Du er frakoblet, venter på at Internett skal koble til igjen

Beskrivelse av Microsoft Project Server 2002 Service Pack 1

Denne artikkelen er arkivert. Den tilbys "som den er" og vil ikke bli oppdatert.
Sammendrag
Microsoft har gitt ut en oppdatering til Microsoft Project Server 2002. Denne oppdateringen forbedrer sikkerheten og gir økt stabilitet og ytelse.
INNLEDNING
Denne artikkelen beskriver hvordan du laster ned og installerer Microsoft Project Server 2002 Service Pack 1 (SP1). I tillegg beskrives problemene som er løst i Microsoft Project Server 2002 SP1.
Mer informasjon
Viktig!  Før du installerer denne oppdateringen, må du kontrollere at følgende krav er oppfylt:
 • Microsoft Project Server 2002 er installert.
 • Microsoft Windows Installer 2.0 eller senere er installert.
Hvis du vil ha mer informasjon om kravet til Windows Installer, kan du se avsnittet Oppdateringskrav for Windows Installer.

Slik laster du ned og installerer oppdateringen

Følg denne fremgangsmåten for å oppdatere installasjonen av Microsoft Project Server 2002 til Microsoft Project Server 2002 SP1:

Obs!  Vi anbefaler sterkt at du sikkerhetskopierer databasen for prosjektplanen før du fortsetter å installere denne oppdateringen. Du kan ikke rulle tilbake eller fjerne denne oppdateringen. Du bør ta sikkerhetskopier av databasen før du kjører oppdateringen Microsoft Project Server Service Pack 1 SQL. I tillegg anbefaler vi sterkt at du sikkerhetskopierer Microsoft SharePoint-databasen (hvis aktuelt).
 1. I Windows Utforsker oppretter du en mappe på stasjon C, og deretter gir du mappen navnet kb830240.
 2. Installer oppdateringen Microsoft Project Server Service Pack 1 SQL for å oppgradere databasen for prosjektplanen. Gjør dette ved å bruke følgende fremgangsmåte:

  Hvis du vil ha mer informasjon, kan du klikke følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
  323330 Sikkerhetskopiere, planlegge og gjenopprette en Microsoft Project Server-database (denne artikkelen kan være på engelsk)
  1. Følgende fil kan lastes ned fra Microsoft Download Center:

   Last nedLast ned den engelskspråklige versjonen av oppdateringspakken Project Server Service Pack 1 SQL nå.
   Utgivelsesdato: 23.03.04

   Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du laster ned Microsoft-støttefiler, kan du klikke dette artikkelnummeret for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
   119591 Slik laster du ned Microsoft-støttefiler fra elektroniske tjenester
   Microsoft søkte etter virus i denne filen. Microsoft brukte det nyeste antivirusprogrammet som var tilgjengelig den datoen filen ble gjort tilgjengelig. Filen er lagret på servere med forbedret sikkerhet, noe som bidrar til å forhindre at uvedkommende gjør endringer i filen.

   Obs!  Hvis du vil anskaffe en lokalisert versjon av oppdateringen Project Server Service Pack 1 SQL, kan du gå til følgende Microsoft-webområde:
  2. Klikk Lagre for å lagre installasjonsfilen for Microsoft Project Server 2002 Service Pack 1 SQL (for eksempel Projectserver2002-kb830240-sqlfile-fullfile-enu.exe) på mappen C:\kb830240.
  3. I Windows Utforsker dobbeltklikker du oppdateringsfilen for Project Server 2002 Service Pack 1 SQL som du lastet ned i trinn 2c og 2d, og deretter pakker du ut filene i mappen C:\kb830240.
  4. For å installere oppdateringen må du ha Osql.exe-filen på datamaskinen der CMD-filen i det neste trinnet kjøres. Hvis du kjører Upgdb101.cmd-filen direkte på datamaskinen der databasen for prosjektplanen ligger, skal Osql.exe-filen allerede finnes.

   Obs!  Osql.exe-filen er også tilgjengelig på Project Server 2002-CD-ROMen i mappen \support\database.
  5. Klikk Start og deretter Kjør.
  6. I Åpne-boksen skriver du inn cmd, og deretter klikker du OK.
  7. Kjør Upgdb101.cmd-filen med følgende parametere ved ledeteksten. Når du skal gjøre dette, skriver du inn følgende (uten å skrive inn tegnene større enn (<) eller mindre enn (>)), og deretter trykker du ENTER:
   Upgdb101.cmd <sql-servernavn> <databasenavn> <pålogging med konto for systemansvarlig> <kontopassord for systemansvarlig>
   Eller, hvis du bruker SQL Server med Windows-godkjenning som den påloggede brukeren, skriver du inn følgende, og trykker deretter ENTER:
   Upgdb101.cmd <sql-servernavn> <databasenavn>
   Obs!  Ved å utelate pålogging og passord for kontoen for den systemansvarlige, vil kommandofilen bruke Windows-godkjenning til SQL Server. Hvis du bare angir SQL Server-navnet, antas det at databasenavnet er ProjectServer.
  8. Skriv inn exit ved ledeteksten, og trykk deretter ENTER.
 3. Installer Project Server 2002 SP1. Gjør dette ved å bruke følgende fremgangsmåte:
  1. Følgende fil kan lastes ned fra Microsoft Download Center:

   Last nedLast ned den engelskspråklige versjonen av oppdateringspakken Project Server 2002 Service Pack 1 nå.
   Utgivelsesdato: 23.03.04

   Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du laster ned Microsoft-støttefiler, kan du klikke dette artikkelnummeret for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
   119591 Slik laster du ned Microsoft-støttefiler fra elektroniske tjenester
   Microsoft søkte etter virus i denne filen. Microsoft brukte det nyeste antivirusprogrammet som var tilgjengelig den datoen filen ble gjort tilgjengelig. Filen er lagret på servere med forbedret sikkerhet, noe som bidrar til å forhindre at uvedkommende gjør endringer i filen.

   Obs!  Hvis du vil anskaffe en lokalisert versjon av Project Server 2002 SP1, kan du gå til følgende Microsoft-webområde:
  2. Klikk Lagre for å lagre installasjonsfilen for Project Server 2002 SP1 (for eksempel Projectserver2002-kb830240-fullfile-enu.exe) på mappen C:\kb830240.
  3. I Windows Utforsker dobbeltklikker du installasjonsfilen for Project Server 2002 SP1 som du lastet ned i trinn 3c og 3d, for å starte installasjonsprogrammet.
  4. Klikk Ja for å godta lisensavtalen.
  5. Hvis du blir bedt om å sette inn den originale Project Server 2002-CD-ROMen, setter du den inn og klikker OK.
  6. Følg trinnene på skjermen for å installere oppdateringen.
 4. Hvis du bruker SharePoint Team Services fra Microsoft, installerer du Microsoft Office XP Service Pack 3 (SP3) for SharePoint Team Services.

  Obs!  Office XP SP3 er for øyeblikket ikke kompatibelt med SharePoint Team Services når du installerer Office XP SP3 på en datamaskin som kjører Microsoft Windows Server 2003. Hvis du vil kjøre SharePoint Team Services på en datamaskin som kjører Windows Server 2003, må du ikke installere Office XP SP3 nå.

  Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du anskaffer og installerer Office XP Service Pack 3 for SharePoint Team Services, klikker du artikkelnummeret nedenfor for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
  833845 Oversikt over Office XP Service Pack 3 for SharePoint Team Services (denne artikkelen kan være på engelsk)
  Når du har installert Office XP Service Pack 3 for SharePoint Team Services, må du oppdatere de egendefinerte malfilene. Gjør dette ved å bruke følgende fremgangsmåte:
  1. Kjør Stswiz.exe-filen.

   Stswiz.exe-filen er en del av den opprinnelige Project Server 2002-installasjonen, og kan finnes i mappen \Support på Project Server 2002-CD-ROMen. Dette installerer de egendefinerte malfilene på nytt.
  2. Klikk Provision additional SharePoint Web sites for Project Server (Klargjør flere SharePoint-webområder for Project Server)
  3. I listen over tilgjengelige webområder klikker du webområdet der SharePoint er installert.
  4. Klikk Neste.
  5. Når STSWIZ er fullført, klikker du Fullført
  6. Følgende fil kan lastes ned fra Microsoft Download Center:

   Last nedLast ned den engelskspråklige versjonen av oppdateringspakken Project Server 2002 SharePoint Team Services nå.
   Utgivelsesdato: 23.03.04

   Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du laster ned Microsoft-støttefiler, kan du klikke dette artikkelnummeret for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
   119591 Slik laster du ned Microsoft-støttefiler fra elektroniske tjenester
   Microsoft søkte etter virus i denne filen. Microsoft brukte det nyeste antivirusprogrammet som var tilgjengelig den datoen filen ble gjort tilgjengelig. Filen er lagret på servere med forbedret sikkerhet, noe som bidrar til å forhindre at uvedkommende gjør endringer i filen.

   Obs!  Hvis du vil anskaffe en lokalisert versjon av oppdateringen Project Server 2002 SharePoint Team Services, kan du gå til følgende Microsoft-webområde:
  7. Klikk Lagre for å lagre installasjonsfilen for Microsoft Project Server 2002 SharePoint Team Services (for eksempel Projectserver2002-kb830240-stsfile-fullfile-enu.exe) på mappen C:\kb830240.
  8. I Windows Utforsker dobbeltklikker du oppdateringsfilen for Project Server 2002 SharePoint Team Services som du lastet ned i trinn 4b til 4d, og deretter pakker du ut filene i mappen C:\kb830240.
  9. I mappen C:\kb830240 dobbeltklikker du Setup.exe for å oppdatere malfilene.
  10. Kopier filen Upgwebs.cmd og filen Stswizup.vbs til mappen inetpub\wwwroot.
  11. Nye sekundære webområder vil automatisk inneholde de oppdaterte malene. Hvis du vil oppdatere eksisterende sekundære webområder, kjører du Upgwebs.cmd-filen fra en kommandolinje.

   Obs!  For at du skal kunne oppgradere alle sekundære webområder for Microsoft Project, må hvert sekundære webområde angis med /w-bryteren i kommandolinjen.
  12. Klikk Start og deretter Kjør.
  13. I Åpne-boksen skriver du inn cmd, og deretter klikker du OK.
  14. Skriv inn Upgwebs.cmd med de riktige alternativene ved ledeteksten, og trykk deretter ENTER.

   mappen Options
   /?Bruk dette alternativet til å vise bruksalternativer.
   /sBruk dette alternativet til å angi et navn på webområdet for SharePoint Team Services.
   /wBruk dette alternativet til å angi det eksisterende sekundære webområdet som skal oppdateres. Dette alternativet kan brukes flere ganger for flere sekundære webområder.
   Eksempel:
   Upgwebs.cmd /s sts web site /w ms_projectserver_publicdocuments /w 106 /w 109


   Obs! sts web site er en plassholder for noe lignende som "standard webområde."
 5. Hvis du installerte SQL Server Desktop Engine (også kjent som MSDE 2000) da du installerte Project Server 2002, kan datamaskinen som kjører MSDE 2000, være sårbar for Slammer-ormen.

  Hvis du vil ha mer informasjon, kan du klikke følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
  814046 PSVR2002: Project Server-brukere med MSDE 2000 installert kan være sårbare for Slammer-ormen (denne artikkelen kan være på engelsk)

Tilleggsinformasjon når du installerer Project Server 2002 SP1

Omstartskrav

Du trenger ikke starte datamaskinen på nytt etter at du har installert denne oppdateringen.

Andre krav

Når du først finner Project Web Access etter at denne oppdateringen er installert, kan du bli bedt om å installere ActiveX-kontrollene på nytt.

Microsoft Project Server 2002 Service Pack 1 (SP1) for Multilingual User Interface Pack

For å oppnå fullstendig Project 2002 SP1-funksjonalitet må du også installere Project Server 2002 Service Pack 1 (SP1) for Multilingual User Interface Pack hvis du bruker Multilingual User Interface Pack (MUI). Dette gjør du ved å gå til følgende Microsoft-webområde:

Kontrollere om oppdateringen er installert

Oppdateringen inneholder oppdaterte versjoner av følgende filer:
  	  Dato    Tid   Versjon     Størrelse Filnavn --------------------------------------------------------------3/5/2004	1:01	AM		   53,573	Addmod.asp3/5/2004	1:52	AM 10.0.2104.130530  6,000	Atlconv.dll3/5/2004	1:01	AM		   8,470	Authlib.asp3/5/2004	12:20	AM		   611	Build.inc9/5/2002	11:19	AM		   6,133	Clntutil.asp3/5/2004	1:02	AM		   2,334	Comminct.asp3/24/2003	11:58	AM		   1,550	Comlib.asp3/5/2004	1:01	AM		   4,815	Creasubw.asp3/5/2004	1:02	AM		   6,227	Datspval.js3/5/2004	1:02	AM		   34,933	Dbname.inc3/5/2004	1:01	AM		   13,778	Defsts.asp3/5/2004	1:01	AM		   13,659	Defvwdsn.asp3/5/2004	1:01	AM		   3,742	Delsubwb.asp3/5/2004	1:01	AM		   13,658	Dldrilld.asp3/5/2004	1:01	AM		   13,571	Dlmain.asp3/5/2004	1:01	AM		    829	Dlredir.asp3/5/2004	1:02	AM		   51,787	Entstrep.asp3/5/2004	1:01	AM		   7,898	Ent_mode.asp3/5/2004	1:02	AM		   2,714	Execasp.js3/5/2004	1:02	AM		   2,616	Getses.asp3/5/2004	1:02	AM		   8,635	Grid.asp3/5/2004	1:02	AM		   3,901	Grid.js3/5/2004	12:14	AM		 1,783,404	Insdef.sql3/5/2004	12:14	AM		  368,496	Insdeflp.sql3/5/2004	1:02	AM		    508	Isexecpg.asp3/5/2004	1:02	AM		   6,943	Issshell.asp3/5/2004	1:01	AM		   16,669	Linkdocs.asp3/5/2004	1:02	AM		   16,834	Linkissu.asp3/5/2004	1:02	AM		   6,777	Locstr.asp3/5/2004	1:01	AM		   24,984	Mansts.asp3/5/2004	1:06	AM 10.0.2104.1305  158,448	Mkretail.dll3/5/2004	1:02	AM		   27,040	Modanaly.asp3/5/2004	1:02	AM		   9,808	Modcomp.asp3/5/2004	1:02	AM		   26,506	Moddtl1.asp3/5/2004	1:02	AM		   12,289	Moddtl2.asp3/5/2004	1:02	AM		   12,538	Moddtl3.asp3/5/2004	1:02	AM		   5,921	Modeldtl.inc3/5/2004	1:02	AM		   47,784	Modeler.asp3/5/2004	1:02	AM		   13,956	Models.asp3/5/2004	1:02	AM		   43,322	Modmulti.asp3/5/2004	1:02	AM		   20,577	Modtool.asp3/5/2004	1:02	AM		   17,891	Mrgstrep.asp3/5/2004	1:06	AM 10.0.2104.305  920,304	Mspjwms.dll2/18/2003	4:08	PM 10.2003.0.218  126,976	Mspnav.dll7/23/2003	3:23	PM 10.0.2003.723  340,480	Mswarp.dll9/5/2002	11:19	AM		   3,975	New4task.asp3/5/2004	1:02	AM		   12,511	Newres.asp3/5/2004	1:02	AM		   5,460	Notedlg.asp3/5/2004	1:01	AM		   12,667	Notify.asp3/5/2004	1:02	AM		   3,810	Notvwdlg.asp3/5/2004	1:02	AM		   1,626	Objconst.asp1/21/2004	10:05	PM		 8,478,160	Owc10.exe_00017/16/2003	1:03	PM 10.2003.0.716   61,440	Pcsviews.dll3/5/2004	1:06	AM 10.0.2104.305  658,160	Pds.dll3/5/2004	1:02	AM		   12,749	Pdsxml.asp3/5/2004	1:52	AM 10.0.2104.1305  899,920	Pj10od10.dll3/5/2004	1:06	AM 10.0.2104.1305  265,456	Pj10tm10.dll3/5/2004	1:06	AM 10.0.2104.1305  298,224	Pjbusobj.dll3/5/2004	1:11	AM		   51,849	Pjcintl.cab3/5/2004	1:13	AM		 1,336,851	Pjclient.cab3/5/2004	1:06	AM 10.0.2104.1305  109,808	Pjdbcomm.dll3/5/2004	1:02	AM		   20,670	Pjdetvw.asp3/5/2004	1:10	AM 10.0.2104.1305 3,283,696	Pjintl.dll3/5/2004	1:10	AM 10.0.2104.1305  596,720	Pjintlw.dll3/5/2004	1:06	AM 10.0.2104.1305  326,384	Pjmsghlr.dll6/9/2003	4:02	PM 10.0.2003.609  188 928	Pjnpe.dll3/5/2004	1:06	AM 10.0.2104.1305  178,928	Pjobjprv.dll3/5/2004	1:06	AM 10.0.2104.1305 4,127,984	Pjoledb.dll3/5/2004	1:06	AM 10.0.2104.1305  261,360	Pjquery.dll3/5/2004	1:06	AM 10.0.2104.1305  249,072	Pjresm.dll3/5/2004	1:02	AM		   2,157	Pjsess.asp2/9/2003	12:44	PM		  113,819	PJSVR10.CHM3/5/2004	1:06	AM 10.0.2104.1305  240,880	Pjsvrsec.dll3/5/2004	1:06	AM 10.0.2104.1305  904,432	Pjsvrutl.dll3/5/2004	1:06	AM 10.0.2104.1305  170,736	Pjvwmgr.dll3/5/2004	1:02	AM		   50,738	Pjxmlfun.js3/5/2004	1:02	AM		   30,584	Pjxmlgrd.asp3/5/2004	1:02	AM		   27,328	Portview.asp3/5/2004	1:02	AM		   8,646	Prjmenu.asp3/5/2004	1:52	AM 10.0.2104.1305 1,715,024	Prjres.dll10/23/2003	9:34	AM		  157,184	Prjsvre.mst3/5/2004	1:06	AM 10.0.2104.305  326,384	Projolap.dll10/31/2003	1:37	PM		  100,936	Pscomp.exe3/5/2004	1:06	AM 10.0.2104.305   64,240	Psvracub.dll3/5/2004	1:02	AM		    886	Pwdchnge.asp3/5/2004	1:02	AM		   1,438	Qrystr.asp10/7/2003	6:57	PM		   94,708	Qylibstd.sql3/5/2004	1:02	AM		   21,548	Resdetvw.asp3/5/2004	1:02	AM		   21,901	Resgraph.asp3/5/2004	1:02	AM		   23,581	Resregvw.asp3/5/2004	1:02	AM		   1,848	Savedata.asp3/5/2004	1:02	AM		   3,402	Sdbtask.asp3/5/2004	1:02	AM		   2,647	Sdbvison.asp10/5/2003	11:54	PM		   65,572	Secviews.sql3/5/2004	1:01	AM		   58,553	Seditcat.asp3/5/2004	1:01	AM		   4,713	Sesstart.asp3/5/2004	1:01	AM		   13,998	Sgroups.asp3/5/2004	1:01	AM		   23,517	Sgrpadd.asp3/5/2004	1:02	AM		   39,661	Shell.asp3/5/2004	1:02	AM		   6,018	Sproctsk.asp3/5/2004	1:01	AM		   6,198	Spwd.asp3/5/2004	1:02	AM		   70,043	Strepwz2.asp3/5/2004	1:01	AM		   22,916	Stsadmod.asp3/5/2004	1:01	AM		   4,373	Stsmodsv.asp3/5/2004	1:02	AM		   63,496	Stsutil.asp3/5/2004	1:01	AM		   31,845	Susers.asp3/5/2004	1:01	AM		   54,934	Susradd.asp3/5/2004	1:01	AM		   1,650	Svnotopt.asp3/5/2004	1:01	AM		   54,222	Svrdbdl.asp3/5/2004	1:01	AM		   9,679	Svrstsad.asp3/5/2004	1:01	AM		   8,979	Svrsync.asp3/5/2004	1:01	AM		   5,190	Syncuser.asp3/5/2004	1:02	AM		   31,702	Tmstrep.asp3/5/2004	1:01	AM		   17,417	Tskdlist.asp3/5/2004	1:02	AM		   5,115	Tskgrid2.inc3/5/2004	1:02	AM		   15,153	Tskopt.asp3/5/2004	1:02	AM		   15,741	Tskpages.asp4/2/2003	1:32	PM		   20,991	Tsktrans.asp3/5/2004	1:01	AM		   8,100	Uploaddc.asp3/5/2004	1:02	AM		   11,535	User.asp3/5/2004	1:02	AM		   37,281	Visonvw.asp3/5/2004	1:01	AM		   67,616	Vwaddmod.asp3/5/2004	1:06	AM 10.0.2104.1305  129,776	Vwnotify.exe12/12/2003	1:03	PM		 1,105,276	Websps.sql
Følg trinnene nedenfor for å finne ut hvilken versjon av filen fra denne listen som er installert på datamaskinen.

Obs!  Siden det finnes flere versjoner av Microsoft Windows, kan fremgangsmåten nedenfor være annerledes på din datamaskin. Hvis dette er tilfelle, må du se i produktdokumentasjonen for å fullføre denne fremgangsmåten.
 1. Klikk Start og deretter Søk.
 2. I ruten Søkeresultater klikker du Alle filer og mapper under Søkehjelperen.
 3. I boksen Hele eller deler av filnavnet skriver du inn filnavnet på filen du vil finne, og deretter klikker du Søk.
 4. I listen over filer høyreklikker du filen som blir funnet, og deretter klikker du Egenskaper.
 5. I kategorien Versjon fastslår du hvilken versjon av filen som er installert på datamaskinen.
Obs!  Hvis Project Server 2002 SP1 allerede er installert på datamaskinen, får du følgende feilmeldning når du prøver å installere Project Server 2002 SP1:
Oppdateringen er allerede installert, eller den er inkludert i en oppdatering som allerede er installert.

Oppdateringskrav for Windows Installer

Hvis du vil installere oppdateringen som er beskrevet i denne artikkelen, må du ha Windows Installer 2.0 eller senere installert. Både Microsoft Windows XP og Microsoft Windows 2000 Service Pack 3 (SP3) inneholder Windows Installer 2.0 eller nyere versjoner. Hvis du vil installere den siste versjonen av Windows Installer, går du til ett av følgende webområder for Microsoft:

Windows Installer for Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98 og Microsoft Windows Millennium Edition (Me): Windows Installer for Microsoft Windows NT 4.0 og Microsoft Windows 2000: (før SP3):

Liste over problemer som denne oppdateringen løser

Project Server 2002 SP1 løser problemene som er beskrevet i følgende artikler i Microsoft Knowledge Base:

817835 PRJ2002: Faktiske timer og antall timer er tomme i timeregistreingsvisning (denne artikkelen kan være på engelsk)
331971 PSVR2002: Administrasjonsoperasjon for SharePoint Team Services i Project Web Access fungerer ikke (denne artikkelen kan være på engelsk)
328044 Microsoft Project Server 2002-oppdatering: 20.08.02 (denne artikkelen kan være på engelsk)
331209 PRJ2002: Problemer med forhåndsvisning av tegnede objekter av typen tekstboks (denne artikkelen kan være på engelsk)
329736 PSRV2002: Verdier for planlagt arbeid går tapt når du endrer prosjektplanen og publiserer den på nytt (denne artikkelen kan være på engelsk)
328988 PSRV2002: Du kan ikke gjengi egendefinerte indikatorer i PWA når du skriver ut eller forhåndsviser (denne artikkelen kan være på engelsk)
331975 Melding om tidsplankonflikt når du prøver å beregne et prosjekt på nytt (denne artikkelen kan være på engelsk)
811596 PRJ2002: Dialogboksen "Åpne fra Project Server" støtter ikke valg av flere prosjekter (denne artikkelen kan være på engelsk)
812638 PSVR2002: Aktivitetspåminnelser inneholder ikke prosjektnavnet (denne artikkelen kan være på engelsk)
812639 Like prosjekter vises i Microsoft Project Web Access, eller du kan ikke generere OLAP-kuber i Project Server 2002 (denne artikkelen kan være på engelsk)
812640 PSVR2002: Kan ikke bygge OLAP-kube etter tidsplanlegging (denne artikkelen kan være på engelsk)
815456 PSVR2002: Feilmelding når du oppretter en ny modell (denne artikkelen kan være på engelsk)
817542 PSRV2002: Datoområde er feil i timeregistreringsvisning (denne artikkelen kan være på engelsk)
821608 PSVR2002: Bruker mottar ikke e-postvarsel når ny aktivitet er tilordnet til bruker (denne artikkelen kan være på engelsk)
821609 PRJ2002: Endringer i virksomhetsnummerfelt oppdateres ikke i prosjektplanen (denne artikkelen kan være på engelsk)
821803 Disposisjonskoder som skrives av PDS, vises feil i Project Server 2002 (denne artikkelen kan være på engelsk)
822639 Påminnelser via e-post bruker amerikansk datoformat i meldingsteksten for alle engelskspråklige versjoner av Project (denne artikkelen kan være på engelsk)
822383 PSVR2002: Feilmelding når du prøver å bruke porteføljemodellen (denne artikkelen kan være på engelsk)
823333 Tilgjengelig av hurtigreparasjonspakken for Microsoft Project Server 2002: 07.07.03 (denne artikkelen kan være på engelsk)
823806 Tilgjengelig av hurtigreparasjonspakken for Microsoft Project Server 2002: 16.06.03 (denne artikkelen kan være på engelsk)
823807 Tilgjengelig av hurtigreparasjonspakken for Microsoft Project Server 2002: 16.07.03 (denne artikkelen kan være på engelsk)
823959 Hurtigreparasjonspakke for Microsoft Project Server 2002: 24.07.03 (denne artikkelen kan være på engelsk)
328957 PSRV2002: JAWS-skjermleser leser aktivitetsside og Internet Explorer slutter å svare (denne artikkelen kan være på engelsk)
306220 PSRV2002: Tidsinndelt % fullført for fridager beregnes ikke når du oppdaterer faktisk arbeid fra Project Web Access (denne artikkelen kan være på engelsk)
329732 PRJ2002: Ytelsesproblemer når du bruker virksomhetsdisposisjonskoder (denne artikkelen kan være på engelsk)
331199 PRJ2002: Når du prøver å lukke et hovedprosjekt, blir du gjentatte ganger bedt om å lagre endringene (denne artikkelen kan være på engelsk)
306290 Det oppstår forsinkelser når du utfører handlinger ved hjelp av virksomhetsdatabasen i Project 2002 (denne artikkelen kan være på engelsk)
331195 Proj2002: Tekstfelt for virksomhet slettes ikke fra databasetabellene (denne artikkelen kan være på engelsk)
827147 Tilgjengelig av hurtigreparasjonspakken for Microsoft Project Server 2002: 03.09.03 (denne artikkelen kan være på engelsk)
328982 Får ikke tilgang til problemsiden i Project Web Access (denne artikkelen kan være på engelsk)
830808 Hurtigreparasjonspakke for Microsoft Project Server 2002: 30.10.03 (denne artikkelen kan være på engelsk)
830823 Hurtigreparasjonspakke for Microsoft Project Server 2002: 11.11.03 (denne artikkelen kan være på engelsk)
822373 PSRV2002: Like maler vises i Microsoft Project Web Access (denne artikkelen kan være på engelsk)
817837 PSRV2002: Microsoft Project Server kan ikke bruke de angitte datoverdiene når du bygger en OLAP-kube (denne artikkelen kan være på engelsk)


Project Server 2002 SP1 løser følgende problemer som ikke er dokumentert tidligere i Microsoft Knowledge Base.

Prosjekt-boksen viser alle prosjekter i prosjektdatabasen

Når du viser Prosjekt-boksen på NewTaskPage.asp-siden i Project Web Access (PWA), vises alle prosjekter i prosjektdatabasen. Dette problemet kan oppstå når du logger på Project Web Access ved hjelp av Ny prosjektaktivitet-tillatelser og du er medlem av gruppen Gruppemedlem.


Du får meldingen "Finner ikke siden" hvis et filnavn inneholder DBCS-tegn

Når du klikker koblingen i Project Web Access for å redigere et dokument, og deretter klikker Diskusjon-ikonet, får du meldingen "Finner ikke siden", og filnavnet i URL-adressen vises feil. Dette problemet kan oppstå hvis filnavnet inneholder DBCS-tegn.


Alle problemer forsvinner når du filtrerer problemer i PWA

Når du filtrerer problemer i prosjektplanen på Project Web Access (PWA), kan det hende at alle problemene forsvinner.


Prosjektplanen fra Project 2000 publiseres ikke til Project Server 2002

Når du har publisert prosjektplanen i Microsoft Project 2000 til Project Server 2002-serveren, logget på Project Web Access som prosjektleder, og deretter klikket koblingen for den publiserte prosjektplanen, blir ikke informasjonen for prosjektplanen funnet.


Det tar lang tid å åpne prosjektplanen

Når du prøver å åpne prosjektplanen, kan det ta lang tid før planen åpnes. Dette problemet kan oppstå når det er mange prosjektplaner i prosjektdatabasen.


Du kan ikke publisere en prosjektplan eller opprette en porteføljeanalysevisning

Når du prøver å publisere en prosjektplan eller opprette en porteføljeanalysevisning fra en klient-PC som ikke ligger i samme domene som Project Server, kan du enten ikke publisere prosjektplanen eller opprette den egendefinerte porteføljeanalysevisningen.


Varsling sendes ikke når det angitte klokkeslettet avslås av prosjektlederen

I et Project Server-miljø der ingen SNMP-e-posttjenester er tilgjengelige, sendes ikke varsling for et gruppemedlem som har sendt Faktisk arbeid for en aktivitet, og har fått sendingen avslått av en prosjektleder.


Det tar lang tid å åpne virksomhetsressurser

Når du prøver å åpne mange virksomhetsressurser i prosjektplanen, kan det ta uventet lang tid å åpne ressursene.


Oppslagstabellen som er koblet av RBS-feltet, vises ikke i porteføljemodellen

Når du kobler RBS-feltet til oppslagstabellen for et annet felt, vises ikke oppslagstabellen i porteføljemodellen.


Du kan ikke fjerne SMTP-serverinformasjon i Project Web Access

Når du har angitt informasjon for en SMTP-server på varslingssiden i Project Web Access, kan du ikke fjerne den angitte informasjonen.


Faktisk arbeid vises ikke i en egendefinert tildelingsvisning

Når du legger til Faktisk arbeid i en egendefinert tildelingsvisning, og du deretter viser den egendefinerte tildelingsvisningen, vises ikke feltet Faktisk arbeid.


Ny publisering av prosjektplan kan føre til at planen dupliseres i prosjektdatabasen

Når du publiserer prosjektplanen på nytt, kan det hende at planen dupliseres i prosjektdatabasen.


Du kan ikke legge til en administrator på nytt i Min organisasjon

Når du har fjernet administratoren fra Min organisasjon på prosjektserveren, kan du ikke legge til administratoren på nytt i Min organisasjon.


Minnet kan kanskje ikke frigjøres etter at du har foretatt ADO-kall i ASP- eller JSCRIPT-koden

Når du foretar ADO-kall i ASP- eller JScript-koden i prosjektplanen, kan det hende at minnet ikke kan frigjøres.


Registerreferanser vil kanskje ikke frigjøres når du foretar PDS-kall

Når du foretar et Project Data Service-kall (PDS) som ikke behandles av PDS eller en utvidelse, kan det hende at registerreferanser ikke frigjøres.


Planlagte kostnader avviker fra planlagte kostnader som rapporteres av porteføljeanalysen


Når du har en aktivitet som varer i 0 dager i virksomhetsprosjektplanen, kan planlagte kostnader som rapporteres i porteføljeanalysen i Project Server, avvike fra planlagte kostnader i prosjektplanen.


"Spooler-feil: 0x0004005"-feilmelding når du først prøver å lagre en prosjektplan

Når du først prøver å lagre prosjektplanen på en prosjektserver som har alternativet Windows SharePoint Services AutoWeb Create aktivert, kan det hende du får en feilmelding av typen "Spooler-feil: 0x0004005".
Egenskaper

Artikkel-ID: 830240 – Forrige gjennomgang: 01/10/2015 14:45:33 – Revisjon: 7.0

Microsoft Project Server 2002

 • kbnosurvey kbarchive kbinfo kbupdate atdownload KB830240
Tilbakemelding