Du kan ikke logge på et webområde eller fullføre en Internett-overføring, eller du mottar en webside av typen HTTP 500 (intern serverfeil)

Denne artikkelen er arkivert. Den tilbys "som den er" og vil ikke bli oppdatert.
Symptom
Du vil kanskje ikke kunne logge på et webområde eller fullføre en Internett-overføring etter at du installerer sikkerhetsoppdateringen 832894 (MS04-004). Når du for eksempel sender brukernavnet og passordet ditt til en SSL-sikret webside ved å bruke et skjema på en HTTPS-webside, kan du motta en webside av typen HTTP 500 (intern serverfeil).
Årsak
Dette problemet kan oppstå etter at du har brukt sikkerhetsoppdateringen 832894 (MS04-004) eller hurtigreparasjonen 821814 på en datamaskin som kjører Microsoft Windows XP, Windows 2000, Windows NT 4.0, Windows Millennium Edition eller Windows 98.

Hvis du vil ha mer informasjon om disse programvareoppdateringene, klikker du følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
832894 MS04-004: Kumulativ sikkerhetsoppdatering for Internet Explorer
821814 Du mottar feilmeldingen "page cannot be displayed" når du legger inn informasjon på et område som krever godkjenning
Sikkerhetsoppdateringen 832894 (MS04-004) og hurtigreparasjonen 821814 endrer måten Internett-tilleggene for Windows (Wininet.dll) gjentar POST-forespørsler når en webserver tilbakestiller tilkoblingen. Programmer som bruker API-funksjoner (Application Programming Interface) i Windows Internet (Wininet) til å legge inn data (for eksempel et brukernavn eller et passord) på en webserver, gjentar POST-forespørselen uten å inkludere POST-dataene hvis webserveren lukker (eller tilbakestiller) den innledende tilkoblingsforespørselen.

Obs! En POST-forespørsel inkluderer ikke POST-data hvis innholdslengden er satt til 0 eller er tom.

Noen ganger kan denne handlemåten forhindre andre tilbakestillinger og tillate at godkjenning fullføres. Du kan imidlertid motta en webside av typen HTTP 500 (intern serverfeil) hvis webserveren krever POST-dataene inkludert når Wininet gjentar POST-forespørselen.
Løsning

Oppdateringsinformasjon

Hvis du vil laste ned og installere denne oppdateringen, går du til følgende webområde på Microsoft Windows Update og installerer den viktige oppdateringen 831167: Systemansvarlige kan laste ned denne oppdateringen fra Microsoft Download Center eller fra mappen Windows Update for å distribuere til flere datamaskiner. Hvis du vil installere denne oppdateringen senere på én eller flere datamaskiner, søker du etter denne artikkel-IDen ved å bruke de avanserte søkealternativene i Windows Update-katalogen.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du laster ned oppdateringer fra Windows Update-katalogen, klikker du dette artikkelnummeret for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
323166 Slik laster du ned Windows-oppdateringer og drivere fra Windows Update-katalogen
Følgende filer kan lastes ned fra Microsoft Download Center:
Last nedLast ned pakken Q831167.exe (32-biters) nå.
Last nedLast ned pakken Q831167.exe (64-biters) nå.
Utgivelsesdato: 12. februar 2004

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du laster ned Microsoft-støttefiler, klikker du dette artikkelnummeret for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
119591 Slik laster du ned Microsoft-støttefiler fra elektroniske tjenester
Microsoft søkte etter virus i denne filen. Microsoft brukte det nyeste antivirusprogrammet som var tilgjengelig den datoen filen ble gjort tilgjengelig. Filen er lagret på servere med forbedret sikkerhet som forhindrer at uvedkommende gjør endringer i filen.

Forutsetninger

Du må kjøre Internet Explorer 6 SP1 (versjon 6.00.2800.1106) på én av følgende versjoner av Windows for å installere denne oppdateringen:
 • Microsoft Windows XP Service Pack 1
 • Microsoft Windows XP 64-Bit Edition, Service Pack 1
 • Microsoft Windows XP
 • Microsoft Windows 2000 Service Pack 2, Service Pack 3, Service Pack 4
 • Microsoft Windows NT Workstation, Server og Terminal Server Edition 4.0 Service Pack 6a
 • Microsoft Windows 98
 • Microsoft Windows 98 Second Edition
 • Microsoft Windows Millennium Edition
Obs! Fordi sikkerhetsoppdateringen 832894 (MS04-004) støtter Windows 98, Windows 98 Second Edition, Windows Millennium Edition og Windows 2000 SP2, vil denne oppdateringen også støttes på disse operativsystemene.

Omstartskrav

Du må starte datamaskinen på nytt etter at du har installert denne oppdateringen.

Informasjon om erstatning av oppdatering

Denne oppdateringen erstatter 821814 for Windows XP, Windows 2000, Windows NT 4.0, Windows Millennium Edition, Windows 98 Second Edition og and Windows 98.

Obs! Denne oppdateringen erstatter ikke 821814 for Windows Server 2003 fordi problemet som er beskrevet i denne artikkelen, ikke oppstår på Windows Server 2003-baserte datamaskiner.

Distribusjonsinformasjon

Oppdateringspakkene for denne oppdateringen støtter følgende kommandolinjebrytere for installasjonsprogrammet:
 • /q : Bruker stille modus eller skjuler meldinger mens filene pakkes ut.
 • /q:u : Bruker stille brukermodus. Stille brukermodus viser noen dialogbokser for brukeren.
 • /q:a Bruker stille administratormodus. Stille administratormodus viser ikke noen dialogbokser for brukeren.
 • /t: bane Angir plasseringen til den midlertidige mappen som brukes av installasjonsprogrammet, eller målmappen for utpakking av filene (når du bruker /c).
 • /c Pakker ut filene uten å installere dem. Hvis /t: bane ikke er angitt, blir du bedt om å oppgi en målmappe.
 • /c: bane Angir banen og navnet til EXE- eller INF-filen for installasjonsprogrammet.
 • /r:n Starter aldri datamaskinen på nytt etter installasjon.
 • /r:i Ber brukeren om å starte datamaskinen på nytt hvis en omstart kreves, unntatt ved bruk sammen med /q:a-bryteren.
 • /r:a Starter alltid datamaskinen på nytt etter installasjon.
 • /r:s Starter datamaskinen på nytt etter installasjonen uten å spørre brukeren.
 • /n:v Ingen kontroll av versjon. Vær forsiktig med å bruke denne bryteren til å installere en oppdatering på enhver versjon av Internet Explorer.
Hvis du for eksempel vil installere oppdateringen uten noen brukermedvirkning og uten å starte datamaskinen på nytt, bruker du følgende kommando:
q831167.exe /q:a /r:n

Filinformasjon

Den engelskspråklige versjonen av denne oppdateringen har filattributtene (eller senere) som er oppført i følgende tabell. Datoene og klokkeslettene for disse filene er oppført i Coordinated Universal Time (UTC). Når du viser filinformasjonen, konverteres den til lokal tid. Hvis du vil finne forskjellen mellom UTC og lokal tid, bruker du Tidssone-kategorien i verktøyet Dato og klokkeslett i Kontrollpanel.
  Dato    Tid    Versjon    Størrelse Filnavn   Plattform  -------------------------------------------------------------------  06.02.2004 18:05:00 6.0.2800.1405  588 288 Wininet.dll  07.02.2004 01:41:00 6.0.2800.1405 1 796 608 Wininet.dll IA-64
Workaround
Hvis du ikke kan bruke oppdateringen som er omtalt under Løsning, kan du bruke én av følgende serversidehandlinger til å omgå problemet:
 • Øke HTTP KeepAliveTimeout-intervallet på webserveren eller proxy-serveren. Det finnes ingen andre innstillinger i Microsoft Internet Information Services (IIS) som kontrollerer KeepAliveTimeout enn Windows-registerverdien KeepAliveTime. Med noen webservere og proxy-servere kan du imidlertid angi en utløpsdato for tilkobling. Hvis du kan angi en utløpsdato for tilkobling på webserveren eller proxy-serveren, øker du KeepAliveTimeout-intervallet. Se dokumentasjonen til webserveren for riktig innstillingsnavn og -verdi. Standard KeepAliveTimeout-verdi for Internet Explorer er ett minutt (60 sekunder). Du må derfor bruke et HTTP KeepAliveTimeout-intervall på webserveren eller proxy-serveren som er på mer enn ett minutt.

  Hvis du vil ha mer informasjon om parameterne Windows KeepAliveInterval, Windows KeepAliveTime og Internet Explorer KeepAliveTimeout, klikker du følgende artikkelnumre for å vise artiklene i Microsoft Knowledge Base:
  314053 TCP/IP og NBT Configuration Parameters for Windows XP
  120642 TCP/IP og NBT Configuration Parameters for Windows 2000 eller Windows NT
  813827 Hvordan endre standard KeepAliveTimeout-verdi i Internet Explorer
 • Deaktiver HTTP "keep alive connections" på serveren. Hvis du vil ha mer informasjon, klikker du følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
  238210 HTTP KeepAlive-hode sendes når ASP Buffering er aktivert
Status
Microsoft har bekreftet at dette er et problem i Microsoft Internet Explorer 6.
Mer informasjon
Advarsel!  Hvis du bruker Registerredigering på feil måte, kan dette skape alvorlige problemer som gjør at du må installere operativsystemet på nytt. Microsoft kan ikke garantere at du kan løse problemer som er et resultat av feil bruk av Registerredigering. Bruk Registerredigering på eget ansvar.

Etter at du har implementert programvareoppdateringen 831167 som er beskrevet i denne artikkelen, vil programmer som bruker Wininet-funksjoner til å legge inn data på en webserver, sende fullførte POST-forespørsler på nytt når en tilkobling til en webserver er tilbakestilt.

POST-forespørsler med bare hode aktiveres ved å opprettet en DWORD-verdi med navnet SampleApp.exe, der SampleApp er navnet på den kjørbare filen som kjører programmet. Sett DWORD-verdiens verdidata til 1 i én av registernøklene nedenfor:
 • For alle brukere av programmet angir du verdien i følgende registernøkkel:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\Retry_HeaderOnlyPOST_OnConnectionReset
 • Bare for den gjeldende brukeren av programmet angir du verdien i følgende registernøkkel:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\Retry_HeaderOnlyPOST_OnConnectionReset
POST-forespørsler med bare hode i Internet Explorer og Windows Explorer aktiveres for eksempel ved å opprette en DWORD-verdi for Iexplore.exe og Explorer.exe i én av disse registernøklene og deretter sette verdien til 1.

Obs! POST-forespørsler med bare hode for alle programmer som bruker Wininet-funksjoner til å legge inn data på en webserver, aktiveres ved å opprette en DWORD-verdi med navnet * i den samme registernøkkelen og sette verdiens verdidata til 1.
Egenskaper

Artikkel-ID: 831167 – Forrige gjennomgang: 12/08/2015 05:15:27 – Revisjon: 6.0

Microsoft Internet Explorer 6.0

 • kbnosurvey kbarchive kbqfe kbhotfixserver kbie600sp2fix kbie600presp2fix kbfix kbbug KB831167
Tilbakemelding