Slik feilsøker du skadede presentasjoner i PowerPoint 2003 og PowerPoint 2002

Kundestøtte for Office 2003 er avsluttet

Microsoft avsluttet kundestøtte for Office 2003 den 8. april 2014. Denne endringen har påvirket programvareoppdateringene og sikkerhetsalternativene dine. Finn ut hvordan dette påvirker deg og hvordan du forblir beskyttet.

Denne artikkelen er arkivert. Den tilbys "som den er" og vil ikke bli oppdatert.
Hvis du vil ha en Microsoft PowerPoint 2000-versjon av denne artikkelen, kan du se 207377.
Sammendrag
Hvis du opplever uventet atferd når du arbeider med en Microsoft Office PowerPoint 2003-presentasjon, kan det hende presentasjonen er skadet eller ødelagt. Følgende kan være symptomer på en skadet presentasjon:
 • Feilene Ugyldig sidefeil, Generell beskyttelsesfeil eller ugyldig instruksjon.
 • Når du forsøker å åpne en presentasjon, får du én av følgende feilmeldinger lik disse:
  Dette er ikke en PowerPoint-presentasjon
  Kan ikke åpne filtypen filnavn.ppt
  Deler av filen mangler.
 • Feilmeldinger av typen Ikke nok minne eller Lite systemressurser.
Hvis denne uventede atferden bare gjelder én presentasjon, kan det hende presentasjonen er skadet. Denne artikkelen beskriver noen vanlige fremgangsmåter du kan bruke til å forsøke å gjenopprette en skadet presentasjon. Vær imidlertid oppmerksom på at disse fremgangsmåtene ikke garanterer at gjenopprettingen av den skadede presentasjonen lykkes. I noen tilfeller, avhengig av typen skade, kan du ikke gjenopprette noen data, og du må opprette den skadede presentasjonen på nytt.

Obs!  Det kan hende du får disse symptomene av andre grunner enn at en presentasjon er skadet.
Mer informasjon
Hvis du finner ut at presentasjonen er skadet, kan du forsøke følgende metoder for å forsøke å gjenopprette den skadede presentasjonen. Metodene i denne artikkelen er ordnet i følgende deler:

Generell feilsøking

Obs!  Siden det finnes flere versjoner av Microsoft Windows, kan fremgangsmåten nedenfor være annerledes på din datamaskin. Hvis dette er tilfellet, må du se i produktdokumentasjonen for å fullføre fremgangsmåten.
Start Windows på nytt i sikkermodus. Du gjør dette ved å holde nede CTRL mens du starter datamaskinen på nytt. Når du ser meldingen Starter Windows, trykker du F8, og klikker deretter SikkermodusOppstart-menyen.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du klikke følgende artikkelnumre for å vise artiklene i Microsoft Knowledge Base (disse artiklene kan være på engelsk):
180902 Slik starter du en Windows 98-basert datamaskin i sikkermodus (denne artikkelen kan være på engelsk)
192926 Slik utfører du feilsøking i forbindelse med ren oppstart for Windows 98
290367 Feilsøke Office-programmer på Windows NT 4.0 (denne artikkelen kan være på engelsk)
Hvis du kan åpne presentasjonen når Microsoft Windows har startet i sikkermodus, finnes det en systemkonflikt som hindrer deg i å åpne presentasjonen.Hvis du ikke kan åpne en presentasjon

Hvis du fremdeles ikke kan åpne presentasjonen, bruker du én av følgende metoder.

Metode 1: Dra presentasjonen til PowerPoint-programfilen

 1. Finn plasseringen til PowerPoint-programmet på datamaskinen.

  Standardplasseringen for PowerPoint 2003 er:
  C:\Programfiler\Microsoft Office\Office11
  Standardplasseringen for PowerPoint 2002 er:
  C:\Programfiler\Microsoft Office\Office10
 2. Dra den skadede PowerPoint-presentasjonen til PowerPoint-programikonet.

Metode 2: Dobbeltklikk PowerPoint-presentasjonen i Microsoft Windows Utforsker

Når du skal forsøke å åpne filen, dobbeltklikker du PowerPoint-presentasjonen i Windows Utforsker.

Metode 3: Forsøk å sette inn lysbilder i en tom presentasjon

Følg denne fremgangsmåten hvis du vil forsøke å sette inn lysbilder i en tom presentasjon:
 1. Klikk NyFil-menyen, og klikk deretter Tom presentasjon i oppgaveruten Ny presentasjon.

  Dette oppretter et tomt Tittel-lysbilde. Du kan slette dette lysbildet senere når du har opprettet presentasjonen på nytt.
 2. Klikk Lysbilder fra filerSett inn-menyen, og klikk deretter kategorien Søk etter presentasjon.
 3. Klikk Bla gjennom.

  Merk den skadede presentasjonen, og klikk deretter Åpne.
 4. Klikk Sett inn alle.

  Hvis dette lykkes, settes alle lysbildene fra den skadede presentasjonen, bortsett fra lysbildemalen, inn i den nye presentasjonen.
 5. Lagre presentasjonen.

  Hvis presentasjonen ikke ser ut slik du forventer, når du har fulgt denne fremgangsmåten, kan du forsøke å bruke den skadede presentasjonen som en mal. Gjør dette ved å bruke følgende fremgangsmåte:
  1. Lag en sikkerhetskopi av presentasjonen.
  2. Klikk LysbildeutformingFormat-menyen.
  3. Klikk Bla gjennom i Lysbildeutforming-ruten.
  4. Merk den skadede presentasjonen, og klikk deretter Bruk.
  Lysbildemalen for den skadede presentasjonen erstatter den nye lysbildemalen.

  Obs!  Hvis du opplever uventet atferd, kan det hende malen har skadet presentasjonen. I dette tilfellet bruker du sikkerhetskopien og oppretter lysbildemalen på nytt.

Metode 4: Forsøk å åpne den midlertidige filversjonen av presentasjonen

Når du redigerer en PowerPoint-presentasjon, opprettes det en midlertidig kopi av filen med navnet PPT####.tmp, der #### angir et tilfeldig firesifret tall. Det kan hende denne filen ligger i samme mappe som presentasjonen, eller i den midlertidige filmappen. Når du har gitt nytt navn til filen med filtypen PPT, kan det hende du kan åpne denne filen i PowerPoint. Følg denne fremgangsmåten for å åpne den midlertidige filen:
 1. Først kontrollerer du mappen presentasjonen ble åpnet fra, og ser etter en fil kalt PPT####.tmp.

  Hvis du ikke finner filen her, må du søke etter den. Ellers hopper du over trinn 2 til 4.
 2. Klikk Start, velg Søk, og klikk deretter Etter filer eller mapper.

  Obs!  I Microsoft Windows 2000 eller Microsoft Windows Millennium Edition (Me) klikker du Start, velger Søk, og klikker deretter Etter filer eller mapper. I Microsoft Windows XP klikker du Start og deretter Søk etter.
 3. I Navn-boksen eller i boksen Søk etter filer eller mapper med navnet skriver du inn PPT*.tmp.
 4. I Søk i-boksen klikker du Min datamaskin, og deretter Søk nå.
 5. Følg denne fremgangsmåten hvis du finner filen:
  1. Høyreklikk filen, og klikk deretter Gi nytt navn.
  2. Endre den gamle filtypen fra TMP til PPT, slik at filnavnet ser ut likt det følgende: PPT####.ppt.
  3. Prøv å åpne filen i PowerPoint.
Hvis flere filer har samme lagringstidspunkt som presentasjonen, kan det hende du må åpne hver fil for å se om en av dem er den midlertidige versjonen av presentasjonen.

Metode 5: Forsøk å åpne presentasjonen i PowerPoint Fremviser

Hvis du kan åpne presentasjonen i PowerPoint Fremviser, kan det hende PowerPoint-installasjonen er skadet, eller at presentasjonen inneholder skadede objekter.

Metode 6: Flytt presentasjonen til en annen datamaskin

Hvis du kopierer PowerPoint-presentasjonen til en annen datamaskin, kan det noen ganger hende at du kan åpne presentasjonen. Hvis du kan åpne presentasjonen, viser du hvert lysbilde for å se om det finnes noen tomme plassholdere for objekter. Hvis det gjør det, sletter du dem. Lagre presentasjonen på nytt, og kopier deretter presentasjonen tilbake til den opprinnelige datamaskinen.

Metode 7: Flytt presentasjonen til en annen disk

Det kan hende at Windows ikke kan lese presentasjonen fra stedet der den for øyeblikket er lagret. Kopier presentasjonen til en annen disk. Du kan for eksempel kopiere presentasjonen fra en diskett til harddisken.

Obs!  Hvis du ikke kan kopiere presentasjonen fra disken der den er lagret, kan det hende den er krysskoblet med andre filer eller mapper, eller så kan det hende den finnes på en skadet del av disken. Forsøk metode 8.

Metode 8: Kjør ScanDisk

Kjør ScanDisk for å reparere alle feil på stasjonen. Reparer alle krysskoblede filer, og konverter tapte fragmenter til filer.

Obs!  Selv om det kan hende ScanDisk fastslår at presentasjonen er krysskoblet, og reparerer den, garanterer ikke dette at PowerPoint kan lese presentasjonen.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du klikke følgende artikkelnumre for å vise artiklene i Microsoft Knowledge Base (disse artiklene kan være på engelsk):
315265 Utføre feilkontroll av disk i Windows XP
156571 Slik utfører du Scandisk i Windows (denne artikkelen kan være på engelsk)
186365 Beskrivelse av ScanDisk for Windows (Scandskw.exe) i Windows 98/Me (denne artikkelen kan være på engelsk)


Hvis du kan åpne en skadet presentasjon

Metode 1: Forsøk å bruke den skadede presentasjonen som en mal

Sett inn lysbildene i en tom presentasjon, og bruk deretter den skadede presentasjonen som en mal for å beholde lysbildemalen. Gjør dette ved å bruke følgende fremgangsmåte:
 1. Klikk NyFil-menyen.

  Dette oppretter et tomt Tittel-lysbilde. Du kan slette dette lysbildet senere når du har opprettet presentasjonen på nytt.
 2. Klikk Lysbilder fra filerSett inn-menyen, og klikk deretter kategorien Søk etter presentasjon.
 3. Klikk Bla gjennom for å velge den skadede presentasjonen, og klikk deretter Åpne.
 4. Klikk Sett inn alle.

  Hvis dette lykkes, settes alle lysbildene fra den skadede presentasjonen, bortsett fra lysbildemalen, inn i den nye presentasjonen.
 5. Lagre presentasjonen. Hvis presentasjonen ikke ser ut slik du forventer, kan du forsøke å bruke den skadede presentasjonen som en mal. Gjør dette ved å bruke følgende fremgangsmåte:
  1. Lag en sikkerhetskopi av presentasjonen.
  2. Klikk LysbildeutformingFormat-menyen.
  3. Klikk Bla gjennom i Lysbildeutforming-ruten.
  4. Merk den skadede presentasjonen, og klikk deretter Bruk.
  Lysbildemalen for den skadede presentasjonen erstatter den nye lysbildemalen.

  Obs!  Hvis du opplever uventet atferd, kan det hende malen har skadet presentasjonen. I dette tilfellet bruker du sikkerhetskopien til å opprette lysbildemalen på nytt.

Metode 2: Lim inn lysbildene fra den skadede presentasjonen i en ny presentasjon

Kopier og lim inn for å flytte lysbildene fra den skadede presentasjonen til en tom presentasjon. Gjør dette ved å bruke følgende fremgangsmåte:
 1. Klikk ÅpneFil-menyen, finn den skadede presentasjonen, og klikk deretter Åpne.
 2. Klikk NyFil-menyen, og klikk deretter Tom presentasjon i oppgaveruten Ny presentasjon.
 3. Klikk LysbildesorteringVis-menyen.

  Hvis du får feilmeldinger når du bytter visning, kan du forsøke å bytte til disposisjonsvisning.
 4. Klikk et lysbilde for å kopiere.
 5. Klikk KopierRediger-menyen.

  Hvis du vil kopiere mer enn ett lysbilde om gangen, holder du nede SKIFT, og klikker hvert lysbilde du vil kopiere.
 6. Bytt til den nye presentasjonen.

  Klikk den nye presentasjonen du opprettet i trinn 2, på Vindu-menyen.
 7. Klikk LysbildesorteringVis-menyen.
 8. Klikk Lim innRediger-menyen.
 9. Gjenta trinn 5 til 9 til hele presentasjonen er overført.
Obs!  I noen situasjoner kan ett skadet lysbilde skape problemer for hele presentasjonen. Hvis du opplever merkelig atferd i den nye presentasjonen når du har kopiert et lysbilde til den, er sannsynligvis dette lysbildet skadet. Du kan enten opprette lysbildet på nytt, eller kopiere deler av lysbildet til et nytt lysbilde.

Metode 3: Lagre presentasjonen som RTF (rikt tekstformat)

Hvis hele presentasjonen er skadet, har du bare ett alternativ for å gjenopprette presentasjonen, nemlig å lagre presentasjonen som RTF. Hvis denne metoden lykkes, gjenoppretter den bare teksten som vises i disposisjonsvisning. Gjør dette ved å bruke følgende fremgangsmåte:
 1. Åpne presentasjonen.
 2. Klikk Lagre somFil-menyen.
 3. Klikk Disposisjon/RTF(*.rtf)Filtype-listen.
 4. I Filnavn-boksen skriver du inn ønsket navn, velger hvor presentasjonen skal lagres, og klikker deretter Lagre.
 5. Lukk presentasjonen.
Obs!  Hvis du vil fortsette å arbeide når du har åpnet RTF-presentasjonen, klikker du ÅpneFil-menyen, og deretter klikker du Alle disposisjoner eller Alle filerFiltype-listen. RTF-presentasjoner vises ikke hvis du klikker alternativet Presentasjoner.

ppt powerpt powerpnt sider feil ulovlig ugyldig handlinger merkelig krasjet krasj ødelagt gpf ipf skadet ødelagt fsøke t-søke skadet presentasjon feilsøking skade skadet inf
Egenskaper

Artikkel-ID: 826810 – Forrige gjennomgang: 12/08/2015 04:14:40 – Revisjon: 4.4

Microsoft Office PowerPoint 2003, Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kberrmsg kbhowto kbtshoot kbcorrupt kbopenfile KB826810
Tilbakemelding