Sette inn skannede bilder i Office 2003- og Office 2007-programmer

Kundestøtte for Office 2003 er avsluttet

Microsoft avsluttet kundestøtte for Office 2003 den 8. april 2014. Denne endringen har påvirket programvareoppdateringene og sikkerhetsalternativene dine. Finn ut hvordan dette påvirker deg og hvordan du forblir beskyttet.

Sammendrag
I programmene som er oppført i delen Gjelder for, kan du bruke en skanner til å sette inn bilder i et dokument. Denne artikkelen beskriver to metoder som du kan bruke til å sette inn bilder i et dokument, og når du skal bruke de ulike metodene.

Tilbake til toppen

Egendefinert innsettingsmetode

Hvis du vil sette inn et enkelt bilde fra en skanner i dokumentet, kan du bruke den egendefinerte innsettingsmetoden. Denne fremgangsmåten bruker programvaren som ble levert med skanneren. Følg denne fremgangsmåten for å sette inn et bilde ved hjelp av den egendefinerte innsettingsmetoden:

Office 2007

Alternativet Fra skanner eller kamera som brukes til å legge til bilder i et dokument, er ikke tilgjengelig i Microsoft Office 2007. Du kan i stedet legge til bilder fra kameraet eller skanneren ved å laste dem ned til datamaskinen. Deretter kopierer du dem fra datamaskinen over i Microsoft Office Word 2007.Du kan også bruke Microsoft Clip Organizer til å hente bilder fra kameraet eller skanneren. Når du har lastet ned bildet til datamaskinen, gjør du som følger:
 1. Åpne et Word 2007-dokument.
 2. Klikk Bilde i Illustrasjoner-gruppen i kategorien Sett inn.
 3. Finn bildet du vil legge til i dokumentet, og klikk deretter Sett inn.

Office 2003

 1. Start ett av programmene som er oppført i delen Gjelder for.
 2. Plasser eller sett inn elementet som du vil skanne, i eller på skanneren.
 3. Klikk Sett inn, velg Bilde, og klikk deretter Fra skanner eller kamera.
 4. Hvis mer enn én enhet er koblet til datamaskinen, velger du enheten du vil bruke, under Enhet, og klikker deretter Egendefinert innsetting.
 5. Følg fremgangsmåten for skannerprogramvaren for skanning av bilder.

  Når skanneren er ferdig, settes bildet inn i Word-dokumentet.
Obs!  Bildet settes inn der pekeren befinner seg.

Obs!  Hvis du ikke vil tilpasse innstillingene, og enheten er en skanner, kan du velge Webkvalitet eller Utskriftskvalitet i stedet for Egendefinert innsetting i trinn 4.

Tilbake til toppen

Dokumentskanning

Dokumentskanning i Microsoft Office bruker programvare som leveres med Microsoft Office 2003 eller Microsoft Office 2007. Bruk denne metoden når du vil skanne et fullstendig dokument (vanligvis mer enn én side). Følg denne fremgangsmåten når du skal bruke dokumentskanning:

Office 2007

 1. Start ett av programmene som er oppført i delen Gjelder for.
 2. Klikk Start, og velg deretter Programmer.
 3. Pek på Microsoft Office, og velg deretter Microsoft Office-verktøy.
 4. På listen Microsoft Office-verktøy klikker du Microsoft Clip Organizer.
 5. Plasser elementet eller elementene som du vil skanne, i skanneren.
 6. Klikk Fil, klikk Legg til utklipp i Clip Organizer, og klikk deretter Fra skanner eller kamera.

  Obs!  Forhåndsinnstillinger for skanning er optimalisert for ulike typer dokumenter. Den standard forhåndsinnstillingen er svart-hvitt.
 7. Nå skanningen er fullført, må du kontrollere at du har valgt alle sidene du vil sette inn i dokumentet.
 8. Klikk Fil, og klikk deretter Lagre.
 9. Forsikre deg om at du har valgt TIFF i dialogboksenFiltype.
 10. I dialogboksen Lagre som skriver du inn et navn på filen, og deretter klikker du Lagre.
 11. Gå tilbake til programmet du startet i trinn 1.
 12. Klikk Bilde i Illustrasjoner-gruppen i kategorien Sett inn.
 13. I dialogboksen Sett inn bilde velger du det skannede bildet, og deretter klikker du Sett inn.

  BIldene du skannet, settes inn i dokumentet.
Obs ! Hvis den forhåndsinnstilte oppløsningen for skanneren ikke er 300 PPT (punkt per tomme), blir du bedt om å endre oppløsningsinnstillingene for skanneren. Endre oppløsningsinnstillingene når du blir bedt om det, og klikk deretter Skann for å fortsette avbildingsprosessen.

Office 2003

 1. Start ett av programmene som er oppført i delen Gjelder for.
 2. Klikk Start, og velg deretter Programmer.
 3. Pek på Microsoft Office, og velg deretter Microsoft Office-verktøy.
 4. På listen Microsoft Office-verktøy klikker du Microsoft Office Document Scanning.
 5. Plasser eller sett inn elementet eller elementene som du vil skanne, i skanneren.
 6. I dialogboksen Skann nytt dokument velger du en forhåndsinnstilling for skanning, og deretter klikker du Skann.

  Obs!  Forhåndsinnstillinger for skanning er optimalisert for ulike typer dokumenter. Den standard forhåndsinnstillingen er svart-hvitt.
 7. Nå skanningen er fullført, må du kontrollere at du har valgt alle sidene du vil sette inn i dokumentet.
 8. Klikk Fil, og klikk deretter Lagre.
 9. I dialogboksen Lagre som kontrollerer du at TIFF vises i Filtype-boksen, gir navn til filen, og klikker deretter Lagre.
 10. Gå tilbake til programmet du startet i trinn 1.
 11. Klikk Sett inn, velg Bilde, og klikk deretter Fra fil.
 12. I dialogboksen Sett inn bilde velger du det skannede bildet, og deretter klikker du Sett inn.

  BIldene du skannet, settes inn i dokumentet.
Obs ! Hvis den forhåndsinnstilte oppløsningen for skanneren ikke er 300 PPT (punkt per tomme), blir du bedt om å endre oppløsningsinnstillingene for skanneren. Endre oppløsningsinnstillingene når du blir bedt om det, og klikk deretter Skann for å fortsette avbildingsprosessen.
Tilbake til toppen
OFF2007 WD2007 XL2007 PUB2007 PPT2007
Obs! Dette er en "FAST PUBLISH"-artikkel som er opprettet direkte innenfor Microsofts kundestøtteorganisasjon. Informasjonen her leveres "som den er" som svar på problemer som kan oppstå. Som et resultat av den korte tiden det tar å gjøre materialet tilgjengelig, kan det inneholde skrivefeil, og det kan når som helst og uten forvarsel bli revidert. Se Vilkår for bruk for mer informasjon.
Egenskaper

Artikkel-ID: 827100 – Forrige gjennomgang: 01/04/2012 12:54:00 – Revisjon: 2.0

Microsoft Office PowerPoint 2003, Microsoft Office Publisher 2003, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office Publisher 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Office Excel 2007

 • kbhowtomaster KB827100
Tilbakemelding