Du er frakoblet, venter på at Internett skal koble til igjen

Slik angir du plasseringen for en arkiv-PST-fil i Outlook

Kundestøtte for Office 2003 er avsluttet

Microsoft avsluttet kundestøtte for Office 2003 den 8. april 2014. Denne endringen har påvirket programvareoppdateringene og sikkerhetsalternativene dine. Finn ut hvordan dette påvirker deg og hvordan du forblir beskyttet.

INNLEDNING
Denne artikkelen beskriver hvordan du angir plasseringen for arkiv-PST-filen (personlige mapper) i Microsoft Outlook ved å endre PRF-filen i Outlook (profilfilen).
Mer informasjon
Det finnes to metoder du kan bruke til å angi plasseringen for arkiv-PST-filen. Den første metoden bruker Microsoft Office 2003-veiviseren for tilpasset installasjon til å opprette PRF-filen. Den andre metoden viser hvordan du oppretter en grunnleggende PRF-fil som inkluderer en egendefinert innstilling for arkiv-PST-filen.

Obs!  Du kan ikke angi følgende alternativer for arkiv-PST-filen ved hjelp av en PRF-fil. Du må bruke systempolicyer til å konfigurere alternativene for følgende egenskaper i arkiv-PST-filen:
 • Sett Automatisk arkivering til å kjøre hver x. dag, der x er antallet dager som skal gå før Automatisk arkivering starter.
 • Konfigurer Automatisk arkivering til å spørre deg før filene arkiveres.
 • Konfigurer Automatisk arkivering til å slette utgåtte elementer bare i e-postmapper.

Metode 1: Endre en eksisterende PRF-fil


Veiviseren for tilpasset installasjon er inkludert med Microsoft Office Resource Kit 2003. Trinnene nedenfor beskriver hvordan du kan opprette en Outlook-profil som inkluderer en arkiv-PST-fil, ved hjelp av denne veiviseren. I dette eksemplet er navnet på arkiv-PST-filen Arkiv.pst, og plasseringen er mappen C:\Mappenavn. Du kan endre banen og filnavnet til en annen plassering og et annet filnavn hvis du vil.

Obs!  Mappebanen for arkiv-PST-filen må eksistere for at metoden skal virke.
 1. Start Microsoft Office 2003-veiviseren for tilpasset installasjon.
 2. Klikk Next på siden Custom Installation Wizard.
 3. Angi MSI-filen (Microsoft Windows Installer-pakkefil) du vil bruke, på siden Open the MSI File, og klikk deretter Next.
 4. Klikk Create a new MST file, og klikk deretter Next.
 5. Fortsett med å klikke Next til du kommer til siden Outlook: Customize Default Profile.
 6. På siden Outlook: Customize Default Profile klikker du New Profile, skriver inn et navn på profilen i Profile name-boksen, og klikker deretter Next.
 7. Legg til ønskede innstillinger, for eksempel navnet på Microsoft Exchange Server og brukernavnet, og klikk deretter Next.
 8. Gjenta trinn 7 for å legge til ønskede innstillinger på de neste sidene til du kommer til siden Outlook: Remove Accounts and Export Settings.
 9. På siden Outlook: Remove Accounts and Export Settings klikker du Export File Settings.
 10. Skriv inn ønsket bane og filnavn i dialogboksen Save As, og klikk deretter Save.
 11. Klikk Finish og deretter Exit.
 12. Start et tekstredigeringsprogram, for eksempel Notisblokk, og gjør følgende endringer i PRF-filen du lagret i trinn 10:
  1. Skriv inn ServiceX=Microsoft Outlook Client under Section 2 - Services in Profile i inndelingen [Service List].
  2. Opprett inndelingen [ServiceX] under Section 4 - Default values for each service ved å skrive inn følgende tekst:
   [ServiceX]
  3. Skriv inn AutoArchiveFileName=c:\Mappenavn\arkiv.pst i inndelingen [ServiceX] du opprettet i trinn 12, under Section 4 - Default values for each service.
  4. Skriv inn AutoArchiveFileName=PT_STRING8,0x0324 i inndelingen [Microsoft Outlook Client] under Section 6 - Mapping for profile properties.
 13. Importer PRF-filen ved å bruke Outlook, eller distribuer PRF-filen ved å bruke en av installasjonsmetodene som støttes.

Metode 2: Opprette en egen PRF-fil


Du kan opprette en egen PRF-fil som inneholder standardinnstillingene. Gjør dette ved å bruke følgende fremgangsmåte:
 1. Start et tekstredigeringsprogram, for eksempel Notisblokk.
 2. Klikk NyFil-menyen, og skriv deretter inn eller kopier følgende tekst:
  ; Sample PRF file for creating Outlook profiles with archive .pst location. ;; The following PRF file is included as an example of how to create a PRF file that will ; configure a profile with the following services: Microsoft Exchange Server, Outlook ; Address Book, and Personal Folders. Sections 1 through 5 may be modified ; DO NOT MODIFY SECTION 6. It will most likely prevent the profile ; from being correctly created. Be very careful when editing to make sure the property values ; match their property types. ; Note that sections 2 and 3 are similar. Section 2 determines the kind and number ; of MAPI services, while Section 3 determines the number of accounts. Sections 4 and ; 5 are also similar. Section 4 determines specific settings for each MAPI service, ; while Section 5 determines specific settings for Internet accounts. Finally, Section ; 6 displays the possible settings for MAPI services. ; Section 1 – Profile defaults. ; ************************************************************************[General] Custom=1 ; -- Required. Indicates that this is a customized .prf file. ProfileName=Microsoft Outlook DefaultProfile=Yes OverwriteProfile=Yes DefaultStore=Service2; ************************************************************************ ; Section 2 – Services in profile. ; ************************************************************************ ; The list of MAPI services that will be added to the profile.[Service List] Service1=Microsoft Outlook Client Service2=Microsoft Exchange Server Service3=Outlook Address Book Service4=Personal Folders ;Service5=Internet E-mail ; If you add an Internet E-mail service, you must also add an Account in ; Section 3.; ************************************************************************ ; Section 3 – List of Internet accounts. ;******************************************************************* ; The list of accounts that will be created.[Internet Account List]; ************************************************************************ ; Section 4 – Default values for each service. ; ************************************************************************[Service1] ;	No settings configured.;----Outlook AutoArchive------ DoAutoArchive=True AutoArchiveFileName = “c:\temp\archive.pst”[Service2] ConversionProhibited=TRUE HomeServer=<skriv inn servernavn> MailboxName=%username%[Service3] Ben=TRUE ;	-- Dummy property. Do not delete or modify.[Service4] PathToPersonalFolders=c:\outlook.pst ; The directories in the path of the personal folders must already exist[Service5]; ************************************************************************ ; Section 5 – Values for each Internet account. ; ******************************************************************* ; The settings for each account that will be created. The available ; account settings are listed in Section 3, below.; ************************************************************************ ; Section 6 – Mapping for profile properties. DO NOT MODIFY. ; ************************************************************************; ************************************************************************ ; Outlook settings stored in the profile [Microsoft Outlook Client] SectionGUID=0a0d020000000000c000000000000046DoAutoArchive=PT_BOOLEAN,0x0320AutoArchiveFileName=PT_STRING8,0x0324FormDirectoryPage=PT_STRING8,0x0270 ;	-- The URL of Exchange Web Services Form Dir
 3. Hvis du bruker Notisblokk, klikker du Lagre somFil-menyen.
 4. Skriv inn ønsket filbane og filnavn i dialogboksen Lagre som, og klikk deretter Lagre.
  Obs!  Lagre filen med filtypen PRF.
 5. Avslutt Notisblokk.
 6. Importer PRF-filen ved å bruke Outlook, eller distribuer PRF-filen ved å bruke en av installasjonsmetodene som støttes.
Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du distribuerer Outlook 2003, klikker du artikkelnummeret nedenfor for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
828377 Støttede installasjonsmetoder for distribusjon av Office 2003 (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du distribuerer Microsoft Outlook 2002, klikker du artikkelnummeret nedenfor for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
308383 Slik oppretter du et administrativt installasjonssted for distribusjon av en tilpasset versjon av Office XP (Denne artikkelen kan være på engelsk.)

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du oppretter en PRF-fil med veiviseren for tilpasset installasjon, klikker du artikkelnummeret nedenfor for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
308300 Slik oppretter du en PRF-fil for konfigurasjon av MAPI-profiler under en tilpasset installasjon av Outlook 2002 (Denne artikkelen kan være på engelsk.)

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du importerer en PRF-fil fra Outlook, klikker du artikkelnummeret nedenfor for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
296192 Flere kommandolinjebrytere (Denne artikkelen kan være på engelsk.)


OL2003
Egenskaper

Artikkel-ID: 836755 – Forrige gjennomgang: 06/13/2005 15:22:00 – Revisjon: 1.2

 • Microsoft Office Outlook 2003
 • Microsoft Office Outlook 2003 med Business Contact Manager
 • Microsoft Outlook 2002 Standard Edition
 • Microsoft Outlook 2000 Standard Edition
 • kbhowto kbinfo KB836755
Tilbakemelding