Du er frakoblet, venter på at Internett skal koble til igjen

Liste over problemer i Excel 2002 som er løst av Office XP Service Pack 3

Sammendrag
Microsoft har gitt ut Microsoft Office XP Service Pack 3 (SP3). Denne artikkelen beskriver problemene som er løst for Microsoft Excel 2002. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du laster ned og installerer Office XP SP3, klikker du artikkelnummeret nedenfor for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
832671 Beskrivelse av Microsoft Office XP Service Pack 3
Mer informasjon

Problemer i Excel 2002 som er løst av Office XP SP3

Oppdateringen løser problemene som er beskrevet i følgende artikler om hurtigreparasjoner fra Microsoft (disse artiklene kan være på engelsk):

823338 Hurtigreparasjonspakke utgitt etter Service Pack 2 for Excel 2002: 11. juli 2003
823969 Hurtigreparasjonspakke utgitt etter Service Pack 2 for Excel 2002: 10. august 2003
827143 Hurtigreparasjonspakke utgitt etter Service Pack 2 for Excel 2002: 28. august 2003
827978 Hurtigreparasjonspakke utgitt etter Service Pack 2 for Excel 2002: 19. september 2003
827984 Hurtigreparasjonspakke utgitt etter Service Pack 2 for Excel 2002: 25. september 2003
829340 Hurtigreparasjonspakke utgitt etter Service Pack 2 for Excel 2002: 6. oktober 2003


Oppdateringen løser problemene som er beskrevet i disse Microsoft Knowledge Base-artiklene (disse artiklene kan være på engelsk):
324491 Det vises en feilmelding om at filen kan ha blitt endret, når du lagrer en arbeidsbok på en nettverksserver i Excel 2002
817578 Du kan ikke endre en koblet bane når det ikke er lastet et Excel-tillegg
822380 XL2002: Excel avsluttes brått når du lagrer en arbeidsbok
823026 Det vises en feilmelding som sier at filen ikke kan leses, når du åpner en arbeidsbok og prøver å oppdatere koblinger
298955 Bruk av feltalias i spørring fungerer ikke i enkelte databaser fra tredjeparter
320516 XL2002: Du kan ikke åpne Excel-filer i Windows Utforsker etter at du har brukt tekstimportveiviseren
321286 XL2002: VBA-feil ved makrooppstart hvis du åpner flere Excel-forekomster med RefEdit-kontroll
322238 XL2002: Pivottabellfelt fungerer ikke etter at Excel har reparert og gjenopprettet fil
323613 Du får feilmeldinger når du sletter flere kolonner fra et diagram
324051 XL2002: Bruk av CPU er 100 prosent når du kopierer et stort ark i Excel
324125 XL2002: Hyperkoblingssyntaks lagres ikke på riktig måte når du lagrer en Excel-fil som en HTML-side
324557 XL2002: Excel slutter å svare når delsummer fjernes
325207 XL2002: Redigeringer i pivottabeller returnerer ikke nye kolonner
325703 Funksjonen Autoberegning fungerer selv om funksjonen er deaktivert
327365 XL2002: Arbeidsboken åpnes sent
328196 XL2002: Arbeidsboken lukkes uventet like etter at den er åpnet
330157 XL2002: Excel avsluttes når du klikker en ActiveX-kontroll
330345 Excel 2002: Egendefinerte verktøylinjer går tapt etter at Excel avsluttes
331401 XL2002: Det kan være at Excel ikke svarer ved kallberegning fra en asynkron COM-hendelse
331505 XL2002: Excel kan slutte å svare når du prøver å redigere en lang formel som inneholder en kobling
331863 Du får feilmeldingen "Kan ikke fullføre denne oppgaven med de tilgjengelige ressursene" når du prøver å vise de sporede endringene i Excel 2002
811157 XL2002: Det virker som Excel ikke svarer når du fjerner delsummer
811161 Dataetiketter forsvinner hvis verdien er større enn maksimumsverdien for aksen
811207 Kan ikke se data som du kopierer fra Excel 2002, i forhåndsvisning for FrontPage 2002
811344 XL2002: Det åpnes en ekstra "objektarbeidsbok", og det virker som Excel ikke svarer
811541 XL2002: Verdier for kombinasjonsbokser tilbakestilles til standardverdi etter at en annen kombinasjonsboks brukes
811542 XL2002: Du kan ikke oppdatere koblinger til filer på en sikker webserver
812384 XL2002: Det vises en feilmelding som sier at filen ikke kan leses, når du åpner en arbeidsbok
812647 XL2002: Koblinger i OLE-objekter oppdateres ikke automatisk når du åpner en fil i Windows Utforsker
812668 XL2002: Det virker som Excel ikke svarer når tekst konverteres til kolonner i tidligere versjoner av regneark
814020 XL2002: Skriftformat endres for Excel-data når du har redigert Excel-data i Word
815196 OFFXP: Etiketter i diagramobjekter som er limt inn i Excel, vises feil, kan ikke leses eller er ufullstendige
816997 XL2002: Tidsberegning i pivottabeller kan være unøyaktig
819853 XL2002: Det vises en feilmelding som sier at filen ikke kan leses, når du åpner en Excel-fil som inneholder en pivottabellrapport
820432 XL2002: Kommentarer vises på feil sted i arbeidsbøker som er lagret som websider
821078 XL2002: Excel avsluttes når du tegner en tilkoblingslinje på et diagram
821136 XL2002: DDE-klienter kan ikke bruke en RUN-kommando til å kjøre en innebygd makro etter en sikkerhetsoppdatering
821273 XL2002: Arbeidsbok skrives ikke ut når du bruker Excel på en tavle-PC
821292 XL2002: Feilmelding: om at kjøringsfeil 13 oppstod, typeuoverenstemmelse
821456 Det vises feil filopprinnelse når du åpner en tekstfil i Excel 2002.
821564 XL2002: Datoformater går tapt når du programmatisk flytter data fra et område til et annet
826091 XL2002: Noen tekstbokser med hyperkoblinger virker ikke etter at du har lagret en arbeidsbok som en webside
827270 Excel avsluttes uventet med en feilmelding når du lukker en Excel-arbeidsbok som inneholder DDE-koblinger
Tilleggsproblemer som er løst i Office XP SP3
I tillegg er problemene i denne delen løst i Office XP SP3.

Excel avsluttes uventet når du åpner et XML-regneark

Når du bruker Excel 2002 til å åpne et XML-regneark som genereres i webkomponenten for regneark fra Office XP, og du deretter klikker Forhåndsvisning, kan Excel avsluttes uventet. Dette problemet skyldes utilstrekkelig utskriftsinformasjon.

Excel 2002 finner feil tegn når du søker etter et bestemt spesialtegn

Excel 2002 finner feil tegn når du søker etter et bestemt spesialtegn.EnableItemSelection-metoden virker ikke

Hvis du bruker en OLAP-kilde for pivottabellen i Excel 2002, virker ikke kallet til EnableItemSelection-metoden, og du kan få VBA-feil 1004. Dette problemet oppstår ikke hvis pivottabellen bruker en SQL eller en intern kilde for dataene.Konstanten for sorteringsmetoden er xlStroke

Når du spiller inn en makro for en fonetisk sortering av en kolonne i den tradisjonelle kinesiske versjonen av Excel 2002, bruker Excel 2002 konstanten xlStroke for sorteringsmetoden i stedet for konstanten xlPinYin for den fonetiske sorteringen.VBA-moduler går tapt når du bruker en digital signatur i en arbeidsbok

Når du bruker en digital signatur i en Excel 2000- eller Excel 97-arbeidsbok ved hjelp av Excel 2002, kan VBA-moduler som tilhører arbeidsboken, gå tapt når du lagrer arbeidsboken. Når du åpner arbeidsboken, kan du få følgende Microsoft Visual Basic-feilmelding:
Feil ved tilgang til filen. Nettverkstilkoblingen kan være brutt.
Hvis du klikker OK og deretter Aktiver makroer, kan du få følgende feilmelding:
Det ble funnet feil i 'filnavn.xls,' men filen kunne åpnes ved hjelp av reparasjonene nedenfor. Lagre filen hvis du vil gjøre reparasjonene permanente.

Mistet Visual Basic-prosjekt.
Tapte ActiveX-kontroller.Excel 2002 slutter å svare når du endrer kriterieparameteren i databasefunksjonskallet

Excel 2002 slutter å svare når du bruker en databasefunksjon, for eksempel DSUM, når kriterieparameteren for funksjonen er basert på en celle som fylles ut automatisk ved hjelp av funksjonen =Rand() eller funksjonen =RANDBETWEEN().Excel 2002 konverterer ikke XML-data på riktig måte

Når du åpner et XML-dokument ved hjelp av Excel 2002, importeres bare det siste elementet for hver rad i XML-datatabellen til regnearket.Du får feilmeldingen "Kan ikke kjøre 'MSQUERY.EXE'" på en Windows 98-basert datamaskin

Når du prøver å importere eksterne data til en arbeidsbok, slutter MSQuery-programmet å svare, eller du får følgende feilmelding:
Kan ikke kjøre "MSQuery.exe"


Metoden VBA HPageBreaks.Add kan føre til at Excel 2002 slutter å svare

Når du bruker en VBA-makro for å angi sideskift i en Excel 2002-arbeidsbok ved å bruke metoden HPageBreaks.Add, kan du få følgende melding om kjøretidsfeil:
Kjøretidsfeil '-2147417848 (80010108)':

Automatiseringsfeil
Det aktiverte objektet er koblet fra sine klienter.


Du får meldingen om kjøretidsfeil "-2147417848, mislykket "stil" for metode og "område" for objekt" når du kjører en VBA-makro

Når du prøver å kjøre en makro i en Excel-arbeidsbok, kan du få følgende melding om kjøretidsfeil:
-2147417848, mislykket "stil" for metode og "område" for objekt
Hvis du merker alle linjene med kode som utfører formatering i arbeidsboken, som kommentar, fungerer makroen uten feil.Tegnede objekter flyttes når du har lagret en Excel 2002-arbeidsbok

Når du lagrer en Excel 2002-arbeidsbok, kan eventuelle tegnede objekter, for eksempel rektangler, ovaler og andre objekter, endre plassering på regnearket når du lagrer, lukker og deretter åpner arbeidsboken.Koblede ark kan føre til at det vises en feilmelding om uventet feil i en webleser med enkel godkjenning

Når du oppdaterer en kobling fra et Excel-ark til et annet Excel-ark, vil du få en feilmelding om at det oppstod en uventet feil. Dette problemet oppstår hvis filene finnes på en Microsoft IIS-server med enkel godkjenning, og åpnes i Microsoft Internet Explorer.Du får feilmeldingen "Kan ikke avlede parameterinformasjon når parametermarkøren er et funksjonsargument" når du oppretter en ny databasespørring

Når du oppretter en ny databasespørring for å hente data fra en SQL-server, kan du få følgende feilmelding:
ODBC SQL Server Driver
Kan ikke avlede parameterinformasjon når parametermarkøren er et funksjonsargument.
Når du klikker OK, får du følgende feilmelding:
ODBC SQL Server Driver
Ugyldig beskriverindeks


Excel-fil åpnes og lukkes ved hjelp av OLE, men Excel-prosessen avsluttes ikke

Når du åpner og lukker en bestemt Excel-fil ved å bruke kobling og innebygging av objekter (OLE-automatisering), avsluttes ikke Excel-prosessen som forventet.En delt Excel-arbeidsbok avsluttes uventet når du prøver å lagre

Excel kan avsluttes uventet når du åpner eller lagrer en delt Microsoft Excel-arbeidsbok som inneholder egendefinerte visninger, og en eller flere av visningene inneholder en multippel av 10 sideskift, for eksempel 10, 20, 30 og så videre.

Data går tapt når Excel 2002-arbeidsboken inneholder data som ble angitt ved hjelp av et tilbakekall til funksjonen xlDefineBinaryName

Når du lagrer en Microsoft Excel 2002-fil som inneholder data som er sendt ved hjelp av et tilbakekall til funksjonen xlDefineBinaryName, går alle etterfølgende data tapt når du åpner arbeidsboken på nytt, hvis arbeidsboken er passordbeskyttet og dataene er større enn maksimum antall byte som kan få plass i en post.

Du får en feilmelding i Excel 2002

Du får følgende feilmelding i Excel 2002:
Det har oppstått et problem, og Microsoft Excel må lukkes. Vi beklager det inntrufne. Klikk her hvis du vil vise hvilke data denne feilrapporten inneholder.
Når du viser dataene i feilrapporten, vises det en feilsignatur som likner en av følgende feilsignaturer:
Program     Versjon     Modulnavn   Modulversjon  Forskyvning ------------------------------------------------------------------------ excel.exe    10.0.4524.0   msctf.dll   5.1.2600.1106 0000cdd2excel.exe    10.0.4524.0   msctf.dll   5.1.2600.1106 0000cdcbexcel.exe    10.0.4524.0   msctf.dll   5.1.2409.22  0001009dexcel.exe    10.0.4302.0   msctf.dll   5.1.2600.0   19264excel.exe    10.0.3506.0   msctf.dll   5.1.2600.0   19264
Det er også mulig at det vises andre programversjoner, modulversjoner og forskyvninger.
xl2002 xl2k2 henger krasjer fryser sikkerhetsoppdatering oppdatering sikkerhet feil sammenheng problem sikkerhetsproblem skadelig angriper utnytte register uautorisert spesialutformet omfang spesiallaget påvirke
Egenskaper

Artikkel-ID: 836031 – Forrige gjennomgang: 03/07/2005 07:43:00 – Revisjon: 1.6

 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
 • kbinfo kbservicepack KB836031
Tilbakemelding