om funksjonen Lokal installasjonskilde, klikker du følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
830168 Vanlige spørsmål om funksjonen Lokal installasjonskilde (denne artikkelen kan være på engelsk)

Hvis du har mistanke at at du har problemer med kommandolinjeegenskapene og -bryterne du bruker, vises også disse elementene i loggfilen for installasjonsprogrammet. Hvis du for eksempel bruker følgende kommandolinje for å kjøre installasjonsprogrammet
f:\Setup.exe companyname="my company" /qb
, tas følgende tekst med i loggen til installasjonsprogrammet:
Launch Setup 9/22/03 1:49:46 PM companyname="my company" /qb Detected Windows Info: PlatformId = 2 MajorVersion = 4 MinorVersion = 0 Setup path: \\server\share\2003_Admin\SETUP.EXE Adding property...companyname="my company"Recognized command line switch: /qb
-and-
Office-specific properties added: companyname="my company" General properties added: LAUNCHEDFROMSETUP=1 SETUPEXEPATH=\\server\share\2003_Admin\ Writing Task: D:\WINNT\System32\msiexec.exe /I \\server\share\2003_Admin\PRO11.MSI METRICSSOURCE="\\server\share\2003_Admin companyname=""my company"" /qb" companyname="my company" LAUNCHEDFROMSETUP=1 SETUPEXEPATH=\\server\share\2003_Admin\ /qb
Obs!  Setup.exe bruker egentlig ikke disse kommandolinjebryterne og -egenskapene. Den sender dem bare videre til filen Msiexec.exe (Windows Installer).

Hvis loggfilen for Setup.exe slutter med tekst som ligner på følgende (returkode: 1603), oppstod det et problem med Windows Installer-delen av installasjonen:
9/22/03 3:34:27 PM Chained install return code: 1603 Shutting down chained setup processing. Set Verbose logging for subsequent setup.	***** Setup exits 9/22/03 3:34:27 PM (return = 1603)
I dette tilfellet må du se gjennom Windows Installer-loggfilene for Office-installasjonen.

Windows Installer-loggfiler

Windows Installer-loggfilene er betydelig større en loggfilen for installasjonsprogrammet, og kan i begynnelsen se ut til å ikke kunne leses. Følgende retningslinjer kan imidlertid hjelpe deg med å begrense problemet:
 • Hvis du mottar en feilmelding under installasjonen, kan du søke etter feilnumrene i loggfilen. Hvis du for eksempel mottar "Error 1327" under installasjonen, kan du søke etter "1327" i loggen. Du kan finne tekst som ligner på følgende:
  MSI (c) (41:90): Note: 1: 1327 2: C:\
  Error 1327. Invalid Drive: C:\
  MSI (c) (41:90): Product: System Files Update -- Error 1327. Invalid Drive: C:\

  Action ended 15:34:26: CostFinalize. Return value 3.
  Nøkkelteksten i disse loggoppføringene er "Invalid Drive". Problemet i dette tilfellet er at du brukte en funksjon som Diskbehandling til å endre stasjonsbokstaven for plasseringen der Windows er installert. Selv om stasjonsbokstaven ble endret, refererer noen registernøkler fremdeles til den opprinnelige stasjonsbokstaven.
 • Hvis Microsoft Knowledge Base ikke har en artikkel som samsvarer med den bestemte feilmeldingen, kan du følge denne fremgangsmåten for å diagnostisere problemet:
  1. Søk etter loggfilen for feilnummeret.
  2. Les hver linje fra linjen med feilnummeret. Vanligvis ser du en linje som mislyktes, som til slutt førte til en installasjonsfeil.

   Du søkte for eksempel i en loggfil etter "error 2737". Følgende tekst ble funnet på eller over linjen med 2737-feilen:
   MSI (c) (B7:A7): Note: 1: 2737 2: CheckCAServer 3: c:\windows\TEMP\MSI82D6.TMP 4: CheckCAServer Info 2898. An internal error has occurred. (Tahoma8  Tahoma  1 ) Error 2737. An internal error has occurred. (CheckCAServer  c:\windows\TEMP\MSI82D6.TMP  CheckCAServer      ) MSI (c) (B7:A7): Product: Microsoft Office Professional 2003 -- Error 2737. An internal error has occurred. (CheckCAServer  c:\windows\TEMP\MSI82D6.TMP  CheckCAServer      )Action ended 9:58:55: CheckCAServer. Return value 3.
   Når du se på denne teksten, ser du at installasjonen mislyktes på kallet til CheckCAServer.
 • Alle loggfiler inneholder én eller flere feil som vanligvis kan ignoreres. Følgende feil kan vises i en hvilken som helst loggfil, og angir vanligvis ikke et installasjonsproblem:
  Info 2898. An internal error has occurred. Contact your Information Technology department for assistance.
  Info 2743. An internal error has occurred. Contact your Information Technology department for assistance.
  Info 2726. An internal error has occurred. Contact your Information Technology department for assistance.
 • Én ting å søke etter er strengen "Note". I ett tilfelle der installasjonen mislyktes med en 2755-feil, ble den faktiske løsningen av dette tilfellet avledet fra merknaden flere linjer over feilen:
  MSI (s) (EC:BC): Note: 1: 2336 2: 5 3: C:\WINNT\Installer\ MSI (s) (EC:BC): MainEngineThread is returning 1632 MSI (c) (F8:F4): Note: 1: 2755 2: 1632 3: \\server\share\2003_Admin\PRO11.MSI Error 2755. An internal error has occurred. (1632  \\server\share\2003_Admin\PRO11.MSI ) Contact your Information Technology department for assistance.
  I dette eksemplet angir følgende to linjer et problem med tillatelser til \Winnt\Installer-mappen:
  MSI (s) (EC:BC): Note: 1: 2336 2: 5 3: C:\WINNT\Installer\ MSI (s) (EC:BC): MainEngineThread is returning 1632
  Når tillatelsene ble rettet opp for denne mappen, oppstod ikke 2755-feilen.

  Obs!  Linjen som inneholder "1632", er den avgjørende faktor som forteller at dette problemet handler om tillatelser.

  Obs!  I loggoppføringer som inneholder "Note", kan det firesifrede tallet som etterfølger "Note", tilordnes direkte til Windows Installer-feilene som vises i Knowledge Base-artiklene som er nevnt tidligere i denne artikkelen.
 • En annen streng du kan søke etter i loggfilen, er "Return Value 3". Hvis du ikke har eller husker et feilnummer, men du finner "Return Value 3" i loggfilen, er dette helt klart området der det er best å fokusere feilsøkingen på. Når det utføres en handling under installasjonen, noteres handlingen i loggfilene. Når den handlingen er fullført, noteres det deretter en returverdi. Hvis returverdien er 1, var handlingen vellykket. Hvis imidlertid handlingen mislyktes, vil returverdien være 3.
  Action start 9:56:45: SetW2kMill_WFP. Action ended 9:56:45: SetW2kMill_WFP. Return value 1. MSI (c) (B7:A7): Doing action: CheckCAServer Action start 9:56:45: CheckCAServer. MSI (c) (B7:A7): Creating MSIHANDLE (3) of type 790542 for thread -183129 MSI (c) (B7:A7): Closing MSIHANDLE (3) of type 790542 for thread -183129 MSI (c) (B7:A7): Note: 1: 2737 2: CheckCAServer 3: c:\windows\TEMP\MSI82D6.TMP 4: CheckCAServer Info 2898. An internal error has occurred. (Tahoma8  Tahoma  1 ) Error 2737. An internal error has occurred. (CheckCAServer c:\windows\TEMP\MSI82D6.TMP  CheckCAServer      ) MSI (c) (B7:A7): Product: Microsoft Office Standard 2003 -- Error 2737. An internal error has occurred. (CheckCAServer  c:\windows\TEMP\MSI82D6.TMP CheckCAServer      )		Action ended 9:58:55: CheckCAServer. Return value 3.
  I dette tilfellet var handlingen SetW2kMill_WFP vellykket, fordi returverdien er 1. Den neste handlingen, CheckCAServer, mislyktes imidlertid, fordi returverdien er 3.
 • Noen ganger når du ser gjennom en loggfil, finner du ikke "Note", "Return Value 3" eller et feilnummer. I stedet kan du se tekst som ligner på følgende:
  MSI (c) (A5:65): Looking for file transform: c:\test.mst MSI (c) (A5:65): Note: 1: 2203 2: c:\test.mst 3: -2147287038 MSI (c) (A5:65): Couldn't find cached transform c:\test.mst. Looking for it at the source. MSI (c) (A5:65): Looking for file transform: \\server\share\2003_ADMIN\test.mst MSI (c) (A5:65): Note: 1: 2203 2: \\server\share\2003_ADMIN\test.mst 3: -2147287038 MSI (c) (A5:65): Note: 1: 2729 1: 2203 2: \\server\share\2003_ADMIN\test.mst 3: -2147287038 Error applying transforms. Verify that the specified transform paths are valid. \\server\share\2003_ADMIN\test.mst MSI (c) (A5:65): MainEngineThread is returning 1624
  I dette tilfellet har installasjonsprogranmmet et problem med å bruke en transformering, fordi den ikke blir funnet i den angitte banen (C:\test.mst). Derfor prøver også installasjonsprogrammet å finne transformeringen på roten til Office-kildeplasseringen. Når transformeringen ikke blir funnet på noen av stedene, stopper installasjonen.

Detaljerte loggfiler

Alle teknikkene som vises i delen Windows Installer-loggfiler, kan brukes på detaljerte loggfiler. Detaljert logging øker imidlertid installasjonstiden. Bare bruk detaljert logging hvis du har installasjonsproblemer som ikke kan diagnostiseres med en standard loggfil.
 • Generere en detaljert loggfil

  Når du installerer Office første gang, brukes ikke detaljert logging, men hvis det oppstår en feil under installasjonen, vil det andre forsøket på å installere, generere en detaljert loggfil. Loggingsalternativene som brukes for disse detaljerte loggfilene, er imidlertid ikke alle alternativene som er tilgjengelige for Windows Installer. Hvis du vil opprette en mer detaljert Windows Installer-loggfil med alle loggingsalternativene, kan du bruke *v-parameterkombinasjonen for /L-bryteren.

  Obs!  Du kan opprette en detaljert loggfil mens du utfører en administrativ installasjon av Office ved hjelp av en kommandolinje som ligner på følgende:
  bane\setup.exe /a path\Pro11.msi /L*v C:\Verboselog.txt
  Diagnostisere når installasjonsprogrammet slutter å svare

  Noen ganger slutter installasjonsprogrammet for Office å svare (henger), og du mottar ikke en feilmelding. Det beste du kan gjøre i denne situasjonen, etr å starte datamaskinen på nytt, og kjøre installasjonsprogrammet for Office på nytt med fullstendig detaljert logging slått på (med ett ekstra alternativ). Dette gjør du ved å starte installasjonsprogrammet for Office. Dette gjør du ved å følge fremgangsmåten nedenfor.
  1. Klikk Start og deretter Kjør.
  2. I Åpne-boksen skriver du inn følgende kommandolinje og klikker deretter OK:
   bane\Setup.exe /L*v! C:\Verboselog.txt
   Legg merke til at Bane er den fullstendige banen til Office-kildeplasseringen.
  Vanligvis bufres det 19 linjer med logginginformasjon i minnet før den skrives til den detaljerte loggfilen. Hvis du ikke bruker !-alternativet for /L-bryteren (logging), kan du miste noe av den bufrede informasjonen, eller all den bufrede informasjonen hvis installasjonsprogrammet stopper. Hvis du bruker !-alternativet, mister du høyst én linje, fordi !-alternativet tvinger installasjonsprogrammet til å skrive loggingsinformasjon til loggfilen med én linje om gangen (det er ingen bufring av informasjon).

  Når du har opprettet den detaljerte loggfilen, blar du til slutten og ser på de to siste linjene. Disse linjene forteller hva installasjonsprogrammet prøvde å gjøre da det stoppet. Du kan for eksempel se tekst som ligner på følgende:
  ComponentRegister(ComponentId={71CE92CC2CB71D119A12000A9CE1A22A}, KeyPath=C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web Components\11\1033\OWCDCH11.CHM,State=3,,Disk=1,SharedDllRefCount=0) 1: {90170409-6000-11D3-8CFE-0050048383C9} 2: {71CE92CC2CB71D119A12000A9CE1A22A} 3: C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web Components\11\1033\OWCDCH11.CHM
  Dette angir et problem med registreringen av (i Windows-registret) komponenten (71CE92CC2CB71D119A12000A9CE1A22A), der nøkkelbanen er OWCDCH11.CHM.

  Løsningen på dette bestemte problemet er å reparere Windows-registret før du kjører installasjonsprogrammet for Office på nytt.

  I et annet tilfelle kan du se tekst som ligner på følgende i loggfilen:
  MSI (c) (EB:1F): Doing action: OPCRemove Action start 11:42:57: OPCRemove. MSI (c) (EB:1F): Creating MSIHANDLE (504) of type 790542 for thread -194273
  Dette angir et problem med en operasjon for veiviseren for fjerning av Office. Dette problemet kan oppstå når installasjonsprogrammet for Office har et problem med å fjerne den forrige versjonen av Microsoft Office. Prøv å fjerne den forrige versjonen av Office, og kjør deretter installasjonsprogrammet for Office 2003 på nytt.

  Obs!  Installasjonprogrammet for Office bruker følgende prefikser for egendefinerte handlinger. Hvis loggfilen angir et problem med en egendefinert handling, angir disse prefiksene hvor du skal starte feilsøkingen.
  • OLCA: Egendefinert handling i Outlook
  • OPC: Veiviser for fjerning av Office
  • CAG, CaMMC: Tilknyttet utklippsbilder
  • IE: Internet Explorer
XL2003 OL2003 PPT2003 PUB2003 SPD2003 WD2003 OFF2003
Eigenschappen

Artikel-id: 826511 - Laatst bijgewerkt: 06/05/2008 11:52:10 - Revisie: 3.6

Microsoft Office Professional Edition 2003, Microsoft Office Excel 2003, Microsoft Office FrontPage 2003, Microsoft Office Outlook 2003, Microsoft Office PowerPoint 2003, Microsoft Office Publisher 2003, Microsoft Office Word 2003, Microsoft Office Standard Edition 2003, Microsoft Office Student and Teachers Edition 2003, Microsoft Office Small Business Edition 2003, Microsoft Office Basic Edition 2003, Microsoft Office Access 2003

 • kbtshoot kbsetup kbwindowsinstaller kbhowtomaster kbhowto kbinfo KB826511
Feedback