Beskrivelse av sikkerhetsoppdatering for Word 2002: 11. november 2003

Denne artikkelen er arkivert. Den tilbys "som den er" og vil ikke bli oppdatert.
Sammendrag
Microsoft har gitt ut en oppdatering til Microsoft Word 2002. Denne oppdateringen løser et sikkerhetsproblem når du åpner et dokument som inneholder visse dataverdier (navn på makroer i dokumentet) som kan føre til kjøring av tilfeldig kode. I tillegg er det en rekke andre problemer som er løst, som beskrevet senere i denne artikkelen. Denne Word 2002-oppdateringen er en del av Microsofts kontinuerlige arbeid for å tilby kundene de nyeste produktoppdateringene.

Denne artikkelen beskriver hvordan du laster ned og installerer oppdateringen KB830346 for Microsoft Word 2002.

Denne oppdateringen eller sikkerhetsoppdateringen ble først inkludert i Office XP Service Pack 3. Hvis du vil ha mer informasjon om siste oppdateringspakke for Office XP, klikker du artikkelnummeret nedenfor for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base.
307841 OFFXP: Slik får du tilgang til siste oppdateringspakke for Office XP
Mer informasjon

Laste ned og installere oppdateringen

Viktig! Før du installerer denne oppdateringen, må du kontrollere at systemet oppfyller følgende krav:
 • Microsoft Windows Installer 2.0
  Før du installerer sikkerhetsoppdateringen, må du installere Windows Installer 2.0 eller senere. Hvis du vil ha mer informasjon om dette kravet, se avsnittet om krav til oppdatering av Windows Installer i denne artikkelen.
 • Microsoft Office XP Service Pack 2 (SP-2)
  Før du installerer denne oppdateringen, må du installere Office XP SP-2.

  Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du installerer Office XP Service Pack 2, klikker du artikkelnummeret nedenfor for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
  325671 OFFXP: Oversikt over Office XP Service Pack 2

Klientoppdatering

Hvis du installerte Word 2002 fra en CD-ROM, har du følgende to alternativer:
 • Bruk webområdet Produktoppdateringer for Microsoft Office til å installere de siste oppdateringene automatisk, inkludert alle tilgjengelige oppdateringspakker og oppdateringer.
 • Installer bare sikkerhetsoppdateringen KB830346 for Word 2002 ved å følge trinnene som er beskrevet senere i denne artikkelen.
Obs! Microsoft anbefaler at du installerer klientoppdateringen fra webområdet Produktoppdateringer for Office. Webområdet Produktoppdateringer for Office finner ut hvilken Microsoft Office-installasjon du har, og du får vite hva du trenger å installere for at Office-installasjonen skal være oppdatert.

Webområdet Produktoppdateringer for Microsoft Office

Hvis du vil at webområdet Produktoppdateringer for Office skal finne de nødvendige oppdateringene som du må installere på datamaskinen, går du til følgende webområde for Microsoft: Når søket er fullført, får du en liste over anbefalte oppdateringer som du kan godkjenne. Klikk Start installasjon for å fullføre prosessen.

Bare installere sikkerhetsoppdateringen KB830346 for Word 2002

Følgende fil kan lastes ned fra Microsoft Download Center:

Last nedLast ned klientversjonen av sikkerhetsoppdateringen KB830346 for Word 2002 nå.

Utgivelsesdato: 11. november 2003

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du laster ned Microsoft-støttefiler, klikker du dette artikkelnummeret for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
119591 Slik laster du ned Microsoft-støttefiler fra elektroniske tjenester
Microsoft har søkt etter virus i denne filen. Microsoft brukte det nyeste antivirusprogrammet som var tilgjengelig den datoen filen ble gjort tilgjengelig. Filen er lagret på servere med forbedret sikkerhet, noe som bidrar til å forhindre at uvedkommende gjør endringer i filen.
Følg fremgangsmåten nedenfor hvis du vil laste ned og installere klientoppdateringen:
 1. Klikk Lagre for å lagre filen Officexp-kb830346-client-enu.exe i den valgte mappen.
 2. I Microsoft Windows Utforsker dobbeltklikker du Officexp-kb830346-client-enu.exe.
 3. Hvis du blir bedt om å installere oppdateringen, klikker du Ja.
 4. Klikk Ja for å godta lisensavtalen.
 5. Sett inn CD-ROMen for Microsoft Office XP hvis du blir bedt om det, og klikk deretter OK.
 6. Når du får en melding om at installasjonen ble fullført, klikker du OK.
Obs!  Du kan ikke fjerne oppdateringen etter at du har installert den. Hvis du vil gå tilbake til en installasjon slik den var før oppdateringen ble installert, må du fjerne Office XP og deretter installere det på nytt fra CD-ROMen.

Administrativ oppdatering

Hvis du installerte Office XP fra en server, må systemansvarlig installere den administrative oppdateringen på serveren og deretter distribuere oppdateringen til datamaskinen din.

Følgende fil kan lastes ned fra Microsoft Download Center:

Last nedLast ned administrasjonsversjonen av sikkerhetsoppdateringen KB830346 for Word 2002 nå.

Utgivelsesdato: 11. november 2003

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du laster ned Microsoft-støttefiler, klikker du dette artikkelnummeret for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
119591 Slik laster du ned Microsoft-støttefiler fra elektroniske tjenester
Microsoft har søkt etter virus i denne filen. Microsoft brukte det nyeste antivirusprogrammet som var tilgjengelig den datoen filen ble gjort tilgjengelig. Filen er lagret på servere med forbedret sikkerhet, noe som bidrar til å forhindre at uvedkommende gjør endringer i filen.
Hvis du er systemansvarlig, følger du disse trinnene etter at du har klikket koblingen for å laste ned den administrative oppdateringen:
 1. Klikk Lagre for å lagre filen Officexp-kb830346-fullfile-enu.exe i den valgte mappen.
 2. I Windows Utforsker dobbeltklikker du Officexp-kb830346-fullfile-enu.exe.
 3. Hvis du blir bedt om å installere oppdateringen, klikker du Ja.
 4. Klikk Ja for å godta lisensavtalen.
 5. I boksen Angi plasseringen for de utpakkede filene skriver du inn c:\kb830346 og klikker deretter OK.
 6. Klikk Ja når du blir bedt om å opprette mappen.
 7. Hvis du kjenner fremgangsmåten for å oppdatere administrasjonsinstallasjonen, klikker du Start og deretter Kjør.

  Skriv inn følgende kommando i Åpne-boksen:
  msiexec /a adminbane\MSI-fil /p C:\kb830346\MSP-fil SHORTFILENAMES=TRUE
  der adminbane banen til det administrative installasjonsstedet for Office XP (for eksempel C:\OfficeXP), MSI-fil er MSI-databasepakken for Office XP-produktet (for eksempel Proplus.msi), og MSP-fil er navnet på den administrative oppdateringen (for eksempel WINWORDff.msp).

  Obs!  Du kan legge til /qb+ i kommandolinjen slik at dialogboksen Administrasjonsinstallasjon av Office XP og dialogboksen Lisensavtale for sluttbrukere ikke vises.
 8. Hvis du vil distribuere oppdateringen til klientarbeidsstasjoner, klikker du Start og deretter Kjør.

  Skriv inn følgende kommando i Åpne-boksen:
  msiexec /i adminbane\MSI-fil REINSTALL=funksjonsliste REINSTALLMODE=vomu
  der adminbane banen til det administrative installasjonsstedet for Office XP (for eksempel C:\OfficeXP), MSI-fil er MSI-databasepakken for Office XP-produktet (for eksempel ProPlus.msi), og funksjonsliste er listen over funksjonsnavn (skiller mellom store og små bokstaver) som må installeres på nytt for oppdateringen. Hvis du vil installere alle funksjonene, kan du bruke REINSTALL=ALL, eller du kan installere følgende funksjon(er):
  WORDFiles
Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du oppdaterer administrasjonsinstallasjonen og distribuerer den til klientdatamaskiner, klikker du følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base (Denne artikkelen kan være på engelsk.):
301348 OFFXP: Slik installerer du en oppdatering for en administrasjonsinstallasjon
Denne artikkelen inneholder standardinstruksjoner om hvordan du installerer en administrativ oppdatering. Du kan også se artikkelen nedenfor i Microsoft Office Resource Kit. Dette gjør du ved å besøke følgende Microsoft-webområde:

Kontrollere om oppdateringen er installert

Oppdateringen inneholder oppdaterte versjoner av følgende filer:
  Filnavn    Versjon  --------------------------  Winword.exe  10.0.5815.0
Følg trinnene nedenfor for å finne ut hvilken versjon av Microsoft Word som er installert på datamaskinen.

Obs!  Siden det finnes flere versjoner av Microsoft Windows, kan fremgangsmåten nedenfor være annerledes på din datamaskin. Hvis dette er tilfelle, må du se i produktdokumentasjonen for å fullføre fremgangsmåten.
 1. Klikk Start og deretter Søk.
 2. I ruten Søkeresultater klikker du Alle filer og mapper under Søkehjelperen.
 3. I boksen Hele eller deler av filnavnet skriver du inn Winword.exe, og klikker deretter Søk.
 4. Høyreklikk filen Winword.exe i fillisten, og klikk deretter Egenskaper.
 5. I Versjon-kategorien kontrollerer du hvilken versjon av Word som er installert på datamaskinen.
Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du fastslår hvilken versjon av Word som er installert på datamaskinen, klikker du følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
291331 Slik kontrollerer du versjonen for et Office-produkt
Obs! Hvis sikkerhetsoppdateringen KB830346 for Word 2002 allerede er installert på datamaskinen, får du følgende feilmelding når du prøver å installere sikkerhetsoppdateringen KB830346 for Word 2002 :
Oppdateringen er allerede installert, eller den er inkludert i en oppdatering som allerede er installert.

Krav til oppdatering av Windows Installer

Hvis du vil installere oppdateringen som er beskrevet i denne artikkelen, må du ha Windows Installer 2.0 eller senere installert. Både Microsoft Windows XP og Microsoft Windows 2000 Service Pack 3 (SP3) inneholder Windows Installer 2.0 eller senere.

Hvis du vil installere den siste versjonen av Windows Installer for Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98 og Microsoft Windows Millennium Edition (Me), går du til følgende webområde for Microsoft: Hvis du vil installere den siste versjonen av Windows Installer for Microsoft Windows NT 4.0 og Windows 2000, går du til følgende webområde for Microsoft:

Liste over problemer løst i denne oppdateringen

Sikkerhetsoppdateringen KB830346 for Word 2002 løser problemene som er beskrevet i følgende hurtigreparasjoner som er gitt ut etter Service Pack 2 for Word 2002 (Noen av disse artiklene kan være på engelsk.):

823972 Hurtigrepareringspakke utgitt etter Service Pack 2 for Word 2002: 9. august 2003
825814 Hurtigrepareringspakke utgitt etter Service Pack 2 for Word 2002: 15. august 2003
827138 Hurtigrepareringspakke utgitt etter Service Pack 2 for Word 2002: 21. august 2003
827150 Hurtigrepareringspakke utgitt etter Service Pack 2 for Word 2002: 5. september 2003
827971 Hurtigrepareringspakke utgitt etter Service Pack 2 for Word 2002: 12. september 2003
827980 Hurtigrepareringspakke utgitt etter Service Pack 2 for Word 2002: 19. september 2003
827986 Hurtigrepareringspakke utgitt etter Service Pack 2 for Word 2002: 25. september 2003


Sikkerhetsoppdatering KB830346 for Word 2002 løser følgende problemer som tidligere ikke var dokumentert i Microsoft Knowledge Base:
 • Feilmelding eller tabellrader gjentas når du blar gjennom et dokument.
 • Feilmelding som ber deg kontrollere filtillatelsene for dokumentet eller stasjonen.
 • Feilmelding i Word 2002.

Feilmelding eller tabellrader gjentas når du blar gjennom et dokument

Når du blar gjennom et Word 2002-dokument som inneholder en tabell med sammenslåtte celler som går over flere sider, kan det være at noen tabellrader vises flere ganger, eller du kan få følgende feilmelding:
Microsoft Word har et problem og må lukkes. Vi beklager det inntrufne.

Klikk her hvis du vil vise hvilke data denne feilrapporten inneholder.
Når du viser detaljene for feilmeldingen, vises det en feilsignatur som ser omtrent slik ut:
  Prog.navn  Prog.vers.  Mod.nav   Mod.vers.  Forskyvn.  ------------------------------------------------------------  Winword.exe 10.0.2627.0 Winword.exe 10.0.2627.0 006342d7

Feilmelding som ber deg kontrollere filtillatelsene for dokumentet eller stasjonen

Hvis du prøver å åpne et dokument i Word 2002 og dokumentet fører til at tidligere versjoner av Word avsluttes med en feilmelding, vises følgende feilmelding:
Navnet eller banen til dokumentet er ugyldig. Prøv dette:
* Kontroller filtillatelsene for dokumentet eller stasjonen.
* Bruk dialogboksen Åpne for å finne frem til dokumentet. (bane\...\filnavn.doc)
Obs! I tidligere versjoner av Word kunne dokumentet føre til at makroer i spesiallagde dokumenter ble kjørt.

Feilmelding i Word 2002

Du mottar følgende feilmelding i Word 2002:
Det har oppstått et problem, og Microsoft Word må lukkes. Vi beklager det inntrufne.

Klikk her hvis du vil vise hvilke data denne feilrapporten inneholder.
Når du viser dataene i feilrapporten, vises det en feilsignatur som likner en av følgende feilsignaturer:
Program    Versjon   Modulnavn   Modulversjon forskyvning ------------------------------------------------------------------------ Winword.exe   10.0.4219.0   Winword.exe   10.0.4219.0   004875a9 Winword.exe   10.0.4524.0   Winword.exe   10.0.4524.0   001ee439 Winword.exe   10.0.4109.0   Mso.dll     10.0.3501.0   0006ce47 Winword.exe   10.0.4009.0   Mso.dll     10.0.3501.0   0006ce47 Winword.exe   10.0.3416.0   Mso.dll     10.0.3501.0   0006ce47 Outlook.exe   10.0.3416.0   Mso.dll     10.0.3501.0   0006ce47 Mspub.exe    10.0.3402.0   Mso.dll     10.0.3501.0   0006ce47 Winword.exe   10.0.2930.0   Mso.dll     10.0.3501.0   0006ce47 Winword.exe   10.0.2627.0   Mso.dll     10.0.3501.0   0006ce47 Winword.exe   10.0.4219.0   Winword.exe   10.0.4219.0   001ddbfd Winword.exe   10.0.5522.0   Winword.exe   10.0.5522.0   001ee92c Winword.exe   10.0.4524.0   Winword.exe   10.0.4524.0   00199b47 Winword.exe   10.0.4524.0   Winword.exe   10.0.4524.0   00199b49 Winword.exe   10.0.4219.0   Winword.exe   10.0.4219.0   001ee12b Winword.exe   10.0.4219.0   Winword.exe   10.0.4219.0   001ee129 Winword.exe   10.0.4109.0   Winword.exe   10.0.4109.0   001f5705 Winword.exe   10.0.3416.0   Winword.exe   10.0.3416.0   0019b943 Winword.exe   10.0.3416.0   Winword.exe   10.0.3416.0   0019b941 Winword.exe   10.0.2930.0   Winword.exe   10.0.2930.0   001f4bbb Winword.exe   10.0.2627.0   Winword.exe   10.0.2627.0   0031b22f Winword.exe   10.0.2627.0   Winword.exe   10.0.2627.0   0031b231
Det er også mulig at det vises andre programversjoner, modulversjoner og forskyvninger.
oppdatere oppdatert sikkerhetsoppdatering oppdatering sikkerhet feil sammenheng problem sårbarhet skadelig angriper utnytte register uautorisert spesialutformet omfang spesiallaget påvirke
Egenskaper

Artikkel-ID: 830346 – Forrige gjennomgang: 02/10/2014 14:17:56 – Revisjon: 4.2

 • Microsoft Word 2002 Standard Edition
 • kbnosurvey kbarchive kbservicepack kbsecurity kbinfo kbupdate KB830346
Tilbakemelding