Oppdatert systemforberedelsesverktøy for Windows XP Service Pack 2, Windows Server 2003 og Windows XP Tablet PC Edition 2005

Kundestøtte for Windows Server 2003 opphørte 14. juli 2015

Microsoft avsluttet kundestøtte for Windows Server 2003 den 14. juli 2015. Denne endringen har påvirket programvareoppdateringene og sikkerhetsalternativene dine. Finn ut hvordan dette påvirker deg og hvordan du forblir beskyttet.

INNLEDNING
Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2) inneholder en oppdatert versjon av systemforberedelsesverktøyet Sysprep.exe for både Microsoft Windows XP og Microsoft Windows Server 2003. Sysprep.exe finnes i distribusjonsverktøyets CAB-fil i Windows XP SP2. Bruk denne versjonen av Sysprep.exe når du distribuerer Windows XP SP2, Windows XP Tablet PC Edition 2005 eller Windows Server 2003.

Obs!  Windows XP SP2-funksjoner og -komponenter er inkludert i Windows XP Tablet PC Edition 2005.

Hvis du vil ha den seneste versjonen av distribusjonsverktøyene, går du til følgende Microsoft-webområde og klikker Deployment Tools:

Disse verktøyene er også tilgjengelige i mappen Support\Tools på produkt-CDen for Windows XP SP2. Hvis du vil ha informasjon som hvordan du får tak i produkt-CDen for Windows XP SP2, går du til følgende Microsoft-webområde og klikker Order Windows XP Service Pack 2 on CD: Du løser dette problemet ved å få tak i siste oppdateringspakke for Microsoft Windows XP. Hvis du vil ha mer informasjon, klikker du følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
322389 Slik får du tak i den seneste oppdateringspakken for Windows XP
Mer informasjon

Systemforberedelsesverktøyet

Administratorer kan bruke systemforberedelsesverktøyet for Windows XP til å klargjøre kopier av Windows XP og Windows Server 2003 som en del av en automatisk distribusjon. Dette verktøyet er en oppdatert versjon av Sysprep-programmet som følger med Windows Server 2003.

Du kan bruke systemforberedelsesverktøyet til å utføre følgende oppgaver på en måte som støttes av Microsoft:
  • Klargjøre Windows for kopiering fra en datamaskin til en annen
  • Endre sikkerhetsidentifikatorer (SIDer) og andre system- og konfigurasjonsinnstillinger slik at de blir unike
  • Konfigurere brukerspesifikk informasjon slik at den tilpasses sluttbrukeren når Windows startes for første gang
  • Opprette operativsystemkopier
  • Kopiere disker
  • Automatisere miniinstallasjonsprogrammet for Windows
  • Utføre overvåkingsoppgaver

Sysprep.inf-filen

Sysprep.inf-filen er svarfilen for Sysprep.exe-programmet. Hvis du vil bygge Sysprep.inf-filen, kjører du veiviseren for installasjonsbehandling. Velg alternativet Sysprep Answer file.

Mappen Deploy.cab

Mappen Support\Tools\Deploy.cab inneholder detaljert dokumentasjon som beskriver de seneste funksjonene og hvordan du bruker dem. Dokumentasjonen inkluderer Sysprep.exe-programmet.

windowsxpsp2 winxpsp2 xpsp2 "Distribusjonsverktøy for Windows XP SP2"
Egenskaper

Artikkel-ID: 838080 – Forrige gjennomgang: 05/16/2011 10:39:00 – Revisjon: 4.0

Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)

  • kbadmin kbsecurity kbsettings kbconfig kbpolicy kbhowto kbdeployment kbenv kbinfo KB838080
Tilbakemelding