Du er frakoblet, venter på at Internett skal koble til igjen

Beskrivelse og bruk av veiviseren for lagring av innstillinger

Kundestøtte for Office 2003 er avsluttet

Microsoft avsluttet kundestøtte for Office 2003 den 8. april 2014. Denne endringen har påvirket programvareoppdateringene og sikkerhetsalternativene dine. Finn ut hvordan dette påvirker deg og hvordan du forblir beskyttet.

Denne artikkelen er arkivert. Den tilbys "som den er" og vil ikke bli oppdatert.
Sammendrag
Når du kjører veiviseren for lagring av innstillinger i Office 2003 for å lagre profiler eller gjenopprette tidligere lagrede profiler, er det eneste alternativet å lagre dem i en fil lokalt eller på nettverket. Når du starter med Office 2003, finnes det ingen alternativer for å lagre profilene på Internett.

Når du kjører veiviseren for lagring av innstillinger, kan du lagre eller gjenopprette konfigurasjonsinnstillinger for Office 2003-programmer. Disse innstillingene lagres i en profilinnstillingsfil (OPS-fil). Denne filen er et øyeblikksbilde av registerinnstillinger og relaterte filer for Office-konfigurasjonen.

Hvis du lagrer Office-innstillingene i en OPS-fil, skrives ikke innstillingene til filen før du klikker Fullfør. Hvis du på samme måte gjenoppretter innstillingene fra en OPS-fil, oppdateres ikke datamaskinen før du klikker Fullfør.
Mer informasjon
Du kan bruke veiviseren for lagring av innstillinger til å gjøre følgende to ting:
 • Lagre Office-programinnstillinger i en profilinnstillingsfil (OPS-fil).

  - eller -
 • Gjenopprette tidligere lagrede innstillinger fra en OPS-fil.

Installere veiviseren for lagring av innstillinger

Veiviseren for lagring av innstillinger installeres vanligvis sammen med Office. Følg disse trinnene for å avgjøre om veiviseren for lagring av innstillinger er installert:
 1. Klikk Start, og velg deretter Alle programmer.
 2. Velg Microsoft Office-verktøy.
Hvis veiviseren for lagring av innstillinger ikke vises på menyen Microsoft Office-verktøy, er ikke veiviseren installert.

Følg disse trinnene hvis veiviseren for lagring av innstillinger ikke er installert:
 1. Avslutt alle Office-programmer.
 2. Klikk Start og deretter Kontrollpanel.
 3. Klikk Legg til eller fjern programmer.
 4. Klikk Endre eller fjern programmer.
 5. I listen over installerte programmer klikker du Microsoft Office 2003 og deretter Endre.
 6. I dialogboksen Installere Microsoft Office 2003 klikker du Legg til eller fjern funksjoner og deretter Neste.
 7. I treet Funksjoner som skal installeres utvider du Office-verktøy.
 8. Klikk veiviseren for lagring av innstillinger, og klikk deretter Kjør alle fra Min datamaskin.
 9. Klikk Oppdater.
 10. Klikk OK når installasjonsprogrammet er helt ferdig.

Lagre eller gjenopprette innstillinger

Du kan enten lagre Office-innstillingene fra datamaskinen, eller du kan gjenopprette innstillingene på datamaskinen eller på en annen datamaskin.

Lagre innstillinger

Hvis du velger Lagre innstillingene fra denne maskinen, lagres Office-konfigurasjonsinnstillingene fra Office-programmene du har installert.

Følg trinnene nedenfor hvis du vil lagre innstillingene:
 1. Avslutt alle Office-programmer.
 2. Klikk Start, velg Alle programmer, velg Microsoft Office, og velg deretter Microsoft Office-verktøy.
 3. Klikk Veiviser for lagring av innstillinger for Microsoft Office 2003.
 4. Klikk Neste i veiviseren for lagring av innstillinger.
 5. Klikk Lagre innstillingene fra denne maskinen, og klikk deretter Neste.
 6. Skriv inn plasseringen der du vil lagre filen, og klikk deretter Fullfør.
Obs! Hvis du vil lagre innstillingene på en annen plassering enn standardplasseringen (for eksempel på en delt nettverksressurs), klikker du Bla gjennom.

Obs! Veiviseren for lagring av innstillinger lagrer bare brukeralternativer som har blitt endret fra standardverdiene. Hvis du for eksempel angir alternativet Tillat hurtiglagring i Microsoft Word, men ikke endrer alternativet Ta alltid sikkerhetskopi, lagres bare innstillingen Tillat hurtiglagring i OPS-filen.

Viktig! Veiviseren for lagring av innstillinger oppretter ikke eller skriver til OPS-filen før du klikker Fullfør.

Gjenopprette tidligere lagrede innstillinger

Hvis du velger alternativet for å gjenopprette tidligere lagrede innstillinger, gjenopprettes dine Office-konfigurasjonsinnstillinger fra OPS-filen du angir.

Følg trinnene nedenfor hvis du vil gjenopprette innstillingene:
 1. Avslutt alle Office-programmer.
 2. Klikk Start, velg Alle programmer, velg Microsoft Office-verktøy, og klikk deretter veiviseren for lagring av innstillinger.
 3. Klikk Neste i veiviseren for lagring av innstillinger.
 4. Klikk Gjenopprett tidligere lagrede innstillinger til denne maskinen, og klikk deretter Neste.
 5. I boksen Filen som innstillinger skal gjenopprettes fra skriver du inn banen for OPS-filen. Klikk deretter Fullfør.
Viktig! Veiviseren for lagring av innstillinger importerer ikke innstillingene fra OPS-filen før du klikker Fullfør.

Filer og mapper som lagres i veiviseren for lagring av innstillinger

Veiviseren for lagring av innstillinger lagrer bare filer og undermapper som er lagret på følgende mappeplasseringer:
<AppData>\Microsoft\AddIns
<AppData>\Microsoft\ClipGallery
<AppData>\Microsoft\Excel
<AppData>\Microsoft\FrontPage
<AppData>\Microsoft\Graph
<AppData>\Microsoft\Office
<AppData>\Microsoft\Outlook
<AppData>\Microsoft\PowerPoint
<AppData>\Microsoft\Proof
<AppData>\Microsoft\Queries
<AppData>\Microsoft\Signatures
<AppData>\Microsoft\Stationery
<AppData>\Microsoft\Templates
<AppData>\Microsoft\Themes
<AppData>\Microsoft\InfoPath
<AppData>\Microsoft\OneNote
<AppData>\Microsoft\InterConnect
<AppData>\Microsoft\Word

Obs! <<AppData>> henviser til følgende mapper på harddisken.
I Microsoft Windows XP og Microsoft Windows 2000:
C:\Dokumenter og innstillinger\brukernavn\Lokale innstillinger\programdata

Filer som ekskluderes i veiviseren for lagring av innstillinger

Veiviseren for lagring av innstillinger ekskluderer (lagrer ikke) følgende filer:
*.ost
*.pab
*.pst
*.tmp
<AppData>\Microsoft\Word\*.ASD
<AppData>\Microsoft\Word\*.WBK

Filer som slettes før data gjenopprettes fra OPS-filen

Veiviseren for lagring av innstillinger fjerner følgende mapper før data skrives fra OPS-filen:
<AppData>\Microsoft\Office\snarveilinje
<AppData>\Microsoft\FrontPage

Filer som ikke fjernes

Følgende filer fjernes ikke før innstillingene gjenopprettes fra OPS-filen:
*.pab
*.pst
*.dic
*.ost

Registerinnstillinger som lagres

Veiviseren for lagring av innstillinger lagrer registerinnstillinger som er lagret i følgende registernøkler. Alle verdier og undernøkler i det angitte treet inkluderes:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Access

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Common

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Access

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Excel

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Graph

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\MS Project

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\NetFolder

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Osa

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Outlook

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\PowerPoint

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Shortcut Bar

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Web Server

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Word

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Publisher

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\ClipGallery

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\InfoPath

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\OneNote

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Interconnect

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Visio

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\MSProject

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Visio

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\Access

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\Common

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\Excel

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\Outlook

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\PowerPoint

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\Word

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\FrontPage

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Shared Tools\Font Mapping

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\SharedTools\Proofing Tools

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\SharedTools\Outlook\Journaling

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\VBA\Office

HKEY_CURRENT_USER\ControlPanel\International\NumShape

HKEY_CURRENT_USER\ControlPanel\International\Calendars\TwoDigitYearMax

HKEY_CURRENT_USER\AppEvents\Schemes\Apps\Office97

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\Common\MailSettings\MarkCommentsWith

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows MessagingSubsystem\Profiles\Outlook

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows Messaging Subsystem\Profiles\Outlook
Veiviseren for lagring av innstillinger lagrer også registerinnstillinger for følgende enkeltstående registernøkler. Bare verdier under disse nøklene importeres, og ingen undernøkler importeres:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Exchange\Client\Options

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Common\LanguageResources

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\VBA\Trusted

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Common\UserInfo

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\Common\Mailsettings\MarkCommentsWith

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\Common\Mailsettings\MarkComments

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Outlook\Preferences

Registerinnstillinger som ikke lagres

Veiviseren for lagring av innstillinger importerer ikke registernøklene nedenfor til profilen din. Alle verdier og undernøkler i det angitte treet ekskluderes:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Common\Migration
Veiviseren for lagring av innstillinger importerer ikke følgende registernøkler til profilen din. Veiviseren for lagring av innstillinger ekskluderer bare de spesifikke navngitte verdiene og ikke undernøklene.
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Access\Settings\Prefs Migrated


HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Access\UserData

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Common\General\FirstRun

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Common\UserData

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Excel\Options\FirstRun

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Excel\UserData

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Outlook\Setup\First-Run

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Outlook\UserData

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\office\11.0\Outlook\Journal\Item Log File

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\PowerPoint\First Run\FirstRun

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\PowerPoint\UserData

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Word\Options\FirstRun

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Word\UserData

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Publisher\FirstRun

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\InfoPath\FirstBoot

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\OneNote\FirstBoot

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\InterConnect\General\FirstRun

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\InterConnect\Bizcard\OfficeBizcardDesign

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\InterConnect\Bizcard\HomeBizcardDesign

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Bizcard\UtilityBizcardDesign

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\InterConnect\Bizcard\FakeBizcardDesign

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\InterConnect\Bizcard\ActiveDigitalSignature


Registerinnstillinger som tilbakestilles når du gjenoppretter innstillingene

Veiviseren for lagring av innstillinger fjerner følgende nøkler før egendefinerte verdier skrives fra OPS-filen:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\Access

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\Common

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\Excel

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\Outlook

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\PowerPoint

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\Word

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\FrontPage

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Visio

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Shared Tools\Proofing Tools

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\VBA\Office

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\VBA\Trusted

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows Messaging Subsystem\Profiles\Outlook

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows Messaging Subsystem\Profiles
Veiviseren for lagring av innstillinger tilbakestiller følgende nøkler til standardverdiene før egendefinerte verdier skrives fra OPS-filen:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Access\Settings\Prefs Migrated

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Access\UserData

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Common\UserData

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Excel\UserData

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Outlook\UserData

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\PowerPoint\UserData

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Word\UserData

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Common\WebDriveUserData

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Common\General\FirstRun

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Excel\Options\FirstRun

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Outlook\Setup\First-Run

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\office\11.0\Outlook\Journal\Item Log File

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\PowerPoint\First Run\FirstRun

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Word\Options\FirstRun
stationary
Egenskaper

Artikkel-ID: 826809 – Forrige gjennomgang: 12/08/2015 04:14:28 – Revisjon: 1.3

Microsoft Office Outlook 2003

 • kbnosurvey kbarchive kbinfo kbbug KB826809
Tilbakemelding