Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

Tilgjengelige bryteralternativer for Windows XP- og Windows Server 2003-Boot.ini-filer

Kundestøtte for Windows XP er avsluttet

Microsoft avsluttet kundestøtte for Windows XP den 8. april 2014. Denne endringen har påvirket programvareoppdateringene og sikkerhetsalternativene dine. Finn ut hvordan dette påvirker deg og hvordan du forblir beskyttet.

Kundestøtte for Windows Server 2003 opphørte 14. juli 2015

Microsoft avsluttet kundestøtte for Windows Server 2003 den 14. juli 2015. Denne endringen har påvirket programvareoppdateringene og sikkerhetsalternativene dine. Finn ut hvordan dette påvirker deg og hvordan du forblir beskyttet.

Sammendrag
Du kan legge til mange forskjellige brytere i Boot.ini-filen som vil endre måten Microsoft Windows XP eller Microsoft Windows Server 2003 startes på.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du klikke følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
102873 Navnekonvensjoner for og bruk av Boot.ini og ARC-baner (denne artikkelen kan være på engelsk)

Mer informasjon
Du kan legge til følgende brytere i Boot.ini-filen.

Obs!  Disse bryterne gjelder for Microsoft Windows XP og Microsoft Windows Server 2003, med mindre annet er angitt.

/basevideo

/basevideo-bryteren tvinger systemet til standard 640x480 16-fargers VGA-modus ved å bruke en skjermdriver som er kompatibel med alle skjermkort. Denne bryteren gjør at systemet lastes inn selv om du velger feil skjermoppløsning eller oppdateringshastighet. Bruk denne bryteren sammen med /sos-bryteren. Hvis du installerer en ny skjermdriver som ikke fungerer som den skal, kan du bruke denne parameteren til å starte operativsystemet. Du kan deretter fjerne, oppdatere eller rulle tilbake skjermdriveren som forårsaker problemer.

/baudrate=nummer

Denne bryteren angir overføringshastigheten for feilsøkingsporten som brukes til kjernefeilsøking. Skriv for eksempel inn /baudrate=9600. Standard overføringshastighet er 9600 kbps hvis et modem er tilkoblet. Standard overføringshastighet er 115 200 kbps for en nullmodemkabel. 9 600 er den normale hastigheten for ekstern feilsøking over et modem. Hvis denne bryteren er i Boot.ini-filen, aktiveres /debug-bryteren automatisk.

Hvis du vil ha mer informasjon om modemkonfigurasjon, kan du klikke følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
148954 Konfigurere en ekstern feilsøkingsøkt ved hjelp av et modem (denne artikkelen kan være på engelsk)
Hvis du vil ha mer informasjon om nullmodemkonfigurasjon, kan du klikke følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
151981 Konfigurere en ekstern feilsøkingsøkt ved hjelp av en nullmodemkabel (denne artikkelen kan være på engelsk)

/crashdebug

Denne bryteren laster inn kjernefeilsøkeren når du starter operativsystemet. Bryteren forblir inaktiv til det oppstår en Stopp-feilmelding. /crashdebug er nyttig hvis det oppstår tilfeldige kjernefeil. Med denne bryteren kan du bruke COM-porten for normale operasjoner mens Windows kjøres. Hvis Windows krasjer, konverterer bryteren porten til en feilsøkingsport. (Denne handlingen slår på ekstern feilsøking.)

Hvis du vil ha mer informasjon om dette, kan du gå til følgende artikkel i Microsoft Knowledge Base:
151981 Konfigurere en ekstern feilsøkingsøkt ved hjelp av en nullmodemkabel (denne artikkelen kan være på engelsk)

/debug

Denne bryteren slår på kjernefeilsøkeren når du starter Windows. Bryteren kan aktiveres når som helst av et vertsfeilsøkingsprogram som er koblet til datamaskinen, hvis du vil slå på ekstern feilsøking av et Windows-system via COM-portene. Til forskjell fra /crashdebug-bryteren bruker /debug COM-porten uavhengig av om du feilsøker eller ikke. Bruk denne bryteren når du feilsøker problemer som forekommer ofte.

Hvis du vil ha mer informasjon om ekstern feilsøking, kan du klikke følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
121543 Konfigurere for ekstern feilsøking (denne artikkelen kan være på engelsk)

/debugport=comnummer

Denne bryteren angir kommunikasjonsporten som skal brukes for feilsøkingsporten, der nummer er kommunikasjonsporten du vil bruke, for eksempel COM1. Som standard bruker /debugport COM2 hvis den finnes. Ellers brukes COM1. Hvis du inkluderer denne bryteren i Boot.ini-filen, blir /debug-bryteren aktiv.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du klikke følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
151981 Konfigurere en ekstern feilsøkingsøkt ved hjelp av en nullmodemkabel (denne artikkelen kan være på engelsk)

/maxmem=nummer

Denne bryteren angir mengden RAM, i byte, som Windows kan bruke. Hvis du for eksempel vil at Windows skal bruke mindre enn 64 MB med minne, bruker du /maxmem=64-bryteren.

/maxmem-bryteren tar imidlertid ikke hensyn til minnehull. Vi anbefaler derfor at du heller bruker /burnmemory-bryteren. /burnmemory-bryteren tar hensyn til minnehull.

Hvis du for eksempel bruker /Maxmem=64-bryteren, og systemet krever 64 MB med minne for å lastes inn, kan det hende at det ikke er 64 MB tilgjengelig for systemet på grunn av et minnehull. I slike tilfeller vil ikke Windows starte.

Hvis du vil ha mer informasjon om dette, kan du gå til følgende artikkel i Microsoft Knowledge Base:
108393 MAXMEM-alternativet i NT Boot.ini-filen (denne artikkelen kan være på engelsk)

/noguiboot

Denne bryteren deaktiverer punktgrafikken som viser fremdriftsindikatoren for Windows-oppstart. (Fremdriftsindikatoren vises like før påloggingsledeteksten.)

/nodebug

Denne bryteren slår av feilsøking. Dette scenariet kan føre til en Stopp-feil hvis et program har et hardkodet stoppunkt for feilsøking i programvaren.

/numproc=nummer

Denne bryteren angir antallet prosessorer som Windows skal kjøre ved oppstarten. Med denne bryteren kan du tvinge et flerprosessorsystem til å bruke bare det antallet prosessorer (nummer) du angir. Denne bryteren kan hjelpe deg med å feilsøke ytelsesproblemer og defekte CPUer.

/pcilock

For x86-baserte systemer hindrer denne bryteren operativsystemet fra dynamisk å tilordne maskinvareinnganger, maskinvareutganger og avbruddsordrelinjer (IRQ) til PCI-enheter. Med denne bryteren konfigurerer BIOS enhetene.

/fastdetect:comnummer

Denne bryteren slår av gjenkjenning av seriell mus og bussmus i Ntdetect.com-filen for den angitte porten. Bruk denne bryteren hvis du har en annen komponent enn en mus koblet til en seriell port under oppstartsprosessen. Skriv for eksempel inn /fastdetect:comnummer, der nummer er nummeret på den serielle porten. Porter kan atskilles med kommaer hvis du vil slå av mer enn én port. Hvis du bruker /fastdetect, og du ikke angir en kommunikasjonsport, slås gjenkjenning av seriell mus av på alle kommunikasjonsporter.

Obs!  I tidligere versjoner av Windows, inkludert Windows NT 4.0, ble denne bryteren kalt /noserialmice.

Hvis du vil ha mer informasjon om dette, kan du gå til følgende artikkel i Microsoft Knowledge Base:
131976 Deaktivere gjenkjenning av enheter på serielle porter (denne artikkelen kan være på engelsk)

/sos

/sos-bryteren viser enhetsdrivernavnene mens de lastes inn. Som standard viser Windows-innlasteren bare fremdriftspunkter. Bruk denne bryteren med /basevideo-bryteren for å finne ut hvilken driver som utløser en feil.

Hvis du vil ha mer informasjon om dette, kan du gå til følgende artikkel i Microsoft Knowledge Base:
99743 Formålet med Boot.ini-filen i Windows 2000 eller Windows NT (denne artikkelen kan være på engelsk)

/PAE

Bruk /PAE-bryteren med den tilsvarende oppføringen i Boot.ini for å tillate en datamaskin som støtter modus for fysisk adresseutvidelse (Physical Address Extension, PAE), å starte på normal måte. I sikkermodus starter datamaskinen ved hjelp av normale kjerner, selv om /PAE-bryteren er angitt.

/HAL=filename

Med denne bryteren kan du definere den faktiske HAL (Hardware Abstraction Layer) som lastes inn ved oppstart. Skriv for eksempel inn /HAL=halmps.dll for å laste inn Halmps.dll i System32-mappen.Denne bryteren er nyttig hvis du vil prøve ut en annen HAL før du endrer filnavnet til Hal.dll. Den er også nyttig når du vil forsøke å veksle mellom å starte i flerprosessormodus og i enkeltprosessormodus. Du gjør dette ved å bruke denne bryteren med /kernel-bryteren.

/kernel=filename

Med denne bryteren kan du definere den faktiske kjernen som lastes inn ved oppstart. Skriv for eksempel inn /kernel=ntkrnlmp.exe for å laste inn Ntkrnlmp.exe-filen i System32-mappen. Med denne bryteren kan du veksle mellom en feilsøkingsaktivert kjerne som er full av feilsøkingskode, og en vanlig kjerne.

/bootlog

Denne bryteren slår på oppstartslogging for en fil kalt systemrot\Ntbtlog.txt. Hvis du vil ha mer informasjon om oppstartslogging, kan du se Hjelp for Windows.

/burnmemory=nummer

Denne bryteren angir mengden minne, i megabyte, som Windows ikke kan bruke. Bruk denne parameteren til å kontrollere et ytelsesproblem eller andre problemer som er relatert til RAM-forbruk. Skriv for eksempel inn /burnmemory=128 for å redusere det fysiske minnet som er tilgjengelig for Windows, med 128 MB.

/3GB

Denne bryteren tvinger x86-baserte systemer til å tildele 3 GB med virtuell adresseplass til programmer, og 1 GB til kjernen og ledende komponenter. Et program må være utviklet for å dra nytte av den ekstra minneadresseplassen. Med denne bryteren kan brukermodusprogrammer få tilgang til 3 GB med minne i stedet for 2 GB som Windows vanligvis tildeler til brukermodusprogrammer. Bryteren flytter startpunktet for kjerneminnet til 3 GB. Noen konfigurasjoner av Microsoft Exchange Server 2003 og Microsoft Windows Server 2003 kan kreve denne bryteren.

Hvis du vil ha mer informasjon om dette, kan du gå til følgende artikkel i Microsoft Knowledge Base:
823440 Du må bruke /3GB-bryteren når du installerer Exchange Server 2003 på et Windows Server 2003-basert system (denne artikkelen kan være på engelsk)


Hvis du vil ha mer informasjon om dette, kan du gå til følgende artikkel i Microsoft Knowledge Base:
171793 Informasjon om programbruk av 4GT RAM-justering (denne artikkelen kan være på engelsk)

/safeboot:parameter

Denne bryteren fører til at Windows starter i sikkermodus. Denne bryteren bruker følgende parametere:
 • minimal
 • network
 • safeboot:minimal(alternateshell)
Du kan kombinere andre Boot.ini-parametere med /safeboot:parameter. Følgende eksempler illustrerer parameterene som brukes når du velger et alternativ for oppstart i sikkermodus fra menyen for oppstart og gjenoppretting.
 • Sikkermodus med nettverkstilkobling
  /safeboot:minimal /sos /bootlog /noguiboot
 • Sikkermodus med nettverkstilkobling
  /safeboot:network /sos /bootlog /noguiboot
 • Sikkermodus med bare kommandolinjen
  /safeboot:minimal(alternateshell) /sos /bootlog /noguiboot
Obs!  Bryterne /sos, /bootlog og /noguiboot kreves ikke med noen av disse innstillingene, men bryterne kan hjelpe deg med feilsøking. Disse bryterne inkluderes hvis du trykker F8 og deretter velger en av modiene.

/userva

Bruk denne bryteren til å tilpasse mengden minne som skal tildeles til prosesser når du bruker /3GB-bryteren. Denne bryteren tillater mer PTE-kjerneminne (sidetabelloppføring), men beholder fremdeles nesten 3 GB med prosessminneplass.

Obs!  Microsofts kundestøttetjenester anbefaler sterkt at du bruker et minneområde for /USERVA-bryteren som ligger innenfor 2900-3030. Dette området er bredt nok til å gi et stort nok utvalg av sidetabelloppføringer for alle observerte problemer. Innstillingen /userva=2900 vil vanligvis gi nær det maksimalt tilgjengelige antallet systemtabelloppføringer.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker /USERVA-bryteren, kan du klikke artikkelnummeret nedenfor for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
316739 Bruke /USERVA-bryteren i Boot.ini-filen til å justere /3GB-konfigurasjoner (denne artikkelen kan være på engelsk)
Hvis du vil ha mer informasjon, kan du lese følgende artikler i Microsoft Knowledge Base:
810371 Bruke /userva-bryteren på Windows Server 2003-baserte Exchange-servere (denne artikkelen kan være på engelsk)
323427 Redigere Boot.ini-filen manuelt i et Windows Server 2003-miljø (denne artikkelen kan være på engelsk)
317526 Redigere Boot.ini-filen i Windows Server 2003 (denne artikkelen kan være på engelsk)
317521 Beskrivelse av Bootcfg-kommandoen og bruken av den (denne artikkelen kan være på engelsk)
289022 Slik redigerer du Boot.ini-filen i Windows XP
291980 En utgreiing av Bootcfg-kommandoen og bruken av den (denne artikkelen kan være på engelsk)

/redirect

Bruk denne bryteren til å slå på nødaministrasjonstjenester på en Windows Server 2003, Enterprise Edition-basert datamaskin. Hvis du vil ha mer informasjon om nødaministrasjonstjenester, kan du søke på "nødaministrasjonstjenester" i Windows Hjelp og støtte.

Hvis du vil slå på nødaministrasjonstjenester ved å redigere Boot.ini på en x86-basert datamaskin, redigerer du både [boot loader]-delen og [operating systems]-delen i Boot.ini-filen. Gjør dette ved å konfigurere følgende oppføringer:
 • Under [boot loader] legger du til en av følgende nødvendige setninger:
  redirect=COMx
  I denne setningen erstatter du x med en av følgende COM-portnumre:
  1
  2
  3
  4
  redirect=USEBIOSSETTINGS
  Denne setningen gjør at datamaskinens BIOS kan fastslå COM-porten som skal brukes for nødaministrasjonstjenester.
 • Under [boot loader] legger du til følgende valgfrie setning:
  redirectbaudrate=baudrate
  Erstatt baudrate med en av følgende verdier:
  9600
  19200
  57600
  115200
  Som standard bruker nødaministrasjonstjenester overføringshastigheten 9600 kbps.
 • Under [operating systems] legger du til /redirect-alternativet i operativsystemoppføringen du vil konfigurere til å bruke nødaministrasjonstjenester. Følgende eksempel illustrerer bruken av disse bryterne:
  [boot loader]timeout=30default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWSredirect=COM1redirectbaudrate=19200[operating systems]multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Windows Server 2003, Enterprise" /fastdetectmulti(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Windows Server 2003, EMS" /fastdetect /redirect

/channel

Bruk denne bryteren sammen med /debug-bryteren og /debugport-bryteren for å konfigurere Windows til å sende feilsøkingsinformasjon over en IEEE 1394-port (Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.) For å støtte feilsøking over en 1394-port må begge datamaskinene kjøre Microsoft Windows XP eller senere. 1394-porten har et maksimalt antall på 63 uavhengige kommunikasjonskanaler som er nummerert fra 0 til 62. Forskjellige maskinvareimplementeringer støtter et forskjellig antall kanaler på tvers av én buss. Windows XP har en grense på fire måldatamaskiner. Denne begrensningen er imidlertid fjernet i Windows Server 2003. Hvis du vil utføre feilsøking, velger du et vanlig kanalnummer å bruke på både datamaskinen som feilsøkingsprogrammet kjøres på, og datamaskinen du vil feilsøke, som også er kjent som måldatamaskinen. Du kan bruke alle tall mellom 1 og 62.

Konfigurere måldatamaskinen

 1. Rediger Boot.ini-filen for å legge til /CHANNEL=x-alternativet i operativsystemoppføringen du har konfigurert for feilsøking. Erstatt x med kanalnummeret du vil bruke. Konfigurer for eksempel [operating systems]-området for Boot.ini-filen til å se slik ut:
  [boot loader]timeout=30default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS[operating systems]multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Windows Server 2003, Enterprise" /fastdetect /debug /debugport=1394 /CHANNEL=3
 2. Koble 1394-kabelen til en av 1394-portene.
 3. Deaktiver 1394-vertskontrolleren på måldatamaskinen. Du gjør dette ved å starte Enhetsbehandling, høyreklikke enheten, og deretter klikke Deaktiver.
 4. Start datamaskinen på nytt.

Konfigurere vertsdatamaskinen

 1. Koble 1394-kabelen til en av 1394-portene.
 2. Installer binærfilene for kjernefeilsøkingsprogrammet.
 3. Start en ledetekst. Trykk Enter når du har skrevet inn hver av følgende kommandoer:
  set_NT_DEBUG_BUS=1394
  set_NT_DEBUG_1394_CHANNEL=x
  kd -k
 4. Flytt til mappen der du installerte kjernefeilsøkingsprogrammet, og skriv deretter inn følgende kommando:
  kd.exe
Når du starter feilsøkingsprogrammet for første gang, installeres en virtuell 1394-driver. Denne driveren gjør at feilsøkingsprogrammet kan kommunisere med måldatamaskinen. Du må være logget på med administratorrettigheter for at denne driverinstallasjonen skal fullføres på riktig måte.
Eigenschappen

Artikel-id: 833721 - Laatst bijgewerkt: 05/15/2011 17:18:00 - Revisie: 6.0

Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Home Edition

 • KB833721
Feedback