Microsoft Internet Explorer slutter å reagere i opptil 6 minutter

Denne artikkelen er arkivert. Den tilbys "som den er" og vil ikke bli oppdatert.
Symptom
Microsoft Internet Explorer slutter å reagere i opptil 6 minutter.
Årsak
Dette problemet oppstår hvis Internet Explorer eller Microsoft XMLHTTP COM-objektet bruker Microsoft Win32 Internet (WinInet) API i forbindelse med HTTP-operasjoner. Når et program eller et objekt som bruker WinInet, utfører en POST-operasjon, og tilkoblingen lukkes eller tilbakestilles før det returneres et svar fra serveren som POST ble sendt til, kan WinInet komme til å opprette en ny tilkobling. POST-operasjonen kan gjentas, men ingen hoveddeler av POST-operasjonen ble sendt på nytt.

Dette problemet oppstår helst over trege tilkoblinger hvis tidsavbruddverdien for tilkobling på serversiden er satt meget lavt. Derfor kan serverdelen lukke TCP-tilkoblingen i løpet av tiden serveren venter på at klientforespørselen skal ankomme.
Workaround
Hvis du vil omgå dette problemet, kan du sørge for at tidsavbruddet for serverener lengre enn tidsavbrudd for klienten. Hvis du gjør dette, lukker klientsiden den inaktive forbindelsen før serversiden har nådd sitt tidsavbrudd.

I Microsoft Internet Information Server (IIS) 5 og senere versjoner er 2 minutter standard tidsavbrudd for serveren. Hvis du vil vite hvordan du angir tidsavbrudd for tilkoblingen i IIS, kan du gå til følgende Microsoft-webområde for å vise websiden Setting Connection Timeouts:I Internet Explorer 5 og senere versjoner er 1 minutt standard tidsavbrudd for klienten.
Egenskaper

Artikkel-ID: 833301 – Forrige gjennomgang: 01/12/2015 22:59:28 – Revisjon: 2.0

Microsoft Internet Explorer 6.0 Service Pack 1, Microsoft Internet Explorer 5.01 SP4

  • kbnosurvey kbarchive kbprb KB833301
Tilbakemelding