Du er frakoblet, venter på at Internett skal koble til igjen

Beskrivelse av Visio 2003-sikkerhetsoppdateringen: 14. september 2004

Kundestøtte for Office 2003 er avsluttet

Microsoft avsluttet kundestøtte for Office 2003 den 8. april 2014. Denne endringen har påvirket programvareoppdateringene og sikkerhetsalternativene dine. Finn ut hvordan dette påvirker deg og hvordan du forblir beskyttet.

Denne artikkelen er arkivert. Den tilbys "som den er" og vil ikke bli oppdatert.
Sammendrag
Microsoft har utgitt en programvareoppdatering for Microsoft Office Visio 2003. Denne artikkelen beskriver hvordan du laster ned og installerer Visio 2003-sikkerhetsoppdateringen KB838345.
INNLEDNING
Denne oppdateringen løser et sikkerhetsproblem der et spesiallaget bilde kan tillate at angriperens kode kjøres på brukerens datamaskin på grunn av et sikkerhetsproblem i grafikktolkningskoden.

Obs!  Denne oppdateringen er inkludert i Microsoft Office Visio 2003 Service Pack 1 (SP1). Hvis Visio 2003 SP1 er installert på datamaskinen, trenger du ikke å installere Visio 2003-sikkerhetsoppdateringen KB838345.

Hvis du vil ha mer informasjon, klikker du følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
873460 Slik får du tak i den seneste oppdateringspakken for Visio 2003

Microsoft har gitt ut sikkerhetsbulletin MS04-028. Sikkerhetsbulletinen inneholder all relevant informasjon om sikkerhetsoppdateringen, inkludert informasjon om filmanifest og alternativer for distribusjon. Hvis du vil vise hele sikkerhetsbulletinen, går du til følgende Microsoft-webområde: Tilbake til toppen
Mer informasjon

Installasjonsdetaljer

Laste ned og installere oppdateringen

Klientoppdatering


Hvis du installerte Visio 2003 fra en CD-ROM, har du følgende to alternativer:
 • Bruk webområdet Microsoft Office Update til å installere de seneste oppdateringene automatisk, inkludert alle tilgjengelige oppdateringspakker og oppdateringer.
 • Installer bare Visio 2003-sikkerhetsoppdateringen KB838345. Gjør dette ved å følge trinnene som er beskrevet senere i denne artikkelen.
Obs!  Vi anbefaler at du installerer klientoppdateringen fra webområdet Office Update. Webområdet Office Update finner ut hvilken Visio 2003-installasjon du har, og du får vite hva du trenger å installere for at Visio 2003-installasjonen skal være oppdatert.

Webområdet Office Update.

Hvis du vil at webområdet Office Update skal finne oppdateringene som du må installere på datamaskinen, går du til følgende Microsoft-webområde: Når søket er fullført, får du en liste over anbefalte oppdateringer som du kan godkjenne. Klikk Start installasjonen for å fullføre prosessen.

Installer bare Visio 2003-sikkerhetsoppdateringen KB838345

Følg fremgangsmåten nedenfor hvis du vil laste ned og installere oppdateringen:
 1. Last ned oppdateringen.

  Følgende fil kan lastes ned fra Microsoft Download Center:

  Last nedLast ned pakken med Visio 2003-sikkerhetsoppdateringen KB838345 nå.
  Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du laster ned Microsoft-støttefiler, klikker du dette artikkelnummeret for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
  119591 Slik laster du ned Microsoft-støttefiler fra elektroniske tjenester
  Microsoft søkte etter virus i denne filen. Microsoft brukte det nyeste antivirusprogrammet som var tilgjengelig den datoen filen ble gjort tilgjengelig. Filen er lagret på servere med forbedret sikkerhet som forhindrer at uvedkommende gjør endringer i filen.
 2. Klikk Lagre for å lagre filen Visio2003-KB838345-FullFile-ENU.exe i den valgte mappen.
 3. I Microsoft Windows Utforsker finner du mappen du lastet ned filen i, og deretter dobbeltklikker du filen Visio2003-KB838345-FullFile-ENU.exe.
 4. Når du blir bedt om å installere oppdateringen, klikker du Ja.
 5. Les lisensavtalen. Hvis du aksepterer vilkårene i den, klikk Ja for å godta lisensavtalen.
 6. Hvis du blir bedt om det, setter du inn installasjons-CDen for Visio 2003 i datamaskinens CD-ROM- eller DVD-ROM-stasjon, og deretter klikker du OK.
 7. Når du får en melding om at installasjonen ble fullført, klikker du OK.
Obs!  Du kan ikke fjerne oppdateringen etter at du har installert den. Hvis du vil gå tilbake til en installasjon slik den var før oppdateringen ble installert, må du fjerne Visio 2003 og deretter installere det på nytt fra CD-ROMen.

Tilbake til toppen

Administrativ oppdatering

Hvis du installerte Visio 2003 fra en server, må systemansvarlig installere den administrative oppdateringen på serveren og deretter distribuere oppdateringen til din datamaskin.

Hvis du er systemansvarlig, følger du fremgangsmåten nedenfor når du skal laste ned den administrative oppdateringen:
 1. Last ned oppdateringen.

  Følgende fil kan lastes ned fra Microsoft Download Center:

  Last nedLast ned pakken med Visio 2003-sikkerhetsoppdateringen KB838345 nå.
  Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du laster ned Microsoft-støttefiler, klikker du dette artikkelnummeret for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
  119591 Slik laster du ned Microsoft-støttefiler fra elektroniske tjenester
  Microsoft søkte etter virus i denne filen. Microsoft brukte det nyeste antivirusprogrammet som var tilgjengelig den datoen filen ble gjort tilgjengelig. Filen er lagret på servere med forbedret sikkerhet som forhindrer at uvedkommende gjør endringer i filen.
 2. I Windows Utforsker oppretter du en ny mappe på stasjon C, og deretter gir du mappen navnet KB838345.
 3. Klikk Lagre for å lagre filen Visio2003-KB838345-FullFile-ENU.exe i mappen C:\KB838345.
 4. Klikk Start, klikk Kjør, og skriv inn cmd i Åpne-boksen. Klikk deretter OK.
 5. Ved ledeteksten skriver du inn følgende linjer og trykker ENTER etter hver linje:
  cd\kb838345
  Visio2003-KB838345-FullFile-ENU.exe /c /t:c:\kb838345
 6. Les lisensavtalen. Hvis du aksepterer vilkårene i den, klikk Ja for å godta lisensavtalen.
 7. Ved ledeteksten skriver du inn exit for å avslutte ledeteksten.
 8. Hvis du er kjent med fremgangsmåten for å oppdatere administrasjonsinstallasjonen, klikk Start, klikk Kjør, og skriv deretter inn følgende kommando i Åpne-boksen:
  msiexec /a adminbane\MSI-fil/p c:\KB838345\MSP-fil SHORTFILENAMES=TRUE
  I denne kommandoen er adminbane banen til det administrative installasjonspunktet for Visio 2003 (for eksempel C:\Visio2003),MSI-fil er MSI-databasepakken for Visio 2003-produktet (for eksempel Vispro.msi), ogMSP-fil er navnet på den administrative oppdateringen (for eksempel Visio2003-KB838345-FullFile.msp).

  Obs!  Du kan legge til bryteren /qb+ i kommandolinjen slik at dialogboksen Lisensavtale for sluttbrukere ikke vises.
 9. Når du skal distribuere oppdateringen til klientarbeidsstasjonene, klikker du Start, Kjør, og skriver inn følgende kommando i Åpne-boksen:
  msiexec /i adminbane\MSI-fil /qb reinstall=funksjonsliste REINSTALLMODE=vomu
  I denne kommandoen er adminbane banen til det administrative installasjonspunktet for Visio 2003 (for eksempel C:\Visio2003),MSI-fil er MSI-databasepakken for Visio 2003-produktet (for eksempel Vispro.msi), ogfunksjonsliste er listen over funksjonsnavn (skiller mellom store og små bokstaver) som må installeres på nytt for oppdateringen. Hvis du vil installere alle funksjonene, kan du bruke verdien REINSTALL=ALL, eller du kan bruke følgende funksjon:
  ProductNonBootFiles
Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du oppdaterer administrasjonsinstallasjonen og distribuerer den til klientarbeidsstasjoner, klikker du artikkelnummeret nedenfor for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
829197 Slik installerer du oppdateringer for en administrasjonsinstallasjon av Office 2003
Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du distribuerer en Microsoft Office 2003-oppdatering i et bedriftsmiljø, går du til følgende Microsoft-webområde: Tilbake til toppen

Fastslå om oppdateringen er installert

Oppdateringen inneholder oppdaterte versjoner av følgende filer:
Dato        Tid   Versjon    Størrelse  Filnavn------------------------------------------------------28.02.2004 10:16 6.0.3264.0 1 773 568 Gdiplus.dll


Følg trinnene nedenfor for å finne ut om oppdateringen er installert på datamaskinen.

Obs!  Siden det finnes flere versjoner av Microsoft Windows, kan fremgangsmåten nedenfor være annerledes på din datamaskin. Hvis dette er tilfellet, må du se i produktdokumentasjonen for å fullføre fremgangsmåten.
 1. Klikk Start og deretter Søk.
 2. Under Søkehjelperen klikker du Alle filer og mapper.
 3. I boksen Hele eller deler av filnavnet skriver du inn Gdiplus.dll og klikker deretter Søk.
 4. Høyreklikk filen Gdiplus.dll i den høyre ruten, og klikk deretter Egenskaper.

  Obs!  Hvis det er installert mer enn én Gdiplus.dll-fil på datamaskinen, kontroller at du bruker Gdiplus.dll-filen som er knyttet til Office 2003. I en standardinstallasjon av Visio 2003 er filen Gdiplus.dll plassert i følgende mappe:
  C:\Programfiler\Microsoft Office\Office11
 5. I kategorien Generelt kan du kontrollere opprettelsestidspunkt og -dato for Gdiplus.dll samt filens størrelse.
Obs!  Hvis Visio 2003-sikkerhetsoppdateringen KB838345 allerede er installert på datamaskinen, får du følgende feilmelding når du prøver å installere Visio 2003-sikkerhetsoppdateringen KB838345:
Oppdateringen er allerede installert, eller den er inkludert i en oppdatering som allerede er installert.
Tilbake til toppen

Liste over problemer som er løst av

Visio 2003-sikkerhetsoppdateringen: KB838345 løser følgende problem som tidligere ikke var dokumentert i Microsoft Knowledge Base:
 • Sikkerhetsproblem i grafikktolkningskoden slik at en spesiallaget bildefil kan tillate at en angriper kjører skadelig kode
  Det er et sikkerhetsproblem i grafikktolkningskoden slik at en spesiallaget bildefil som settes inn i en Visio 2003-tegning, kan tillate at angriperen kjører skadelig kode på brukerens datamaskin.
Tilbake til toppen
Referanser
Hvis du er en administrator, kan det hende du ønsker å installere alle nødvendige GDI+-sikkerhetsoppdateringer i én "satsvis" prosess.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du oppretter og bruker en satsvis fil til stille installering av flere GDI+-sikkerhetsoppdateringer, klikker du artikkelnummeret nedenfor for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
885885 Slik oppretter og bruker du en satsvis fil til stille installering av flere GDI+-sikkerhetsoppdateringer
oppdatering ytelse pålitelighet hurtigreparasjon gdiplus
Egenskaper

Artikkel-ID: 838345 – Forrige gjennomgang: 01/11/2015 05:50:47 – Revisjon: 1.2

Microsoft Office Visio Professional 2003, Microsoft Office Visio Standard 2003

 • kbnosurvey kbarchive kbsecbulletin kbsecurity atdownload kbbug kbfix kbupdate KB838345
Tilbakemelding