Slik konfigurerer du Outlook til å blokkere flere vedleggsfiltyper

Kundestøtte for Office 2003 er avsluttet

Microsoft avsluttet kundestøtte for Office 2003 den 8. april 2014. Denne endringen har påvirket programvareoppdateringene og sikkerhetsalternativene dine. Finn ut hvordan dette påvirker deg og hvordan du forblir beskyttet.

Viktig!  Denne artikkelen inneholder informasjon om hvordan du endrer registret. Før du endrer registret, må du sikkerhetskopiere det og være sikker på at du forstår hvordan du gjenoppretter registret hvis det oppstår et problem. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du sikkerhetskopierer, gjenoppretter og redigerer registret, klikker du følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
256986 Beskrivelse av Microsoft Windows-registret
Sammendrag
Denne artikkelen beskriver hvordan du konfigurerer Microsoft Outlook til å blokkere vedleggsfiltyper som Outlook ikke blokkerer som standard. Hvis du bruker Outlook i et Microsoft Exchange-miljø, kan du konfigurere serveren til å blokkere visse vedleggsfiltyper ved hjelp av administratorpakken for e-postsikkerhet i Outlook.

Denne artikkelen inneholder også informasjon om hvordan du tilpasser sikkerhetsinnstillingene for ulike Outlook-konfigurasjoner med og uten Exchange.
Mer informasjon

Slik tilpasser du sikkerhetsinnstillingene til å blokkere flere vedleggsfiltyper

Følgende metoder beskriver hvordan du tilpasser sikkerhetsinnstillingene for ulike Outlook-konfigurasjoner med og uten Exchange.

Slik blokkerer du vedleggsfiltyper i et Exchange-miljø med Outlook Security Administrator Package

Hvis du har et Exchange-miljø som bruker Outlook Security Administrator Package, og du vil legge til flere vedleggsfiltyper du vil blokkere i Outlook-konfigurasjonen, kan du legge til flere vedleggsfiltyper i nivå 1-fillisten. Gjør dette ved å bruke følgende fremgangsmåte:
 1. Start Outlook med en konto som har tillatelser til å endre Outlook-sikkerhetsskjemaet i fellesmappen Outlook 10-sikkerhetsinnstillinger.
 2. Finn den versjonsspesifikke fellesmappen for Outlook-sikkerhetsinnstillinger i Mappeliste-ruten.

  Obs!  For Microsoft Outlook 2000 er navnet på fellesmappen Outlook-sikkerhetsinnstillinger. For Microsoft Outlook 2002 og Microsoft Office Outlook 2003 er navnet på fellesmappen Outlook 10-sikkerhetsinnstillinger.
 3. Dobbeltklikk Default Security Form (Standard sikkerhetsskjema).
 4. Fjern merket for Show Level 1 Attachments (Vis vedlegg på første nivå) under Miscellaneous Attachment Settings (Diverse vedleggsinnstillinger).
 5. Under Level 1 File Extensions (Filetternavn på første nivå) skriver du inn vedleggsfiltypene du vil blokkere, i Legg til-boksen.

  Hvis du vil legge til flere vedleggsfiltyper i Legg til-boksen, kan du skille dem med et semikolon. Hvis du for eksempel vil blokkere vedleggsfiltypene ZIP og GIF, skriver du inn .zip; .gif
 6. Klikk Lukk, og klikk deretter Ja for å lagre endringene.
 7. Gjenta disse trinnene for hvert Outlook-sikkerhetsskjema du har i fellesmappen, for hver sikkerhetsgruppe der du vil legge til flere vedleggsfiltyper.
Neste gang brukerne starter Outlook, brukes de nye innstillingene.

Obs!  Hvis du allerede har merket av for Show Level 1 File Attachments (Vis vedlegg på første nivå) i trinn 4 for å tillate at alle vedleggsfiltypene på nivå 1 kan vises i en e-postmelding som et vedlegg, må du legge til vedleggsfiltypene du ikke vil skal vises i en e-postmelding som et vedlegg, ved å følge dette ekstra trinnet:
 • Finn Fjern-boksen under Level 1 File Extensions (Filetternavn på første nivå). Skriv inn vedleggsfiltypene du ikke vil skal vises i en e-postmelding som et vedlegg, i Fjern-boksen.

  Hvis du vil legge til flere vedleggsfiltyper i Legg til-boksen, kan du skille dem med et semikolon. Hvis du for eksempel vil blokkere vedleggsfiltypene ZIP og GIF, skriver du inn .zip; .gif
Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du konfigurerer Outlook-relaterte fellesmapper for sikkerhet i Exchange-miljøet, klikker du artikkelnumrene nedenfor for å vise artiklene i Microsoft Knowledge Base:
263297 OL2000: Administratorinformasjon om sikkerhetsoppdatering for e-post i Outlook (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
290499 OL2002: Administratorinformasjon om sikkerhetsfunksjoner for e-post
Obs!  Knowledge Base-artikkel 290499 gjelder også for Outlook 2003.

Slik blokkerer du vedlegg i et ikke-Exchange-miljø

Advarsel!  Hvis du bruker Registerredigering på feil måte, kan dette skape alvorlige problemer som gjør at du må installere operativsystemet på nytt. Microsoft kan ikke garantere at du kan løse problemer som er et resultat av feil bruk av Registerredigering. Bruk av Registerredigering skjer på eget ansvar.Bruk informasjonen i denne delen hvis du kjører Outlook i et ikke-Exchange-miljø, og du vil blokkere flere vedleggsfiltyper enn dem som allerede er blokkert i Outlook.

Hvis du bruker Outlook 2000, må Microsoft Office 2000 Service Pack 3 (SP3) eller senere være installert på datamaskinen, slik at du kan konfigurere Outlook 2000 til å blokkere visse vedleggsfiltyper.

Hvis du vil få tak i siste oppdateringspakke for Microsoft Office 2000, klikker du artikkelnummeret nedenfor for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base.
276367 Slik får du tak i siste versjon av Office 2000 Service Pack
Hvis du bruker Outlook 2002, må Microsoft Office XP Service Pack 1 (SP1) eller senere være installert på datamaskinen, slik at du kan konfigurere Outlook 2002 til å blokkere visse vedleggsfiltyper. Hvis du vil få tak i siste oppdateringspakke for Microsoft Office XP, klikker du artikkelnummeret nedenfor for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base.
307841 Slik får du tilgang til siste oppdateringspakke for Office XP
Outlook bruker registernøkkelen Level1Add til å tillate deg å legge til flere vedleggsfiltyper du vil blokkere.

Hvis du vil legge til flere vedleggsfiltyper du vil blokkere, må du legge til Level1Add-nøkkelen i registret. Gjør dette ved å bruke følgende fremgangsmåte:

For Outlook 2000

Følg denne fremgangsmåten, og avslutt deretter Registerredigering:
 1. Klikk Start, klikk Kjør, skriv inn regedit, og klikk deretter OK.
 2. Finn frem til og klikk følgende nøkkel i registret:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\9.0\Outlook\Security
 3. Klikk NyRediger-menyen, og klikk deretter Strengverdi.
 4. Skriv inn Level1Add, og trykk deretter ENTER.
 5. Klikk EndreRediger-menyen.
 6. Skriv inn <filtyper>, og klikk deretter OK.
Obs!  filtyper er en liste over vedleggsfiltypene. Bruk et semikolon til å skille vedleggsfiltypene. Skriv for eksempel inn .zip; .gif hvis du vil blokkere ZIP- og GIF-filer fra å vises i en e-postmelding som et vedlegg.

Outlook 2002

Følg denne fremgangsmåten, og avslutt deretter Registerredigering:
 1. Klikk Start, klikk Kjør, skriv inn regedit, og klikk deretter OK.
 2. Finn frem til og klikk følgende nøkkel i registret:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\10.0\Outlook\Security
 3. Klikk NyRediger-menyen, og klikk deretter Strengverdi.
 4. Skriv inn Level1Add, og trykk deretter ENTER.
 5. Klikk EndreRediger-menyen.
 6. Skriv inn <filtyper>, og klikk deretter OK.
Obs!  filtyper er en liste over vedleggsfiltypene. Bruk et semikolon til å skille vedleggsfiltypene. Skriv for eksempel inn .zip; .gif hvis du vil blokkere ZIP- og GIF-filer fra å vises i en e-postmelding som et vedlegg.

Hvis Outlook 2002 ikke virker på en annen måte etter at du legger til registerverdien Level1Add, klikker du følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
312834 Level1Add-registernøkkelen mangler fra Outlook 2002 (Denne artikkelen kan være på engelsk.)


Du kan også legge til flere vedleggsfiltyper du vil blokkere, ved å bruke systempolicyer for å legge til følgende registernøkkel for Outlook:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\10.0\Outlook\Security

Outlook 2003

Følg denne fremgangsmåten, og avslutt deretter Registerredigering:
 1. Klikk Start, klikk Kjør, skriv inn regedit, og klikk deretter OK.
 2. Finn frem til og klikk følgende nøkkel i registret:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Outlook\Security
 3. Klikk NyRediger-menyen, og klikk deretter Strengverdi.
 4. Skriv inn Level1Add, og trykk deretter ENTER.
 5. Klikk EndreRediger-menyen.
 6. Skriv inn <filtyper>, og klikk deretter OK.
Obs!  filtyper er en liste over vedleggsfiltypene. Bruk et semikolon til å skille vedleggsfiltypene. Skriv for eksempel inn .zip; .gif hvis du vil blokkere ZIP- og GIF-filer fra å vises i en e-postmelding som et vedlegg.
Referanser
Hvis du vil ha mer informasjon om sikkerhet i Outlook 2000 og Outlook 2002, kan du se Microsoft Office Resource Kit. Dette gjør du ved å besøke følgende Microsoft-webområde:
Hvis du vil ha mer informasjon om sikkerhet i Outlook 2003, kan du se Microsoft Office 2003 Resource Kit. Dette gjør du ved å besøke følgende Microsoft-webområde:
ext ol2000 olxp ol2003
Egenskaper

Artikkel-ID: 837388 – Forrige gjennomgang: 05/13/2010 17:03:12 – Revisjon: 2.0

Microsoft Outlook 2000, Microsoft Outlook 2002 Standard Edition, Microsoft Office Outlook 2003, Microsoft Office Outlook 2003 med Business Contact Manager

 • kbconfig kbsecurity kbregistry kbemail kbhowto KB837388
Tilbakemelding