Du er frakoblet, venter på at Internett skal koble til igjen

Trekke ut informasjon fra Office-filer ved å bruke Office-filformater og -skjemaer

Kundestøtte for Office 2003 er avsluttet

Microsoft avsluttet kundestøtte for Office 2003 den 8. april 2014. Denne endringen har påvirket programvareoppdateringene og sikkerhetsalternativene dine. Finn ut hvordan dette påvirker deg og hvordan du forblir beskyttet.

Sammendrag
Hvis du må trekke ut informasjon fra Microsoft Excel-arbeidsbøker, Microsoft PowerPoint-presentasjoner eller Microsoft Word-dokumenter, kan du bruke flere metoder. Disse metodene omfatter API-programmeringskall, åpne XML-formater for Office, XML, RTF eller HTML. Hvis disse metodene ikke fungerer godt nok for deg, kan du få muligheten til å delta i et kostnadsfritt filformatprogram og motta teknisk dokumentasjon for enkelte binærfilformater i Microsoft Office.
INNLEDNING
I denne artikkelen beskrives flere metoder for å trekke ut informasjon fra Excel-arbeidsbøker, PowerPoint-presentasjoner og Word-dokumenter.
Mer informasjon

Åpent XML-format for Office

De åpne XML-formatene for Office er utformet slik at flere programmer på flere plattformer kan opprette og få tilgang til de åpne XML-dokumentene for Office. Ved å bruke det åpne XML-formatet for Office kan du endre filformatet direkte. Du trenger ikke bruke Microsoft Office-programmer til å opprette eller få tilgang til filene.

Fordeler ved det åpne XML-formatet for Office

 • Det er åpent. Det åpne XML-formatet for Office er offentlig lisensiert og dokumentert. Det er forbedret i den åpne Ecma-prosessen, slik at det fungerer på tvers av en rekke plattformer, programmer og bruksområder.
 • Det er XML. Det åpne XML-formatet for Office er en standardteknologi som mange verktøy og programmer kan bruke på en enkel og gjennomsiktig måte.
 • Det er bakoverkompatibelt og fungerer sammen med andre formater. Dette betyr at du kan bevare dokumenter i sitt opprinnelige format mens de konverteres til et åpent, moderne format. I tillegg kan ulike programmer bruke det åpne XML-formatet for Office, og få forutsigbare resultater.
 • Det fungerer med det du har, via støtte for tilpasset XML-skjema, via gratisoppdateringer for eksisterende versjoner av Office og via støtte for viktige tilgjengelighetsfunksjoner for funksjonshemmede brukere.
 • Det er klart for fremtiden. Med det åpne XML-formatet for Office kan du bruke alle funksjonene i 2007 Microsoft Office-programmer til å opprette dokumenter. Det åpne XML-formatet for Office inneholder metoder for å lage delsett av eller utvide disse funksjonene, samtidig som det opprettholder konformitet.
 • Det kan bidra til å forbedre sikkerheten. Det blir enklere for IT-sikkerhetsprosedyrer og -programmer å oppdage og rette potensielle problemer, samtidig som det er lite sannsynlig at dokumenter blir skadet.
Hvis du vil ha mer informasjon om det åpne XML-formatet for Office, kan du lese Office Open XML v1.0-artikkelen på følgende webområde for Ecma International: Du kan også gå til følgende webområde for OpenXMLDeveloper.org: De åpne XML-formatene for Office bruker OPC (Open Packaging Conventions) til å lagre den åpne XML-filinformasjonen for Office på disk. Hvis du vil ha mer informasjon om Open Packaging Conventions brukt av åpne XML-formater for Office, kan du se artikkelen Office Open XML v1.0, del 2, Open Packaging Conventions.

Office Application Programming Interfaces (APIer)

Binærfilformater i Office er beregnet på tilgang via Office Application Programming Interfaces (APIer) i stedet for ved direkte manipulasjon av filformatet. Fordi formatet er så komplekst, anbefaler vi på det sterkeste at du unngår direkte manipulasjon av filene, ettersom dette kan føre til feil.

Hvis du vil ha mer informasjon om Office-APIer, kan du gå til følgende Microsoft-webområde:Binærfilformatene i Office 97-2003 bruker Windows Structured Storage-APIer. Office-spesifikk informasjon lagres som strøm i dette formatet, som er mer generalisert. Felleselementer, slik som dokumentegenskaper, kan nås via Structured Storage APIer, og krever ikke tilgang til dokumentasjon for binærfilformater i Office.

Hvis du vil ha mer informasjon om Windows Structured Storage-APIer, kan du gå til følgende Microsoft-webområde: Binærformatet for Microsoft Excel 2007 (*.xlsb) lagrer binære poster. Dette formatet bruker samme del- og pakketeknologier som finnes i SpreadsheetML. SpreadsheetML er del av det åpne XML-formatet for Office.

Viktig!  Vi anbefaler på det sterkeste at du ikke leser eller manipulerer strukturen direkte, fordi dette kan føre til feil.

XML

XML er et Unicode-basert metaspråk (et språk som definerer kodingsspråk) som også er basert på Ren tekst. XML er ikke knyttet til bestemte programmeringsspråk, operativsystemer eller programvareleverandører. XML gir tilgang til en mengde teknologier med tanke på manipulasjon, strukturering, transformering og spørring av data. Etter hvert som bruken av XML har økt, er det nå allment akseptert at XML er nyttig både når det gjelder å beskrive nye dokumentformater for Internett, og når det gjelder å beskrive strukturerte data. Eksempler på strukturerte data omfatter informasjon som vanligvis er å finne i regneark, programkonfigurasjonsfiler og nettverksprotokoller.

Microsoft Office har støtte for XML-skjema. Microsoft tilbyr et lisensieringsprogram for enkelte Office XML-skjema.

Hvis du vil vite mer om Office XML-skjema, kan du gå til følgende Microsoft-webområde for å vise artikkelen Microsoft Office System and XML: Bringing XML to the Desktop:
Hvis du vil vite mer om lisensieringsprogrammer for Office XML-skjema, kan du gå til følgende Microsoft-webområde for å vise artikkelen File Format and Standards Licensing Programs:

Rikt tekstformat (RTF)

Rikt tekstformat (RTF) koder teksten slik at du kan overføre formatert tekst og grafikk mellom ulike programmer. RTF-formatet kan brukes til utveksling av både tekst og grafikk, og det kan brukes med mange forskjellige ut-enheter, driftsmiljøer og operativsystemer. RTF bruker tegnsettet til American National Standards Institute (ANSI), PC-8, Macintosh eller IBM PC til å kontrollere fremstillingen og formateringen i dokumentene, både på skjermen og ved utskrift. Ved å bruke RTF-formatet kan dokumenter som er opprettet i forskjellige operativsystemer og i ulik programvare, overføres seg imellom.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du tar i bruk en RTF-prøveleser, kan du gå til følgende Microsoft-webområde og deretter skrive inn RTF Reader i Search-boksen:

Visio XML-skjema

Takket være Microsofts dokumentasjon og gratislisenser kan kunder og partnere benytte seg av XML-skjema i forbindelse med diagram- og datavisualiseringsverktøy. Visio-skjemaet gir en fullstendig og W3C-kompatibel beskrivelse av filformatet Visio Extensible Markup Language (XML), som gir organisasjoner tilgang til informasjon som finnes i Visio-diagrammer, og bruker dette sammen med andre XML-aktiverte programmer, slik som CRM- og ERP-systemer, som en del av driftsprosessen. Hvis du vil ha mer informasjon om dette og om nedlastingsmuligheter, kan du gå til følgende Microsoft-webområde:

HTML

HTML-filer er tekstfiler som inneholder informasjonen som brukerne får se, sammen med kode som angir formateringsinformasjon om hvordan informasjonen skal vises. Du kan bruke HTML til å lagre, distribuere og presentere Office-dokumenter og -data i et format som kan vises i de fleste weblesere, samtidig som Office-dokumentenes rike innhold og funksjonalitet beholdes.

Obs!  I Microsoft Excel 2007 lagrer ikke HTML-filformatet funksjoner som er spesifikke for Excel. HTML-formatet støtter eller gjengir heller ikke alle funksjonene i Excel 2007 når du lagrer en arbeidsbok som HTML.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du redigerer HTML, kan du gå til følgende Microsoft-webområde:Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du jobber med kode, HTML eller ressursfiler, kan du gå til følgende Microsoft-webområde:

Gratis filformatprogrammer

Binærfilformater i Microsoft Office

Microsoft gjør spesifikasjonene for binærfilformatene DOC, XLS og PPT tilgjengelige under en gratislisens, for ikke å saksøke noen som ønsker å implementere alle eller deler av disse spesifikasjonene i produktene sine. Implementeringen inkluderer muligheten til å bruke spesifikasjonsdokumentasjonen til analyse og juridiske referanseformål. Microsoft Office-tegningsfilformat for 2007 og VBA-filformat (Visual Basic for Applications) for 2007 er også tilgjengelige under dette programmet. Hvis du ikke ønsker å motta dokumentasjonen, kan du kontakte Microsoft på følgende e-postadresse for å starte registreringen av avtalen: Oppgi følgende informasjon når du kontakter Microsoft:
 • De spesifikke filformatspesifikasjonene du er interessert i
 • Firma/organisasjon
 • E-postadresse
 • Poststed
 • Region
 • Postnummer
 • Land
 • Kontaktperson
 • Tittel
 • Telefonnummer
biff bff binærfil
Egenskaper

Artikkel-ID: 840817 – Forrige gjennomgang: 03/20/2007 22:07:00 – Revisjon: 6.0

Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office Excel 2003, Microsoft Excel 2002 Standard Edition, Microsoft Excel 2000 Standard Edition, Microsoft Excel 97 Standard Edition, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Office PowerPoint 2003, Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition, Microsoft PowerPoint 2000 Standard Edition, Microsoft PowerPoint 97 Standard Edition, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office Word 2003, Microsoft Word 2002 Standard Edition, Microsoft Word 2000 Standard Edition, Microsoft Word 97 Standard Edition

 • kbhowto kbinfo kbexpertiseinter KB840817
Tilbakemelding