En oppdateringspakke som inneholder BITS 2.0 og WinHTTP 5.1 er tilgjengelig for Windows Server 2003, Windows XP og Windows 2000

Kundestøtte for Windows XP er avsluttet

Microsoft avsluttet kundestøtte for Windows XP den 8. april 2014. Denne endringen har påvirket programvareoppdateringene og sikkerhetsalternativene dine. Finn ut hvordan dette påvirker deg og hvordan du forblir beskyttet.

Kundestøtte for Windows Server 2003 opphørte 14. juli 2015

Microsoft avsluttet kundestøtte for Windows Server 2003 den 14. juli 2015. Denne endringen har påvirket programvareoppdateringene og sikkerhetsalternativene dine. Finn ut hvordan dette påvirker deg og hvordan du forblir beskyttet.

Viktig!  Denne artikkelen inneholder informasjon om hvordan du endrer registret. Husk å ta sikkerhetskopi av registret før du endrer det. Du må vite hvordan du gjenoppretter registret hvis det skulle oppstå et problem. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du sikkerhetskopierer, gjenoppretter og endrer registret, klikker du følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
256986 Beskrivelse av Microsoft Windows-registret
Sammendrag
Denne artikkelen inneholder informasjon om den kombinerte oppdateringspakken som inneholder Background Intelligent Transfer Service (BITS) versjon 2.0 og Microsoft Windows HTTP Services (WinHTTP) versjon 5.1. Artikkelen beskriver de nye funksjonene og forbedringene i BITS 2.0 og WinHTTP 5.1. Den angir også plasseringen av oppdateringspakken og inneholder instruksjoner for installasjon og fjerning av oppdateringspakken.
INNLEDNING
En oppdateringspakke som inneholder BITS 2.0 og WinHTTP 5.1, er nå tilgjengelig for Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP og Microsoft Windows 2000. Pakken oppdaterer BITS til versjon 2.0 og oppdaterer WinHTTP 5.1. Disse oppdateringene garanterer optimal nedlasting når du bruker fremtidige versjoner av tjenesten for automatisk oppdatering, Microsoft Windows Update, og andre programmer som bruker BITS til å overføre filer ved hjelp av ledig båndbredde.

Disse oppdateringene for BITS og WinHTTP 5.1 er påkrevde komponenter for de nye versjonene av Windows Update og Automatiske oppdateringer. BITS 2.0 inneholder forbedret overføringshastighet og feiltoleranse, og reduserer forbruk av båndbredde på nettverket under overføring av filer. De nye funksjonene i BITS 2.0 bruker brukeridentitets- og isolasjonsoptimaliseringene som er inkludert i WinHTTP 5.1-oppdateringen, og forbedrer sikkerheten og fleksibiliteten for dataoverføringer som bruker BITS.
Mer informasjon

BITS 2.0

BITS 2.0 er en systemkomponent i Windows som tilbyr samtidig filoverføring i forgrunnen eller bakgrunnen. Disse filoverføringene består av både opplastinger og nedlastinger. BITS bruker ledig båndbredde på nettverket til å gjennomføre filoverføringer. BITS 2.0 brukes til å overføre filer med tjenesten for automatisk oppdatering, Microsoft Windows Update og andre programmer. Funksjonene i BITS 2.0 inkluderer støtte for nedlasting av filgrupper, støtte for SMB-protokollen (Server Message Block), mulighet til å begrense forbruk av båndbredde og samtidig filoverføring i forgrunnen.

BITS 2.0 overfører filer mellom en klient og en server. Den returnerer også fremdriftsinformasjon til klienten for filopplastinger og -nedlastinger. BITS 2.0 har følgende funksjoner:
 • Den gjennomfører samtidige nedlastinger i forgrunnen.
 • Den støtter SMB-protokollen for eksterne navn.
 • Den støtter nedlasting av filgrupper. Med nedlasting av filgrupper kan et program endre overføringskilden for en fil.
 • Den forbedrer forbruk av båndbredde hos klienten.
BITS 2.0 tilbyr købehandling for filoverføringsforespørsler fra flere programmer basert på prioritetsnivåer som angis av forespørrende program. Samtidig forgrunnsoverføring i BITS 2.0 støtter overføring av filer fra flere jobber med full båndbredde, og støtter bakgrunnsoverføring med bare ledig båndbredde. Hvis filoverføringsprosessen avbrytes, kan BITS fortsette filoverføringen fra nøyaktig der avbruddet fant sted, i stedet for å overføre hele filen på nytt. Ettersom BITS gjenopptar overføringer fra nøyaktig der avbruddet fant sted, gjenopprettes alle overføringer på en effektiv måte når avbrudd som nettverksbrudd og omstart av datamaskinen inntreffer.

Det er gjort forbedringer i BITS 2.0 for å sikre at tjenesten starter og stopper som den skal når det finnes programmer som bruker lagdelte tjenesteleverandører, på systemet. Enkelte tredjeparts brannmurprogrammer bruker lagdelte tjenesteleverandører.

BITS 2.0 overfører filer mer effektivt, men tilpasser bruken av båndbredde på langsomme tilkoblinger. BITS 2.0 tilbyr også forbedret båndbreddestyring i miljøer med Kerberos-godkjenning. Hvis du vil ha mer informasjon om den nye BITS 2.0-funksjonaliteten og endringene i forhold til BITS 1.0 og 1.5 når du installerer denne oppdateringen, klikker du følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
842309 Det er tilgjengelig en oppdatering for BITS (Background Intelligent Transfer Service) for Windows XP

WinHTTP 5.1

WinHTTP tilbyr et API som støtter HTTP/1.1-Internett-protokollen. WinHTTP er laget for bruk av serverprogrammer som kommuniserer med HTTP-servere, med systemtjenester og med HTTP-baserte klientprogrammer. BITS bruker WinHTTP til å sende HTTP-forespørsler og behandle svar.

Oppdateringen av WinHTTP 5.1 inkluderer følgende forbedringer:
 • Forbedringer som bidrar til identifisering av brukere som starter filoverføringer.
 • Forbedringer som bidrar til å isolere tilkoblinger som er godkjent for en bestemt bruker. Dette hindrer identitetsforfalskning av andre brukere.
 • Forbedringer som bidrar til å sikre at sikkerhetspolicyer håndheves når en bruker kommuniserer med en proxy-server.

Slik laster du ned og installerer oppdateringspakken som inneholder BITS 2.0 og WinHTTP 5.1 for Windows Server 2003

Obs!  Hvis du har deaktivert BITS-tjenesten på datamaskinen, blir den automatisk aktivert når du installerer BITS 2.0.

BITS 2.0 og WinHTTP 5.1 er pakket sammen i oppdateringen som heter KB842773. Du kan laste ned og installere KB842773 ved å besøke webområdet Microsoft Windows Update: Administratorer kan også laste ned denne oppdateringen fra Microsoft Download Center.

Følgende fil kan lastes ned fra Microsoft Download Center:
Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du laster ned Microsoft-støttefiler, klikker du dette artikkelnummeret for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
119591 Slik laster du ned Microsoft-støttefiler fra elektroniske tjenester
Microsoft søkte etter virus i denne filen. Microsoft brukte det nyeste antivirusprogrammet som var tilgjengelig den datoen filen ble gjort tilgjengelig. Filen er lagret på servere med forbedret sikkerhet som forhindrer at uvedkommende gjør endringer i filen.

Administratorer kan også distribuere denne oppdateringen ved hjelp av Microsoft Software Update Services (SUS).Hvis du vil ha mer informasjon om SUS, klikker du følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
810796 Oversiktshvitbok tilgjengelig for Software Update Services (SUS) (Denne artikkelen kan være på engelsk.)

Slik laster du ned og installerer oppdateringspakker som inneholder BITS 2.0 og WinHTTP 5.1 for Windows XP

Obs!  Hvis du har deaktivert BITS-tjenesten på datamaskinen, blir den automatisk aktivert når du installerer BITS 2.0.

BITS 2.0 og WinHTTP 5.1 er pakket sammen i oppdateringen som heter KB842773. Du kan laste ned og installere KB842773 ved å besøke webområdet Microsoft Windows Update: Administratorer kan også laste ned denne oppdateringen fra Microsoft Download Center.

Følgende fil kan lastes ned fra Microsoft Download Center:
Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du laster ned Microsoft-støttefiler, klikker du dette artikkelnummeret for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
119591 Slik laster du ned Microsoft-støttefiler fra elektroniske tjenester
Microsoft søkte etter virus i denne filen. Microsoft brukte det nyeste antivirusprogrammet som var tilgjengelig den datoen filen ble gjort tilgjengelig. Filen er lagret på servere med forbedret sikkerhet som forhindrer at uvedkommende gjør endringer i filen.

Administratorer kan også distribuere denne oppdateringen ved hjelp av Microsoft Software Update Services (SUS).Hvis du vil ha mer informasjon om SUS, klikker du følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
810796 Oversiktshvitbok tilgjengelig for Software Update Services (SUS) (Denne artikkelen kan være på engelsk.)

Slik laster du ned og installerer oppdateringspakker som inneholder BITS 2.0 og WinHTTP 5.1 for Windows 2000

Obs!  Hvis du har deaktivert BITS-tjenesten på datamaskinen, blir den automatisk aktivert når du installerer BITS 2.0.

BITS 2.0 og WinHTTP 5.1 er pakket sammen i oppdateringen som heter KB842773. Du kan laste ned og installere KB842773 ved å besøke webområdet Microsoft Windows Update: Administratorer kan også laste ned denne oppdateringen fra Microsoft Download Center.

Følgende fil kan lastes ned fra Microsoft Download Center:
Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du laster ned Microsoft-støttefiler, klikker du dette artikkelnummeret for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
119591 Slik laster du ned Microsoft-støttefiler fra elektroniske tjenester
Microsoft søkte etter virus i denne filen. Microsoft brukte det nyeste antivirusprogrammet som var tilgjengelig den datoen filen ble gjort tilgjengelig. Filen er lagret på servere med forbedret sikkerhet som forhindrer at uvedkommende gjør endringer i filen.

Administratorer kan også distribuere denne oppdateringen ved hjelp av Microsoft Software Update Services (SUS).Hvis du vil ha mer informasjon om SUS, klikker du følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
810796 Oversiktshvitbok tilgjengelig for Software Update Services (SUS) (Denne artikkelen kan være på engelsk.)

Slik fjerner du oppdateringspakken som inneholder BITS 2.0 og WinHTTP 5.1 for Windows Server 2003, Windows XP og Windows 2000

Følg denne fremgangsmåten for å fjerne oppdateringen etter at den er installert:
 1. Klikk Start, klikk Kjør, skriv inn appwiz.cpl og klikk deretter OK.
 2. I listen Installerte programmer klikker du Windows XP hurtigreparasjon - KB842773 og klikker Fjern.

  Obs!  Hurtigreparasjon for Windows Server 2003 - KB842773 for Windows Server 2003 og hurtigreparasjon for Windows 2000 - KB842773 for Windows 2000.
 3. Følg instruksjonene i Veiviseren for fjerning av Windows XP KB842773 for å fjerne oppdateringen fra datamaskinen.

  Obs!  Windows Server 2003 KB842773 for Windows Server 2003 og Windows 2000 KB842773 for Windows 2000.
 4. Når Windows XP KB842773 er fjernet, starter du datamaskinen på nytt.

  Obs!  Windows Server 2003 KB842773 for Windows Server 2003 og Windows 2000 KB842773 for Windows 2000.
Systemansvarlige kan også bruke Spunist.exe-verktøyet til å fjerne denne pakken. Spuninst.exe-programfilen ligger i mappen %systemrot%\$NtUninstallKB842773$\spuninst. %Systemrot%-mappen er mappen der du har installert Microsoft Windows.

Slik kontrollerer du om oppdateringspakken som inneholder BITS 2.0 og WinHTTP 5.1, er installert for Windows Server 2003

Hvis du vil kontrollere om oppdateringen er installert, sammenligner du filene på datamaskinen med filene nedenfor. Filene er lagret i mappen %systemrot%\system32.

Obs!  Filen qmgr.dll kan også være i mappen %systemrot%\system32\bits.

Den engelskspråklige versjonen av denne oppdateringen har filattributtene som står oppført i tabellen nedenfor (eller senere attributter). Datoene og klokkeslettene for disse filene er oppført i Coordinated Universal Time (UTC). Når du viser filinformasjonen, konverteres den til lokal tid. Hvis du vil finne forskjellen mellom UTC og lokal tid, bruker du kategorien Tidssone i verktøyet Dato og klokkeslett i Kontrollpanel.
  Dato    Versjon    Størrelse Filnavn  --------------------------------------------------------------  20.10.2004 6.6.3790.220   7 680 bitsprx2.dll  30.09.2004 6.6.3790.220   7 168 bitsprx3.dll  20.10.2004 6.6.3790.220  364 032 qmgr.dll  20.10.2004 6.6.3790.220   18 944 qmgrprxy.dll  20.10.2004 5.2.3790.218  339 456 winhttp.dll  19.09.2004 5.2.3790.212  439 296 xpob2res.dll  
Eventuelt kan du kontrollere at oppdateringen er installert ved å se på registret. Gjør dette ved å bruke følgende fremgangsmåte:

Advarsel!  Det kan oppstå alvorlige problemer hvis du endrer registret på feil måte ved hjelp av Registerredigering eller en annen metode. Disse problemene kan kreve at du installerer operativsystemet på nytt. Microsoft garanterer ikke at disse problemene kan løses. Endre registret på eget ansvar.
 1. Klikk Start, klikk Kjør, skriv inn regedit, og klikk deretter OK.
 2. Finn og klikk følgende registerundernøkkel:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\HotFix\KB842773
  Hvis oppdateringen er installert, inneholder undernøkkelen en oppføring som heter Installed og har verdien 1.

Slik kontrollerer du at oppdateringspakken som inneholder BITS 2.0 og WinHTTP 5.1, er installert for Windows XP

Hvis du vil kontrollere om oppdateringen er installert, sammenligner du filene på datamaskinen med filene nedenfor. Filene er lagret i mappen %systemrot%\system32.

Obs!  Filen qmgr.dll kan også være i mappen %systemrot%\system32\bits.

Den engelskspråklige versjonen av denne oppdateringen har filattributtene som står oppført i tabellen nedenfor (eller senere attributter). Datoene og klokkeslettene for disse filene er oppført i Coordinated Universal Time (UTC). Når du viser filinformasjonen, konverteres den til lokal tid. Hvis du vil finne forskjellen mellom UTC og lokal tid, bruker du kategorien Tidssone i verktøyet Dato og klokkeslett i Kontrollpanel.
  Dato    Tid  Versjon     Størrelse Filnavn  --------------------------------------------------------------  01.07.2004 22:08 6.6.2600.1569    7 680 Bitsprx2.dll  01.07.2004 22:08 6.6.2600.1569    7 168 Bitsprx3.dll  01.07.2004 22:08 6.6.2600.1569   361 984 Qmgr.dll  01.07.2004 22:08 6.6.2600.1569   17 408 Qmgrprxy.dll  01.07.2004 22:08 5.1.2600.1557   331 776 Winhttp.dll  30.06.2004 23:59 5.1.2600.1570   158 720 Xpob2res.dll   
Eventuelt kan du kontrollere om oppdateringen er installert, ved å se på registret. Gjør dette ved å bruke følgende fremgangsmåte:

Advarsel!  Det kan oppstå alvorlige problemer hvis du endrer registret på feil måte ved hjelp av Registerredigering eller en annen metode. Disse problemene kan kreve at du installerer operativsystemet på nytt. Microsoft garanterer ikke at disse problemene kan løses. Endre registret på eget ansvar.
 1. Klikk Start, klikk Kjør, skriv inn regedit, og klikk deretter OK.
 2. Finn og klikk følgende registerundernøkkel:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\HotFix\KB842773
  Hvis oppdateringen er installert, inneholder undernøkkelen en oppføring som heter Installed og har verdien 1.

Slik kontrollerer du at oppdateringspakken som inneholder BITS 2.0 og WinHTTP 5.1, er installert for Windows 2000

Hvis du vil kontrollere om oppdateringen er installert, sammenligner du filene på datamaskinen med filene nedenfor. Filene er lagret i mappen %systemrot%\system32.

Obs!  Filen qmgr.dll kan også være i mappen %systemrot%\system32\bits.

Den engelskspråklige versjonen av denne oppdateringen har filattributtene som står oppført i tabellen nedenfor (eller senere attributter). Datoene og klokkeslettene for disse filene er oppført i Coordinated Universal Time (UTC). Når du viser filinformasjonen, konverteres den til lokal tid. Hvis du vil finne forskjellen mellom UTC og lokal tid, bruker du kategorien Tidssone i verktøyet Dato og klokkeslett i Kontrollpanel.
  Dato    Versjon    Størrelse Filnavn  --------------------------------------------------------------  05.10.2004 6.6.2600.1596   7 680 bitsprx2.dll  05.10.2004 6.6.2600.1596   7 168 bitsprx3.dll  05.10.2004 6.6.2600.1596  362 496 qmgr.dll  05.10.2004 6.6.2600.1596   17 408 qmgrprxy.dll  11.10.2004 5.1.2600.1557  331 776 winhttp.dll  04.06.2004 5.1.2600.1557  439 296 xpob2res.dll  
Eventuelt kan du kontrollere at oppdateringen er installert ved å se på registret. Gjør dette ved å bruke følgende fremgangsmåte:

Advarsel!  Det kan oppstå alvorlige problemer hvis du endrer registret på feil måte ved hjelp av Registerredigering eller en annen metode. Disse problemene kan kreve at du installerer operativsystemet på nytt. Microsoft garanterer ikke at disse problemene kan løses. Endre registret på eget ansvar.
 1. Klikk Start, klikk Kjør, skriv inn regedit, og klikk deretter OK.
 2. Finn og klikk følgende registerundernøkkel:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\HotFix\KB842773
  Hvis oppdateringen er installert, inneholder undernøkkelen en oppføring som heter Installed og har verdien 1.

Kjente problemer

Du opplever ett av følgende problemer:
 • Når du installerer BITS 2.0_WinHTTP-oppdateringen, mislykkes installasjonen og filen Windows Update.log inneholder feil 80070643.
 • Når du prøver å installere oppdateringen BITS 2.0_WinHTTP, mottar du feilmeldingen Finner ikke digital signatur.
Hvis du vil ha mer informasjon om dette problemet, klikker du følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
822798 Enkelte oppdateringer eller programmer kan ikke installeres
Referanser
Hvis du vil ha mer informasjon om BITS, går du til følgende Microsoft-webområde: Gå til følgende Microsoft-webområde for mer informasjon om WinHTTP:

Løste problemer

Sikkerhetskopieringsprogrammet mislykkes eller utelater feilaktig enkelte filer fra sikkerhetskopien etter at du har installert oppdateringen BITS 2.0_WinHTTP.

Hvis du vil ha mer informasjon om dette problemet, klikker du følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
883357 Sikkerhetskopieringsprogrammet mislykkes eller utelater feilaktig filer fra sikkerhetskopien
Egenskaper

Artikkel-ID: 842773 – Forrige gjennomgang: 05/16/2011 08:58:00 – Revisjon: 12.0

Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition

 • kbqfe kbhotfixserver kbhowto KB842773
Tilbakemelding