Kodingstekst kan vises på nytt når du åpner eller lagrer et dokument i Word 2003

Kundestøtte for Office 2003 er avsluttet

Microsoft avsluttet kundestøtte for Office 2003 den 8. april 2014. Denne endringen har påvirket programvareoppdateringene og sikkerhetsalternativene dine. Finn ut hvordan dette påvirker deg og hvordan du forblir beskyttet.

Symptom
Når du åpner eller lagrer et Microsoft Office Word 2003-dokument, kan kodingstekst (kommentarer, blekkvarsler, innsettinger, slettinger og formateringsendringer) som du deaktiverte forrige gang du lagret det, vises på nytt.

Obs! 
  • Denne virkemåten er forskjellig fra Microsoft Word 2002. Når du skjuler endringer i kodingstekst i et dokument i Word 2002, forblir kodingsteksten skjult når du åpner eller lagrer dokumentet.
  • Når du deaktiverer kodingstekst i et Word 2003-dokument ved å bruke Vis-knappen på verktøylinjen for korrektur, fjernes ikke kodingsteksten faktisk fra dokumentet. Den skjules imidlertid.
Årsak
Denne virkemåten er en endring i utformingen for å vise kodingstekst umiddelbart når du åpner dokumentet. Det er meningen at denne endringen skal hjelpe deg slik at du ikke ved et uhell sender et dokument med endringer du ikke vil skal vises.
Løsning
Hvis du vil endre denne virkemåten og beholde korrekturalternativene du hadde i Word 2002, gjør du følgende:
  1. Start Word 2003, og åpne deretter Word 2003-dokumentet.
  2. Klikk AlternativerVerktøy-menyen.
  3. Fjern merket for Gjør skjult markering synlig ved åpning og lagring i kategorien Sikkerhet.
  4. Klikk OK for å lukke dialogboksen Alternativer.
  5. Gjør en endring i dokumentet, for eksempel å skrive inn et mellomrom og slette det, og lagre deretter dokumentet.
Obs!  Hvis du ikke utfører trinn 5 og gjør en endring i dokumentet, kan det hende endringen av alternativet Gjør skjult markering synlig ved åpning og lagring ikke trer i kraft neste gang du åpner Word-dokumentet.
Mer informasjon
Når Gjør skjult markering synlig ved åpning og lagring er valgt, vises alle kommentarer, varsler, slettinger og andre typer endringer. Hvis du bruker Vis-menyen på verktøylinjen for korrektur til å skjule noen av eller alle endringene, og du velger dette alternativet, vises endringene når du eller en annen bruker åpner filen. Dette alternativet virker ikke inn på tekst som er formatert som skjult.
Egenskaper

Artikkel-ID: 831771 – Forrige gjennomgang: 03/30/2006 09:59:00 – Revisjon: 1.3

Microsoft Office Word 2003

  • kbformat kbsecurity kbprb KB831771
Tilbakemelding