Du er frakoblet, venter på at Internett skal koble til igjen

En oppdatering er tilgjengelig for BITS (Background Intelligent Transfer Service) 2.0 for Windows XP

Viktig!  Denne artikkelen inneholder informasjon om hvordan du endrer registret. Før du endrer registret, må du sikkerhetskopiere det og være sikker på at du forstår hvordan du gjenoppretter registret hvis det oppstår et problem. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du sikkerhetskopierer, gjenoppretter og redigerer registret, klikker du følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
256986 Beskrivelse av Microsoft Windows-registret
Sammendrag
Denne artikkelen inneholder informasjon om oppdateringen for Background Intelligent Transfer Service (BITS). Artikkelen beskriver de nye funksjonene og forbedringene, forklarer problemer som kan oppstå med klienter som bruker BITS versjon 2.0, gir permanente og midlertidige løsninger for problemene som kan oppstå med BITS versjon 2.0, og instruksjoner om oppdateringssted, installasjon og fjerning.
INNLEDNING
Oppdateringen for BITS 2.0 og oppdateringen for Microsoft Windows HTTP Services (WinHTTP) 5.1 kreves av de nye utgivelsene av Microsoft Windows Update og tjeneste for automatisk oppdatering. BITS 2.0 inneholder forbedret overføringshastighet og feiltoleranse, og reduserer forbruk av båndbredde på nettverket under overføring av filer. Hvis du vil ha mer informasjon om den sammenslåtte BITS 2.0- og WinHTTP 5.1-oppdateringen, klikker du følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
842773 En oppdateringspakke som inneholder BITS 2.0 og WinHTTP 5.1 er tilgjengelig for Windows Server 2003, Windows XP og Windows 2000
Mer informasjon
Advarsel!  Hvis du bruker Registerredigering på feil måte, kan dette skape alvorlige problemer som gjør at du må installere operativsystemet på nytt. Microsoft kan ikke garantere at du kan løse problemer som er et resultat av feil bruk av Registerredigering. Bruk av Registerredigering skjer på eget ansvar.

Background Intelligent Transfer Service 2.0

BITS 2.0 overfører filer mellom klient og server, og returnerer fremdriftsinformasjon for filopplasting og -nedlasting, til klienten. BITS 2.0 har følgende funksjoner:
 • Gjennomfører samtidige nedlastinger i forgrunnen.
 • Støtter SMB-protokollen (Server Message Block) for eksterne navn.
 • Støtter nedlasting av filgrupper. Et program kan endre overføringskilden for en fil.
 • Forbedrer forbruk av båndbredde hos klienten.
BITS 2.0 tilbyr købehandling for filoverføringsforespørsler fra flere programmer basert på prioritetsnivåer som angis av forespørrende program. Samtidig forgrunnsoverføring i BITS 2.0 støtter overføring av filer fra flere jobber med full båndbredde, og støtter bakgrunnsoverføring med bare ledig båndbredde. Hvis filoverføringsprosessen avbrytes, kan BITS fortsette filoverføringen fra nøyaktig der avbruddet fant sted, i stedet for å overføre hele filen på nytt. Siden BITS gjenopptar overføringer fra nøyaktig hvor avbruddet fant sted, gjenopprettes alle overføringer på en effektiv måte når avbrudd som nettverksbrudd og omstart av datamaskinen inntreffer.

BITS 2.0 tilbyr flere APIer (Application Programming Interface), slik at utviklere får tilgang til den nye funksjonaliteten. Hvis du vil ha mer informasjon om den nye APIen for BITS 2.0 og Microsoft Windows XP Platform SDK, kan du gå til følgende Microsoft-webområde:

Andre forbedringer

Det er gjort forbedringer i BITS 2.0, som sikrer at tjenesten starter og stopper på en pålitelig måte når det finnes programmer som bruker lagdelte tjenesteleverandører på systemet. Enkelte tredjeparts brannmurprogrammer bruker lagdelte tjenesteleverandører.

BITS 2.0 overfører filer mer effektivt, men tilpasser bruken av båndbredde på langsomme tilkoblinger. BITS 2.0 tilbyr også forbedret båndbreddestyring i miljøer med Kerberos-godkjenning.

Kjente problemer

BITS 2.0-klienter vil kanskje ikke kunne laste ned filer fra SMS 2003

BITS 2.0 kan kreve intervaller som passerer slutten på en fil. Når BITS 2.0 ber om intervaller som passerer slutten på en fil, er det enkelte serverprogrammer som ikke virker som de skal. Dette problemet kan oppstå når du bruker BITS 2.0 med Internet Server API (ISAPI)-programmer som Microsoft Systems Management Server (SMS) 2003. Dette problemet er løst i Systems Management Server 2003 Service Pack 1.

Viktig!  En BITS 2.0-klient vil kanskje ikke kunne gjennomføre en filoverføring fra en Microsoft Systems Management Server (SMS) 2003-server. Hvis du vil ha mer informasjon om dette problemet, klikker du følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
832860 Windows XP Service Pack 2-klienter kan ikke bruke Background Intelligent Transfer Service til å laste ned filer fra SMS 2003 (Denne artikkelen kan være på engelsk.)

BITS 2.0-klienter vil kanskje ikke få til en vellykket overføring av en fil

En datamaskin som kjører BITS 2.0 vil kanskje ikke få til en vellykket filoverføring, og kan returnere en av følgende feilmeldinger:
HTTP 401 - Servergodkjenning kreves.
Obs!  Når BITS 2.0-klienter mottar denne feilmeldingen, får de kanskje også feilkode 0x80190191.
HTTP 407 - Proxygodkjenning.
Obs!  Når BITS 2.0-klienter mottar denne feilmeldingen, får de kanskje også feilkode 0x80190197.

Dette problemet oppstår når alle de følgende betingelsene er oppfylt:
 • Klientprogrammet som bruker BITS 2.0 angir ikke at klientens legitimasjon kan brukes ved å kalle metoden IBackgroundCopyJob2::SetCredentials.
 • Kompatibilitetsnivået til Microsoft LAN Manager (LmCompatibilityLevel) på BITS 2.0-klienten inneholder en verdi som er angitt til 1 eller 0. Du kan finne oppføringen for kompatibiltetsnivå for LAN Manager i følgende undernøkkel i registret:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa\LmCompatibilityLevel
 • Filoverføringen utføres gjennom en Windows-basert server eller en Windows-basert Internett-proxyserver som krever integrert Windows-godkjenning.

Virkemåte for godkjenning i BITS 2.0

Av sikkerhetsmessige grunner, slik at sending av legitimasjon til proxyer eller servere som krever påloggingslegitimasjon unngås, tillater BITS 2.0 at påloggingslegitimasjon brukes hvis en av disse betingelsene er oppfylt:
 • Et program ber om legitimasjon som skal brukes, ved å kalle følgende funksjon og lignende parametre:
  IBackgroundCopyJob2::SetCredentials. (target=Proxy eller server, Negotiate/NTLM, username=NULL,password=NULL)
 • Hvis verdien LmCompatibilityLevel på klienten er angitt til en verdi som er større enn eller lik 2.
Viktig!  Som standard er LmCompatibilityLevel angitt til 0 i Windows XP. Med BITS 2.0 vil ikke påloggingslegitimasjon brukes hvis LmCompatibilityLevel er angitt til 0.

Obs!  BITS 1.5 tillater at påloggingslegitimasjon brukes til proxy-godkjenning når LmCompatibilityLevel er mindre enn 2 og når metoden SetCredentials ikke kalles.

Programmer som fungerer med BITS 1.0 og 1.2, vil kanskje ikke fungere på riktig måte med BITS 1.5 eller BITS 2.0. Dette er fordi standardverdien for registerverdien LmCompatibilityLevel på Microsoft Windows 2000 og Microsoft Windows XP er 0.Hvis du vil ha mer informasjon om registeroppføringen LmCompatibilityLevel, klikker du følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
147706 Slik deaktiveres LM-godkjenning på Windows NT (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
Dette problemet løses ved å endre standard virkemåte for BITS 2.0 til ikke å sende påloggingslegitimasjon til en proxy eller server som krever godkjenning. Dette gjøres ved å endre programmet til å bruke metoden IBackgroundCopyJob2::SetCredentials, som bruker standard påloggingslegitimasjon, slik det er beskrevet på følgende Microsoft-webområde: vis du vil omgå dette problemet ved å endre metoden BITS 2.0-klienten bruker til å gi legitimasjoner til serveren, oppretter du en
UseLmCompat
-registerverdi i undernøkkelen
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\BITS
, og legger deretter til en DWORD-verdi på 0. Hvis du vil gjøre dette, følger du disse trinnene på datamaskinen med BITS 2.0-klienten:
 1. Klikk Start, klikk Kjør og skriv inn regedit.
 2. Finn følgende undernøkkel:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\BITS
 3. Høyreklikk BITS, pek på Ny, klikk DWORD-verdi, skriv UseLmCompat og trykk ENTER.
 4. Høyreklikk UseLmCompat i den høyre ruten, og klikk Endre.
 5. I Verdidata-boksen skriver du inn 0, og deretter klikker du OK.
 6. Avslutt Registerredigering.
 7. Start BITS 2.0-tjenesten på nytt.

Slik laster du ned og installerer BITS 2.0 og WinHTTP 5.1

Gå til Microsoft Windows Update-webområdet for å laste ned og installere denne oppdateringen. Installer oppdatering 842773. Administratorer kan også laste ned denne oppdateringen fra Microsoft Download Center.

Viktig!  Hvis BITS 2.0 installeres, vil BITS-tjenesten aktiveres, hvis den tidligere har blitt deaktivert.

Følgende fil kan lastes ned fra Microsoft Download Center:
Utgivelsesdato: 13.07.04

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du laster ned Microsoft-støttefiler, klikker du dette artikkelnummeret for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
119591 Slik laster du ned Microsoft-støttefiler fra elektroniske tjenester
Microsoft søkte etter virus i denne filen. Microsoft brukte det nyeste antivirusprogrammet som var tilgjengelig den datoen filen ble gjort tilgjengelig. Filen er lagret på servere med forbedret sikkerhet, noe som bidrar til å forhindre at uvedkommende gjør endringer i filen.

Administratorer kan også distribuere denne oppdateringen ved hjelp av Microsoft Software Update Services (SUS). Hvis du vil ha mer informasjon om SUS, klikker du følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
810796 Oversiktshvitbok tilgjengelig for Software Update Services (SUS) (Denne artikkelen kan være på engelsk.)

Slik fjerner du oppdateringen for BITS 2.0 og WinHTTP 5.1

Hvis du vil fjerne oppdateringen etter at den er installert, følger du disse trinnene:
 1. Klikk Start, klikk Kjør, skriv inn appwiz.cpl og klikk deretter OK.
 2. Klikk Legg til eller fjern programmer.
 3. I listen over installerte programmer, klikker du Windows XP hurtigreparasjon - KB842773 og deretter Fjern.
 4. Følg instruksjonene for å fjerne oppdateringen fra datamaskinen.
 5. Start datamaskinen på nytt.
Systemansvarlige kan også bruke Spunist.exe-verktøyet til å fjerne denne pakken. Spuninst.exe-programfilen ligger i mappen %Windir%\$NTUninstallKB842773$\Spuninst.

Slik bekrefter du at oppdateringen for BITS 2.0 og for WinHTTP 5.1 er installert

Du kan bekrefte at oppdateringen som beskrives i denne artikkelen, er installert, ved å sammenligne filene på en Windows XP-basert datamaskin med følgende filinformasjon.Den engelskspråklige versjonen av denne oppdateringen har filattributtene som står oppført i tabellen nedenfor (eller senere attributter). Datoene og klokkeslettene for disse filene er oppført i Coordinated Universal Time (UTC). Når du viser filinformasjonen, konverteres den til lokal tid. Hvis du vil finne forskjellen mellom UTC og lokal tid, bruker du kategorien Tidssone i verktøyet Dato og klokkeslett i Kontrollpanel.
  Dato    Klokkeslett  Versjon     Størrelse Filnavn  --------------------------------------------------------------  01.07.2004 22:08 6.6.2600.1569    7 680 Bitsprx2.dll  01.07.2004 22:08 6.6.2600.1569    7 168 Bitsprx3.dll  01.07.2004 22:08 6.6.2600.1569   361 984 Qmgr.dll  01.07.2004 22:08 6.6.2600.1569   17 408 Qmgrprxy.dll  01.07.2004 22:08 5.1.2600.1557   331 776 Winhttp.dll  30.06.2004 23:59 5.1.2600.1570   158 720 Xpob2res.dll				
Du kan eventuelt bruke følgende registerundernøkkel til å kontrollere om oppdateringen er installert:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Hotfix\KB842773
Oppdateringen installeres hvis oppføringen inneholder en DWORD-verdi for Installed, og denne verdien er satt til 1.

Planen er å inkludere oppdateringen i Windows XP Service Pack 2.
Referanser
Hvis du vil ha mer informasjon om BITS, går du til følgende Microsoft-webområde: Hvis du vil ha mer informasjon om WinHTTP, går du til følgende Microsoft-webområde:
Egenskaper

Artikkel-ID: 842309 – Forrige gjennomgang: 02/03/2011 14:33:00 – Revisjon: 8.3

 • kbqfe kbinfo KB842309
Tilbakemelding