Du er frakoblet, venter på at Internett skal koble til igjen

Liste over problemer som er løst i Outlook 2002 av Office XP Service Pack 3

Denne artikkelen er arkivert. Den tilbys "som den er" og vil ikke bli oppdatert.
Sammendrag
Microsoft har gitt ut Microsoft Office XP Service Pack 3 (SP3). Denne artikkelen beskriver problemene som er løst for Microsoft Outlook 2002.
Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du laster ned og installerer Office XP SP3, klikker du artikkelnummeret nedenfor for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
832671 Beskrivelse av Microsoft Office XP Service Pack 3
Mer informasjon

Problemer i Outlook 2002 som er løst av Office XP SP3

Office XP SP3 løser problemene som er beskrevet i disse artiklene om hurtigreparasjoner fra Microsoft (noen av disse artiklene kan være på engelsk):
822614 Hurtigreparasjonspakke utgitt etter Service Pack 2 for Outlook 2002: 1. juli 2003
823328 Engelsk hurtigreparasjonspakke utgitt etter Service Pack 2 for Outlook 2002: 3. juli 2003
823956 Hurtigreparasjonspakke utgitt etter Service Pack 2 for Outlook 2002: 18. juli 2003
823968 Hurtigreparasjonspakke utgitt etter Service Pack 2 for Outlook 2002: 27. juli 2003
823970 Tilgjengelighet av hurtigreparasjonspakke utgitt etter Service Pack 2 for Outlook 2002: 10. august 2003
825813 Tilgjengelighet av hurtigreparasjonspakke utgitt etter Service Pack 2 for Outlook 2002: 15. august 2003
827137 Tilgjengelighet av hurtigreparasjonspakke utgitt etter Service Pack 2 for Outlook 2002: 22. august 2003
827146 Hurtigreparasjonspakke utgitt etter Service Pack 2 for Outlook 2002: 29. august 2003
827970 Hurtigreparasjonspakke utgitt etter Service Pack 2 for Outlook 2002: 12. september 2003
827979 Hurtigreparasjonspakke utgitt etter Service Pack 2 for Outlook 2002: 19. september 2003
829343 Hurtigreparasjonspakke utgitt etter Service Pack 2 for Outlook 2002: 07. oktober 2003
829344 Fransk hurtigreparasjonspakke utgitt etter Service Pack 2 for Outlook 2002: 13. oktober 2003
Oppdateringen løser problemene som er beskrevet i disse Microsoft Knowledge Base-artiklene (disse artiklene kan være på engelsk).

290011 OL2002: Du kan ikke redigere en oppgave i Oppgaveblokk i kalendervisningen
321423 Du kan ikke bruke Outlook-objektmodulen til å angi SaveSentMessageFolder-egenskapen for et e-postelement fra et klarert COM-tillegg i Outlook 2002
321683 OL2002: Du får melding om brudd på tilgangstillatelse når du videresender en møteinnkallelse til en bruker som har en representant
322707 Avansert søk-funksjon i Outlook 2002 returnerer uriktige data
323242 OL2002: Den egendefinerte MAPI-transporttjenesten tvinger ikke Outlook til å hente meldinger umiddelbart
323612 OL2002: Feilmelding: Microsoft LDAP-katalog: Kan ikke kontakte LDAP-katalogserver (81)
323366 Et nytt leservindu vises ikke når du klikker aktivt innhold på en webside som ble mottatt som en HTML-e-postmelding i Outlook 2002
324131 Undermapper importeres ikke når du importerer Netscape Communicator 4.x-e-postdata
324273 Outlook 2002 slutter å svare, og du får melding om brudd på tilgangstillatelse når du åpner et skadet eller feilformet oppgaveelement
324315 Registerinnstillingen PSTDisconnectDelay påvirker ikke hvor lenge Auto-Compact-verktøyet kjører for filer med personlige mapper (PST) i Outlook 2002
324533 OL2002: Ny loggoppføring for kontakter oppretter to koblinger til kontakt
324829 Outlook 2002 slutter å svare når du legger til en LDAP-mottaker i Kontakter
324918 OL2002: Du får feilmeldingen "Operasjonen mislyktes. Kan ikke finne et objekt" når du legger til et vedlegg i et regelmessig møte
324932 Du blir spurt om du vil lagre eller avbryte når du lukker et egendefinert skjema i Outlook 2002
324940 OL2002: Du kan ikke svare på meldinger som åpnes med metodene "IMAPISession::PrepareForm" og "IMAPISession::ShowForm"
325200 Egendefinert Outlook-profil kan bli ignorert hvis flere Office XP-produkter er installert
325219 Outlook 2002 markerer en e-postmelding som er markert som lest i innboksen, som ulest etter at du har videresendt eller svart på e-postmeldingen
325895 OL2002: Filtrerte visninger virker ikke med egendefinerte nøkkelordfelt
326257 Alternativet Bryt tekst automatisk etter vil kanskje ikke fungere i Outlook 2002
326311 Du kan ikke sende krypterte e-postmeldinger til en kontakt under arbeid i frakoblet modus
326347 OL2002: Loggoppføring for en kontakt inkluderer kontaktens stilling
327019 OL2002: Du kan ikke levere til enkelte av e-postmottakerne
327058 OL2002: Meldingsteksten i den ikke-leverbare rapporten er tom
327291 OL2002: Du får en feilmelding når du prøver å synkronisere postboksen etter at den er flyttet til en annen Exchange Server
327295 OL2002: E-postadressen flyttes til et annet adressefelt
327316 Søkeresultatene er tomme når du bruker "Ce mois" (denne måneden) som søkefilter i Avansert søk i den franske versjonen av Outlook 2002
327317 OL2002: Brutt parser for italienske telefonnumre i Outlook-kontakter
327547 OL2002: Påminnelser vil kanskje ikke fungere pålitelig med sentral profil
327563 OL2002: Outlook viser ikke oppgavenavnene når du skriver ut kalendere som har oppgavene gruppert etter kategori i kalendervisningen
327573 Linjeskift settes ikke inn som forventet i teksten til en e-postmelding i Outlook 2002
327594 OL2002: Verktøylinjeknapper er ikke tilgjengelige når du bytter mellom visningskontroller på en hjemmemappeside for Outlook
327595 OL2002: En ekstra signatur blir lagt til når du setter inn et vedlegg programmatisk
328005 OL2002: Du får en feilmelding når du skriver ut kalenderinformasjon til en Xerox-skriver
328281 OL2002: Mappen Sendte elementer fyller ikke ut "Til"- og "Sendt"-boksene når e-postprofilen er konfigurert til å bruke en IMAP-server
328323 Outlook avsluttes når du prøver å åpne en kontakt fra kontaktmappen eller fra en fellesmappe over kontakter
329098 OL2002: Tillegg deaktiveres hvis en prosess starter Outlook først
329294 OL2002: Funksjonen Automatisk arkivering deaktiveres ikke når du bruker DoAging-registernøkkelen
329295 OL2002: Programmet som oppretter eller konfigurerer MAPI-profiler programmatisk, avsluttes uventet
329305 Bilde i signatur vises ikke korrekt i Outlook 2002-meldinger
329430 OL2002: Du får en feilmelding når du starter Outlook på nytt i tilkoblet modus hvis du har markert elementer for sletting i frakoblet modus
329431 OL2000: Endringer i en videresendt melding forårsaker uønskede endringer i den opprinnelige meldingen
329447 OL2002: Standard utskriftsstil er angitt til Notat når du skriver ut fra en IMAP-mappe
329454 Meldingsformat for Outlook 2002 overstyrer meldingsformat for Exchange-server
329458 OL2002: Det ser ut som Outlook slutter å svare når du velger en LDAP-server fra adresseboken
329653 OL: Størrelsen på automatisk lagrede Outlook-meldinger som har innebygde objekter, kan dobles når Word er standard redigeringsprogram
329660 OL2002: Du får en feilmelding når du prøver å åpne DirX-adresseboken i Outlook
329691 Mellomrommet mellom for- og etternavnet i brukernavnet fjernes når du konfigurerer en IMAP-konto i Outlook 2002
329966 OL2002: IMAP-synkroniseringen markerer meldinger som ulest etter at de er lest i frakoblet modus
330073 OL2002: Plasseringsfelt fylles ikke ved planlegging av ressurskonto
330460 OL2002: Når du laster ned meldinger i Outlook, slettes meldinger på POP3-serveren selv om du har valgt alternativet La ligge på serveren
330981 OL2002: Feilmelding: Ressursen Konferansepostboks i Exchange er ikke riktig konfigurert.
330898 Outlook 2002 kan ikke logge på IMAP-serveren
331057 Når Outlook kaller funksjonen GetIdsFromNames on IAttach, avsluttes Outlook, og du får feilmeldingen "MAPI_NO_SUPPORT"
331483 OL2002: Du kan ikke bruke hurtigtastsøket i en stor, delt Innboks-mappe
331788 OL2002: Visse egendefinerte skjemaer vises ikke korrekt i forhåndsvisningsruten
331908 OL2002: "IExchExtCommands::DoCommand"-returen behandles ikke
331938 OL2002: Du kan ikke hente kontaktinformasjonen programmatisk i en kontaktkobling hvis Outlook 2002 ikke kjører
810194 OL2002: Du får feilmeldingen "Finner ikke filen" når du bruker den felles DLL-dialogboksen til å åpne flere Outlook-meldingsfiler
810260 OL2002: Adressefelt-oppsettet endres etter at du har installert Office XP Service Pack 1 (SP-1)
811296 OL2002: Outlook slutter å svare i Mso.dll-filen når du åpner en melding som er arkivert med tredjepartsprogramvare
810364 En regel i Outlook kan føre til at Outlook 2002 slutter å svare
811472 OL2002: Du blir bedt om å velge en profil når du sender en kobling via e-post i Internet Explorer
811950 OL2002: Transporttjenesten varsles ikke hvis konfigurasjonen endres når tjenesten abonnerer på en nkConfigHasChanged-hendelse
812478 OL2002: Policyen AlwaysSign eller AlwaysEncrypt er ikke fremtvunget ved besvarte eller videresendte meldinger
812480 OL2002: Visningskontroll i Outlook returnerer bare dagens dato
812790 OL2002: Prefikset i den opprinnelige meldingen mangler i melding i ren tekst som du svarer på eller videresender
813506 OL2002: Feilmeldingen Verdien for opptattstatus for avtaler er ugyldig når du prøver å åpne en avtale
813565 OL2002: Dialogboksen Fant like kontakter vises ikke når du lagrer en kontakt som allerede finnes i Kontakter-mappen
813949 OL2002: Ekstern e-post laster ned hoder for slettede meldinger
814134 OL2002: QueryIdentity-egenskapen kan returnere MAPI_W_NO_SERVICE-melding
814377 OL2002: Feilmeldingen "Kan ikke åpne elementet. Operasjoner for meldingshoder i ekstern post kan ikke utføres denne mappen" vises når du åpner e-post
814554 OL2002: "Set ActiveExplorer.CurrentFolder = Session.GetDefaultFolder(olFolder<FolderName>)" virker ikke som forventet i FolderSwitch-hendelsen
814556 OL2002: Feilmelding: Microsoft Outlook får ikke tilgang til den angitte mappeplasseringen
814563 OL2002: Kjøretidsfeil når du legger til en snarvei i Windows NT 4.0-baserte datamaskiner
814758 OL2002: Ved innskriving av tsjekkiske tegn i den frakoblede adresseboken blir feil kontakt funnet
814993 OL2002: Frakoblet adressebok lastes ned når du konfigurerer Outlook til frakoblet bruk
815355 OL2002: Linjen for ledige og opptatte tidspunkt viser feilaktig opptatt hele dagen
815482 OL2002: Kolonnebredden i adresseboken tilbakestilles til standardinnstillingene
815924 OL2002: Navn vises ikke i Søkeresultater-boksen når du søker etter navn som har tegn fra dobbelbyte-tegnsett i en LDAP-adressebok
816020 OL2002: En kalender som lagres som en webside, viser ingen avtaler på den siste dagen
816140 Informasjonslinjen oppdateres ikke når en representant godtar et unntak for regelmessige møteinnkallelser
816477 OL2002: Du kan ikke sende meldinger med bare ren tekst ved hjelp av utvidet MAPI
817030 OL2002: Hjemmesiden for fellesmapper er ikke tilgjengelig i frakoblet modus uten nettverkstilkobling
817073 OL2002: Outlook-regel basert på LDAP-oppføring, aktiveres ikke
817270 OL2002: Oppringing i Outlook slår null før det interne nummeret blir slått
815626 OL2002: Spansk: Starttidspunkt for regelmessig avtale endres fra A.M. til P.M.
817325 OL2002: Arkiver som-formatet endres til fornavn og etternavn
817420 OL2002: Feilmelding: "Ressursen har avslått møtet fordi det er regelmessig"
817302 OL2000: Svarknappene mangler i e-postmeldinger som er åpnet på et DMS-e-postsystem
817422 OL2002: Avmerkingsboksen Be alltid om bekreftelse før denne typen filer åpnes er ikke tilgjengelig
818500 OL2002: Kontakter som legges til fra den globale adresselisten, inkluderer ikke feltet Arbeid 2
818250 OL2002: Lokalt nummer for Outlook-kontakt inneholder retningsnummer når telefonnummeret konfigureres for Østerrike
818581 OL2002: Vedlegg som er satt inn programmatisk, har tomt ikon og ingen tittel
818900 OL2002: Filbanen konverteres ikke til en UNC når den settes inn som en hyperkobling
819103 OL2002: Tastaturspråket endres til et annet språk når du starter Microsoft Outlook
819538 OL2002: E-postmeldinger som sendes, går tapt hvis adressen ble limt inn fra en mottatt e-postmelding
819969 OL2002: Feil navn får fokus i listen over e-postmeldinger når du skriver en DBCS for det første tegnet i avsenderens visningsnavn
819971 OL2002: Feil e-postadresse i Til-boksen
820029 OL2002: Feilmelding: "Det oppstod problemer under krypteringen av denne meldingen... "
820367 OL2002: Feilmelding i Mso.dll-filen når du svarer på en e-postmelding som ble sendt ved hjelp av alternativet Send svar til
820368 OL2002: Det vises feil dato og klokkeslett på lesebekreftelser
820722 OL2002: Regler vises som avslått i regelveiviseren
820733 OL2002: Vedlegg som er satt inn programmatisk, har tomt ikon og ingen tekst
821188 OL2002: Feilmeldingen "...Serveren er ikke tilgjengelig..." når du arbeider i frakoblet modus
821291 Du får feilmeldingen OL2002:"Dokumentet som er oppgitt i feltet for Office-dokumenter, er ikke tilknyttet et Office-program..." når du legger ved et Microsoft Office-dokument i innkallelsen til elektronisk møte
821468 OL2002: Kan ikke angi et filter ved programmatisk oppretting av en kalendervisning
821667 OL2002: Du kan ikke bruke Outlooks databindingskontroll til å vise andre brukeres Outlook-mapper
821804 OL2002: Oppgavemappen dupliseres gjentatte ganger ved åpning av postboksmappen til en annen bruker
822115 OL2002: Elementene i mappen Sendte elementer vises av og til som sendt uten at elementene er levert
822558 Handling i egendefinert skjema gjør at Outlook uventet avsluttes
822846 OL2002: Deltakerstatusen tilbakestilles når du legger en ny deltaker til et regelmessig møte
823232 OL2002: Til-boksen fylles automatisk med mottakere ved videresending av en møteinnkallelse
824212 OL2002: Endring i godtatt, regelmessig møte lagres ikke
827349 OL2002: Du får feilmeldingene 0x8004210A, 0x800CCC0B og 0x8004210B når du sender og mottar e-post med en POP3-e-postkonto
321174 Du får dupliserte e-postmeldinger når du klikker Send og motta i Outlook 2002
321419 Et egendefinert MAPI-transportprogram vil kanskje ikke fungere som forventet i Outlook 2002
324830 Feilmelding når du prøver å svare på en kryptert e-postmelding
324856 En godtatt møteinnkallelse vises ikke i kalenderen for Exchange Server-postboksen i Outlook 2002
328178 Du kan ikke åpne en e-postmelding som bruker et egendefinert skjema i Outlook 2002
810488 En HTML-formatert e-postmelding er ikke mottatt av en mottaker som bruker en annen e-postprotokoll når den sendes i Outlook 2002

Tilleggsproblemer som er løst i Office XP SP3

I tillegg er problemene i denne delen løst i Office XP SP3.

Startdatoen for koreansk og japansk måneår er ikke riktig

Outlook 2002-kalenderen viser feilaktig startdatoen for koreansk og japansk måneår for 2006 som 28. januar og 8. februar for 2016. De riktige datoene for startdatoen for måneåret er 1. januar 2006 og 9. februar 2016.Plasseringen lagres ikke i den sist brukte listen

Når du oppretter en ny kalenderavtale i Outlook 2002, kan det hende at den siste plasseringen du brukte for en annen avtale, ikke vil være i den sist brukte listen over plasseringer.Outlook 2002 laster ned kopier av e-postmeldinger fra en POP-e-postserver

Når du ser etter nye meldinger eller lar Outlook 2002 automatisk se etter nye meldinger fra en POP-e-postserver, kan det hende at Outlook laster ned den samme meldingen flere ganger fra POP-e-postserveren. Dette problemet oppstår selv om du ikke har valgt alternativet for å la meldingen være på serveren.Slik styrer du dialogboksen Kan ikke oppdatere fellesinformasjon om ledige og opptatte tidspunkt

Når Outlook prøver å oppdatere den publiserte informasjonen om ledige/opptatte tider fra Outlook-kalenderen, kan du få denne feilmeldingen:
Kan ikke oppdatere fellesinformasjon om ledige og opptatte tidspunkt.
Obs!  Dette symptomet kan oppstå i enkelte sjeldne tilfeller når det oppstår nettverksproblemer.Word er ikke redigeringsprogram for e-post når du legger til en egendefinert brukeregenskap i en e-postmelding i Outlook

Hvis du legger til en egendefinert brukeregenskap i en e-postmelding i Microsoft Outlook 2002, startes ikke lenger Microsoft Word som standard redigeringsprogram for e-post når du prøver å videresende eller svare på den endrende e-postmeldingen.

Obs!  Dette problemet oppstår både i rikt tekstformat (RTF) og HTML-formaterte e-postmeldinger.Du får en feilmelding når du prøver å vise Hotmail-websiden

Når du prøver å vise Hotmail-websiden ved hjelp av Microsoft Internet Explorer, kan du få denne feilmeldingen:
Internet Explorer-skriptfeil
Det har oppstått en feil i skriptet på denne siden.


Outlook 2002 ber deg ikke om å sende en bekreftelse for slettet e-post

Når du tømmer mappen Slettede elementer, sender alle POP-e-postmeldinger som har en lesebekreftelse, en Ikke lest-bekreftelse uten at du blir bedt om godta å sende bekreftelsen. Dette problemet oppstår ikke hvis du fjerner merket for Fjern fra serveren ved sletting fra Slettede elementer.Selv om du får tilgang til Exchange-brukerkontoen fra et sikkert skjema, vises dialogboksen for Outlook-sikkerhet

Hvis du bruker et skjema som bruker Samarbeidsdataobjekter (CDO) til å godta tilgang til Exchange-kontoen automatisk, blir du likevel bedt om å godta tilgangen til kontoen når du prøver å få tilgang til brukerkontoen.Hvis du fjerner Nortel-krypteringen fra en melding, kan teksten i meldingen bli fjernet

Når du har en melding i en PST-fil (fil med personlige mapper), og meldingen er kryptert og signert med et Nortel-sertifikat, forsvinner meldingsteksten når du fjerner krypteringen uten også å fjerne signeringen.Du får feilmeldingen "Kan ikke kopiere elementene" når du drar en melding til en ny mappe

Når du drar en melding fra en mappe til en annen på en IMAP-server, kan du få denne feilmeldingen:
Kan ikke kopiere elementene. Serveren svarte:
"Feil i IMAP-kommando mottatt av serveren."


Du får feilmeldingen "Kan ikke starte Microsoft Outlook" når du prøver å åpne en Outlook 2002-fil

Når du prøver å åpne en Outlook 2002-fil på en Microsoft Windows XP-basert datamaskin, kan du få denne feilmeldingen:
Microsoft Outlook
Kan ikke starte Microsoft Outlook.Outlook 2002 sender en lesebekreftelse uten å spørre deg først

Når du får en ny melding med forespørsel om lesebekreftelse, sender Outlook 2002 en lesebekreftelse uten å spørre deg først. Dette problemet oppstår hvis du har merket av for e-postalternativet Vis en varslingsmelding når ny e-post mottas.Kjøretidsfeil 1406 når du oppretter et program som prøver å angi egenskapen AssistantTelephoneNumber for et ContactItem-objekt

Når du oppretter et program som prøver å angi egenskapen AssistantTelephoneNumber for et ContactItem-objekt, kan du få følgende melding om kjøretidsfeil:
Kjøretidsfeil1406:
ERROR_TLW_WITH_WSCHILD
Kan ikke opprette et underordnet vindu på øverste nivå.


Du kan sende dupliserte parametre til Outlook.exe

Du kan sende dupliserte kommandolinjeparametre til Outlook.exe.


Bare den første forekomsten av et regelmessig møte vises i kalenderen

Hvis du videresender flere enkeltforekomster for et regelmessig møte, vises bare den tidligste forekomsten av dette møtet i kalenderen til mottakeren av de videresendte forekomstene.

Du får en feilmelding i Outlook 2002

Du får følgende feilmelding i Outlook 2002:
Det har oppstått et problem, og Microsoft Outlook må lukkes. Vi beklager det inntrufne.
Klikk her hvis du vil vise hvilke data denne feilrapporten inneholder.
Når du viser dataene i feilrapporten, vises det en feilsignatur som likner en av følgende feilsignaturer:
Navn    Versjon   Modulnavn   Modulversjon Forskyvning ------------------------------------------------------------------------ outlook.exe   10.0.4024.0   msctf.dll    5.1.2600.0   19264 outlook.exe   10.0.4024.0   msctf.dll    5.1.2600.0   0000b57b outlook.exe   10.0.3416.0   msctf.dll    5.1.2409.7   0001ccb5 outlook.exe   10.0.3416.0   msctf.dll    5.1.2600.29   00011ede outlook.exe   10.0.3416.0   msctf.dll    5.1.2600.29   00011ee5 outlook.exe   10.0.3416.0   msctf.dll    5.1.2600.0   19264 outlook.exe   10.0.3416.0   msctf.dll    5.1.2409.7   0001cd21 outlook.exe   10.0.2627.1   msctf.dll    5.1.2409.7   0001ccb5 outlook.exe   10.0.2627.1   msctf.dll    5.1.2600.0   19264 outlook.exe   10.0.2627.1   msctf.dll    5.1.2409.7   0001cc2b outlook.exe   10.0.2627.1   msctf.dll    5.1.2600.29   00011ede outlook.exe   10.0.2627.1   msctf.dll    5.1.2409.8   0000ee0b
Det er også mulig at det vises andre programversjoner, modulversjoner og forskyvninger.
sikkerhetsoppdatering oppdatering sikkerhet feil sammenheng problem sikkerhetsproblem skadelig angriper utnytte register uautorisert spesialutformet omfang spesiallaget påvirket henger krasjer fryser OL2002 OL2k2
Egenskaper

Artikkel-ID: 836033 – Forrige gjennomgang: 12/08/2015 06:13:23 – Revisjon: 4.0

Microsoft Outlook 2002 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbinfo KB836033
Tilbakemelding