Tvinge Outlook 2010, 2007 eller Outlook 2003 til å løse proxy-adresser og egendefinerte egenskaper i bufret Exchange-modus

Kundestøtte for Office 2003 er avsluttet

Microsoft avsluttet kundestøtte for Office 2003 den 8. april 2014. Denne endringen har påvirket programvareoppdateringene og sikkerhetsalternativene dine. Finn ut hvordan dette påvirker deg og hvordan du forblir beskyttet.

Sammendrag
Når du bruker Microsoft Office Outlook 2003, Microsoft Office Outlook 2007 eller Microsoft Office Outlook 2010 i bufret Exchange-modus, bekrefter og løser Outlook navnene på e-postmottakere med den frakoblede adresseboken. Prosessen med å løse e-postadresser med lignende felt, for eksempel DisplayName, kalles tvetydig navneløsing (Ambiguous Name Resolution – ANR).
 • displayName
 • mail
 • givenName
 • legacyExchangeDN
 • mailNickname
 • physicalDeliveryOfficeName
 • proxyAddresses
 • name
 • sAMAccountName
 • surname (etternavn)
ANR som brukes av den frakoblede adresseboken, indekserer følgende felt for samsvarende navn:
 • mailNickname (Alias)
 • displayName (visningsnavn)
 • physicalDeliveryOfficeName (Kontor)
 • surname (etternavn)
For OAB versjon 4 indekserer ANR som brukes av den frakoblede adresseboken følgende felt for samsvarende navn i OAB:
 • mailNickname (Alias)
 • displayName (visningsnavn)
 • physicalDeliveryOfficeName (Kontor)
 • sn (Etternavn)
 • givenname (Fornavn)
 • SMTPaddress (e-postadresse)
Workaround
Du unngår dette problemet ved å legge til en registernøkkel som tvinger Outlook til å bruke den elektroniske globale adresselisten til å løse tvetydige navn eller e-postaliaser.

Legg merke til Når du bruker en bufret modusprofil med verdien ANR Include Online GAL satt til 1, vil Outlook løse proxyadresser for en bruker. Guido Pica har for eksempel følgende e-postadresser i sin Active Directory-konto:

Primær SMTP-adresse - gpica@contoso.com
sekundær smtp-adresse - guidopica@fourthcoffee.com
egendefinert - guido:pica
SIP - gpica@contoso.com

Hvis du vil løse disse proxy-adressene, angir du delvise adresser. For eksempel vil følgende proxy-adresser løses for eksempelbrukeren over:

smtp:guidopica
smtp:guidopica@fourthcoffee
SIP:gpica@contoso
custom:guido

Du ser at navnet er løst fra GAL, fordi hvis du dobbeltklikker det løste navnet, vises dialogboksen med alle brukerens Active Directory-attributter (i GAL).Men kan ikke du angi fullstendige adresser for proxy-adresser som slutter med et toppnivådomene. Hvis du for eksempel skriver følgende proxy-adresser, vil de ikke løses for eksempelbrukeren over:
smtp:guidopica@fourthcoffee.com
SIP:gpica@contoso.com

Du ser at navnet ikke ble løst fra GAL, fordi dobbeltklikking av det løste navnet fører til at dialogboksen "Egenskaper for e-post" vises. Denne dialogboksen viser ikke Active Directory-attributter, bare visningsnavn, e-postadresse og e-posttype.

Hvis du vil la oss tvinge Outlook 2003, Outlook 2007 og Outlook 2010 til å bruke den globale adresseboken, går du til avsnittet Løs det for meg. Hvis du heller vil legge til denne nøkkelen selv, kan du gå til delen La meg løse det selv.
Løs det for meg
Hvis du vil tvinge Outlook 2003, Outlook 2007 eller Outlook 2010 til å bruke den globale adresseboken til å løse navn eller e-postalias når du oppretter en e-postmelding, istedenfor å bruke den frakoblede adresseboken automatisk, klikker du koblingen Løs dette problemet.. Deretter klikker du Kjør i dialogboksen Filnedlasting og følger fremgangsmåten i denne veiviseren.
Obs!  Denne automatiske reparasjonen fungerer for alle språk. For enkelte språk kan imidlertid veiviserteksten være på engelsk.

Merk Hvis du ikke bruker datamaskinen som har problemet, kan du lagre den automatiske løsningen på en flash-stasjon eller en CD, og deretter kjøre den på datamaskinen som har problemet.

Legg merke til det vil oppstå eksterne prosedyrekall (Remote Procedure Calls – RPC) når følgende betingelser er oppfylt:
 • Et navn blir løst i Til-boksen i en e-postmelding.
 • En e-postmelding blir sendt.
 • Et svar blir sendt til en engangs SMTP-adresse.
La meg løse det selv
I Outlook kan du bruke den nye registernøkkelen med navnet ANR Include Online GAL for å angi adresseboken som Outlook bruker til å løse tvetydige navn eller e-postaliaser. Du kan bruke en av følgende registeroppføringer til å angi registernøkkelen ANR Include Online GAL rmanuelt eller med gruppepolicy:

I Outlook 2003

Manuell innstilling:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Outlook\Cached Mode
Gruppepolicyinnstilling:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\11.0\Outlook\Cached Mode
Parameter:ANR Include Online GAL
Type: REG_DWORD
Verdi: 0 eller 1

Verdien 0 er standardverdien for den frakoblede adresseboken. Hvis verdien angis til 0, bruker Outlook 2003 den frakoblede adresseboken til å løse tvetydige navn eller e-postaliaser når du oppretter en e-postmelding.

Hvis verdien angis til 1, bruker Outlook 2003 den globale adresseboken til å løse tvetydige navn eller e-postaliaser når du oppretter en e-postmelding, i stedet for den frakoblede adresseboken. Dette betyr at det vil oppstå eksterne prosedyrekall (Remote Procedure Calls – RPC) når følgende betingelser er oppfylt:
 • Et navn blir løst i Til-boksen i en e-postmelding.
 • En e-postmelding blir sendt.
 • Et svar blir sendt til en engangs SMTP-adresse.
Viktig Dette avsnittet, denne metoden eller denne oppgaven inneholder trinn som forteller deg hvordan du kan endre registeret. Det kan imidlertid oppstå alvorlige problemer hvis du endrer registret på feil måte. Sørg derfor for at du følger fremgangsmåtene nøye. Husk å ta sikkerhetskopi av registret før du endrer det, som en ekstra beskyttelse. Dermed kan du gjenopprette registret hvis det skulle oppstå problemer. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du sikkerhetskopierer og gjenoppretter registret, kan du klikke følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
322756 Slik sikkerhetskopierer og gjenoppretter du registret i Windows


Du kan legge til registernøkkelen ANR Include Online GAL i registret manuelt.

Bruk denne fremgangsmåten, og avslutt deretter Registerredigering:
 1. Klikk Start, klikk Kjør, skriv inn regedit og klikk deretter OK.
 2. Finn frem til og klikk følgende nøkkel i registret:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Outlook\Cached Mode
 3. Klikk NyRediger-menyen, og klikk deretter DWORD-verdi.
 4. Skriv inn ANR Include Online GAL, og trykk deretter Enter.
 5. Klikk EndreRediger-menyen.
 6. Skriv inn 0 eller 1, og klikk deretter OK.

I Outlook 2007


Manuell innstilling:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Outlook\Cached Mode
Gruppepolicyinnstilling:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\12.0\Outlook\Cached Mode
Parameter:ANR Include Online GAL
Type: REG_DWORD
Verdi: 0 eller 1

Verdien 0 er standardverdien for den frakoblede adresseboken. Hvis verdien angis til 0, bruker Outlook 2007 den frakoblede adresseboken til å løse tvetydige navn eller e-postaliaser når du oppretter en e-postmelding.

Hvis verdien angis til 1, bruker Outlook 2007 den globale adresseboken til å løse tvetydige navn eller e-postaliaser når du oppretter en e-postmelding, i stedet for den frakoblede adresseboken. Dette betyr at det vil oppstå eksterne prosedyrekall (Remote Procedure Calls – RPC) når følgende betingelser er oppfylt:
 • Et navn blir løst i Til-boksen i en e-postmelding.
 • En e-postmelding blir sendt.
 • Et svar blir sendt til en engangs SMTP-adresse.
Viktig Dette avsnittet, denne metoden eller denne oppgaven inneholder trinn som forteller deg hvordan du kan endre registeret. Det kan imidlertid oppstå alvorlige problemer hvis du endrer registret på feil måte. Sørg derfor for at du følger fremgangsmåtene nøye. Husk å ta sikkerhetskopi av registret før du endrer det, som en ekstra beskyttelse. Dermed kan du gjenopprette registret hvis det skulle oppstå problemer. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du sikkerhetskopierer og gjenoppretter registret, kan du klikke følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
322756 Slik sikkerhetskopierer og gjenoppretter du registret i Windows


Du kan legge til registernøkkelen ANR Include Online GAL i registret manuelt.

Bruk denne fremgangsmåten, og avslutt deretter Registerredigering:
 1. Klikk Start, klikk Kjør, skriv inn regedit og klikk deretter OK.
 2. Finn frem til og klikk følgende nøkkel i registret:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Outlook\Cached Mode
 3. Klikk NyRediger-menyen, og klikk deretter DWORD-verdi.
 4. Skriv inn ANR Include Online GAL, og trykk deretter Enter.
 5. Klikk EndreRediger-menyen.
 6. Skriv inn 0 eller 1, og klikk deretter OK.

I Outlook 2010


Manuell innstilling:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Outlook\Cached Mode
Gruppepolicyinnstilling:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\14.0\Outlook\Cached Mode
Parameter: ANR Include Online GAL
Type: REG_DWORD
Verdi: 0 eller 1

Verdien 0 er standardverdien for den frakoblede adresseboken. Hvis verdien angis til 0, bruker Outlook 2010 den frakoblede adresseboken til å løse tvetydige navn eller e-postaliaser når du oppretter en e-postmelding.

Hvis verdien angis til 1, bruker Outlook 2010 den globale adresseboken istedenfor den frakoblede adresseboken til å løse tvetydige navn eller e-postaliaser når du oppretter en e-postmelding. Dette betyr at RPC (Remote Procedure Calls) oppstår når følgende betingelser er oppfylt:  
 • Et navn blir løst i Til-boksen i en e-postmelding.
 • Det sendes en e-postmelding.
 • Et svar blir sendt til en engangs SMTP-adresse.
Viktig Dette avsnittet, denne metoden eller denne oppgaven inneholder trinn som forteller deg hvordan du kan endre registeret. Det kan imidlertid oppstå alvorlige problemer hvis du endrer registret på feil måte. Sørg derfor for at du følger fremgangsmåtene nøye. Husk å ta sikkerhetskopi av registret før du endrer det, som en ekstra beskyttelse. Dermed kan du gjenopprette registret hvis det skulle oppstå problemer. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du sikkerhetskopierer og gjenoppretter registret, kan du klikke følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
322756 Slik sikkerhetskopierer og gjenoppretter du registret i Windows


Du kan legge til registernøkkelen ANR Include Online GAL i registret manuelt.

Bruk denne fremgangsmåten, og avslutt deretter Registerredigering:
 1. Klikk Start, klikk Kjør, skriv inn regedit, og klikk deretter OK.
 2. Finn og klikk følgende undernøkkel i registret:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Outlook\Cached Mode
 3. Klikk NyRediger-menyen, og klikk deretter DWORD-verdi.
 4. Skriv inn ANR Include Online GAL, og trykk deretter Enter.
 5. Klikk EndreRediger-menyen.
 6. Skriv inn 0 eller 1, og klikk deretter OK.
automatisk løsning OL2003 OL11 displayName mail givenName legacyExchangeDN mailNickname physicalDeliveryOfficeName proxyAddresses name sAMAccountName sn LastName FirstName OAB Version 3a OL2007 OL12 OL14 OL2007
Egenskaper

Artikkel-ID: 831124 – Forrige gjennomgang: 09/20/2011 21:26:00 – Revisjon: 3.0

Microsoft Office Outlook 2003, Microsoft Office Outlook 2007, Microsoft Outlook 2010

 • kbmsifixme kbfixme kbaddressbook kbregistry kbemail kbrpc kbhowto KB831124
Tilbakemelding