Liste over problemer som er løst i Word 2002 av Office XP Service Pack 3

Sammendrag
Microsoft har utgitt Microsoft Office XP Service Pack 3 (SP3). Denne artikkelen beskriver problemene som er løst for Microsoft Word 2002. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du laster ned og installerer Office XP SP3, klikker du følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
832671 Beskrivelse av Microsoft Office XP Service Pack 3 (S832671)
Mer informasjon

Word 2002-problemer som er løst av Office XP SP3

Oppdateringen løser problemene som er beskrevet i følgende artikler om hurtigreparasjonspakker fra Microsoft (noen av artiklene kan være på engelsk):
823329 Tilgjengelighet av hurtigreparasjonspakke utgitt etter Service Pack 2 for Word 2002: 3. juli 2003
823957 Tilgjengelighet av hurtigreparasjonspakke utgitt etter Service Pack 2 for Word 2002: 18. juli 2003
823961 Tilgjengelighet av hurtigreparasjonspakke utgitt etter Service Pack 2 for Word 2002: 27. juli 2003
823962 Tilgjengelighet av hurtigreparasjonspakke utgitt etter Service Pack 2 for Office XP: 28. juli 2003
823972 Tilgjengelighet av hurtigreparasjonspakke utgitt etter Service Pack 2 for Word 2002: 9. august 2003
825814 Tilgjengelighet av hurtigreparasjonspakke utgitt etter Service Pack 2 for Word 2002: 15. august 2003
827138 Tilgjengelighet av hurtigreparasjonspakke utgitt etter Service Pack 2 for Word 2002: 21. august 2003
827971 Hurtigreparasjonspakke utgitt etter Service Pack 2 for Word 2002: 12. september 2003
827973 Hurtigreparasjonspakke utgitt etter Service Pack 2 for Office XP: 12. september 2003
827980 Hurtigreparasjonspakke utgitt etter Service Pack 2 for Word 2002: 19. september 2003
827986 Hurtigreparasjonspakke utgitt etter Service Pack 2 for Word 2002: 25. september 2003
829342 Hurtigreparasjonspakke utgitt etter Service Pack 2 for Office XP: 7. oktober 2003
Oppdateringen løser problemene som er beskrevet i følgende Microsoft Knowledge Base-artikler (noen av artiklene kan være på engelsk):
290981 WD2002: Dialogboksen for koding av filkonvertering vises når du åpner en tekstfil
293005 OL2002: Outlook-vedlegg vises i Sist brukte-listen
327043 WD2002: Word sorterer kolonnene på feil måte
821526 Word 2002 krasjer når du skriver ut et dokument i bakgrunnen
822528 WD2002: Kontrollverktøykassen styrer tilbakestilling til utformingsmodus når du ruller i et dokument
822716 Word 2002 VBA-rutine som går gjennom avsnittssamlingen for et dokument, kjører saktere enn forventet
822847 WD2002: Feilmeldingen Det har oppstått et problem når du åpner et dokument
822891 WD2002: Figurer som inneholder tekst, får ny størrelse når du åpner et Word 2000-dokument i Word 2002
823154 Når du legger inn bokmerker for flere ListNum-felt, er alle kryssreferansene de samme
823200 WD2002: Kryssreferansefelt i et sammenlignet dokument vises som null
823233 WD2002: Feilmelding når du tilknytter en adresseliste i veiviseren for utskriftsfletting
823476 Kan ikke lagre endringer i et nettverksdelt Word-dokument
823777 WD2002: Anførselstegn i kinesisk dokument endrer seg til andre tegn
827340 WD2002: Du kan ikke understreke en tabulator i en nummerert liste
286864 WD2002: Kan ikke bla fremover eller bakover på webverktøylinjen
292097 WD2002: Det skjer ingenting når du klikker et bilde som inneholder en hyperkobling
292158 WD2002: Alle dokumentsidetall endres uventet til 0 (null)
292174 WD2002: Feilmelding: Formateringen i dette dokumentet er for kompleks. Lagre dokumentet nå.
308937 FEILRETTINGSFIL: Word 2002 returnerer en feil ved kall til IPrint::Print, selv om dokumentet skrives ut
320902 WD2002: Slettet tekst vises på nytt i dokumentet når du har sett gjennom endringene
324328 WD2002: Spørsmål om passord når du lukker et Word-dokument du åpnet i en webleser
325527 WD2002: Dokument skrives ut med bred høyremarg og liten tekst hvis du deaktiverer bobler
325620 WD2002: Dokument med et innebygd objekt ber om lagring når du har angitt egenskapen Lagret
326041 WD2002: Du kan ikke merke rammen eller teksten i rammen når du oppretter et Word-dokument som inneholder en ramme
327579 WD2002: Måned og dag vises ikke i forventet rekkefølge i et dokument for utskriftsfletting som er koblet til en ekstern datakilde
327667 FEILRETTINGSFIL Word2002: IOleObject::DoVerb returnerer RPC_E_SERVERFAULT når enkelte dokumenter åpnes
327871 WD2002: Funksjonen Sammenlign og flett dokumenter viser unøyaktige endringer
328092 WD2002: Innsatte tabeller er ikke justert når du åpner dokumentet på nytt
328100 WD2002: Feilmeldingen Navnet eller banen til dokumentet er ugyldig når du åpner et dokument
328232 WD2002: Feilmelding når du prøver å redigere kompliserte tabeller
328474 WD2002: Mal med én side åpnes som en mal med to sider
328528 WD2002: Excel-diagram limes inn som et objekt i ikke-engelsk versjon
328683 WD2002: Tekst går tapt eller er skjult i Word-dokumentet når du bruker VBA-metoden SaveAs
328707 WD2002: Tabeller i topptekst og bunntekst flyttes til høyre når du åpner et Word 2002-dokument
329040 PPT2002: Autofigurer vises kanskje ikke når du bruker Microsoft Word og limer inn en tabell som inneholder autofigurer, i en Microsoft PowerPoint-presentasjon
329280 Tekst du sletter og merker som skjult, skrives ut når du bruker funksjonen Spor endringer
329587 WD2002: Skriveren ignorerer egendefinert N opp-innstilling i Word
329808 WD2002: Word-objekter konverteres til grafikk når du bruker Lukk-knappen til å lukke og lagre et dokument
329809 WD2002: Oversettingstjenesten starter ikke når du bruker en proxy-server med enkel godkjenning
329815 WD2002: Når du har sjekket et dokument, kjøres ikke makroene AutoOpen eller Document_open som forventet
329976 WD2002: Tabeller på én side utvides slik at de dekker to sider
330300 WD2002: Feilmelding 4198 når du lukker et tabellobjekt i Word
330432 WD2002: Tekst mister avsnittsnummerering når den limes inn i et nytt dokument
331325 FEILRETTINGSFIL: Word 2002 kan droppe tastaturinndata i Windows 98 og Windows Me når tilgjengelighetsklient kjører
331492 WD2002: Excel-regnearkobjekt med fargetekst skrives ut i svart
331899 WD2002: Rotert tekst i en tabell skrives kanskje ikke ut rotert som forventet
331941 WD2002: Angivelse av DeletedTextMark-egenskapen med revisjonsbobler deaktivert fører til feil dokumentformatering
331945 WD2002: BeforeClose-hendelsen kjøres ikke når det ikke er merket av for Vinduer på oppgavelinjen.
332114 WD2002: Skrifter endres i skjemafelt for tekst
810162 WD2002: Oppgaveruten vises ikke ved oppstart
810361 FEILRETTINGSFIL: Uformatert tekstkobling gir feil ved innsetting eller oppdatering i en tabell
811946 Outlook slutter å svare (henger) når du svarer på en e-postmelding
812637 WD2002: Når du bruker Word 2002 til å åpne et Word 97-dokument, beholder ikke NumberPosition-egenskapen en angitt verdi
813815 WD2002: Betinget felt som refererer til autotekst-oppføringer, oppdateres ikke ordentlig første gang
813816 WD2002: Avsnittsmerke i toppteksten forblir den samme når du har slettet teksten i toppteksten
814137 WD2002: Skrift endres når tegn skrives inn i IME fra tredjepart
814407 WD2002: Avbryting av lagring av et dokument som inneholder sporede endringer eller kommentarer, oppretter en falsk post i DMS
814482 WD2002: Spor endringer plasserer boble på feil sted når du sletter fotnotetekst
814507 WD2002: Bilder i dokument åpnet på diskett eller nettverksstasjon endres til rød X når du bruker egendefinert program
814673 WD2002: Rader eller kolonner mangler i et innlimt Microsoft Excel-regneark
815006 WD2002: Metoden VBA Find.Execute ReplaceAll returnerer ikke det opprinnelige valget
815621 WD2002: Egendefinert verktøylinje i mal fører til feil i Word ved avslutning
816476 WD2002: Skrifter endres i skjemafelt for tekst du setter inn ved hjelp av autotekst
816478 WD2002: Flere kopier av samme listestil i formateringsruten
817000 WD2002: Fransk: Manuell dupleks feil oversatt som dobbeltsidig utskrift
818052 WD2002: Word ignorerer innstilling for sider per ark når du skriver ut fra dialogboksobjektet wdDialogFilePrint
818328 WD2002: Teksten som brytes rundt en tabell med tekstretning fra høyre mot venstre, vises under tabellen i et utskrevet dokument
818791 WD2002: RFT-filer åpnes sakte og rulles sakte
820734 WD2002: Inkludert fil som inneholder flettefelt, undertrykker ikke tomme linjer i utskriftsfletting

Andre problemer som er løst av Office XP SP3

Dessuten er problemene i delen som følger, også løst av Office XP SP3.

Etter at du har installert sikkerhetsoppdateringen MSO3-035, slutter Word 2002 å reagere når du kjører en egendefinert VBA-kode

Når du har installert sikkerhetsoppdateringen som er beskrevet i artikkel 827653 (MSO3-035) – MS03-035: Feil i Microsoft Word kan føre til at makroer kjøres automatisk – og deretter prøver å kjøre et egendefinert Microsoft Visual Basic for Applications-program (VBA) eller bruke en DOT-mal med VBA-makroer, slutter Word å reagere (henger).Thai Bahttext-funksjonen kan ikke konvertere tall som er større enn 1230

Du kan ikke konvertere et tall som er større enn 1230 til den thailandske valutaen, baht, når du prøver å bruke Bahttext-funksjonen i Microsoft Office Word 2003 i en feltkode.Du kan ikke kjøre veiviseren for juridiske skrifter i Word 2002

Når du prøver å kjøre veiviseren for juridiske skrifter, oppretter veiviseren et tomt dokument, slutter å kjøre og fullfører ikke opprettingen av dokumentet. Dette problemet oppstår når Word-tillegget for Microsoft Works Suite er lastet inn i Word 2002.Hvis du avslutter Word 2002 når en Microsoft Windows NT Basic Authentication-dialogboks vises, kan det hende at Word fortsetter å be om en Internett-basert tjeneste

Når du bruker Word, og samtidig bruker en Internett-basert funksjon som fører til at dialogboksen Basic Authentication vises, og deretter prøver å avslutte Word, virker det som Word avsluttes, men det fortsetter å kjøre i bakgrunnen og fortsetter å be om Internett-tjenesten du prøvde å bruke.Flere arabiske tegn som du prøver å sette inn med ALT + det numeriske tastaturet, settes ikke inn som toveis tekst

Når du prøver å sette inn flere arabiske tegn ved å bruke ALT + det numeriske tastaturet til å skrive inn Unicode-sekvensen for tegnene, settes de inn som standardtegn og ikke som toveistegn.Når du prøver å opprette en rammeside, avkortes navnet

Hvis du oppretter en ny rammeside og deretter kontrollerer egenskapene for den nye rammen, oppdager du at rammenavnet er avkortet til den første bokstaven i navnet.Du kan ikke sende et Word 2002-dokument til Microsoft PowerPoint 2002

Du kan ikke sende en Word 2002-disposisjon til PowerPoint 2002 ved å bruke Word-funksjonen Send til Microsoft PowerPoint på en datamaskin som kjører Microsoft Windows 98. Når du prøver å gjøre det, kan det hende at du får følgende feilmelding:
Finner ikke eller kan ikke kjøre programmet.


Du får feilmeldingen Grafikkfilteret kunne ikke konvertere denne filen når du setter inn et bilde programmatisk i Word 2002

Når du prøver å sette inn et bilde i Word ved å bruke VBA-funksjonen Application.Dialogs(wdDialogInsertPicture), kan det hende at du får følgende kjøretidsfeilmelding:
Kjøretidsfeil 5382:
Grafikkfilteret kunne ikke konvertere denne filen. (bildefil_navn.filtype)


Datofeltene i Word 2002 viser feil måned og år

Når et datofelt i Word inneholder en liten "b", vises trebokstavers månedsnavn og to- eller firesifrede årstall med feil år samt at månedsnavnet vises som tilfeldige tegn.Stikkordet er oppført som én forekomst i stikkordregistret

Hvis du merker tekst som finnes på samme side i forskjellige inndelinger av dokumentet som et stikkord, vises den merkede teksten som én forekomst, og bare den første forekomsten av den merkede teksten vises i stikkordregisteret.

Stikkordet finnes for eksempel på side 1 i inndeling 2 og på side 1 i inndeling 3.Nestede bokmerker i RTF-dokumentet endres når du åpner dokumentet

Hvis du åpner et RTF-dokument som inneholder nestede bokmerker mens et HTM-dokument som inneholder tekst i toppteksten, allerede er åpnet i Word, kan det hende at de nestede bokmerkene i RTF-dokumentet endres. RTF-dokumentet kan for eksempel inneholde nestede bokmerker som ligner på følgende:
Vi [tester] bokmerker] i dag
Hvis du åpner dokumentet samtidig som du også har åpnet et HTM-dokument som inneholder tekst i toppteksten, kan de nestede bokmerkene i RTF-dokumentet bli endret til følgende eksempel:
[Vi [tester] bokmerker] i dag
Obs!  Når du skal vise bokmerkene i Word-dokumentet, klikker du AlternativerVerktøy-menyen. Klikk deretter for å merke av i boksen Bokmerker i kategorien Vis, og klikk til slutt OK.Feilmelding om ukjent tegn eller resultatet null når et felt inneholder tegnet E eller N

Et numerisk felt eller numerisk skjemafelt i Word kan gi resultatet 0 (null) eller gi følgende feilmelding hvis feltet inneholder tegnet E eller N:
Feil! Ukjent tegn i bildestrengen.


Microsoft Excel-regneark med koblinger til Word-bokmerker oppdateres kanskje ikke

Når du åpner et Excel-regneark, kan du bli bedt om å oppdatere koblingene til Word-dokumenter som finnes i arbeidsboken. Når du klikker for å oppdatere koblingene, oppdateres de ikke som forventet.

Dessuten kan ett av følgende symptomer oppstå når du åpner Excel-regnearket:
 • Informasjon i Excel-regnearket som er koblet til bokmerker som finnes i Word-dokumentene under oppdateringen, vises som nuller (000), som nummertegn (###) eller som #NAVN.
 • Du får følgende feilmelding:
  Det har oppstått et problem, og Microsoft Word må lukkes. Vi beklager det inntrufne.
Word 2002 slutter å reagere når du kopierer og limer inn store tekstutsnitt

Når du kopierer store tekstutsnitt fra Word, og deretter limer dem inn som RTF-tekst i et annet program med kommandoen Lim inn utvalg, slutter Word å reagere.

Det vises en feilmelding i Word 2002 Du får følgende feilmelding i Word 2002:
Det har oppstått et problem, og Microsoft Word må lukkes. Vi beklager det inntrufne.
Klikk her hvis du vil vise hvilke data denne feilrapporten inneholder.
Når du viser dataene i feilrapporten, inneholder rapporten en feilsignatur som ligner på en av følgende feilsignaturer:
Program      Versjon     Modulnavn   Modulversjon  Forskyvning --------------------------------------------------------------------------- winword.exe    10.0.5815.0   msctf.dll   5.1.2600.1106  0000ced4 winword.exe    10.0.5522.0   msctf.dll   5.1.2600.1106  0000ced4 winword.exe    10.0.5522.0   msctf.dll   5.1.2409.22   000101ac winword.exe    10.0.5522.0   msctf.dll   5.1.2600.0   000192bb winword.exe    10.0.5522.0   msctf.dll   5.1.2409.22   10106 winword.exe    10.0.4524.0   msctf.dll   5.1.2600.1106  0000ced4 winword.exe    10.0.4524.0   msctf.dll   5.1.2600.0   000192bb winword.exe    10.0.4524.0   msctf.dll   5.1.2409.7   0001cdcb winword.exe    10.0.4524.0   msctf.dll   5.1.2600.1106  0000ce39 winword.exe    10.0.4524.0   msctf.dll   5.1.2409.22   000101ac winword.exe    10.0.4524.0   msctf.dll   5.1.2600.0   0001934c winword.exe    10.0.4524.0   msctf.dll   5.1.2600.1106  0000ce35 winword.exe    10.0.4524.0   msctf.dll   5.1.2409.22   10106 winword.exe    10.0.4524.0   msctf.dll   5.1.2409.22   10102 winword.exe    10.0.4524.0   msctf.dll   5.1.2409.7   0001cd21 winword.exe    10.0.4524.0   msctf.dll   5.1.2600.0   000192b7 winword.exe    10.0.4524.0   msctf.dll   5.1.2409.7   0001cd25 winword.exe    10.0.4524.0   msctf.dll   5.1.2600.29   00011f4e winword.exe    10.0.4524.0   msctf.dll   5.1.2600.29   00011fe8 winword.exe    10.0.4524.0   msctf.dll   5.1.2600.1106  0000ce8e winword.exe    10.0.4524.0   msctf.dll   5.1.2600.0   000192b4 winword.exe    10.0.4524.0   msctf.dll   5.1.2409.7   0001ccbc winword.exe    10.0.4524.0   msctf.dll   5.1.2409.7   0001cd86 winword.exe    10.0.4524.0   msctf.dll   5.1.2409.7   0001cde5 winword.exe    10.0.4524.0   msctf.dll   5.1.2600.1106  0000cedb winword.exe    10.0.4524.0   msctf.dll   5.1.2600.1106  0000cee3 winword.exe    10.0.4524.0   msctf.dll   5.1.2600.0   19264 winword.exe    10.0.4524.0   msctf.dll   5.1.2409.8   0000ee95 winword.exe    10.0.4524.0   msctf.dll   5.1.2409.22   000101c6 winword.exe    10.0.4524.0   msctf.dll   5.1.2409.22   0022604a winword.exe    10.0.4219.0   msctf.dll   5.1.2600.1106  0000ced4 winword.exe    10.0.4219.0   msctf.dll   5.1.2600.1106  0000ce39 winword.exe    10.0.4219.0   msctf.dll   5.1.2600.0   000192bb winword.exe    10.0.4219.0   msctf.dll   5.1.2600.29   00011fe8 winword.exe    10.0.4219.0   msctf.dll   5.1.2600.29   00011f4e winword.exe    10.0.4219.0   msctf.dll   5.1.2409.7   0001cdcb winword.exe    10.0.4219.0   msctf.dll   5.1.2600.1106  0000ce35 winword.exe    10.0.4219.0   msctf.dll   5.1.2600.1106  0000cdd2 winword.exe    10.0.4219.0   msctf.dll   5.1.2409.7   0001cd25 winword.exe    10.0.4219.0   msctf.dll   5.1.2600.0   000192b7 winword.exe    10.0.4219.0   msctf.dll   5.1.2409.22   000101ac winword.exe    10.0.4219.0   msctf.dll   5.1.2409.22 	10102 winword.exe    10.0.4219.0   msctf.dll   5.1.2600.29   00011f4a winword.exe    10.0.4219.0   msctf.dll   5.1.2600.1106  0000ce8e winword.exe    10.0.4219.0   msctf.dll   5.1.2600.0   003a003a winword.exe    10.0.4219.0   msctf.dll   5.1.2600.1106  fa72c968 winword.exe    10.0.4109.0   msctf.dll   5.1.2600.29   00011fe8 winword.exe    10.0.4109.0   msctf.dll   5.1.2600.0   000192bb winword.exe    10.0.4109.0   msctf.dll   5.1.2600.29   00011f4e winword.exe    10.0.4109.0   msctf.dll   5.1.2600.0   0001934c winword.exe    10.0.4109.0   msctf.dll   5.1.2600.29   00011f4a winword.exe    10.0.4109.0   msctf.dll   5.1.2600.1106  0000ced4 winword.exe    10.0.4109.0   msctf.dll   5.1.2409.22   000101ac winword.exe    10.0.4109.0   msctf.dll   5.1.2600.29   00011e2f winword.exe    10.0.4109.0   msctf.dll   5.1.2600.0   000192b7 winword.exe    10.0.4109.0   msctf.dll   5.1.2409.22   10096 winword.exe    10.0.4030.0   msctf.dll   5.1.2600.0   000192bb winword.exe    10.0.4009.0   msctf.dll   5.1.2600.29   00011f4e winword.exe    10.0.4009.0   msctf.dll   5.1.2600.0   000192bb winword.exe    10.0.4009.0   msctf.dll   5.1.2600.29   00011fe8 winword.exe    10.0.4009.0   msctf.dll   5.1.2600.0   0001934c winword.exe    10.0.4009.0   msctf.dll   5.1.2600.29   00011f4a winword.exe    10.0.4009.0   msctf.dll   5.1.2600.1106  0000ced4 winword.exe    10.0.4009.0   msctf.dll   5.1.2409.7   0001cdcb winword.exe    10.0.4009.0   msctf.dll   5.1.2600.0   000192b7 winword.exe    10.0.4009.0   msctf.dll   5.1.2409.7   0001cd21 winword.exe    10.0.4009.0   msctf.dll   5.1.2409.22   10102 winword.exe    10.0.4009.0   msctf.dll   5.1.2600.0   0000005c winword.exe    10.0.3416.0   msctf.dll   5.1.2600.0   000192bb winword.exe    10.0.3416.0   msctf.dll   5.1.2600.0   0001934c winword.exe    10.0.3416.0   msctf.dll   5.1.2600.1106  0000ced4 winword.exe    10.0.3416.0   msctf.dll   5.1.2409.7   0001cdcb winword.exe    10.0.3416.0   msctf.dll   5.1.2600.29   00011f4e winword.exe    10.0.3416.0   msctf.dll   5.1.2600.0   000192b7 winword.exe    10.0.3416.0   msctf.dll   5.1.2409.7   0001cd21 winword.exe    10.0.3416.0   msctf.dll   5.1.2409.7   0001cd25 winword.exe    10.0.3416.0   msctf.dll   5.1.2600.29   00011fe8 winword.exe    10.0.3416.0   msctf.dll   5.1.2600.29   00011f4a winword.exe    10.0.3416.0   msctf.dll   5.1.2600.1106  0000ce35 winword.exe    10.0.3416.0   msctf.dll   5.1.2600.1106  0000ce32 winword.exe    10.0.3416.0   msctf.dll   5.1.2409.22   10106 winword.exe    10.0.3416.0   msctf.dll   5.1.2600.0   19313 winword.exe    10.0.3416.0   msctf.dll   5.1.2600.0   19264 winword.exe    10.0.3416.0   msctf.dll   5.1.2409.7   0001cd86 winword.exe    10.0.3416.0   msctf.dll   5.1.2409.7   0001cbff winword.exe    10.0.3416.0   msctf.dll 	5.2.3628.0   0000eb0d winword.exe    10.0.3416.0   msctf.dll   5.1.2409.22   000101ac winword.exe    10.0.3416.0   msctf.dll   5.1.2600.0   0000ffff winword.exe    10.0.3416.0   msctf.dll   5.1.2600.0   0001925d winword.exe    10.0.3416.0   msctf.dll   5.1.2409.8   0000ee99 winword.exe    10.0.3416.0   msctf.dll   5.1.2600.0   80000004 winword.exe    10.0.3416.0   msctf.dll   5.1.2600.0   6c642e6c winword.exe    10.0.2930.0   msctf.dll   5.1.2409.7   0001cdcb winword.exe    10.0.2930.0   msctf.dll   5.1.2600.0   000192bb winword.exe    10.0.2930.0   msctf.dll   5.1.2409.7   0001cd21 winword.exe    10.0.2930.0   msctf.dll   5.1.2600.0   000192b7 winword.exe    10.0.2930.0   msctf.dll   5.1.2409.7   0001cd25 winword.exe    10.0.2930.0   msctf.dll   5.1.2600.0   0001934c winword.exe    10.0.2930.0   msctf.dll   5.1.2600.29   00011f4a winword.exe    10.0.2930.0   msctf.dll   5.1.3579.0   12248 winword.exe    10.0.2930.0   msctf.dll   5.1.2526.0   19379 winword.exe    10.0.2930.0   msctf.dll   5.1.2526.0   000193d0 winword.exe    10.0.2930.0   msctf.dll   5.1.2505.0   000192bf winword.exe    10.0.2930.0   msctf.dll   5.1.2409.7   0001ccb5 winword.exe    10.0.2930.0   msctf.dll   5.1.2409.7   0001cd86 winword.exe    10.0.2930.0   msctf.dll   5.1.2409.7   0001cd0f winword.exe    10.0.2930.0   msctf.dll   5.1.2600.0   469367 winword.exe    10.0.2627.0   msctf.dll   5.1.2600.0   0001934c winword.exe    10.0.2627.0   msctf.dll   5.1.2600.0   000192bb winword.exe    10.0.2627.0   msctf.dll   5.1.2600.1106  0000ced4 winword.exe    10.0.2627.0   msctf.dll   5.1.2600.29   00011f4e winword.exe    10.0.2627.0   msctf.dll   5.1.2409.7   0001cdcb winword.exe    10.0.2627.0   msctf.dll   5.1.2600.0   000192b7 winword.exe    10.0.2627.0   msctf.dll   5.1.2600.29   00011fe8
Det er også mulig at det vises andre programversjoner, modulversjoner og forskyvninger.
wd2002 wd2k henger fryser krasjer inf OFFXP hurtigreparasjon liste sikkerhetsoppdatering oppdatering sikkerhet feil sammenheng problem sikkerhetsproblem skadelig angriper utnytte register uautorisert spesialutformet omfang spesiallaget påvirke
Egenskaper

Artikkel-ID: 836036 – Forrige gjennomgang: 12/18/2006 09:20:00 – Revisjon: 3.0

Microsoft Word 2002 Standard Edition

 • kbinfo KB836036
Tilbakemelding