Det oppstår en forsinkelse når du bruker Windows XP-datamaskinen til å logge på et domene eller til å koble til en nettverksressurs

Kundestøtte for Windows XP er avsluttet

Microsoft avsluttet kundestøtte for Windows XP den 8. april 2014. Denne endringen har påvirket programvareoppdateringene og sikkerhetsalternativene dine. Finn ut hvordan dette påvirker deg og hvordan du forblir beskyttet.

Denne artikkelen er arkivert. Den tilbys "som den er" og vil ikke bli oppdatert.
Viktig!  Denne artikkelen inneholder informasjon om hvordan du endrer registret. Husk å ta sikkerhetskopi av registret før du endrer det. Du må vite hvordan du gjenoppretter registret hvis det skulle oppstå et problem. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du sikkerhetskopierer, gjenoppretter og endrer registret, klikker du følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
256986 Beskrivelse av Microsoft Windows-registret
Sammendrag
Denne artikkelen beskriver et problem der det oppstår lange forsinkelser når du logger på domenet og når du åpner delte nettverksressurser. Dette problemet kan ha mange årsaker. Blant disse årsakene er problemer med WebClient-tjenesten, problemer med proxy-innstillinger og problemer med serverkonfigurasjonen.

En enkel test du kan bruke, er å deaktivere klientdatamaskinens WebClient-tjeneste eller servertjenesten som lytter til TCP-port (Transmission Control Protocol) 80. Hvis en av disse metodene løser problemet, er det mulig å reaktivere disse tjenestene og redusere forsinkelsen. Oppdater til den siste oppdateringspakken for Windows XP, omgå proxy-serveren for lokale servere, endre rekkefølgen på nettverkstjenester slik at WebClient er den siste tjenesten, installer eventuelle oppdateringer for WebClient-tjenesten, og juster deretter Internet Explorer-konfigurasjonen.
Symptom
Når du bruker en datamaskin som har installert et operativsystem som er oppført under Informasjonen i denne artikkelen gjelder, kan ett eller flere av følgende symptomer oppstå:
 • Når du har skrevet inn passordet på påloggingsskjermen, kan det virke som om datamaskinen slutter å svare (henger). Dette problemet oppstår fra det tidspunktet gruppepolicy blir behandlet til det vises en blå skjerm, like før skrivebordsikonene vises. Dette kan ta flere minutter.
 • Under påloggingsprosessen kan du se meldingen Aktiverer datamaskininnstillinger i flere minutter. Du kan imidlertid raskt logge på den samme datamaskinen når nettverkstilkoblingen kobles fra.
 • Det oppstår en lang forsinkelse når du prøver å åpne en delt nettverksressurs.
 • Når du prøver å åpne en fil som ligger på en DFS-ressurs (distribuert filsystem), kan det ta fra 90 sekunder til 15 minutter før filen åpnes. Det er likevel mulig at du raskt kan åpne den samme filen ved å bruke den direkte banen til filen.
 • Når du bruker Microsoft Internet Explorer 6 til å åpne delte nettverksressurser på en Microsoft Windows 2000-basert server, kan det virke som om tilgangen til de delte ressursene slutter å svare (henger).

  Obs!  Hvis du venter i opptil 10 minutter eller mer, kan det hende du får tilgang til de ønskede delte ressursene.
Årsak
For hvert av disse symptomene må datamaskinen åpne en delt nettverksressurs. Forespørselen om å åpne den delte nettverksressursen bruker UNC-banen (Uniform Naming Convention) \\servernavn\navn på delt ressurs\katalog\filnavn.filtype. UNC-plasseringen sendes først til WebClient-tjenesten. WebClient-tjenesten kan prøve å koble til http://servernavn/navn på delt ressurs.WebClient-tjenesten kan prøve å bruke Internett-tilleggene for Windows til å kontakte WebDAV-aktiverte (Web Distributed Authoring and Versioning) servere via proxy-serveren. Proxy-serveren prøver å kontakte målserveren på port 80. Ett eller flere av følgende forhold fører til forsinket tilgang til den delte nettverksressursen:
 • WebClient venter på et svar fra proxy-serveren. Svaret blir kanskje aldri sendt. Hvis svaret aldri blir sendt, oppstår det en forsinkelse inntil WebClient blir tidsavbrutt. Standarden for denne forsinkelsen er 10 minutter.
 • Hvis målserveren ikke støtter HTTP på TCP-port 80, eller hvis målserveren er frakoblet, kan det hende at proxy-serveren ikke vil sende den forventede HTTP-feilkoden tilbake til WebClient.
 • Hvis det refereres til en inaktiv, ekstern DFS-server på proxyen der forespørselen sendes, kan forsinkelsen skyldes tidsavbruddet for den eksterne DFS-tilkoblingsfeilen.
 • På listen over nettverkstjenester vises Web-klientnettverk før Microsoft Windows-nettverk.
 • Domenekontrolleren som brukes til godkjenning, kjører en tjeneste som lytter på TCP-port 80. Domenekontrolleren er for eksempel også en Exchange-server med Outlook Web Access (OWA).
 • Innstillingene for proxy-server for Internet Explorer er ikke konfigurert med alternativet Ikke bruk proxy-server for lokale adresser. Dessuten er ikke fullstendige domenenavn for lokale intranett angitt i unntakslisten.
 • PATH-setningsvariabelen inneholder en referanse til en DFS-kobling, for eksempel følgende:
  PATH=\\corp.domain.com\dfsroot\DFSLink;C:\WINDOWS\system32;
Løsning
Advarsel!  Det kan oppstå alvorlige problemer hvis du endrer registret på feil måte ved hjelp av Registerredigering eller en annen metode. Disse problemene kan kreve at du installerer operativsystemet på nytt. Microsoft garanterer ikke at disse problemene kan løses. Endre registret på eget ansvar.

Som en rask test kan du først utføre trinnene i delen Løsning. Hvis trinnene i delen Løsning løser problemet, var WebClient-tjenesten årsaken til problemet. Hvis trinnene i delen Løsning ikke løser problemet, skyldes problemet forhold som ikke dekkes i denne artikkelen.

Hvis ett eller flere av programmene krever WebClient-tjenesten, og problemet er omtalt i delen Løsning, bruker du hver metode i den rekkefølgen som de er presentert, til problemet er løst.

Metode 1: Installer den siste oppdateringspakken for Windows XP

Følg denne fremgangsmåten for å bekrefte at Windows XP SP1 er installert:
 1. Høyreklikk Min datamaskin, og klikk deretter Egenskaper.
 2. Finn versjonen av oppdateringspakken under System i kategorien Generelt.
Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du får tak i den nyeste oppdateringspakken, klikker du artikkelnummeret nedenfor for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
322389 Slik får du tak i den seneste oppdateringspakken for Windows XP

Metode 2: Konfigurer Internet Explorer til å omgå proxy-serveren

Følg denne fremgangsmåten for å konfigurere Internet Explorer til å omgå proxy-serveren for lokale adresser:
 1. Start Internet Explorer.
 2. Klikk Verktøy og deretter Alternativer for Internett.
 3. Klikk kategorien Tilkoblinger, og klikk deretter LAN-innstillinger.
 4. Hvis det ikke er merket av for Bruk proxy-server, går du videre til neste metode.
  Hvis det er merket av for Bruk proxy-server, klikker du for å merke av for Ikke bruk proxy-server for lokale adresser.
 5. Klikk Avansert.
 6. I Unntak-boksen skriver du inn de fullstendige domenenavnene for alle lokale servere, og deretter klikker du OK tre ganger.
Obs! Du kan også konfigurere Internet Explorer til å omgå proxy-serveren ved å endre felte REG_BINARY i følgende registernøkkel:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Connections\SavedLegacySettings
. Denne registeroppføringen vil finnes og brukes av Webclient selv når dialogboksen Alternativer for Internett og registernøklene
HKCU
og
DEFAULT
viser at proxyen er deaktivert.

Metode 3: Endre rekkefølgen på nettverkstjenester

 1. Høyreklikk Mine nettverkssteder på skrivebordet, og klikk deretter Egenskaper.
 2. Klikk Avanserte innstillingerAvansert-menyen.
 3. Klikk Web-klientnettverk i listen Nettverkstjenester i kategorien Tjenesterekkefølge.
 4. Trykk PIL NED slik at Web-klientnettverk er den siste tjenesten i listen, og klikk deretter OK.


Du kan eventuelt endre rekkefølgen på nettverkstjenester i registret. Registeroppføringen er
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\NetworkProvider\Order\ProviderOrder
. Standardverdien for denne oppføringen er RDPNP,LanmanWorkstation,WebClient.

Metode 4: Installer de relevante hurtigreparasjonene

Hvis du installerte Windows XP SP1 i metode 1, finnes det en nyere versjon av Webclient.dll tilgjengelig. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du installerer den siste versjonen av WebClient, klikker du følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base (Denne artikkelen kan være på engelsk.):
824383 Feilmelding når du prøver å bruke WebDAV til å kopiere en fil til en WebDAV-server fra en Windows XP-basert datamaskin
Når du har installert denne feilrettingsfilen, angir du verdien for registeroppføringen ServerNotFoundCacheLifeTimeInSec. Det gjør du ved å følge fremgangsmåten under Del 2 i følgende artikkel i Microsoft Knowledge Base (Denne artikkelen kan være på engelsk.):
823372 Det tar lang tid å åpne Word-dokumenter når de har tilknyttede maler

Metode 5: Juster installasjonen av Internet Explorer

Hvis du bruker Internet Explorer Administration Kit til å tilpasse, distribuere og administrere installasjonene av Internet Explorer 6, og hvis du har distribuert Internet Explorer med .DEFAULT-registerstrukturen, kan du også bruke denne metoden til å løse problemet.

WebClient-tjenesten bruker .DEFAULT-registerinnstillingen. Hver WebClient-forespørsel sendes til proxyen. Proxy-forespørselen utløper til slutt.

Når en Windows XP-basert datamaskin starter, bruker den datamaskinpolicyfilen.
 1. Multiple UNC Provider (MUP) blir varslet om at klienten må koble til domaincontroller1.domain.com, eller bare et NetBIOS-navn for påloggingsserveren. Tilgjengelige omadresserere blir informert.
 2. WebClient prøver å behandle forespørselen.
 3. WinInet laster inn og leser proxy-konfigurasjonen fra registret:
  HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings

  ProxyEnable
  ProxyOverride
  ProxyServer
 4. Hvis disse tre nøklene er angitt til å bruke en proxy-server, sender WinInet en forespørsel til proxy-serveren. Dette kan bli tidsavbrutt, og mislykkes. Hvis så er tilfelle, returnerer WebClient-tjenesten et negativt svar til MUP.
Du kan omgå dette ved å gi domenekontrolleren NetBIOS-navnet for ProxyOverride-verdien.

Obs!  Avhengig av navnet som ses i WebDAV-forespørselen, kan dette også være domenenavnet for det interne domenet.

Følgende er et eksempel:
	"ProxyEnable"=1 "ProxyServer"="http://proxyservernavn:portnummer" "ProxyOverride"="*.intranet; domaincontroller1;*.domain.com;10.10.*;<local>"
I dette eksemplet er proxyservernavn navnet på proxy-serveren, og portnummer er TCP-portnummeret for HTTP. Portnummeret er vanligvis 80 eller 8080.
NøkkelVerdi
ProxyEnable0 = Manuell proxy-gjenkjenning er deaktivert. 1 = Manuell proxy-gjenkjenning er aktivert.
ProxyServerNavnet og porten for proxy-serveren.
ProxyOverrideDNS-adressene (Domain Name System), atskilt med semikolon, som ikke skal sendes videre til proxy-serveren. Du kan bruke verdien <local> til å omgå proxy-serveren for lokale adresser. Hvis du inkluderer denne verdien, må den være den siste verdien i strengen.
Obs!  For den gjeldende brukeren er registerplasseringen som følger:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings
Oppføringene i proxy-unntakslisten lagres i ProxyOverride-verdien. Følg denne fremgangsmåten for å legge til nye verdier i denne listen:
 1. I Internet Explorer klikker du Verktøy og deretter Alternativer for Internett.
 2. Klikk kategorien Tilkoblinger, og klikk deretter LAN-innstillinger.
 3. Klikk Avansert.
 4. Skriv inn den aktuelle informasjonen i Unntak-boksen.
Obs!  Du kan se verdiene for disse nøklene i en WinMSD-rapport under Internett-innstillinger i Tilkobling-delen i Internet Explorer.Du kan også bruke Microsoft Internet Explorer Administration Kit (IEAK) til å konfigurere innstillingene for proxy-server på klientdatamaskiner.

Hvis du vil ha mer informasjon om IEAK, kan du gå til følgende Microsoft-webområde:Obs!  Når en PAC-fil brukes, genereres det WebDAV-forespørsler hvis PAC-filen inneholder følgende:
function FindProxyForURL(url, host){}
Du kan endre PAC-filen for å unngå WebDAV-trafikk:
function FindProxyForURL(url, host) {if (shExpMatch(host, "DCNAME*")) { return "DIRECT"; } 
Workaround
Bruk en av følgende løsninger for å omgå dette problemet:
 • Hvis det er mulig, stopper du tjenesten som lytter på TCP-port 80 på domenekontrolleren eller på filserveren.
 • Deaktiver WebClient-tjenesten på Windows XP-klienten.
Følg denne fremgangsmåten for å undersøke statusen for WebClient-tjenesten på en WebDAV-klientdatamaskin, eller for å deaktivere WebClient-tjenesten på en WebDAV-klientdatamaskin:
 1. Klikk Start, velg Alle programmer, velg Administrative verktøy, og klikk deretter Datamaskinbehandling.
 2. I detaljruten dobbeltklikker du Tjenester og programmer.
 3. Dobbeltklikk Tjenester.
 4. Høyreklikk WebClient, og klikk deretter Egenskaper.
 5. Klikk kategorien Generelt.
 6. Klikk Deaktivert i Oppstartstype-listen.
 7. Klikk Bruk, og klikk deretter OK.
Obs!  Du kan deaktivere WebClient-tjenesten så lenge du ikke trenger å endre eller skrive filer på WebDAV-servere (Web Distributed Authoring and Versioning).

Windows 2000 implementerer ikke WebClient-tjenesten. Som standard har Windows Server 2003 WebClient-tjenesten deaktivert.Hvis du vil ha mer informasjon om deaktiverte tjenester, klikker du følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base (Denne artikkelen kan være på engelsk.):
812519 Tjenester som er deaktivert som standard i Windows Server 2003
Det finnes noen alternativer til WebClient. Hvis du kjører Windows XP, følger du denne fremgangsmåten:
 1. Deaktiver WebClient-tjenesten.
 2. Installer et program som bruker webmapper. Installer for eksempel Microsoft Office XP eller en senere versjon.
 3. Slett det opprinnelige nettverksstedet.
 4. Opprett et nytt nettverkssted.
Hvis du vil ha mer informasjon om WebDAV og WebClient, klikker du følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base (Denne artikkelen kan være på engelsk.):
817929 Filer vises ikke når du bruker WebDAV (Web Distributed Authoring and Versioning) til å legge til en snarvei for et nettverkssted til et webområde for Windows SharePoint Services
Status
Microsoft har bekreftet at dette er et problem for Microsoft-produktene som er oppført i delen Informasjonen i denne artikkelen gjelder.
Mer informasjon
Ved hjelp av WebClient-tjenesten kan du bruke Windows-baserte programmer til å opprette, åpne og endre Internett-baserte filer ved å bruke Win32 API-er. Hvis denne tjenesten stoppes, er ikke disse funksjonene tilgjengelige.

Hvis du deaktiverer WebClient-tjenesten, stopper WebDAV-omadressereren. Du vil ikke kunne bruke kommandoer på kommandolinjer, for eksempel net use, dir, copy og rename, på en webserver. Du kan ikke bruke Legg til nettverkssted til å legge til en WebDAV-plassering. Du kan ikke bruke publiseringsveiviseren til å publisere til MSN Communities. Du kan imidlertid fortsette å bruke servere som støtter SMB-protokollen (servermeldingsblokk).

I Windows XP og senere versjoner har omadressereren for Windows-filer en innebygd WebDAV-klient. Microsoft Office 2000 og Microsoft Office XP og Microsoft Office System 2003 har innebygd WebDAV-omadresserere som fungerer uavhengig av WebClient-tjenesten.

Omadresserer for Windows XP WebDAV

Windows XP inneholder den nye omadressererkomponenten for WebDAV. Med omadressererkomponenten for WebDAV kan programmer som kjører på Windows XP, koble til Internett, og de kan opprinnelig lese og skrive data på Internett. WebDAV-protokollen er et tillegg til HTTP som gjør det mulig å skrive data til HTTP-mål, for eksempel Microsoft MSN Web Communities. WebDAV-omadressereren gir filtilgang på systemnivå til disse serverne, slik den eksisterende omadressereren gir tilgang til SMB- og CIFS-servere (Common Internet File System).

En måte å få tilgang til en delt WebDAV-ressurs på, er å bruke kommandoen net use. Du kan for eksempel bruke følgende kommando ved ledeteksten: NET USE * http://webserver/davscratch

Hvis du vil koble til et MSN Community, bruker du http://www.msnusers.com/felleskapsnavn/files/ som målet. Legitimasjonsbeskrivelsene du må bruke, er legitimasjonsbeskrivelsene for Microsoft .NET Passport. Angi disse detaljene i dialogboksen Koble til med et annet brukernavn hvis du bruker en tilordnet nettverksstasjon, eller bruk /u:-bryteren med kommandoen net use. Du kan for eksempel bruke følgende kommando ved ledeteksten: NET USE http://www.msnusers.com/ditt navn/files /u:din passport-konto@hotmail.com

Windows XP

WebClient-tjenesten brukes hvis du kobler til webmapper uten å angi en port. Hvis du for eksempel bruker URL-adressen "http://webserver/davscratch", viser en nettverkssporing noe som ligner på følgende i HTTP-hodet:
HTTP: User-Agent = Microsoft-WebDAV-MiniRedir/5.1.2600

Microsoft Office

Når du bruker syntaksen som inkluderer et portnummer, kobler du til med Office WebDAV. Hvis du for eksempel bruker URL-adressen "http://webserver:80/davscratch", viser en nettverkssporing noe som ligner på følgende:
HTTP: User-Agent = Microsoft Data Access Internet Publishing Provider DAV
Obs!  Det er ikke sikkert dette vises som "HTTP"-trafikk i Network Monitor fordi proxy-porten kan variere.

Obs! 

Nedenfor beskrives noen av de kjente interoperabilitetsproblemene med WebDAV:
 • Av sikkerhetsgrunner er ikke WebDAV-klienten aktivert som standard på Windows Server 2003. Du må aktivere WebClient-tjenesten.
 • Bruk av Microsoft Office 2000 for tilkobling til en delt Windows WebDAV-ressurs støttes bare hvis Office 2000 kjører på Windows 2000 eller tidligere operativsystemer. Bruk av Office 2000 på Windows XP-baserte datamaskiner for tilkobling til en delt Windows WebDAV-ressurs støttes ikke.
 • Når du bruker Microsoft Office på en Windows XP-basert datamaskin, bruker du omadressereren for Office WebDAV i stedet for filomadressereren i Windows XP. Når du bruker Microsoft Office-produkter, er det vanligvis best å bruke filer som representeres av HTTP-navnene, i stedet for UNC-banene. Bruk for eksempel "http://Enhetsnavn/Virtuell rot/Filnavn" i stedet for "\\Enhetsnavn\Virtuell rot\Filnavn".

Deaktivering av WebClient påvirker ikke Internett-bruken. WebClient brukes bare for WebDAV-tilkoblinger (Web Distributed Authoring and Versioning).

Når UNC-filnavnet (Universal Naming Conventions) brukes, bruker omadressereren SMB, WebDAV eller en kombinasjon av disse to, avhengig av hva som er tilgjengelig på serveren.

Når et program prøver å åpne en fil som finnes på et nettverk, sender I/U-behandleren forespørselen til en systemkomponent som kalles Multiple UNC Provider (MUP). MUP er logisk plassert over alle omadressererene. Når en nettverksbane sendes til MUP, spørres alle de registrerte omadressererne for å fastslå om de forstår banen. Omadressererne kontakter deretter serveren for å fastslå om banen er gyldig for den bestemte protokollen. Hvis serveren godtar tilkoblingen, vil omadressereren returnere vellykket tilbake til MUP. Hvis ikke, returnerer omadressereren en feil. Alle fremtidige I/U-forespørsler for denne filen sendes til omadressereren som godtok banen. Hvis mer enn én omadresserer godtar banen, velger MUP omadressereren med høyest prioritet, som definert i registret.Hvis du vil ha mer informasjon om problemer med flere omadresserere, klikker du følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base (Denne artikkelen kan være på engelsk.):
171386 Tilkoblingsforsinkelse med flere omadresserere installert

URLScan blokkerer WebDAV-forespørsler

Hvis du vil lære mer om URLScan, kan du gå til følgende Microsoft-webområde:

Registerinnstilling for tidsavbrudd

WebClient-tjenesten vedlikeholder en liste over ikke-DAV-servere (negativ hurtigbuffer) som er kontaktet i løpet av de siste 60 sekundene. Hvis serveren blir funnet i denne listen, returneres det øyeblikkelig en feil utenom nettverket.Det er mulig å endre hvor lenge en server skal finnes på denne listen, ved å endre verdien på registeroppføringen ServerNotFoundCacheLifeTimeInSec.

Obs!  Hvis registeroppføringen
\HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\WebClient\Parameters\ServerNotFoundCacheLifeTimeInSec
ikke finnes, oppretter du oppføringen.
Type: REG_DWORD
Verdi: Standard 60 (desimal)
Ingen maksimums- eller minimumsverdi


RequestTimeoutInSec representerer antall sekunder som WebDAV venter på WinInet etter å ha sendt en forespørsel, for eksempel Get file eller Put file.
\HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\MRxDAV\Parameters\RequestTimeoutInSec

Type: REG_DWORD
Verdi: Standard 600 (desimal)
Referanser
Hvis du vil ha mer informasjon om beslektede emner, klikker du følgende artikkelnumre for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
812924 Tilgang til delt ressurs for Windows NT 4.0 eller Windows 2000 kan slutte å svare (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
312181 Lange forsinkelser når du åpner ressurser på en delt DFS-ressurs (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
171386 Tilkoblingsforsinkelse med flere omadresserere installert (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
271361 Slik deaktiverer du automatisk hurtigbufring av proxyer for Internet Explorer (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
320507 Internet Explorer utfører ikke nytt forsøk på å koble til skadet proxy-server i løpet av 30 minutter (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
810401 Feilmeldingen "Det lokale enhetsnavnet er allerede i bruk" etter at du har avbrutt en "NET USE"-kommando (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
812924 Tilgang til delt ressurs for Windows NT 4.0 eller Windows 2000 kan slutte å svare (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
817929 Filer vises ikke når du bruker WebDAV (Web Distributed Authoring and Versioning) til å legge til en snarvei for et nettverkssted til et webområde for Windows SharePoint Services (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
819961 Slik konfigurerer du innstillinger for proxy-server for klient ved hjelp av en registerfil (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
823372 Det tar lang tid å åpne Word-dokumenter når de har tilknyttede maler (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
826286 Ny bruker får ikke tilgang til Internett, og proxy-innstillinger er tomme (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
829909 Windows XP slutter å svare når du kobler til en delt mappe (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
830561 Det tar lang tid å åpne dokumenter som har tilknyttede maler, i Word 2002 og Word 2003 (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
317506 Du vil kanskje ikke kunne logge på domenet med VPN hvis en Winsock-proxy er aktivert (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
262981 Internet Explorer bruker proxy-server for lokale IP-adresser selv om alternativet "Ikke bruk proxy-server for lokale adresser" er valgt (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
209252 Maksimalt antall tegn som kan angis i proxy-unntakslisten (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
Hvis du vil ha mer informasjon om WebDAV, går du til følgende Microsoft-webområde:
WebDAV WebClient Redirector WebDavRedirector Webclnt.dll, Bindingsrekkefølge, Nettverksytelse, henger, treg pålogging, ventetid, Nettverksleverandør, RealSecure
Egenskaper

Artikkel-ID: 832161 – Forrige gjennomgang: 12/08/2015 05:25:50 – Revisjon: 6.1

Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Service Pack 1a, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition, Microsoft Windows XP Professional 64-Bit Edition (Itanium), Microsoft Windows XP for Itanium-based Systems Version 2003

 • kbnosurvey kbarchive kbprb KB832161
Tilbakemelding