Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Beskrivelse av oppdateringen for Word 2003: 27. januar 2004

Viktig: Denne artikkelen har blitt maskinoversatt, og dermed ikke oversatt av en person. For at alle artikler i vår database skal være oversatt til ditt språk, vil Microsoft benytte både personoversatte og maskinoversatte artikler. Det er viktig å merke seg at en maskinoversatt artikkel ikke alltid er perfekt. Det kan forekomme stave, strukturelle eller grammatiske feil. Microsoft er ikke ansvarlig for unøyaktigheter, feil eller skade ved bruk av innhold i artikkel som måtte forårsakes av feiloversettelse. Microsoft vil jevnlig oppdatere sitt maskinoversettelses programvare.

Den engelske versjonen av denne artikkelen er den følgende: 830000
Sammendrag
Microsoft har gitt ut en oppdatering for Microsoft Office Word 2003. Under visse omstendigheter, Word 2003 kan slutte å svare når du brukeren lagrer en fil eller når Word automatisk lagrer en autogjenopprettingsfil. Dette oppdateringen løser dette problemet.

Denne artikkelen beskriver hvordan du laste ned og installere oppdateringen for Word 2003: KB830000.

Denne oppdateringen ble først inkludert i Microsoft Office 2003 Service Pack 1 (SP1).
For ekstra informasjon om den nyeste oppdateringspakken for Office 2003, klikker du følgende artikkelnummeret nedenfor for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
870924Slik får du tak i den nyeste oppdateringspakken for Office 2003
Mer informasjon

Hvordan laste ned og installere oppdateringen

Klientoppdateringen

Hvis du installerte Microsoft Word fra en CD-ROM, gjør du ett av de følgende:
 • Bruk webområdet Microsoft Office Update til å automatisk installere de siste oppdateringene, inkludert alle tilgjengelige oppdateringspakker og oppdateringer.
 • Installer bare Word 2003-oppdateringen: KB830000. Du gjør dette, følge trinnene som er beskrevet senere i denne artikkelen.
Obs! Microsoft anbefaler at du installerer klientoppdateringen ved hjelp av webområdet Office Update. Installasjon av Microsoft Office er oppdaget, og du blir deretter bedt om å installere vite hva du trenger Kontroller at din Office-installasjon skal være oppdatert.

Installere de siste oppdateringene fra webområdet Office Update

Har på webområdet Office Update finne oppdateringer som du må installere på datamaskinen, kan du gå til følgende Microsoft-webområde: Når søket er fullført, får du en liste over anbefalte oppdateringer for godkjenning. Klikk Start installasjonen til fullføre prosessen.

Installer bare Word 2003-oppdateringen: KB830000

Den følgende fil er tilgjengelig for nedlasting fra Microsoft Download I midten:

Last nedLast ned klientversjon av oppdateringen for Word 2003: KB830000 pakke nå.

Utgivelsesdato: Jan 27 2004

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du laster ned Microsoft Support filer, klikker du følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
119591 Hvordan du ned Microsoft-støttefiler fra elektroniske tjenester
Microsoft har søkt etter virus i denne filen. Microsoft brukte mest gjeldende antivirusprogrammet som var tilgjengelig datoen som filen ble postert. Filen lagres på sikkerhetsforbedrede servere som bidrar til å forhindrer at uvedkommende gjør endringer i filen.

Laste ned og installere klientoppdateringen, Følg denne fremgangsmåten:
 1. Klikk Lagre Lagre den Office2003-kb830000-client-enu.exe-filen i den valgte mappen.
 2. I Microsoft Windows Utforsker dobbeltklikker duOffice2003-kb830000-client-enu.exe.
 3. Hvis du blir bedt om å installere oppdateringen, klikker duJa.
 4. Klikk Ja å godta lisensvilkårene Avtale.
 5. Hvis du er, setter du inn CD-ROMen for Microsoft Office 2003 bedt om å gjøre det, og klikk deretter OK.
 6. Når du mottar en melding som angir at du må maskinen for at endringene skal tre i kraft, klikker duJa.
Obs! Når du har installert oppdateringen, kan du ikke fjerne den. Gå tilbake til en installasjon før oppdateringen ble installert, må du fjerne Office 2003 og deretter installere det på nytt fra CD-ROMen.

Administrativ oppdatering

Hvis du installerte Office 2003-produktet fra en server, må serveradministratoren oppdatere serverplasseringen med den administrativ oppdatering og distribuere oppdateringen til din datamaskinen.

Den følgende fil er tilgjengelig for nedlasting fra Microsoft Download I midten:

¢Last nedLast ned administrasjonsversjonen av oppdateringen for Word 2003: KB830000 pakke nå.

Utgivelsesdato: Jan 27 2004

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du laster ned Microsoft Support filer, klikker du følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
119591 Hvordan du ned Microsoft-støttefiler fra elektroniske tjenester
Microsoft har søkt etter virus i denne filen. Microsoft brukte mest gjeldende antivirusprogrammet som var tilgjengelig datoen som filen ble postert. Filen lagres på sikkerhetsforbedrede servere som bidrar til å forhindrer at uvedkommende gjør endringer i filen.

Hvis du er systemansvarlig, følger du disse trinnene for å laste ned den administrative oppdateringen:
 1. Klikk Lagre Lagre den office2003-kb830000-fullfile-enu.exe-filen i den valgte mappen.
 2. I Windows Utforsker dobbeltklikker duoffice2003-kb830000-fullfile-enu.exe.
 3. Hvis du blir bedt om å installere oppdateringen, klikker duJa.
 4. Klikk Ja å godta lisensvilkårene Avtale.
 5. I den Skriv inn plasseringen der du vil plassere den utpakkede filer skriver du inn C:\830000, og deretter Klikk OK.
 6. Klikk Ja Når du blir bedt om å opprette -mappen.
 7. Hvis du er kjent med fremgangsmåten for å oppdatere din administrative installasjonen, klikker du Start, og klikk deretterKjør. Skriv inn følgende kommando i den Åpneboksen
  msiexec /a Admin Bane\MSI-fil /p C:\Office2003\MSP-filSHORTFILENAMES = TRUE
  der Admin-bane er banen til din administrative installasjonspunktet for Office 2003 (for eksempel C:\Office2003),MSI-fil er MSI-databasepakken for Office 2003-produktet (for eksempel Pro11.msi), og MSP-filer navnet på den administrative oppdateringen.

  Obs! Du kan legge til/qb + i kommandolinjen slik at den Office 2003 Administrasjonsinstallasjon i dialogboksen og Sluttbrukeren Lisensavtale for sluttbrukere dialogboksen vises ikke.
 8. Hvis du vil distribuere oppdateringen til klientarbeidsstasjonene, klikker duStart, og klikk deretter Kjør. Skriv inn følgende i den Åpne boksen
  msiexec /i Admin Bane\MSI-filINSTALLER PÅ NYTT =Funksjonsliste REINSTALLMODE = vomu
  der Admin-bane er banen til din administrative installasjonspunktet for Office 2003 (for eksempel C:\Office2003),MSI-fil er MSI-databasepakken for Office 2003-produktet (for eksempel Pro11.msi), og Funksjonen Listen er listen over funksjonsnavn (små bokstaver) som må installeres på nytt for oppdateringen. Hvis du vil installere alle funksjonene, kan du bruke REINSTALL = ALL, eller du kan installere følgende funksjon(er):
  WORDFiles
Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du oppdaterer din administrative installasjonen og distribuerer til klientarbeidsstasjoner, klikker du følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
829197HVORDAN du: Installere oppdateringer for en administrasjonsinstallasjon av Office 2003

Slik fastslår du om oppdateringen er installert

Oppdateringen inneholder en oppdatert versjon av følgende fil:
  File name  Version  ------------------------  Winword.exe 11.0.6113.0
Du fastslår hvilken versjon av Microsoft Word som er installert på Bruk denne fremgangsmåten for din datamaskin.

Obs! Fordi det finnes flere versjoner av Microsoft Windows du fremgangsmåten være annerledes på din datamaskin. Hvis dette er tilfelle, kan du se din produktdokumentasjonen for å fullføre disse trinnene.
 1. Klikk Start, og klikk deretterSøk.
 2. I den Søkeresultater -ruten klikker duAlle filer og mapper under Søkehjelperen.
 3. I den Hele eller deler av filnavnet -boksen type Winword.exe, og klikk deretterSøk.
 4. I listen over filer høyreklikker duWinword.exe, og klikk deretter Egenskaper.
 5. På den Versjon kategorien, finne ut hvilken versjon i Word som er installert på datamaskinen.
Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du fastslår at versjonen av Office 2003 på datamaskinen, klikker du artikkelnummeret nedenfor for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
821549Slik Kontrollerer du versjonen av Office 2003
Obs! Hvis oppdateringen for Word 2003: KB830000 allerede er installert på din datamaskin, du får følgende feilmelding når du prøver å installere den Word 2003-oppdateringen: KB830000:
Denne oppdateringen er allerede aktivert eller er inkludert i en oppdatering som allerede er brukt.

Liste over problemer løst i denne oppdateringen

Oppdateringen for Word 2003: KB830000 løser problemet som er beskrevet i følgende Microsoft Knowledge Base-artikkel:

832858 Feilmelding når du prøver å lagre et dokument, skrive ut et dokument eller avslutte Word 2003


Oppdateringen for Word 2003 KB830000 løser det følgende problemer som ikke tidligere er dokumentert i Microsoft Knowledge Basis.

Dialogboksen for koding av filkonvertering vises når du åpner en tekstfil
Når du åpner en tekstfil i Microsoft Word, i Fil Koding av filkonvertering i dialogboksen kan vises.


Tekst kan mangle når du viser et Word-dokument i ulike visninger, eller når du blar gjennom dokumentet
Når du endrer Bla visninger, eller gjennom ordet dokumentet som teksten som skal vises på den siste linjen på en side kan hoppe til den neste side, hopper tilbake til forrige side, eller midlertidig vises ikke på en av sidene.


Bare den første forekomsten av feltet NUMPAGES i dokumentteksten oppdateres når du oppdaterer felt
Når du prøver å oppdatere feltene i brødteksten i Word bare den første forekomsten av feltet NUMPAGES -dokumentet oppdateres. Hvis du prøver å oppdatere feltene i dokumentet en gang, bare den andre forekomsten av feltet NUMPAGES i brødteksten er oppdatert. Hvis du vil oppdatere alle NUMPAGES -feltene som finnes i brødteksten i dokumentet, må du trykke F9 like mange ganger som det er NUMPAGES -felt i brødteksten i dokumentet.


Miniatyrbilder vises ikke når du bruker musehjulet til å rulle
Når du holder nede CTRL-knappen og gjentatte ganger bruker musen hjulet for å bla gjennom Word-dokumentet i visningen leseoppsett miniatyrbilder av bildene i dokumentet kan ikke vises.


Vedlegg i RTF-meldinger vises sammenslått
Hvis du setter inn flere vedlegg som hyperkoblinger i en rik Tekst tekstformat (RTF) e-postmelding når du bruker Word som redigeringsprogram for e-post i Microsoft Outlook vedleggene (hyperkoblingene) vises ikke atskilt. I stedet vises hyperkoblingene sammenslått sammen.


Merknader som vises i boblene som finnes i margen på dokumentet, er ikke riktig
Når du åpner et Word-dokument, merknader som vises i boblene som finnes i margen på dokumentet, er ikke riktige.

Dette problemet oppstår når følgende betingelser er oppfylt:
 • Du oppretter et Word-dokument på et Microsoft Windows-basert datamaskinen.
 • Du sender dette Word-dokumentet som et e-postvedlegg til en brukere som benytter en Macintosh Apple-basert datamaskin.
 • Mottakeren åpner e-postvedlegget, foretar endringer i dokument med funksjonen Spor endringer i Macintosh-versjonen av Word, og sender dokumentet tilbake til deg som et e-postvedlegg.
 • Du åpner det returnerte e-postvedlegget i Word og fletter det endrede dokumentet med det opprinnelige dokumentet i Microsoft Windows versjon av Word.
I tillegg tekst som ble slettet under endringene i dokumentet i Macintosh-versjonen av Word kan vises når du åpner ordet dokument i Windows-versjonen av Word.


Feltet {NUMPAGES} i dokumentet returnerer feil tall
Når du setter inn {PAGE} -feltet og feltet {NUMPAGES} i dokumenttoppteksten i og deretter skrive ut dokumentet, returnerer feltet {NUMPAGES} det faktiske sidetallet og ikke det totale antallet alle sidene i dokumentet. Sidene viser for eksempel "Side 1 av 1", "side 2 2 "og"Side 3 av 3".


Word avsluttes uventet når du aktiverer Tillat rad brytes over flere sider
Når du prøver å aktivere den Tillat deling av rad sider alternativet på den Rad kategorien i Word (på den Tabell -menyen klikker du Egenskaper for tabell), Word-mai avsluttes uventet, og du får følgende feilmelding:
Microsoft Word har et problem og må Lukk. Vi beklager inntrufne.
Hvis du viser detaljene for feilmeldingen, får du en feilsignatur som ligner på den følgende:
  AppName   AppVer    ModName   ModVer    Offset  ------------------------------------------------------------  Winword.exe 11.0.5604.0 Winword.exe 11.0.5604.0 0003b59f


Minnet reduseres når du endrer fargekvaliteten til skjermen
Når du gjentatte ganger endrer det Fargekvaliteti skjerminnstillingene (Høyreklikk på stasjonær PC, klikker du Egenskaper, og klikk deretter på Innstillinger -kategorien) Selv om du har et Word-dokument åpent, kan datamaskinens minne Reduser.


Feilmelding i Word

Du får følgende feilmelding i Word:
Microsoft Word har et problem og må Lukk. Vi beklager inntrufne.

Du vil se hvilke data denne feilen rapporten inneholder, klikk her.
Når du viser dataene i feilen rapporten inneholder rapporten en feilsignatur som ligner på en av de følgende feilsignaturer:

  App Name   App Version  Module Name  Module Version Offset  -------------------------------------------------------------------  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e32  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9ddf  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9de7  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   000085ab  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   00032b8b  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e38  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e21  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   00032b85  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e23  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   000bf2af  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9de2  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9a8d  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   00032b82  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e05df  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9de4  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9a8f  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   00032b7c  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   000085a2  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   000085ab  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   000085ab  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   000085a2  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   000085a4  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   000085a2  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   000085a4  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9dd8  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   000085a4  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a7ece  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e26  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   000086f0  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9db8  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a7eda  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   000bf2ac  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   8599  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002d7341  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002d7318  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   8590  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e52dc  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   8590  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   8590  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   8702  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e5064  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e05b7  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e3e  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e058e  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a99e6  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e059c  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a99c8  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be1eb  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be291  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e5063  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be224  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9a97  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   0046b89f  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be2fb  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002d7310  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a99e0  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be2a3  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be1d6  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e05e9  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9bda  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be29c  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be222  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be2a0  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e48  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be300  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9aa4  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e3e  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9a98  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9b74  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e40  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9dda  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e5062  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e2c  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9dd2  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   000085ab  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e05a7  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9de9  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be1d5  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e44  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be296  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   8705  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002d796e  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be305  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9a38  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001eddc6  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9b1c  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9b0b  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e520e  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e0577  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a99d8  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e05b0  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e5061  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e85  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9dbe  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9deb  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001eddc0  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9dfd  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   00032b7e  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e2c  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9df1  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e05fa  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e05f9  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e05a8  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e05d2  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e05ee  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   000085af  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e05b9  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   0000859b  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002d734e  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002d731c  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002dfea3  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e52e5  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e5209  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e5069  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e51ec  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9aea  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9a9e  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a99ed  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a99f1  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9bdc  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be1d7  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   4.42e+10  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a99d3  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e45  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e32  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e38  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9dbf  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   33009  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   0003633c  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   0003300f  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9dda  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   33018  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e47  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9df9  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e12  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001eddc9  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9dbb  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9df7  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   00032fec  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   000085a6  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e26  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e15  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a922c  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e3e  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9de4  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   8595  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   8594  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   8594  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   33005  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   00032fed  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9dc8  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e21  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   000085ac  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   000085ac  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   0000859d  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e05ab  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e05cc  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e05c6  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e05f8  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   8598  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   0000859b  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   000085a4  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e05bc  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e05e5  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   000085a9  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   8590  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e05fb  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   000085a9  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002d7354  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002d730e  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002d7358  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002d7313  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002d726b  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002d732e  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   000085af  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002d7347  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e52ee  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002d732b  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002d732a  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   8599  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e52e0  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e52f7  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002d734a  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002d7357  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   000085ad  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   00032fe0  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   00032fe7  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9b6b  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e0584  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9b22  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e0560  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9a87  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e0570  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e0579  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9a7d  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9b6d  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9aa4  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9a8d  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9a7f  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e0572  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9afe  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9b71  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9aa7  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e059c  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9a7c  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9a81  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9aa1  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9b17  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e058b  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be2d3  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be2de  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be2ce  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be2d9  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be289  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be2be  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be2bb  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be28f  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be2fe  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be28b  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001aa2e4  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e6f  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e4c  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e64  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e6c  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9eaa  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001aa2ee  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e78  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e75  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a7ef0  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a99e3  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a99e6  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a99f8  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a99ea  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a99f6  Winword.exe 11.0.5525.0  Winword.exe  11.0.5525.0   0018d869  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be1f2  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be223  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be1db  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be224  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e5210  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e5059  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e5069  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e5203  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   004418fa  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9b79  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be1d6  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9be1  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   004418db  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9b86  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   004418f5  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   003606f3  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   004418f0  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   003606fc  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   4.42e+04  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9b75  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   003606f6  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9b89  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   4.42e+03  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a7ece  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   00032b85  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   000085ac  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9dc0  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001eddc6  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   0003633e  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002d7323  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e05cf  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e05b9  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002d796a  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e0565  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e05a2  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be316  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be2f2  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be2a3  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9a92  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e50  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9ebb  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a99df  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   00032b8b  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9de7  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e00  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e1b  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002d796e  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e52ee  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   000085a4  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002d7344  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   0000859d  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e52f8  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9b19  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9b70  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9a7a  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9eb2  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9ea5  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   004418f4  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be2e8  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e06  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9dd8  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   0000859b  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9232  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   33017  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002d726e  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   000085ad  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   8595  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002d733e  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e05ae  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   000085a6  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e05aa  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9b6f  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9ab4  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9af8  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e56  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e63  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e51ff  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e5202  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9b8a  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9b8b  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9b82  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   0003ee33  Winword.exe 11.0.5604.0  Mso.dll    11.0.5606.0   002c31e0  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   000086f2  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e6e  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e6d  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9eaa  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001aa2e9  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9eb8  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001aa2e6  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9eb3  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9eb0  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e4b  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e88  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e5c  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e5b  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e23  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   00032b80  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   8596  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a7ed4  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e42  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9dfb  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   000085a2  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e52dd  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002d7327  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002d734c  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002d7319  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   000085a2  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e52ea  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002d7336  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   8594  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e05bf  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e05f7  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9ae4  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9af0  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9a9d  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9a74  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9a96  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   0046b89a  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   0046b89f  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be28a  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be30c  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be2a6  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be315  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be2f5  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   8707  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   000086f4  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a99f6  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a99de  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9a35  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a99e9  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9a37  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   004418df  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9b85  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   000086f6  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e05f1  Winword.exe 11.0.5604.0  Mso.dll    11.0.5606.0   0004476f  Winword.exe 11.0.5604.0  Mso.dll    11.0.5606.0   0004477d  Winword.exe 11.0.5604.0  Mso.dll    11.0.5606.0   44778  Winword.exe 11.0.5604.0  Mso.dll    11.0.5606.0   44774  Winword.exe 11.0.5604.0  Mso.dll    11.0.5606.0   0004477a  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e05c3  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e05e2  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   8595  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e05db  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   000085b0  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   000085b0  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   000085b0  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   00032fe9  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9dc6  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e0f  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a7ecc  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   8596  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   33019  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9db9  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e1f  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   8596  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e02  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e46  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   00032ff9  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   00032b7c  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9de2  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   000085ac  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e52e8  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e52f6  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002d7338  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002dfea0  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   000085a6  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002d7315  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002d7346  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002d7333  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9a85  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9b1f  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9aaf  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9a9b  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9a75  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9aac  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9afa  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e0595  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e056d  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9af2  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a99ea  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be2d1  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be2e0  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be314  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be2d9  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e51ef  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e64  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e51fd  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be1e4  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   0046b892  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   0046b890  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be1dc  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be1e1  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   0046b897  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a99c4  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a99d5  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a99ce  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e05f4  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e05d8
I tillegg andre programversjoner, modulversjoner og forskyvninger Det er mulig.

Advarsel: Denne artikkelen er autooversatt

Właściwości

Identyfikator artykułu: 830000 — ostatni przegląd: 11/12/2012 07:33:00 — zmiana: 1.0

 • atdownload kbdownload kboffice2003sp1fix kbsavefile kbinfo kbupdate kbmt KB830000 KbMtno
Opinia