Du er frakoblet, venter på at Internett skal koble til igjen

Oppdatering for URL-skriptkommandoer for Windows Media Player

Sammendrag
Microsoft har gitt ut en oppdatering til versjonene av Microsoft Windows Media Player som er oppført under Informasjonen i denne artikkelen gjelder. Microsoft anbefaler at du installerer denne oppdateringen slik at du lettere kan kontrollere virkemåten av innebygde URL-skriptkommandoer i lyd- og videofiler (ASF) og strømmer i Windows Media Player. Denne artikkelen beskriver den nye funksjonaliteten som støttes av denne oppdateringen, og hvordan du skaffer oppdateringen.
Mer informasjon
Når en innholdseier oppretter en lyd- eller videostrøm, kan innholdseieren legge til skriptkommandoer (for eksempel URL-skriptkommandoer og egendefinerte skriptkommandoer) som er innebygget i strømmen. Når strømmen spilles av, kan skriptkommandoene utløse hendelser i et innebygd spillerprogram, eller de kan starte webleseren og deretter koble til en bestemt webside. Dette er den ønskede virkemåten.

Oppdateringen 828026 endrer måten Windows Media Player behandler URL-skriptkommandoer som er innebygget i en strøm på. Oppdateringen gjør at Windows Media Player gjenkjenner tre nye registerverdier som gjør at en bruker eller administrator kan kontrollere scenariene der spilleren vil kjøre URL-skriptkommandoer som er innebygget i en strøm.

Windows Media Player gjenkjenner nå tre DWORD-registerverdier. Disse DWORD-verdiene finnes under følgende registernøkkel, og har verdien på 0 (av) eller 1 (på):
HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\MediaPlayer\Preferences
Denne oppdateringen oppretter ikke følgende registerverdier.

Obs!  Hvis en verdi ikke finnes, brukes standard dataverdi.
 • PlayerScriptCommandsEnabled
  : Slår URL-skriptkommandoer av eller på i den frittstående spilleren. Standardverdien er 0 (av).
 • WebScriptCommandsEnabled
  : Slår URL-skriptkommandoer av eller på i den innebygde spilleren. Standardverdien er 1 (på).
 • URLAndExitCommandsEnabled
  : Slår URLAndExit-skriptkommandoer av eller på. Standardverdien er 1 (på).
I tillegg er det lagt til logikk, slik at når Windows Media Player kjører URL-skripkommandoer, kan ikke skripten ta brukeren fra en mindre klarert sikkerhetssone til en mer klarert sikkerhetssone. Følgende tabell viser scenariene der skriptkommandoer kan kjøre (J) og ikke kan kjøre (N) når du har installert denne oppdateringen.

Obs!  Opprinnelsessonen er enten sonen for innholdet som spilles av, eller sonen for websiden som spilleren er innebygd i, avhengig av hvilken sone som er mindre klarert. Målsonen er sonen for innholdet som URL-skriptkommandoen retter seg mot.
MålsoneMin datamaskinLokalt intranettKlarerte områderInternettBegrensede områder
Opprinnelsessone
Min datamaskinJ **JJJJ
Lokalt intranett NJJJJ
Klarerte områderNNJJJ
InternettNNNJJ
BegrensetNNNNN


** Av sikkerhetshensyn vil URL-skriptkommandoer fra sonen Min datamaskin til Min datamaskin bare kjøre når URLene bruker en av følgende protokoller: http://, https:// eller wmhtml://.

Nedlastingsinformasjon

Hvis du vil laste ned og installere denne oppdateringen, går du til webområdet Microsoft Windows Update, og deretter installerer du oppdateringen 828026:Administratorer kan laste ned denne oppdateringen fra Microsoft Download Center eller fra Microsoft Windows Update-katalogen for å distribuere den til flere datamaskiner. Hvis du vil installere denne oppdateringen senere på én eller flere datamaskiner, søker du etter denne artikkel-IDen ved å bruke de avanserte søkealternativene i Windows Update-katalogen. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du laster ned oppdateringer fra Windows Update-katalogen, kan du klikke dette artikkelnummeret for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
323166 Slik laster du ned oppdateringer og drivere fra Windows Update-katalogen
Følgende filer kan lastes ned fra Microsoft Download Center:

Windows Media Player (alle versjoner) for Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP og Microsoft Windows Server 2003

Hvis du bruker Windows Media Player 7.0, må du bruke denne oppdateringen etter at du har oppgradert til Windows Media Player 7.1 eller senere. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du oppgraderer Windows Media Player, kan du gå til følgende Microsoft-webområde:

Windows Media Player 6.4, Windows Media Player 7.1 eller Windows Media Player 9 Series for Microsoft Windows Millennium Edition

Windows Media Player 6.4 for Microsoft Windows NT 4.0 Server

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du laster ned Microsoft-støttefiler, kan du klikke følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
119591 Slik laster du ned Microsoft-støttefiler fra elektroniske tjenester
Microsoft har søkt etter virus i denne filen. Microsoft brukte det nyeste antivirusprogrammet som var tilgjengelig den datoen filen ble gjort tilgjengelig. Filen er lagret på servere med forbedret sikkerhet som bidrar til å forhindre at uvedkommende gjør endringer i filen.

Installasjonsinformasjon

Du må være logget på som administrator for å kunne installere denne oppgraderingen. Hvis du vil laste ned og installere denne oppdateringen, går du til følgende Windows Update-webområde, og deretter installerer du den kritiske oppdateringen 828026:Hvis du vil installere en nedlastet versjon av denne oppdateringen, kjører du oppdateringspakken for 828026 som du lastet ned ved hjelp av de aktuelle kommandolinjebryterne. Administratorer kan distribuere denne oppdateringen ved hjelp av Microsoft Software Update Services (SUS). Hvis du vil ha mer informasjon om SUS, kan du klikke følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
810796 Hvitbok: Oversikts-hvitbok for Software Update Services (denne artikkelen kan være på engelsk)

Omstartskrav

Du må starte datamaskinen på nytt for å fullføre installasjonen av denne oppdateringen.

Kommandolinjebrytere for installasjonsprogrammet

Microsoft Windows 2000-, Microsoft Windows XP- og Microsoft Windows Server 2003-versjoner av denne oppdateringen støtter følgende kommandolinjebrytere for installasjonsprogrammet:
 • /? – er listen over installasjonsbrytere.
 • /u – Bruk uovervåket modus.
 • /f – Tving andre programmer til å avslutte når datamaskinen slås av.
 • /n – Ikke sikkerhetskopier filer som skal fjernes.
 • /o – Skriv over OEM-filer uten å spørre.
 • /z – Ikke start maskinen på nytt når installasjonen er fullført.
 • /q – Bruk stille modus (ingen brukermedvirkning).
 • /l – Vis liste over installerte hurtigreparasjoner.
 • /x – Pakk ut filene uten å kjøre installasjonsprogrammet.
Hvis du for eksempel vil installere oppdateringen uten noe brukermedvirkning, bruker du følgende kommando:
windowsmedia-q828026-x86-enu.exe /u /q
Hvis du vil installere denne sikkerhetsoppdateringen uten å tvinge datamaskinen til å starte på nytt, bruker du følgende kommandolinje:
windowsmedia-q828026-x86-enu.exe /z
Obs!  Du kan kombinere disse bryterne i én kommando.

Hvis du vil ha mer informasjon om kommandolinjebrytere og virkemåtene for denne pakken, kan du klikke følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
824687 Kommandolinjebrytere for oppdateringspakker for Microsoft-programvare (denne artikkelen kan være på engelsk)
Oppdateringspakkene for Windows Media Player 6.4 for Microsoft Windows NT 4.0 Server og Windows Media Player 6.4, 7.1 eller 9 for Microsoft Windows Millennium Edition støtter følgende brytere:
 • /q – Bruk stille modus eller skjul meldinger mens filene pakkes ut.
 • /q:u – Bruk stille brukermodus. Med stille brukermodus vises noen dialogbokser for brukeren.
 • /q:a – Bruk stille administratormodus. Ved stille administratormodus vises ikke noen dialogbokser til brukeren.
 • /t: path – Angi plasseringen til den midlertidige mappen som brukes av installasjonsprogrammet, eller målmappen for utpakking av filene (når du bruker /c-bryteren).
 • /c – Pakker ut filene uten å installere dem. Hvis du ikke angir /t: bane-bryteren, blir du bedt om å angi målmappen.
 • /c: bane – Angi banen og navnet til EXE- eller INF-filen for installasjonsprogrammet.
 • /r:n – Starter aldri datamaskinen på nytt etter installasjon.
 • /r:i – Ber brukeren om å starte datamaskinen på nytt hvis en omstart kreves, unntatt ved bruk sammen med /q:a-bryteren.
 • /r:a – Starter alltid datamaskinen på nytt etter installasjon.
 • /r:s – Starter datamaskinen på nytt etter installasjonen uten å spørre brukeren.
Hvis du for eksempel vil installere oppdateringen uten noen brukermedvirkning og ikke vil tvinge datamaskinen til å starte på nytt, bruker du en av følgende kommandoer:
WindowsMedia-Q828026-x86-ENU.exe /q:a /r:n
WindowsMedia64-Q828026-x86-ENU.exe /q:a /r:n

Filinformasjon

Den engelskspråklige versjonen av denne oppdateringen har filattributtene som står oppført i tabellen nedenfor (eller nyere attributter). Datoene og klokkeslettene for disse filene er oppført i Coordinated Universal Time (UTC). Når du viser filinformasjonen, konverteres den til lokal tid. Hvis du vil finne forskjellen mellom UTC og lokal tid, bruker du kategorien Tidssone under Dato og klokkeslett i Kontrollpanel.
Windows Media Player 9 Series
  Dato    Tid  Versjon  Størrelse Filnavn  Operativsystem  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  17.09.2003 16:01 6.4.9.1128  844 048 Msdxm.ocx Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003  17.09.2003 05:25 9.0.0.3075 4 706 304 Wmp.dll  Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003  24.09.2003 21:18 6.4.7.1128  845 072 Msdxm.ocx Windows Millennium Edition  24.09.2003 21:18 9.0.0.3075 4 706 304 Wmp.dll  Windows Millennium Edition
Windows Media Player for Windows XP
  Dato    Tid  Versjon  Størrelse Filnavn  Operativsystem  ------------------------------------------------------------------------  17.09.2003 16:01 6.4.9.1128  844 048 Msdxm.ocx  Windows XP  18.09.2003 11:53 8.0.0.4491 1 302 528 Wmpcore.dll Windows XP
Windows Media Player 7,1
  Dato    Tid  Versjon  Størrelse Filnavn  Operativsystem  ----------------------------------------------------------------------------------  17.09.2003 16:01 6.4.9.1128  844 048 Msdxm.ocx  Windows 2000  17.09.2003 22:13 7.10.0.3075  815 104 Wmpcore.dll Windows 2000  24.09.2003 21:18 6.4.7.1128  845 072 Msdxm.ocx  Windows Millennium Edition  24.09.2003 21:18 7.10.0.3075  815 104 Wmpcore.dll Windows Millennium Edition
Windows Media Player 6.4
  Dato    Tid  Versjon  Størrelse Filnavn  Operativsystem  --------------------------------------------------------------------------  17.09.2003 16:55 6.4.7.1128  845 072 Msdxm.ocx Windows NT 4.0 Server

Informasjon om fjerning

Hvis du vil fjerne denne oppdateringen på Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP og Microsoft Windows Server 2003, bruker du verktøyet Legg til eller fjern programmer (eller verktøyet Legg til / fjern programmer) i Kontrollpanel. Klikk Hurtigreparasjon for Windows Media Player [Se wm828026 for mer informasjon], og klikk deretter Fjern (eller klikk Legg til / fjern).

På Windows 2000, Windows XP eller Windows Server 2003 kan systemansvarlige bruke Spunist.exe-verktøyet til å fjerne denne oppdateringen . Spuninst.exe-verktøyet ligger i mappen %Windir%\$NTUninstallq828026$\Spuninst. Dette verktøyet støtter følgende kommandolinjebrytere for installasjonsprogrammet:
 • /?: Vis listen over kommandolinjebrytere.
 • /u: Bruk uovervåket modus.
 • /f: Tving andre programmer til å avslutte når datamaskinen slås av.
 • /z: Ikke start maskinen på nytt når installasjonen er fullført.
 • /q: Bruk stille modus (ingen brukermedvirkning).
Obs!  Oppdateringene for Microsoft Windows Millennium Edition og Windows NT 4.0 Server støtter ikke funksjoner for avinstallasjon, og kan ikke fjernes.
Egenskaper

Artikkel-ID: 828026 – Forrige gjennomgang: 12/06/2007 17:26:42 – Revisjon: 10.2

Microsoft Windows Media Player 9 Series, Microsoft Windows Media Player 8.01, Microsoft Windows Media Player 8.01, Microsoft Windows Media Player 7.1, Microsoft Windows Media Player 6.4

 • atdownload kbfix kbbug kbqfe KB828026
Tilbakemelding