Bruke RPC Ping-verktøyet til å feilsøke tilkoblingsproblemer med funksjonen Exchange over Internett i Outlook 2007 og i Outlook 2003

Kundestøtte for Office 2003 er avsluttet

Microsoft avsluttet kundestøtte for Office 2003 den 8. april 2014. Denne endringen har påvirket programvareoppdateringene og sikkerhetsalternativene dine. Finn ut hvordan dette påvirker deg og hvordan du forblir beskyttet.

Sammendrag
Denne artikkelen drøfter hvordan RPC Ping-verktøyet kan brukes til å feilsøke tilkoblingsproblemer for Microsoft Office Outlook 2007 og for Microsoft Office Outlook 2003 ved hjelp av funksjonen Exchange over Internett med nesting av RPC (Remote Program Calls) i HTTP-pakker.
Mer informasjon
Du kan bruke RPC Ping-verktøyet til å kontrollere RPC-tilkoblingen mellom datamaskinen som kjører Microsoft Exchange Server, og en av de støttede Microsoft Exchange Client-arbeidsstasjonene på nettverket. I tillegg kan du bruke RPC Ping-verktøyet til å fastslå om Microsoft Exchange Server-tjenestene svarer på RPC-forespørsler fra klientarbeidsstasjonene gjennom nettverket.

RPC Ping-verktøyet er en del av Microsoft Windows Server 2003 Resource Kit Tools. Du kan laste ned Resource Kit ved å gå til følgende Microsoft-webområde:

Argumenter som brukes for RPC Ping-verktøyet

Følgende tabell viser kommandolinjeargumentene du kan bruke med RPC Ping-verktøyet:
ArgumentVerdiBeskrivelse
-tncacn_ip_tcp, ncacn_np eller ncacn_httpDette argumentet angir protokollen som brukes ved forsøk på å binde til RPC Proxy-serveren. Dette argumentet bruker standard RPC-protokollsekvenser.
-sExchangeMBXServerDette argumentet er navnet på både Microsoft Exchange Server 2003-serveren og MBX-serveren.
-oRpcProxy=RpcProxyServerDette argumentet er navnet på RPC Proxy-serveren.
-P"brukernavn,domene*" eller "brukernavn,domene,passord"Dette argumentet angir brukerkontoen som brukes til godkjenning med RPC Proxy-serveren.
-I"brukernavn,domene*" eller "brukernavn,domene,passord"Dette argumentet angir brukerkontoen som brukes til godkjenning med Microsoft Exchange-serveren.
-H1 eller 2Dette argumentet er godkjenningstypen som brukes for RPC Proxy-serveren. Bruk verdien 1 for enkel godkjenning, og bruk verdien 2 for NTLM-godkjenning.
-u9, 10, 14 eller 16RPC bruker en av sikkerhetsmetodene som er oppført i denne cellen, til å godkjenne brukerkontoen. Sikkerhetspakken identifiseres som et tall. Forhandle-sikkerhetspakken er 9, NTLM-sikkerhetspakken er 10, SChannel-sikkerhetspakken er 14, og Kerberos-sikkerhetspakken er 16. Hvis du bruker dette argumentet, må du angi et annen godkjenningsnivå enn ingen. Dette argumentet har ingen standardverdi. Hvis argumentet ikke angis, bruker ikke RPC sikkerhet for tilkoblingstesten.
-akoble til, kall, pkt, integritet eller personvernDette er godkjenningsnivået som brukes til å koble til RPC Proxy-serveren. Hvis dette argumentet angis, må sikkerhetspakke-IDen (-u) også angis. Dette argumentet har ingen standardverdi. Hvis dette argumentet ikke angis, bruker ikke RPC sikkerhet for tilkoblingstesten.
-F2 eller 3Disse argumentene er flaggene som sendes for RPC/HTTP-frontgodkjenning. Flagget for ingen bruk av SSL er 2, og flagget for bruk av SSL er 3. Du må ha Microsoft Windows XP Service Pack 1 eller Microsoft Windows Server 2003 eller senere for å kunne bruke dette argumentet.

I tillegg må du angi sikkerhetspakke-IDen -u og godkjenningsnivået (-a) for å kunne bruke dette argumentet. Hvis du bruker enkel godkjenning uten SSL (Secure Sockets Layer), blir du bedt om å bekrefte dette valget.
-v1, 2 eller 3Dette argumentet aktiverer utførlig logging. Verdien 1 brukes for minimal logging, verdien 2 brukes for normal logging, og verdien 3 brukes for fullstendig logging.
-EDette argumentet tar ingen verdier. Dette argumentet begrenser tilkoblingstesten til bare RPC Proxy-serveren.
-RHTTP Proxy-server eller ingenDette argumentet angir HTTP Proxy-serveren som skal brukes. Bruk verdien ingen for å omgå HTTP Proxy-serveren og forsøke en direkte tilkobling til RPC Proxy-serveren.
-Bmsstd:server_sertifikat_emneDette argumentet er emnet for serversertifikatet. Du må bruke SSL for at dette argumentet skal fungere (-F 3), og du må angi både sikkerhetspakken (-u) og godkjenningsnivået (-a) for å kunne bruke dette argumentet.
-fgrensesnitt-UUID[,MajorVer]Dette argumentet er grensesnittet som brukes til å teste tilkoblingen. Dette argumentet og endepunkt-argumentet utelukker hverandre. Grensesnittet angis som en UUID (Universally Unique Identifier – universell unik identifikator). Hvis hovedversjonsnummeret til UUID (MajorVer) ikke er angitt, søkes det etter versjon 1 av grensesnittet. Når grensesnittet angis, vil RPC Ping-verktøyet be endepunktstilordneren (EMP) på måldatamaskinen om å hente endepunktet for det angitte grensesnittet. EMP kreves med alternativene som angis på kommandolinjen.
-eendepunktDette argumentet er endepunkt-verdien som brukes til å teste tilkoblingen. Hvis ingen er angitt, testes EMP på måldatamaskinen. Dette argumentet og grensesnittargumentet (-f) utelukker hverandre.
-qI/TDette argumentet er stille modus. RPC Ping-verktøyet sender ingen ledetekster, unntatt passord, og forutsetter "Ja" for alle spørringer.

Standardporter, tjenester og UUID-er for RPC-tjeneste

Følgende tabell viser standardtjenestene og de tilknyttede port-IDene, UUID-ene og hovedversjonen:
TjenesteStandardportUUIDHovedversjon
Lager6001a4f1db00-ca47-1067-b31f-00dd010662da0
DsProxy6004f5cc5a18-4264-101a-8c59-08002b2f842656
Endepunktstilordner593I/TI/T
DsReferral1544f5e0-613c-11d1-93df-00c04fd7bd091
Mappe6004f5cc5a18-4264-101a-8c59-08002b2f842656

Slik simulerer du felles Outlook 2007 eller Outlook 2003 RPC/HTTP-forespørsler

Følgende tabell viser de ulike argumentene som brukes av RPC Ping-verktøyet. Du kan bruke disse argumentene til å simulere typen RPC-forespørsler som brukes av Outlook 2007 eller av Outlook 2003, ved hjelp av funksjonen Exchange over Internett:
ArgumenterBruk
-BGjensidig godkjenning. Du må angi emnet for serversertifikatet som brukes.
-H 1 –F 3Enkel godkjenning med SSL. Dette er den vanligste tilkoblingsmetoden.
-H 1 –F 2Enkel godkjenning uten SSL. Du blir bedt om å bekrefte valget uten SSL (hvis ikke –q-argumentet angis). Du må konfigurere RPC Proxy-serveren til å tillate anonyme pålogginger.
-H 2 –F 3 eller 2NTLM-godkjenning med eller uten SSL. NLTM kan ikke kan brukes gjennom omvendte proxyer hvis de avslutter TCP-økten (Transmission Control Protocol).
-I & -PAngi alltid dette argumentet. Hvis du bruker stjernejokertegnet (*) for passordet, vil RPC Ping-verktøyet be deg angi et passord.
-e PortFølgende er de vanligste portene å teste for dette argumentet:
6001 (lager)
6004 (dsproxy)
-EDette argumentet tester bare RPC Proxy-serveren. Bruk dette argumentet til å fastslå hvor tilkoblingsproblemet ligger.
-RSom standard bør du ikke bruke dette argumentet. Dette argumentet henter klientens HTTP-proxy-innstillinger. Dette argumentet kan brukes til å overstyre HTTP-proxy-innstillingene, for eksempel en Microsoft Internet Explorer-proxy-innstilling.
–R ingenDette argumentet sørger for at ingen proxyer brukes. RPC Ping-verktøyet ignorerer Internet Explorer-proxy-innstillinger og forsøker en direkte tilkobling til serveren som angis i –o-bryteren.
-f (eller ingen –e)Dette argumentet brukes til å teste individuelle UUID-er på datamaskiner som er bak en RPC Proxy-server.

Obs!  Dette argumentet fungerer ikke hvis ikke EMP publiseres. Du kan ikke bruke dette argumentet i en standardkonfigurasjon fordi –f krever at RCP Ping-verktøyet utfører en spørring av EPM. Hvis –e ikke angis, vil dette argumentet også mislykkes. Uten –e vil RPC Ping-verktøyet bare prøve å få tilgang til EPM (port 593). Igjen kan det hende at EMP ikke publiseres.

Teste RPC Proxy-serveren

Når du feilsøker tilkoblingsproblemer i Outlook 2007 og i Outlook 2003 ved hjelp av funksjonen Exchange over Internett, fastslår du først om RPC Proxy-serveren svarer på riktig måte. Følgende eksempel viser hvordan du fastslår om RPC Proxy-serveren svarer på riktig måte.

Syntaks:
rpcping -t ncacn_http -s ExchServer -o RpcProxy=RPCProxyServer -P "bruker,domene,*" -I "bruker,domene,*" -H 2 -u 10 -a connect -F 3 -v 3 -E -R none
Du får en melding om at du må angi passordet for Exchange-serveren, og deretter blir du bedt om å angi passordet for RPC Proxy-serveren. Hvis testen som utføres av RPC Ping-verktøyet, lykkes, får du følgende svar:
RPCPinging proxy-server ExchServer med Echo Request Packet
Sender ping til server
Svar fra server mottatt: 200
Pinging ble fullført på Response_Time ms

Utførlige svar

Denne tabellen viser noen av de vanlige utførlige svarene og hvorfor du kan motta dem fra tester utført av RPC Ping-verktøyet:
Utførlig svarMulig årsak
Svar fra server mottatt: 200
Pinging ble fullført på 4106 m
Du får dette svaret hvis RPC Ping-verktøyet utfører en vellykket test.
Svar fra server mottatt: 401
Klienten har ikke tillatelse til å pinge RPC-proxy
Du får dette svaret hvis RPC Ping-verktøyet ikke utfører en vellykket test. Testen utført av PRC Ping-verktøyet, kan ha mislyktes hvis HTTP-tilgangen nektes, hvis –P-bryteren har uriktige legitimasjonsbeskrivelser, eller hvis brukeren avslutter.
Feil 12029 returnert i WinHttpSendRequest.Du får dette svaret hvis RPC Ping-verktøyet ikke utfører en vellykket test. Testen utført av PRC Ping-verktøyet, kan ha mislyktes fordi det ikke ble opprettet kontakt til ProxyServer Port 80 (-F 2), fordi 443 (-F 3) ble blokkert, eller fordi serveren for World Wide Web-publiseringstjenesten (W3Svc) har sluttet å svare.
Svar fra server mottatt: 501Testen utført av PRC Ping-verktøyet, kan ha mislyktes fordi RcpProxy.dll ikke kunne kontaktes, fordi feil virtuell rotmappe (Vroot) ble åpnet, hvis en RPC Proxy-server ikke er installert, eller hvis Vroot ikke er tilgjengelig.
Feil 12175 returnert i WinHttpSendRequest.Testen utført av PRC Ping-verktøyet, kan ha mislyktes fordi sertifikatet ikke er klarert, eller fordi verktøyet ikke stoler på sertifikat- og rotinstansen. Emnet for serversertifikatet fra RPC Proxy-serveren samsvarer ikke med emnet som er angitt av -B.

Testen utført av PRC Ping-verktøyet, kan ha mislyktes. Testen utført av PRC Ping-verktøyet, kan ha mislyktes fordi en gjensidig godkjenning mislyktes fordi emnet på sertifikatet ikke samsvarte med det forventede emnet. Som standard skal sertifikatemnet samsvare med det publiserte, kvalifiserte domenenavnet (FQDN) for RPC Proxy-serveren.

Slik kontrollerer du at klienten kan kontakte bakporter

Som standard publiserer ikke RPC Proxy-serveren EPM-portplasseringen. Du kan derfor ikke pinge EPM utenfor intranettet eller bruke UUID-en for tjenesten.

Du kan imidlertid angi bakporten du vil teste. Som standard er lageret på port 6001 og DsProxy er på port 6004. Hvis disse plasseringene er endret, kan portene bekreftes ved hjelp av RpcDump-verktøyet. RpcDump-verktøyet er tilgjengelig fra Microsoft Windows Server 2003 Resource Kit. Microsoft anbefaler ikke at den globale katalogtjenesten eller Exchange-referansetjenesten publiseres.

Følgende eksempler for RPC Ping-verktøyet skrives inn ved ledeteksten. Du åpner ledeteksten ved å klikke Start, velge Alle programmer, Tilbehør, og deretter klikke Ledetekst.

Slik bruker du enkel godkjenning og SSL til å koble til lagerporten

Syntaks:
RpcPing –t ncacn_http –s ExchangeMBXServer -o RpcProxy=RpcProxyServer -P "bruker,domene,passord" -I "bruker,domene,passord" -H 1 –F 3 –a connect –u 10 –v 3 –e 6001

Slik bruker du enkel godkjenning, SSL og gjensidig godkjenning til å koble til lagerporten

Syntaks:
RpcPing –t ncacn_http –s ExchangeMBXServer -o RpcProxy=RpcProxyServer -P "bruker,domene,passord" -I "bruker,domene,passord" -H 1 –F 3 –a connect –u 10 –v 3 –e 6001 –B msstd:server_sertifikat_emne

Slik bruker du NTLM-godkjenning uten SSL til å koble til DsProxy-tjenesten

Syntaks:
RpcPing –t ncacn_http –s ExchangeMBXServer -o RpcProxy=RpcProxyServer -P "bruker,domene,passord" -I "bruker,domene,passord" -H 2 –F 2 –a connect –u 10 –v 3 –e 6004
Utførlig svarMulig årsak
Fullførte 1 kall på 60 m
16 T/S eller 60.000 ms/T
Testen utført av RPC Ping-verktøyet, lyktes.
Unntak 1722 (0x000006BA)
RPC-serveren er ikke tilgjengelig
RPC-tjenesten kan ikke kontaktes. Du kan motta dette svaret fordi det har oppstått problemer med RPC Proxy-serveren (hvis dette er tilfellet, kan du bruke –E-argumentet til å kontrollere at RPC Proxy-serveren er tilgjengelig), fordi tjenesten stoppet på Exchange 2003-bakserveren (for eksempel lager), fordi Exchange 2003-bakserveren er nede, fordi ValidPorts-registernøkkelen ikke tillater tilgang til denne serveren, fordi ValidPorts-registernøkkelen ikke tillater denne porten, fordi du forsøkte å få tilgang til EMP da den ikke var publisert, (verken –e-bryteren eller port 593 var tilgjengelige), eller fordi du forsøkte å få tilgang til UUID da EMP ikke var publisert (du brukte for eksempel –a-bryteren uten at port 593 var tilgjengelig).
Unntak 5 (0x00000005)
Ingen tilgang.
Du mottar dette svaret når du har uriktige –P-legitimasjonsbeskrivelser, du har uriktige –I-legitimasjonsbeskrivelser, hvis brukerkontoen er deaktivert, eller hvis gjensidig godkjenning mislyktes. Hvis du vil ha flere detaljer om dette svaret, kan du bruke –E-argumentet.

Slik kontrollerer du at klienten kan kontakte bakserveren og baktjenester gjennom UUIDSom standard publiseres ikke EPM (port 593). Følgende eksempler har derfor begrenset bruk. Hvis EPM publiseres, kan imidlertid følgende kommandoer brukes.

Slik tester du EPM

Syntaks:
RpcPing –t ncacn_http –s ExchangeMBXServer -o RpcProxy=RpcProxyServer -P "bruker,domene,passord" -I "bruker,domene,passord" -H 1 –F 3 –a connect –u 10 –v 3 –B msstd:server_sertifikat_emne

Slik tester du lager-UUID

Syntaks:
RpcPing –t ncacn_http –s ExchangeMBXServer -o RpcProxy=RpcProxyServer -P "bruker,domene,passord" -I "bruker,domene,passord" -H 1 –F 3 –a connect –u 10 –v 3 –f a4f1db00-ca47-1067-b31f-00dd010662da,0 –B msstd:server_sertifikat_emne
OL2007 OL2003 OL11
Egenskaper

Artikkel-ID: 831051 – Forrige gjennomgang: 05/13/2010 17:03:36 – Revisjon: 3.0

Microsoft Office Outlook 2007, Microsoft Office Outlook 2007 with Business Contact Manager, Microsoft Office Outlook 2003, Microsoft Office Outlook 2003 med Business Contact Manager

  • kbtshoot kbhowto KB831051
Tilbakemelding