Du er frakoblet, venter på at Internett skal koble til igjen

Beskrivelse av Visio 2003 Service Pack 1

Support for Office 2003 has ended

Microsoft ended support for Office 2003 on April 8, 2014. This change has affected your software updates and security options. Learn what this means for you and how to stay protected.

Denne artikkelen er arkivert. Den tilbys "som den er" og vil ikke bli oppdatert.
Sammendrag
Microsoft har gitt ut en oppdateringspakke for Microsoft Office Visio 2003. Delen Artikkelinnhold nedenfor beskriver informasjonen som denne artikkelen inneholder om oppdateringspakken.
INNLEDNING
Microsoft Office Visio 2003 Service Pack 1 (SP1) inneholder de siste oppdateringene for Microsoft Office Visio 2003. Visio 2003 SP1 inneholder viktige sikkerhetsforbedringer og gir forbedret stabilitet og ytelse. Noen av feilrettingsfilene som er inkludert i Visio 2003 SP1, er tidligere gitt ut som separate oppdateringer. Denne oppdateringspakken kombinerer dem i én oppdatering.
Mer informasjon

Detaljer om oppdateringspakke

Liste over problemer som er løst i oppdateringspakken

Visio 2003 SP1 løser problemene som er beskrevet i følgende hurtigreparasjonspakker:

838029 Beskrivelse av hurtigreparasjonspakken for Visio 2003: 02.04.04 (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
839639 Beskrivelse av hurtigreparasjonspakken for Visio 2003: 07.05.04 (Denne artikkelen kan være på engelsk.)


Visio 2003 SP1 løser problemene som er beskrevet i følgende Microsoft Knowledge Base-artikler: (Disse artiklene kan være på engelsk.)

831072 Figurene endres ikke når du bruker et tema i et Visio 2003-idédugnadsdiagram (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
828966 Webkoblinger til tegningssider virker ikke når tegningen lagres som en webside i Visio 2003 (Denne artikkelen kan være på engelsk.)Visio 2003 SP1 løser følgende problemer som tidligere ikke var dokumentert i Microsoft Knowledge Base:

Figurer ser ut til å mangle når du viser en Visio 2003-tegning som inneholder figurer som har fyllmønster


Når du viser en Visio 2003-tegning som inneholder figurer som har fyllmønster i Microsoft Windows med Høykontrast-innstillinger, kan det se ut som om figurene mangler.Grensesnittmetode for grunnklasser mangler når du fyller ut en kombinasjonsboks i et sekvensdiagram for et Microsoft Visual Basic. NET-program


Når du fyller ut en kombinasjonsboks i et sekvensdiagram for et Microsoft Visual Basic .NET-program ved å bruke alle tilgjengelige metoder, mangler grensesnittmetoden for grunnklasser.Datoformatet for celler i et Gantt-diagram er feil når du bruker veiviseren for importering av data i den koreanske versjonen av Visio 2003


Når du bruker veiviseren for importering av data i den koreanske versjonen av Visio 2003, kan datoformatet for celler i et Gantt-diagram være feil.Bare den første egendefinerte egenskapen lagres når du oppgraderer til Visio 2003


Når du oppgraderer til Visio 2003, lagres bare den første egendefinerte egenskapen for et egendefinert egenskapssett.Microsoft Internet Explorer avsluttes uventet når du går bort fra et Microsoft Windows SharePoint Services-webområde som inneholder en ActiveX-kontroll


Når du går bort fra et Windows SharePoint Services-webområde som inneholder en ActiveX-kontroll, kan Internet Explorer avsluttes uventet.Feilmeldingen "Tallet er ugyldig" vises når du prøver å lagre en tegning i JPEG-filutvekslingsformat


Når du prøver å lagre en tegning i JPEG-filutvekslingsformat, kan du få følgende feilmelding:
Tallet er ugyldig.
Dette problemet kan oppstå hvis Microsoft Windows bruker komma som desimalskilletegn i noen språk, for eksempel svensk.Feilmeldingen "Ugyldig argument" vises når du prøver å opprette en egendefinert datoegenskap


Hvis du prøver å opprette en egendefinert datoegenskap med språkinnstillingen for kinesisk (Singapore), og deretter endrer Format-egenskapen fra den opprinnelige innstillingen du angav, får du følgende feilmelding:
Det ble oppdaget et ugyldig argument.


Visio 2003 avsluttes uventet når du drar en signalfigur til tegningen


Hvis du bruker UML-malen (Unified Modeling Language Model Diagram) til å opprette et UML-modelldiagram, kan Visio 2003 avsluttes uventet når du drar en signalfigur til tegningen.Figuren endres ikke når du endrer verdien i figurarket (ShapeSheet) for en Microsoft Visio 2002-tegning


Når du åpner en Visio 2002-tegning i Visio 2003 som inneholder en figur som har en referanse til en brukercelle på figurarket, endres ikke figuren hvis du endrer verdien i figurarket.Feilmeldingen "Filen kan ikke åpnes" vises når du prøver å åpne en Visio 2003-tegning som inneholder XML som ikke er gyldig


Når du prøver å åpne en Visio 2003-tegning som inneholder XML som ikke er gyldig, får du følgende feilmelding:
Filen kan ikke åpnes. XML er ugyldig.


Veiviseren for importering av data vil kanskje ikke importere felt med egendefinerte egenskaper på riktig måte når du prøver å importere en Microsoft Excel-arbeidsbok som inneholder kinesiske (tradisjonell) tegn


Når du prøver å importere en Microsoft Excel-arbeidsbok som inneholder kinesiske (tradisjonell) tegn, kan det hende at veiviseren for importering av data ikke vil importere felt som har egendefinerte egenskaper, på riktig måte.Hyperkoblinger som bruker en relativ bane, brytes når du lagrer en Visio 2003-tegning som en webside


Når du lagrer en Visio 2003-tegning som en webside ved å bruke SVG-formatet, brytes hyperkoblinger som bruker en relativ bane.Hele tegningen skrives ikke ut når du skriver ut en Visio 2003-tegning til en PCL 3-skriver


Når du skriver ut en Visio 2003-tegning til en PCL 3-skriver, for eksempel en Hewlett Packard DeskJet 1220c-skriver, på 11 x 17-tommers ark, skrives ikke hele tegningen ut. Toppen og bunnen på tegningen kan for eksempel bli kuttet, eller den nederste tredjedelen av tegningen kan bli skrevet ut over resten av tegningen.Visio 2003-tegning skrives ut i stående papirretning når du prøver å skrive ut i liggende papirretning


Når du prøver å skrive ut til en Hewlett Packard CP 1700-skriver i liggende papirretning, skrives Visio 2003-tegningen ut i stående papirretning.Papirstørrelsen B4 er ikke riktig når du ikke har en skriver installert


Når du ikke har en skriver installert i Windows, og du klikker rullegardinlisten Skriverpapir i Visio 2003, er ikke papirstørrelsen B4 riktig.Bredden på figuren endres ikke når du bruker ForceFormula-egenskapen


Når du bruker ForceFormula-egenskapen for å angi bredden på en eksisterende figur som allerede har en definert bredde, endres ikke bredden på figuren. Dette problemet oppstår når breddeverdien er den samme, men måleenheten er forskjellig, for eksempel desimal og millimeter.Visio 2003 åpnes uten aktiv tegning hvis du bruker veiviseren for WBS-diagram for Visio i Microsoft Office Project 2003


Hvis du bruker veiviseren for WBS-diagram for Visio i Microsoft Office Project 2003 for å importere oppgavene til Visio 2003, startes Visio 2003 uten aktiv tegning. Dette problemet oppstår i den tyrkiske versjonen av Project 2003.Visio 2003 avsluttes når du klikker Oppdater modell på Database-menyen


Når du klikker Oppdater modellDatabase-menyen i Visio 2003 for å oppdatere Microsoft SQL-databasen i et diagram for databasemodell, avsluttes Visio 2003 uventet.Omvendt utvikling mislykkes når du klikker Omvendt utvikling


Når du klikker Omvendt utviklingVisio UML-verktøylinjen, og deretter åpner Visio 2003 UML-filen, får du en feilmelding om at den omvendte utviklingen mislyktes. Dette problemet oppstår når Visio UML-filen inneholder Microsoft Visual Basic-attributter som inneholder en parentes.Visio 2003 ser ut til å slutte å svare når du prøver å oppdatere et diagram som er koblet til en Oracle-database


Når du prøver å oppdatere et diagram for databasemodell som er koblet til en Oracle-database, forsvinner veiviseren for databaseoppdatering, og det ser ut som Visio 2003 slutter å svare (henger).Feilmelding vises, og Visio 2003 avsluttes uventet når du klikker Neste i veiviseren for databaseoppdatering


Når du klikker Oppdater modellDatabase-menyen i Visio 2003 for å oppdatere SQL-databasen i et diagram for databasemodell, og deretter klikker Neste i veiviseren for databaseoppdatering, får du en feilmelding, og Visio 2003 avsluttes uventet.Japansk versjon av Visio 2003 avsluttes uventet når du drar en signalfigur i et UML-modelldiagram


Når du drar en signalfigur i et UML-modelldiagram i den japanske versjonen av Visio 2003, avsluttes Visio 2003 uventet.Datofelt er feil formatert som måned/år når du setter inn en ny kolonne i et Gantt-diagram


Når du setter inn en ny kolonne i et Gantt-diagram i den kinesiske (tradisjonell) versjonen av Visio 2003, formateres et datofelt feilaktig som måned/år i stedet for år/måned.Hyperkoblinger brytes når du oppretter et organisasjonskart i den kinesiske (Taiwan) versjonen av Visio 2003


Når du oppretter et organisasjonskart i den kinesiske (Taiwan) versjonen av Visio 2003, brytes hyperkoblinger i det publiserte organisasjonskartet.

Tidligere utgitte oppdateringer som er inkludert i denne oppdateringspakken

Alle språkversjoner av Visio 2003 SP1 inkluderer følgende oppdatering som er utgitt tidligere:

831925 Visio 2003-oppdatering: 10. februar 2004

Den nederlandske versjonen av Visio 2003 SP1 inkluderer følgende oppdatering som er utgitt tidligere:
833997 Beskrivelse av den nederlandske versjonen av oppdateringen for Visio 2003: 20.04.04 (Denne artikkelen kan være på engelsk.)

Den italienske versjonen av Visio 2003 SP1 inkluderer følgende oppdatering som er utgitt tidligere:
832362 Beskrivelse av den italienske versjonen av oppdateringen for Visio 2003: 27.01.04 (Denne artikkelen kan være på engelsk.)

Tilleggsforbedringer i Visio 2003 SP1

Hvis du vil ha informasjon om forskjellene i organisasjonskart i Visio 2003 SP1 sammenlignet med tidligere versjoner av Microsoft Visio, kan du gå til følgende Microsoft-webområde:

Kjente problemer

Kjente problemer under installasjon av oppdateringspakken

Når du bruker bryteren IExpress /q under installasjonen, fungerer den ikke som forventet


Når du bruker bryteren /q under installasjonen, fungerer den ikke som forventet. Følgende installasjonskommando fungerer for eksempel ikke som forventet, og ledetekster skjules:
/c: ohotfix.exe /q
Hvis du vil bruke bryteren /q under installasjonen, bruker du følgende format:
/c:"ohotfix.exe /q" /q

Kjente problemer som kan oppstå etter at oppdateringspakken er installert

Det finnes et kjent problem som kan oppstå etter at du har installert Visio 2003 SP1.

Hvis du vil ha mer informasjon om det kjente problemet som kan oppstå etter at du installerer Visio 2003 SP1, klikker du dette artikkelnummeret for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
873125 Du kan ikke fjerne Service Pack 1 for Office 2003-produkter

Installasjonsdetaljer

Skaffe og installere oppdateringspakken

Du finner følgende informasjon på Microsoft Download Center:
 • Installasjonsinstruksjoner for Visio 2003 SP1
 • Distribusjonsstrategier for Visio 2003 SP1
Hvis du vil laste ned denne oppdateringspakken fra Microsoft Download Center, går du til følgende webområde:

Fastslå om oppdateringspakken er installert

Oppdateringspakken inneholder oppdaterte versjoner av følgende filer:
  Filnavn    Filversjon  ------------------------------  Alrtintl.dll    11.0.6352.0  Bstorm.dll     11.0.4301.0  Dwdcw20.dll  11.0.5904.0  Dwgdp.dll      11.0.4301.0  Dwtrig20.exe  11.0.5904.0  Extract.dll     11.0.4301.0  Facility.dll    11.0.4301.0  Fm20.dll      11.0.6254.0  Fpsrvutl.dll    11.0.6353.0  Fpwec.dll      11.0.6356.0  gdiplus.dll     5.1.3102.1360  gdiplus.dll     6.0.3264.0  Ieawsdc.dll     11.0.6007.0  Intlband.htm	  Logelems.dll    11.0.4301.0  Mcps.dll      11.0.6357.0  Modeleng.dll    11.0.4301.0  Mso.dll       11.0.6360.0  Msohelp.exe     11.0.6355.0  Msointl.dll     11.0.6352.0  Mstordb.exe     11.0.6361.0  Mstore.exe     11.0.6361.0  Mstores.dll     11.0.6361.0  Msxml5.dll     5.10.2925.0  Oinfo11.ocx     11.0.6254.0  Oinfop11.mof  Orgchart.dll    11.0.4301.0  Orgchart.vsl    11.0.4301.0  Owsclt.dll     11.0.6254.0  Riched20.dll    5.50.99.2009  Setlang.exe     11.0.6254.0  Setup.exe      11.0.6127.0  Sku051.xml	  Sku053.xml	  Sku151.xml	  Sku153.xml	  Slintl.dll     11.0.6254.0  Solutils.dll    11.0.4301.0  Uml.dll       11.0.4301.0  Uml.vsl       11.0.4301.0  Umlvs.dll      11.0.4301.0  Usp10.dll      1.471.4063.0  Vbe6.dll      6.4.99.72  Visbrgr.dll     11.0.4301.0  Visintl.dll     11.0.4301.0  Vislib.dll     11.0.4301.0
Du trenger ikke installere denne oppdateringspakken hvis du har en senere versjon av filene som er oppført i tabellen.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du fastslår hvilken versjon av Visio 2003 som er installert på datamaskinen, klikker du følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
821549 Slik kontrollerer du versjonen av Office 2003-produkter

Informasjon om MSP-fil for administratorer

Visio 2003 SP1 består av en fullversjons Microsoft Windows Installer-oppdateringsfil (MSP-fil) som er pakket i en kjørbar fil. Følgende MSP-filer distribueres i denne oppdateringspakken:
SpråkMSP-fil
Kinesisk (forenklet)Visio2003-KB840663-FullFile-CHS.msp
Kinesisk (tradisjonell)Visio2003-KB840663-FullFile-CHT.msp
TsjekkiskVisio2003-KB840663-FullFile-CSY.msp
DanskVisio2003-KB840663-FullFile-DAN.msp
TyskVisio2003-KB840663-FullFile-DEU.msp
EngelskspråkligVisio2003-KB840663-FullFile-ENU.msp
SpanskVisio2003-KB840663-FullFile-ESN.msp
FinskVisio2003-KB840663-FullFile-FIN.msp
FranskVisio2003-KB840663-FullFile-FRA.msp
UngarskVisio2003-KB840663-FullFile-HUN.msp
ItalienskVisio2003-KB840663-FullFile-ITA.msp
JapanskVisio2003-KB840663-FullFile-JPN.msp
KoreanskVisio2003-KB840663-FullFile-KOR.msp
NederlandskVisio2003-KB840663-FullFile-NLD.msp
NorskVisio2003-KB840663-FullFile-NOR.msp
PolskVisio2003-KB840663-FullFile-PLK.msp
Portugisisk (Brasil)Visio2003-KB840663-FullFile-PTB.msp
PortugisiskVisio2003-KB840663-FullFile-PTG.msp
SvenskVisio2003-KB840663-FullFile-SVE.msp

Funksjoner som administratorer kan bruke til å installere bestemte komponenter på nytt

Hvis du oppdaterer det administrative installasjonsstedet og rebufrer og installerer Visio 2003 på nytt på klientdatamaskiner, anbefaler vi at du kjører en kommandolinje som inkluderer egenskapen REINSTALL=ALL, for å installere alle funksjonene. Hvis du vil ha detaljerte fremgangsmåter for hvordan du oppdaterer en administrativ avbildning og klientdatamaskiner, kan du se delen Oppdatere klienter fra en oppdatert administrativ avbildning i emnet Distribuere Office 2003-produktoppdateringer. Hvis du vil vise emnet Distribuere Office 2003-produktoppdateringer, kan du gå til følgende Microsoft-webområde:Office Admin Update Center for Office IT-teknikere inneholder de seneste administrative oppdateringene og strategiske distribusjonsressursene for alle versjoner av Microsoft Office. Hvis du vil ha mer informasjon om Office Admin Update Center, går du til følgende Microsoft-webområde:

Detaljer for Visio 2003 Service Pack 1 for Multilingual User Interface Pack

Visio 2003 Service Pack 1 for Multilingual User Interface Pack inneholder de siste oppdateringene for Microsoft Office Visio 2003 Multilingual User Interface Pack. Visio 2003 Service Pack 1 for Multilingual User Interface Pack sørger for at Visio 2003 kjøres med fullstendig funksjonalitet når du bruker en Visio 2003 Multilingual User Interface Pack.

Hvis du vil laste ned Visio 2003 Service Pack 1 for Multilingual User Interface Pack, går du til følgende Microsoft-webområde:

Detaljer om feilsignatur

Når du bruker Visio 2003, får du en feilmelding som ligner på følgende:
Det har oppstått et problem, og Microsoft Visio må lukkes. Vi beklager det inntrufne.

Hvis du vil se hva denne feilrapporten inneholder, klikker du her.
Når du viser dataene i feilrapporten, inneholder rapporten en feilsignatur som ligner på en av følgende feilsignaturer:
  Programnavn    Programversjon    Modulnavn  Modulversjon  Forskyvning  -----------------------------------------------------------------------------  Visio.exe     11.0.3014.0     Vislib.dll  11.0.3014.0   000c00d4  Visio.exe     11.0.3107.0     Vislib.dll  11.0.3107.0   000aa175  Visio.exe     11.0.3216.0     Vislib.dll  11.0.3216.0   0001999b  Visio.exe     11.0.3014.0     Modeleng.dll 11.0.3014.0   00007c47  Visio.exe     11.0.3014.0     Modeleng.dll 11.0.3014.0   000023ff  Visio.exe     11.0.3912.0     Vislib.dll  11.0.3912.0   002157c7
Det er også mulig at det vises andre programversjoner, modulversjoner og forskyvninger.Tredjepartsproduktene som er omtalt i denne artikkelen, produseres av selskaper som er uavhengige av Microsoft. Microsoft gir ingen garantier, stilltiende eller andre typer garantier, med hensyn til disse produktenes ytelse eller pålitelighet.
vis2003
Egenskaper

Artikkel-ID: 840663 – Forrige gjennomgang: 12/08/2015 06:58:52 – Revisjon: 4.3

Microsoft Office Visio Professional 2003, Microsoft Office Visio Standard 2003

 • kbnosurvey kbarchive kbservicepack kbmui atdownload kbdownload kbupdate kbfix KB840663
Tilbakemelding