Slik styrer du oppstartsmeldingen om å oppdatere koblede arbeidsbøker i Excel 2003 og Excel 2002

Kundestøtte for Office 2003 er avsluttet

Microsoft avsluttet kundestøtte for Office 2003 den 8. april 2014. Denne endringen har påvirket programvareoppdateringene og sikkerhetsalternativene dine. Finn ut hvordan dette påvirker deg og hvordan du forblir beskyttet.

Sammendrag
Denne artikkelen inneholder trinnvise instruksjoner for hvordan du styrer oppstartsmeldingen om å oppdatere koblede arbeidsbøker i Microsoft Office Excel.

Når du åpner en arbeidsbok som inneholder koblinger til celler i andre arbeidsbøker, kan det hende du får følgende melding:
Arbeidsboken inneholder koblinger til andre datakilder. Hvis du oppdaterer koblingene, vil Excel forsøke å oppdatere data. Hvis du ikke vil oppdatere koblingene, bruker Excel eksisterende informasjon.
Du kan klikke enten Oppdater eller Ikke oppdater.

Denne meldingen vises som standard i Excel. Du kan styre om den skal vises, og også om koblingene skal oppdateres manuelt eller automatisk. Bruk de følgende metodene for å gjøre disse endringene.

Obs! 

Uansett hvilke alternativer du velger, vises det fremdeles en melding hvis Excel-arbeidsboken inneholder ugyldige eller brutte koblinger.

Klikk KoblingerRediger-menyen hvis du vil vite mer om koblingene i en arbeidsbok i Microsoft Excel 2002 eller Microsoft Office Excel 2003.

Klikk Rediger koblinger i Tilkoblinger-gruppen i kategorien Data hvis du vil vite mer om koblinger i en arbeidsbok i Microsoft Office Excel 2007/2010.

De følgende alternativene gjelder bare når arbeidsboken som inneholder de grunnleggende dataene, er lukket. Hvis arbeidsboken med de grunnleggende dataene allerede er åpnet når du åpner arbeidsboken som inneholder koblingene, oppdateres koblingene.

Automatisk oppdatering og ingen melding

Slik angir du at meldingen ikke skal vises og koblingene skal oppdateres automatisk når du åpner en arbeidsbok i Excel 2002 eller Excel 2003:
 1. Klikk AlternativerVerktøy-menyen, og klikk deretter kategorien Rediger.
 2. Fjern merket for Spør om å oppdatere automatiske koblinger.
Slik angir du at meldingen skal skjules og koblingene skal oppdateres automatisk når du åpner en arbeidsbok i Excel 2007:
 1. Klikk Microsoft Office-knappen, og klikk deretter Alternativer for Excel.
 2. Klikk Avansert.
 3. Fjern merket for Spør om å oppdatere automatiske koblinger under Generelt.
Obs! 

Når du har fjernet merket for Spør om å oppdatere automatiske koblinger, oppdateres koblingene automatisk. Dessuten vises ingen melding.

Dette alternativet gjelder bare for den gjeldende brukeren og påvirker alle arbeidsbøker som den gjeldende brukeren åpner. Andre brukere av de samme arbeidsbøkene påvirkes ikke av endringene.

Manuell oppdatering og ingen melding

Hvis du deler arbeidsboken med andre personer som ikke har tilgang til kildene til de oppdaterte koblingene, kan du deaktivere oppdatering og meldingen om oppdatering. Hvis du vil undertrykke meldingen for å vente med å oppdatere koblingene til du velger å gjøre det, følger du denne fremgangsmåten:
 1. Klikk KoblingerRediger-menyen.

  Obs! I Excel 2007/2010 klikker du Rediger koblinger i Tilkoblinger-gruppen i kategorien Data.
 2. Klikk Oppstarttekst.
 3. Klikk Ikke vis advarselen og ikke oppdater automatiske koblinger.
Advarsel!  Hvis du velger ikke å oppdatere koblingene og ikke motta meldingene, vil ikke brukerne av arbeidsboken vite om dataene er foreldede. Dette valget påvirker alle brukere av arbeidsboken. Det gjelder imidlertid bare for den aktuelle arbeidsboken.

Hvis du vil oppdatere koblingene manuelt, følger du denne fremgangsmåten:
 1. Klikk KoblingerRediger-menyen.

  Obs! I Excel 2007/2010 klikker du Rediger koblinger i Tilkoblinger-gruppen i kategorien Data.
 2. Klikk Oppdater verdier.
 3. Klikk Lukk.

Skjule varslet, og oppdatere koblinger

Hvis du velger alternativet Ikke vis advarselen og oppdater koblinger for en arbeidsbok, påvirker dette alle brukerne av arbeidsboken. Det gjelder imidlertid bare for den aktuelle arbeidsboken. Hvis personen som åpner arbeidsboken, har merket av for Spør om å oppdatere automatiske koblinger, vises meldingen. Brukere som er angitt på Alternativer-siden, overstyrer arbeidsbokinnstillingen.

La brukere velge å vise koblinger

Hvis du velger alternativet Ikke vis advarselen og oppdateringskoblinger i en arbeidsbok, ignoreres dette valget. Hvis personen som åpner arbeidsboken, har merket av for Spør om å oppdatere automatiske koblinger, vises meldingen. Ellers oppdateres koblingene automatisk.
Referanser
Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du oppdaterer eksterne koblinger i Excel, kan du klikke følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
327006 Eksterne koblinger kan bli oppdatert når du åpner en fil som sist ble lagret i en tidligere versjon av Excel (Dette kan være på engelsk)
OfficeKBHowTo inf XL2003 XL2002 XL2007 XL2010


Obs! Dette er en "FAST PUBLISH"-artikkel som er opprettet direkte innenfor Microsofts kundestøtteorganisasjon. Informasjonen her leveres "som den er" som svar på problemer som kan oppstå. Som et resultat av den korte tiden det tar å gjøre materialet tilgjengelig, kan det inneholde skrivefeil, og det kan når som helst og uten forvarsel bli revidert. Se Vilkår for bruk for mer informasjon.
Egenskaper

Artikkel-ID: 826921 – Forrige gjennomgang: 01/31/2014 22:22:00 – Revisjon: 1.0

Microsoft Excel 2002 Standard Edition, Microsoft Office Excel 2003, Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Excel 2010

 • kbexpertisebeginner kbhowto KB826921
Tilbakemelding