Tilgjengelighet til verktøy for fjerning av Microsoft Java Virtual Machine

Ansvarsfraskrivelse for utgått Knowledge Base-innhold
Denne artikkelen omhandler produkter som Microsoft ikke lenger tilbyr støtte for. Artikkelen tilbys derfor "som den er" og vil ikke bli oppdatert.
Sammendrag
Verktøyet for fjerning av Microsoft Java Virtual Machine (MSJVM) er ikke lenger allment tilgjengelig for nedlasting. Delene Løsning og Mer informasjon inneholder informasjon om denne tilgjengelighetsendringen.
Symptom
Verktøyet for fjerning av Microsoft Java Virtual Machine finnes ikke lenger på Microsofts nedlastingsservere. Tidligere overførte et søk på webområdet Microsoft.com brukere til en gyldig nedlastingsside. Nå vil et søk etter verktøy for fjerning bare gi koblinger til hovedinformasjonssiden for Microsoft Java Virtual Machine:
Årsak
Verktøyet for fjerning av Microsoft Java Virtual Machine er fjernet fra Microsofts nedlastingsservere for å beskytte uforsiktige brukere fra den endelige effekten verktøyet har på systemene deres.
Løsning
Verktøyet for fjerning av Microsoft Java Virtual Machine er fortsatt tilgjengelig fra Microsofts kundestøttetjenester hvis følgende kriterier oppfylles:
  • Organisasjonen din har en IT-ansvarlig eller en lignende stilling.
  • Du forstår at hvis du bruker verktøyet for fjerning av Microsoft Java Virtual Machine, godtar du at Microsoft i henhold til lisensavtalen for sluttbrukere for verktøyet for fjerning av Microsoft Java Virtual Machine ikke er forpliktet til å gi deg Microsoft Java Virtual Machine.
  • Du forstår at hvis du bruker verktøyet for fjerning av Microsoft Java Virtual Machine, kan ikke Microsoft gi deg en kopi av Microsoft Java Virtual Machine hvis du vil installere Microsoft Java Virtual Machine på nytt etter at programmet er fjernet.
  • Du forstår at den eneste muligheten for ny installasjon av Microsoft Java Virtual Machine, er å installere fra en tidligere avbildning som inkluderer Microsoft Java Virtual Machine, installere et program fra tredjepart som inkluderer Microsoft Java Virtual Machine, på nytt, eller installere Microsoft Windows-operativsystemet fra installasjonsmediet på nytt.
  • Du forstår at Microsoft ikke kan tilby deg gjenopprettingsmedier for Windows-operativsystemet som inkluderer Microsoft Java Virtual Machine, slik at du kan installere på nytt, fordi Microsoft ikke lenger inkluderer Microsoft Java Virtual Machine i Windows-operativsystemprodukter.
Status
Dette er den ønskede virkemåten.
Mer informasjon
Fordi verktøyet for fjerning av Microsoft Java Virtual Machine påvirker hele systemet, og fordi effekten er endelig, ble det besluttet at dette verktøyet bare skal være tilgjengelig for systemadministratorer, nettverksadministratorer og andre datateknikere.

Hvis du oppfyller, forstår og godtar kriteriene som er beskrevet i delen Løsning, kontakter du Microsofts kundestøttetjenester for å få verktøyet for fjerning av Microsoft Java Virtual Machine. Hvis du vil ha en fullstendig liste over telefonnumre for Microsoft Kundestøtte og informasjon om støttekostnader, besøker du følgende Microsoft-webområde: Vær oppmerksom på at avgifter som vanligvis påløper for kundestøttesamtaler, faller bort hvis en Microsoft-tekniker avgjør at levering av verktøyet for fjerning av Microsoft Java Virtual Machine løser problemet. De vanlige kundestøtteavgiftene vil gjelde for ytterligere spørsmål og problemer som ikke gjelder verktøyet for fjerning av Microsoft Java Virtual Machine spesielt, eller som ikke direkte gjelder korrigering av Microsoft Java Virtual Machine eller overføring av eksisterende Java-programmer til Microsoft .NET Framework.
Java Java Virtual Machine fjerne Virtual Machine korrigering MSJVM Virtual Machine Java UnVM-verktøy
Egenskaper

Artikkel-ID: 826878 – Forrige gjennomgang: 11/21/2005 17:47:35 – Revisjon: 2.1

Microsoft Virtual Machine for Java

  • kbprb kbjavafaq kbjava kbdownload kbsecurity kbinfo KB826878
Tilbakemelding