Du er frakoblet, venter på at Internett skal koble til igjen

Beskrivelse av Microsoft Project 2002 Service Pack 1

Sammendrag
Microsoft har gitt ut en oppdatering til Microsoft Project 2002. Denne oppdateringen inneholder sikkerhetsforbedringer og gir økt stabilitet og ytelse.
INNLEDNING
Denne artikkelen beskriver hvordan du laster ned og installerer Microsoft Project 2002 Service Pack 1 (SP1). I tillegg beskrives problemene som er løst i Microsoft Project 2002 SP1.
Mer informasjon

Slik laster du ned og installerer oppdateringen

Viktig!  Før du installerer denne oppdateringen, må du kontrollere at følgende krav er oppfylt:
 • Microsoft Windows Installer 2.0

  Før du installerer denne oppdateringen, må du installere Windows Installer 2.0 eller nyere versjoner. Hvis du vil ha mer informasjon om dette kravet, se avsnittet Oppdateringskrav for Windows Installer i denne artikkelen.

Klientoppdatering

Hvis du installerte Project 2002 fra en CD-ROM, har du følgende to alternativer:
 • Bruk webområdet Microsoft Office Update for å installere de siste oppdateringene automatisk, inkludert alle tilgjengelige oppdateringspakker og oppdateringer.
 • Installer bare Microsoft Project 2002 SP1 ved å følge fremgangsmåten som er beskrevet senere i denne artikkelen.
Obs!  Microsoft anbefaler at du installerer klientoppdateringen fra webområdet Office Update. Webområdet Office Update finner ut hvilken Microsoft Office-installasjon du har, og du får vite hva du trenger å installere for at din Office-installasjon skal være oppdatert.

Webområdet Office Update.


Hvis du vil at webområdet Office Update skal finne de nødvendige oppdateringene som du må installere på datamaskinen, går du til følgende webområde for Microsoft: Klikk Se etter oppdateringer. Etter at registreringsprosessen er fullført, får du en liste over anbefalte oppdateringer som du så kan godta. Klikk Start installasjonen for å fullføre prosessen.

Installer bare Project 2002 SP1


Følg fremgangsmåten nedenfor hvis du vil laste ned og installere klientoppdateringen:
 1. Følgende fil kan lastes ned fra Microsoft Download Center:

  Last nedLast ned den engelskspråklige versjonen av klientpakken for Project 2002 Service Pack 1 nå.

  Utgivelsesdato: 23.03.04

  Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du laster ned Microsoft-støttefiler, kan du klikke dette artikkelnummeret for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
  119591 Slik laster du ned Microsoft-støttefiler fra elektroniske tjenester
  Microsoft søkte etter virus i denne filen. Microsoft brukte det nyeste antivirusprogrammet som var tilgjengelig den datoen filen ble gjort tilgjengelig. Filen er lagret på servere med forbedret sikkerhet, noe som bidrar til å forhindre at uvedkommende gjør endringer i filen.

  Obs!  Hvis du vil anskaffe en lokalisert versjon av Project 2002 SP1, kan du gå til følgende Microsoft-webområde:
 2. Klikk Åpne for å starte nedlastingen og installasjonen av Project 2002 SP1.
 3. Hvis du blir bedt om å installere oppdateringen, kan du klikke Ja.
 4. Klikk Ja for å godta lisensavtalen.
 5. Sett inn CD-ROMen for Project 2002 hvis du blir bedt om det, og klikk deretter OK.
 6. Når du får en melding om at installasjonen er fullført, velger du OK.
Obs!  Du kan ikke fjerne oppdateringen etter at du har installert den. Hvis du vil gå tilbake til en installasjon slik den var før oppdateringen ble installert, må du fjerne Microsoft Project 2002 og deretter installere det på nytt fra CD-ROMen.

Administrativ oppdatering

Hvis du installerte Project 2002 fra en server, må systemansvarlig installere den administrative oppdateringen på serveren og deretter distribuere oppdateringen til din datamaskin.

Hvis du er serveransvarlig, følger du fremgangsmåten nedenfor når du skal laste ned den administrative oppdateringen:
 1. I Windows Utforsker oppretter du en ny mappe på stasjon C, og deretter gir du mappen navnet kb830241.
 2. Følgende fil kan lastes ned fra Microsoft Download Center:

  Last nedLast ned den engelskspråklige versjonen av den fullstendige Project 2002 Service Pack 1 nå.

  Utgivelsesdato: 23.03.04

  Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du laster ned Microsoft-støttefiler, kan du klikke dette artikkelnummeret for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
  119591 Slik laster du ned Microsoft-støttefiler fra elektroniske tjenester
  Microsoft søkte etter virus i denne filen. Microsoft brukte det nyeste antivirusprogrammet som var tilgjengelig den datoen filen ble gjort tilgjengelig. Filen er lagret på servere med forbedret sikkerhet, noe som bidrar til å forhindre at uvedkommende gjør endringer i filen.

  Obs!  Hvis du vil anskaffe en lokalisert, fullstendig versjon av Project 2002 SP1, kan du gå til følgende Microsoft-webområde:
 3. Klikk Lagre for å lagre installasjonsfilen for Project Server 2002 SP1 (for eksempel Project2002-kb830241-fullfile-enu.exe file) til mappen C:\kb830241.
 4. Klikk Start og deretter Kjør.
 5. I Åpne-boksen skriver du cmd, og deretter klikker du OK.
 6. Ved ledeteksten skriver du inn følgende linjer, og trykker ENTER etter hver linje:

  cd\kb830241

  Project2002-kb830241-fullfile-språkversjon.exe /c /t:c:\kb830241


  Obs!  språkversjon er språkidentifikatoren til installasjonsfilen du lastet ned tidligere.

  Eksempel:

  cd\kb830241

  Project2002-kb830241-fullfile-enu.exe /c /t:c:\kb830241
 7. Klikk Ja for å godta lisensavtalen.
 8. Skriv inn exit ved ledeteksten, og trykk deretter ENTER for å avslutte ledeteksten.
 9. Hvis du kjenner fremgangsmåten for å oppdatere administrasjonsinstallasjonen, kan du klikke Start og deretter Kjør. Skriv inn følgende kommando i Åpne-boksen
  msiexec /a Admin-bane\MSI-fil /p C:\Kb830241\MSP-fil SHORTFILENAMES=TRUE
  der Admin-bane er banen til det administrative installasjonsstedet for Project 2002 (for eksempel C:\Project2002), MSI-fil er MSI-databasepakken for Project 2002, og MSP-fil er navnet på den administrative oppdateringen.

  Obs!  Du kan legge til /qb+ i kommandolinjen slik at dialogboksen Administrasjonsinstallasjon av Project 2002 og dialogboksen Lisensavtale for sluttbrukere ikke vises.
 10. Hvis du vil distribuere oppdateringen til klientarbeidsstasjoner, kan du klikke Start og deretter Kjør. Skriv inn følgende kommando i Åpne-boksen
  msiexec /i Admin-bane\MSI-fil REINSTALL=funksjonsliste REINSTALLMODE=vomu
  der Admin-bane er banen til det administrative installasjonsstedet for Project 2002 (for eksempel C:\Project2002), MSI-fil er MSI-databasepakken for Project 2002, og funksjonsliste er listen over funksjonsnavn (skiller mellom store og små bokstaver) som må installeres på nytt for oppdateringen. Hvis du vil installere alle funksjonene, kan du bruke REINSTALL=ALL.

Microsoft Project 2002 Service Pack 1 (SP1) for Multilingual User Interface Pack

For å oppnå fullstendig Project 2002 SP1-funksjonalitet må du også installere Project Server 2002 Service Pack 1 (SP1) for Multilingual User Interface Pack hvis du bruker Multilingual User Interface Pack (MUI). Hvis du vil installere Project 2002 Service Pack 1 (SP1) for Multilingual User Interface Pack, går du til følgende Microsoft-webområde:

Slik fastslår du om oppdateringen er installert

Oppdateringen inneholder oppdaterte versjoner av følgende fil:
  Filnavn    Versjon  ---------------------------  Winproj.exe 10.0.2104.1305
Følg trinnene nedenfor for å finne ut hvilken versjon av Project 2002 som er installert på datamaskinen.

Obs!  Siden det finnes flere versjoner av Microsoft Windows, kan fremgangsmåten nedenfor være annerledes på din datamaskin. Hvis dette er tilfelle, må du se i produktdokumentasjonen for å fullføre denne fremgangsmåten.
 1. Klikk Start og deretter Søk.
 2. I ruten Søkeresultater kan du klikke Alle filer og mapper under Søkehjelperen.
 3. I boksen Hele eller deler av filnavnet skriver du inn Winproj.exe og klikker deretter Søk.
 4. I listen over filer høyreklikker du Winproj.exe, og deretter klikker du Egenskaper.
 5. I Versjon-kategorien kontrollerer du hvilken versjon av Project 2002 som er installert på datamaskinen.
Denne oppdateringen inneholder i tillegg oppdaterte versjoner av følgende filer:

  Atlconv.dll    Msorun.dll  Bidi32.dll    Mssp3en.lex  Blnmgr.dll    Mssp3ena.lex  Blnmgrps.dll   Mssp3enl.dll  Cdrimp32.flt   Mssp3pfr.dll  Cgmimp32.flt   Msspell3.dll  Epsimp32.flt   Olapuir.rll  Fm20.dll     Owc10.dll  Fm20enu.dll    Owc10.mst  Fp5autl.dll    Owci10.dll  Fp5awec.dll    Pcdimp32.flt  Gifimp32.flt   Pictim32.flt  Intldate.dll   Pj10od10.dll  Jpegim32.flt   Pj10tm10.dll  Mscdm.dll     Pjintl.dll  Mscomctl.ocx   Pjmn10g.chm  Msconv97.dll   Pjmn10p.chm  Msdaippd.dll   Pjmsgsdr.dll  Msdmeng.dll    Pjoledb.dll  Msdmine.dll    Pjspool.exe  Msdmine.rll    Png32.flt  Msmdcb80.dll   Prjres.dll  Msmdgd80.dll   Prjsetup.htm  Msmdun80.dll   Proflwiz.exe  Mso.dll      Riched20.dll  Msoeuro.dll    Setlang.exe  Msohelp.exe    Setup.exe  Msointl.dll    Ucs20.dll  Msolap80.dll   Vbapj10.chm  Msolap80.rll   Vbe6.dll  Msolui80.dll   Winproj.exe  Msonsext.dll   Wpgimp32.flt
Obs!  Hvis Project 2002 SP1 allerede er installert på datamaskinen, får du følgende feilmeldning når du prøver å installere Project 2002 SP1:
Oppdateringen er allerede installert, eller den er inkludert i en oppdatering som allerede er installert.

Oppdateringskrav for Windows Installer

Du må ha Windows Installer 2.0 eller senere for å installere oppdateringen som er beskrevet i denne artikkelen. Både Microsoft Windows XP og Microsoft Windows 2000 Service Pack 3 (SP3) inneholder Windows Installer 2.0 eller nyere versjoner. Hvis du vil installere den nyeste versjonen av Windows Installer, kan du gå til ett av følgende Microsoft-webområder:

Windows Installer for Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98 og Microsoft Windows Millennium Edition (Me): Windows Installer for Microsoft Windows NT 4.0 og Microsoft Windows 2000:

Kjente problemer som kan oppstå etter installasjon av oppdateringspakken

Når du bruker Microsoft Project 2002 Professional Service Pack 1 (SP1) til å koble til Microsoft Project Server 2002, og til å endre virksomhetsressursutvalget, får du følgende feilmelding:
Project Server kan ikke behandle forespørselen. Det ble angitt en ugyldig nodenavnparameter.
Dette problemet oppstår når du lukker virksomhetsressursutvalget, selv om du klikker OK eller Avbryt etter at du har endret virksomhetsressursutvalget. Etter at du har fått denne feilmeldingen, blir alle ressursene sjekket ut. Ressursene kan ikke endres før de sjekkes inn av en administrator gjennom Project Web Access.

Dette problemet oppstår etter at du har installert Microsoft Project 2002 Professional SP1. Du kan løse dette problemet ved å installere Microsoft Project Server 2002 Service Pack 1 (SP1) på datamaskinen som kjører Microsoft Project Server 2002.Hvis du vil ha mer informasjon, kan du klikke følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
867830 Anskaffe den seneste oppdateringspakken for Microsoft Project Server 2002. (denne artikkelen kan være på engelsk)

Liste over problemer som er løst i denne oppdateringen

Project 2002 SP1 løser problemene som er beskrevet i følgende oppdateringer:

822211 Beskrivelse av sikkerhetsoppdatering for Microsoft Project 2002: 3. september 2003
825806 Beskrivelse av hurtigreparasjonspakken for Microsoft Project 2002: 08.08.03 (denne artikkelen kan være på engelsk)
823340 Beskrivelse av hurtigreparasjonspakken for Microsoft Project 2002: 25.06.03 (denne artikkelen kan være på engelsk)
823335 Beskrivelse av hurtigreparasjonspakken for Microsoft Project 2002: 07.07.03 (denne artikkelen kan være på engelsk)
823334 Beskrivelse av hurtigreparasjonspakken for Microsoft Project 2002: 07.07.03 (denne artikkelen kan være på engelsk)
827151 Beskrivelse av hurtigreparasjonspakken for Microsoft Project 2002: 10.09.03 (denne artikkelen kan være på engelsk)
830010 Beskrivelse av hurtigreparasjonspakken for Microsoft Project 2002: 30.10.03 (denne artikkelen kan være på engelsk)
830822 Beskrivelse av hurtigreparasjonspakken for Microsoft Project 2002: 11.11.03 (denne artikkelen kan være på engelsk)
825806 Beskrivelse av hurtigreparasjonspakken for Microsoft Project 2002: 08.08.03 (denne artikkelen kan være på engelsk)


Project 2002 SP1 løser problemene som er beskrevet i følgende Microsoft Knowledge Base-artikler:

331672 Det oppstår forsinkelser når du velger å bygge gruppe fra virksomhet i Microsoft Project (denne artikkelen kan være på engelsk)
812644 En Microsoft Project-plan med passord skades når du lagrer filen med et nytt navn i Microsoft Project 2002 (denne artikkelen kan være på engelsk)
329759 Du får feilmeldingen "Finner ikke filen" når du prøver å velge et felt i Project 2002 (denne artikkelen kan være på engelsk)
329665 Project slutter å svare når du kopierer aktiviteter fra innsatte prosjektplaner (denne artikkelen kan være på engelsk)
329737 BeforeSave-hendelser på programnivå kjøres ikke i Microsoft Project Professional 2002 (denne artikkelen kan være på engelsk)
331209 Problemer med forhåndsvisning av tegnede objekter av typen tekstboks (denne artikkelen kan være på engelsk)
815836 Oppdateringer av fritid fra Microsoft Project Web Access lagres ikke på riktig måte i Microsoft Project 2002 (denne artikkelen kan være på engelsk)
331975 Du får en melding om tidsplankonflikt når du prøver å beregne et prosjekt på nytt i Microsoft Project 2002 (denne artikkelen kan være på engelsk)
810615 Krysskoblede prosjekter beregnes kontinuerlig i Microsoft Project 2002 (denne artikkelen kan være på engelsk)
817072 Programmet avsluttes brått når du lagrer en hovedprosjektfil i Microsoft Project 2002 (denne artikkelen kan være på engelsk)
329736 Verdier for planlagt arbeid går tapt når du endrer prosjektplanen og publiserer den på nytt (denne artikkelen kan være på engelsk)
817271 Feilmeldingen "Filen kan ikke åpnes" vises når du lagrer en Project 2000-fil i Project 2002 (denne artikkelen kan være på engelsk)
816631 Du kan ikke slå av menyelementene for makroer i Microsoft Project 2002 (denne artikkelen kan være på engelsk)
816632 Du kan ikke slå av rutenett-tilgang til disposisjonskoden Virksomhetsprosjekt i Microsoft Project 2002 (denne artikkelen kan være på engelsk)
821609 Endringer i virksomhetsnummerfelt oppdateres ikke i prosjektplanen (denne artikkelen kan være på engelsk)
329734 Du får flere feilmeldinger når du har mer enn 32 767 prosjekt-IDer i Microsoft Project Server-databasen (denne artikkelen kan være på engelsk)
331972 Problemer med skalering og utskrift av symboler (denne artikkelen kan være på engelsk)
331199 Når du prøver å lukke et hovedprosjekt, blir du gjentatte ganger bedt om å lagre endringene (denne artikkelen kan være på engelsk)
306290 Det oppstår forsinkelser når du utfører handlinger ved hjelp av virksomhetsdatabasen i Microsoft Project 2002 (denne artikkelen kan være på engelsk)
331207 Beskrivelser av disposisjonskoder vises ikke i valglisten (denne artikkelen kan være på engelsk)
331195 Tekstfelt for virksomhet slettes ikke fra databasetabellene i Microsoft Project 2002 (denne artikkelen kan være på engelsk)
331212 Feilmeldingen "[Microsoft][ODBC SQL Server Driver]" vises når du lagrer en prosjektplan i databasen (denne artikkelen kan være på engelsk)
331700 Det oppstår ytelsesproblemer når du har slettet planlagt informasjon (denne artikkelen kan være på engelsk)
331204 Kan ikke angi en disposisjonskode som alias for oppslagstabellen for en annen disposisjonskode (denne artikkelen kan være på engelsk)
331205 Endringer skjer ikke når du har redigert disposisjonskoder for virksomhet (denne artikkelen kan være på engelsk)
830282 Aktivitetsvarigheter beregnes feil hvis kalenderen har fridager som omslutter standard fritid i Microsoft Project Professional 2002 (denne artikkelen kan være på engelsk)


Project 2002 SP1 løser følgende problemer som ikke er dokumentert tidligere i Microsoft Knowledge Base.

Alternativet for å skjule eksterne aktiviteter virker ikke når du utvider aktiviteten for å vise delaktivitetene

Når du velger alternativet for å skjule eksterne aktiviteter i Microsoft Project, brukes ikke innstillingene. Problemet kan oppstå når du utvider aktiviteten for å vise delaktivitetene.

Det tar lang tid å åpne prosjektplanen

Når du prøver å åpne prosjektplanen, kan det ta lang tid før planen åpnes. Dette problemet kan oppstå når det er mange prosjektplaner i prosjektdatabasen.

Du kan ikke publisere eller opprette en porteføljeanalysevisning

Når du prøver å publisere en prosjektplan eller opprette en porteføljeanalysevisning fra en klientdatamaskin som ikke ligger i samme domene som Project Server, kan du enten ikke publisere prosjektplanen eller opprette den egendefinerte porteføljeanalysevisningen.

Varsling sendes ikke når det angitte klokkeslettet avslås av en prosjektleder

I et Project Server-miljø der SNMP-e-posttjenester ikke er tilgjengelige, sendes ikke varsling for et gruppemedlem som har sendt Faktisk arbeid for en aktivitet, hvis sendingen ble avslått av en prosjektleder.

Tekst for økt varighet og redusert varighet vises likt i den spanske versjonen av Microsoft Project

Når du viser smartflagget for aktivitet i den spanske versjonen av Microsoft Project, vises den samme teksten for både økt varighet og redusert varighet.

Endringer i bestillingstypen i Project 2002 er forskjellige i Microsoft Office Project 2003

Når du endrer bestillingstypen for en virksomhetsressurs i Project 2002, kan bestillingstypen være forskjellig når du viser prosjektet i Office Project 2003.

Installasjonstilpassinger går tapt hvis et Office-program kjøres før Project

Når du installerer både Microsoft Office Standard og Microsoft Project Professional 2002 på en datamaskin som bruker en egendefinert MSI-fil, går tilpassinger gjort av MSI-filen, tapt når du kjører et av Microsoft Office-programmene før du kjører Project 2002.

Det tar lang tid å åpne en prosjektplan over en ekstern tilkobling

Når du åpner prosjektplanen over en ekstern tilkobling, kan det ta mye lenger tid å åpne prosjektplanen enn når du åpner prosjektplanen lokalt på firmanettverket.


Ressurser som ikke er navngitt, dupliseres når du lagrer en virksomhetsprosjektplan

Hvis du oppretter ressurser som ikke er navngitt, kan ressursene bli duplisert når du lagrer virksomhetsprosjektplanen.

Det tar lang tid å åpne virksomhetsressurser

Når du prøver å åpne mange virksomhetsressurser i prosjektplanen, kan det ta uventet lang tid å åpne ressursene.

Det oppstår en forsinkelse når du publiserer prosjektplanen til en prosjektserver

Når du prøver å publisere prosjektplanen til prosjektserveren, publiseres ikke prosjektplanen umiddelbart.

Project Web Access (PWA) vil kanskje ikke fungere som forventet når du bruker tilgjengelighetsalternativer i Microsoft Windows

Når du bruker tilgjengelighetsalternativene i Microsoft Windows, vil kanskje ikke Project Web Access (PWA) fungere som forventet.

Verdiene for feltene Flagg 1 og Varighet 1 lagres ikke i tabellene MSP_FLAG_FIELDS og MSP_DURATION_FIELDS i prosjektplanen

Hvis du tilpasser feltene Virksomhetsflagg 1 og Virksomhetsvarighet 1, og deretter setter inn feltene i et Gantt-diagram, lagres ikke verdiene for feltene Flagg 1 og Varighet 1 i tabellene MSP_FLAG_FIELDS og MSP_DURATION_FIELDS i prosjektplanen.

Aktivitetsnavn kan bli avkortet når du skriver ut "Hvem gjør hva"-rapporten hvis du har angitt en valgt tidsperiode

Når du skriver ut "Hvem gjør hva"-rapporten, kan aktivitetsnavn bli avkortet når du angir en valgt tidsperiode (for eksempel en måned).

Du får en feilmelding når du prøver å slette en kalender fra den globale virksomhetsmalen

Når du prøver å slette en kalender fra den globale virksomhetsmalen, kan det hende du får følgende feilmelding:
[Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server] The attempted insert or update failed because the target view either specifies WITH CHECK OPTION or spans a view that specifies WITH CHECK OPTION and one or more rows resulting from the operation did not qualify under the CHECK OPTION constraint. (Innsettingen eller oppdateringen du prøvde å utføre, mislyktes fordi målvisningen angir WITH CHECK OPTION eller omfatter en visning som angir WITH CHECK OPTION, og en eller flere resulterende rader ikke kvalifiserte under begrensningen CHECK OPTION).

En ny kopi av <GUID>.mpt-filen opprettes på klientdatamaskinen hver gang du starter Project Professional fra en ledetekst

Hver gang du starter Project Professional fra en ledetekst for å koble til prosjektserveren automatisk, opprettes en ny kopi av <GUID>.mpt-filen på klientdatamaskinen.

En duplisert prosjektplan publiseres til prosjektserveren

Hvis du oppdaterer en prosjektplan mens den samme prosjektplanen er åpen i et hovedprosjekt, kan en duplisert prosjektplan bli publisert til prosjektserveren.

Faktisk arbeid vises ikke i en egendefinert tildelingsvisning

Når du legger til Faktisk arbeid i en egendefinert tildelingsvisning, og du deretter viser den egendefinerte tildelingsvisningen, vises ikke feltet Faktisk arbeid.

Kostnaden for en ressurs oppdateres ikke når du erstatter en ressurs med en annen ressurs

Når du erstatter en ressurs med en annen ressurs, kan det hende at kostnaden for ressursen ikke blir riktig oppdatert.

Profilen til sammendragstildelingen vises feil når du har tildelt en ressurs til en milepæl

Når du tildeler en ressurs til en milepælaktivitet, vises profilen til sammendragstildelingen feil, du vil kanskje ikke kunne fjerne tildelinger, og sammendragsressurstildelingen kan vise arbeid for tildelinger som er fjernet.

Ytelsen til datamaskinen svekkes når du åpner Bygg gruppe fra virksomhet

Når du åpner Bygg gruppe fra virksomhet, kan datamaskinen virke tregere (svekkes). Dette problemet kan oppstå etter oppdatering til MDAC 2.7.

Planlagte kostnader som rapporteres i porteføljeanalysen i Project Server, kan avvike fra planlagte kostnader i prosjektplanen

Når du har en aktivitet som varer i 0 dager i virksomhetsprosjektplanen, kan planlagte kostnader som rapporteres i porteføljeanalysen i Project Server, avvike fra planlagte kostnader i prosjektplanen.

Du får uventede resultater når du bruker Uke-datoformatet

Når du bruker Uke-datoformatet (U5/1), kan det hende du får uventede resultater.

De egendefinerte disposisjonskodene skjules ikke som standard

Når egendefinerte disposisjonskoder fylles med Project Data Service (PDS) i prosjektplanen, skjules ikke de egendefinerte disposisjonskodene som standard.

Project avsluttes brått når du prøver å planlegge gjenstående arbeid på nytt

Når du prøver å planlegge gjenstående arbeid på nytt, kan Project avsluttes brått, og du får følgende feilmelding:
Det har oppstått et problem, og Microsoft Project må lukkes. Vi beklager det inntrufne.
Hvis du viser detaljene for feilmeldingen, vises det en feilsignatur som ser omtrent slik ut:
 Prog.navn  Prog.vers.  Mod.nav   Mod.vers.  Forskyvn.  ----------------------------------------------------------------  Winproj.exe 11.0.2003.816 Winproj.exe 11.0.2003.816 0068f42f

Egenskaper

Artikkel-ID: 830241 – Forrige gjennomgang: 01/09/2007 01:07:00 – Revisjon: 4.1

 • Microsoft Project 2002 Professional Edition
 • Microsoft Project 2002 Standard Edition
 • kbinfo kbdownload kbsetup kbupdate atdownload KB830241
Tilbakemelding