Du er frakoblet, venter på at Internett skal koble til igjen

Søk-funksjonen i Outlook og funksjonen for å varsle om ny e-post virker ikke etter at du bruker Windows XP Service Pack 2

Kundestøtte for Office 2003 er avsluttet

Microsoft avsluttet kundestøtte for Office 2003 den 8. april 2014. Denne endringen har påvirket programvareoppdateringene og sikkerhetsalternativene dine. Finn ut hvordan dette påvirker deg og hvordan du forblir beskyttet.

Viktig!  Denne artikkelen inneholder informasjon om hvordan du endrer registret. Husk å ta sikkerhetskopi av registret før du foretar endringer i det. Du må vite hvordan du gjenoppretter registret hvis det skulle oppstå problemer. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du sikkerhetskopierer, gjenoppretter og endrer registret, kan du lese følgende artikkel i Microsoft Knowledge Base:
256986 Beskrivelse av Microsoft Windows-registret
Symptom
Når du har installert Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2) på datamaskinen, merker du kanskje at følgende sympomer oppstår i Microsoft Outlook:
 • Når du kobler til en Microsoft Exchange Server-basert datamaskin og mottar en ny e-postmelding, får du ikke noe varsel, og den nye e-postmeldingen vises ikke automatisk i innboksen. Hvis du klikker Send og motta eller en annen Outlook-mappe, og deretter klikker innboksmappen for å oppdatere Outlook-meldingsruten, vises alle nye e-postmeldinger.
 • Når du prøver å sende en e-postmelding i Outlook, kan det hende at e-postmeldingen blir værende i utboksen lengre enn forventet. Det kan også oppstå en forsinkelse før e-postmeldingen blir sendt.
 • Når du bruker Søk-funksjonen, slutter kanskje Outlook å svare. Hvis du for eksempel klikker SøkVerktøy-menyen, skriver inn et ord i Søk etter-boksen og deretter trykker ENTER, slutter kanskje Outlook å svare.

  Obs!  Dette skjer ikke med Microsoft Office Outlook 2007 eller med Microsoft Office Outlook 2003 når du bruker Søk-funksjonen. Søk-funksjonen i Outlook 2007 og Outlook 2003 fungerer som den skal.
Årsak
Dette problemet oppstår fordi Outlook bruker UDP (User Datagram Protocol) til å motta varsler om nye e-postmeldinger, til å oppdatere mappevisninger og til å utføre søk. Når du bruker Windows XP SP2, aktiveres Windows-brannmuren som standard. Windows-brannmuren blokkerer UDP-pakkene som Outlook bruker for å varsle om nye e-postmeldinger og for Søk-funksjonen.

Siden UDP er en tilkoblingsfri protokoll og Outlook-klienten ikke starter kommunikasjonen med serveren, tolker Windows-brannmuren UDP-pakkene som uønskede og blokkerer dem.
Workaround
Hvis du vil omgå dette problemet, må du gjøre noen konfigurasjonsendringer i Windows-brannmuren for Microsoft Office Outlook 2007, Microsoft Office Outlook 2003, for Microsoft Outlook 2002 og for Microsoft Outlook 2000 for å legge til Outlook.exe-programmet i unntakslisten.

For Outlook 2002 og 2000 må du også opprette en registernøkkel for å overstyre registernøkkelsettet som opprettholdes av Windows XP SP2.

For alle versjoner av Outlook

Følg disse trinnene for å legge til Outlook.exe-programmet i Unntak-listen for Windows-brannmuren:
 1. Klikk Start, klikk Kjør, skriv inn firewall.cpl, og klikk deretter OK.
 2. Klikk Unntak, og klikk deretter Legg til program.
 3. Finn og velg Outlook.exe-programmet, og klikk deretter Legg til.

Registerinformasjon for Outlook 2002

Hvis du vil aktivere RPC-avspørring i Outlook 2002, kreves Microsoft Office XP Service Pack 1.

Obs!  Hvis Microsoft Office 2000 Service Pack 3 ikke brukes, vil Outlook 2000 ignorere registernøkkelen ForcePolling.

Du må opprette følgende nøkler manuelt for å overstyre registerverdien ForcePolling som er angitt av Windows XP SP2. Gjør dette ved å bruke følgende fremgangsmåte:

Advarsel!  Det kan oppstå alvorlige problemer hvis du endrer registret på feil måte ved hjelp av Registerredigering eller en annen metode. Disse problemene kan føre til at du må installere operativsystemet på nytt. Microsoft garanterer ikke at disse problemene kan løses. Registerendring skjer på eget ansvar.
 1. Klikk Start og deretter Kjør.
 2. I Åpne-boksen skriver du inn regedit, og deretter klikker du OK.
 3. Finn og klikk deretter følgende registernøkkel:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft
 4. Klikk Legg til nøkkelRediger-menyen, og skriv deretter inn Office. Klassen er Ingen.
 5. Klikk Office-nøkkelen, klikk Rediger-menyen, klikk Legg til nøkkel, og skriv deretter inn 10.0. Klassen er Ingen.
 6. Klikk 10.0-nøkkelen, klikk Rediger-menyen, klikk Legg til nøkkel, og skriv deretter inn Outlook. Klassen er Ingen.
 7. Klikk Outlook-nøkkelen, klikk Rediger-menyen, klikk Legg til nøkkel, og skriv deretter inn RPC. Klassen er Ingen.
 8. Klikk Legg til verdiRediger-menyen, og skriv deretter inn ForcePolling. Datatypen er REG_DWORD, og verdien er 1.

Registerinformasjon for Outlook 2000

Hvis du vil aktivere RPC-avspørring i Outlook 2000, kreves Microsoft Office 2000 Service Pack 3. Når oppdateringen er brukt på systemet, må du endre registret. Når du skal gjøre dette, bruker du følgende fremgangsmåte:
 1. Klikk Start og deretter Kjør.
 2. I Åpne-boksen skriver du inn regedit, og deretter klikker du OK.
 3. Finn og klikk deretter følgende registernøkkel:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft
 4. Klikk Legg til nøkkelRediger-menyen, og skriv deretter inn Office. Klassen er Ingen.
 5. Klikk Office-nøkkelen, klikk Rediger-menyen, klikk Legg til nøkkel, og skriv deretter inn 9.0. Klassen er Ingen.
 6. Klikk 9.0-nøkkelen, klikk Rediger-menyen, klikk Legg til nøkkel, og skriv deretter inn Outlook. Klassen er Ingen.
 7. Klikk Outlook-nøkkelen, klikk Rediger-menyen, klikk Legg til nøkkel, og skriv deretter inn RPC. Klassen er Ingen.
 8. Klikk Legg til verdiRediger-menyen, og skriv deretter inn ForcePolling. Datatypen er REG_DWORD, og verdien er 0.
Obs!  Hvis Microsoft Office 2000 Service Pack 3 ikke brukes, vil Outlook 2000 ignorere registernøkkelen ForcePolling.
Mer informasjon
Du kan ikke åpne et bestemt eksternt portnummer på Windows-brannmuren for å omgå dette problemet i Outlook 2000 og Outlook 2002, fordi begge disse Outlook-versjonene tilordner UDP-portnummeret dynamisk mellom 1024 og 65535.

Outlook 2007 og Outlook 2003 inkluderer en registernøkkel som tillater innstilling av en statisk UDP-port for varsler om ny e-post. Denne registernøkkelen er bare tilgjengelig i Outlook 2003 eller senere versjoner av Outlook. Du kan endre følgende registernøkkel for å angi et UDP-portnummer:

Outlook 2007

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12w.0\Outlook\RPC Key: FixedUDPPort

Outlook 2003

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Outlook\RPC Key: FixedUDPPort

Verdi: DWORD

Desimalverdien for portnummeret må være mellom 1024 og 65535.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se følgende artikkel i Microsoft Knowledge Base:

264035 Ikke mulig å konfigurere port for varsling om ny UDP-post (denne artikkelen kan være på engelsk)

Når du bruker Søk-funksjonen i Outlook 2003 eller 2007, oppstår ikke symptomene som er beskrevet under Symptom. Outlook 2003 og Oultook 2007 bruker ikke UDP for å utføre søk.
Referanser
Hvis du vil ha mer informasjon om brannmuren for Internett-tilkobling, kan du klikke følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
320855 Beskrivelse av brannmuren for Internett-tilkobling for Windows XP (denne artikkelen kan være på engelsk)
OL2000 OL2002 OL2003 OL2007
Egenskaper

Artikkel-ID: 839226 – Forrige gjennomgang: 05/22/2007 14:21:00 – Revisjon: 13.0

Microsoft Office Outlook 2007, Microsoft Office Outlook 2003, Microsoft Outlook 2002 Standard Edition, Microsoft Outlook 2000 Standard Edition, Microsoft Outlook 98 Standard Edition, Microsoft Outlook 97 Standard Edition

 • kbfirewall kbprb KB839226
Tilbakemelding