Trimme datamaskinen med Windows XP

Kundestøtte for Windows XP er avsluttet

Microsoft avsluttet kundestøtte for Windows XP den 8. april 2014. Denne endringen har påvirket programvareoppdateringene og sikkerhetsalternativene dine. Finn ut hvordan dette påvirker deg og hvordan du forblir beskyttet.

Landmark
Trimme harddisken med Windows XP
Opplever du lange oppstartstider og forsinkelser når du arbeider? Windows XP har funksjoner og verktøy som du kan bruke til å optimalisere datamaskinens harddisk og holde ytelsen på topp.
Fjerne midlertidige filer
Manglende plass er ofte en grunn til at datamaskinen arbeider saktere. Når du surfer på nettet eller installerer programmer, lagres filer midlertidig på harddisken. Vanligvis tar ikke disse filene opp så stor plass, men etter flere installasjoner eller lang tids bruk kan det være på tide å rydde opp på harddisken. Regelmessig fjerning av midlertidige filer er en av de mest grunnleggende metodene for å holde datamaskinens ytelse på topp.

Diskopprydding i Windows XP

Windows XP-verktøyet Diskopprydding gjør det enkelt å frigjøre plass på harddisken. Ved hjelp av verktøyet kan du enkelt fjerne midlertidige filer, programmer og Windows-komponenter etter ønske. Slik starter du diskoppryddingen:

 • Gå inn på Start-menyen.
 • Velg Alle programmer.
 • Klikk Tilbehør.
 • Klikk Systemverktøy.
 • Velg Diskopprydding.
 • Hvis harddisken er oppdelt i flere partisjoner eller du har flere harddisker tilkoblet datamaskinen, blir du bedt om å velge hvilken enhet som skal ryddes når du starter verktøyet. Velg harddisken eller partisjonen der Windows XP er installert.
 • Klikk OK.
 • Verktøyet gjennomfører nå en kontroll av hvor mye plass som kan frigjøres, og viser en liste over filer som etter planen skal fjernes.
 • Hvis du er usikker på hvilke filer som vil bli fjernet, kan du merke et alternativ i listen og lese beskrivelsen av det. For enkelte alternativer kan du også velge å vise filene som skal fjernes, ved å klikke Vis filer. Merk av i ruten til venstre for navnet på filer du vil fjerne.
 • I kategorien Flere alternativer kan du velge å rydde opp Windows-komponenter, installerte programmer og systemgjenopprettingsfiler.
 • Når du har foretatt valgene, klikker du OK. Filene fjernes.

... Hvis du velger å fjerne systemgjenopprettingsfiler, fjernes alle unntatt de sist opprettede gjenopprettingspunktene. Det betyr at du ikke kan tilbakestille datamaskinen til et annet punkt enn det siste. Du bør bare velge å rydde opp systemgjenopprettingsfiler hvis du ikke har hatt problemer med datamaskinen på lenge.

Defragmentere datamaskinens harddisk
Når du installerer et program eller jobber med dokumenter på datamaskinen, kan filene bli spredt og lagret på forskjellige deler av harddisken. Dette kalles fragmentering og er noe som gjør datamaskinens ytelse dårligere. Du bør defragmentere harddisken regelmessig for å holde datamaskinen oppdatert.

Diskdefragmentering i Windows XP

Med Windows XP-verktøyet Diskdefragmentering kan du enkelt defragmentere harddisken og dermed øke ytelsen igjen. Når du utfører en defragmentering, samles filene og legges i logisk rekkefølge, slik at det er enklere for harddisken å lese dem inn. Du kan la diskdefragmenteringen analysere harddisken for å se om den inneholder noen fragmenterte filer. Hvis analysen viser at det finnes flere fragmenterte filer, oppfordres du til å starte en defragmentering.

Slik starter du en diskdefragmentering eller analyse:

 • Gå inn på Start-menyen.
 • Velg Alle programmer.
 • Klikk Tilbehør.
 • Klikk Systemverktøy.
 • Klikk Diskdefragmentering.
 • Velg den stasjonen du vil defragmentere.
 • Klikk på Analyser for å starte en analyse, eller Defragmenter for å starte en diskdefragmentering.

... Du bør ikke ha noen programmer åpen mens du defragmenterer harddisken, ettersom det krever store ressurser av datamaskinen. Lagre arbeidet og avslutt alle programmer før du starter en defragmentering. Vær oppmerksom på at defragmenteringen kan ta lang tid hvis det finnes mange fragmenterte filer på harddisken.

Hindre programmer i å starte automatisk
En del programmer startes automatisk når du starter datamaskinen eller logger på Windows XP. Hvis du vil holde datamaskinens ytelse på topp, bør du minimere antallet programmer som starter i forbindelse med oppstart/pålogging.

Verktøy for systemkonfigurasjon i Windows XP

Du kan bruke verktøyet for systemkonfigurasjon i Windows XP til å minimere antallet programmet som starter automatisk ved oppstart/pålogging. Slik starter du funksjonen:

 • Gå inn på Start-menyen.
 • Klikk Kjør.
 • Skriv msconfig i det lille vinduet som vises på skjermen.
 • Klikk OK.
 • I kategorien Oppstart vises programmene som starter automatisk ved oppstart/pålogging. Hvis du vil hindre et program i å starte automatisk, merker du av i ruten til venstre for det.
 • Klikk Bruk.
 • Klikk OK.
 • Hvis du ikke vil at noen programmer skal starte automatisk ved oppstart/pålogging, velger du kategorien Generelt.
 • Klikk Selektiv oppstart.
 • Merk av for Last inn oppstartselementer.
 • Klikk Bruk.
 • Klikk OK.

Administrator i Windows XP

I Windows XP finnes det tre brukergrupper: brukere, privilegerte brukere og administratorer. En bruker har forskjellige rettigheter og tillatelser avhengig av hvilken gruppe han/hun tilhører. Bare brukere som tilhører gruppen administratorer, kan angi systemomfattende innstillinger på datamaskinen.

Håndtere datamaskinens prosessortid
Windows XP kan håndtere flere arbeidsoppgaver samtidig på en prosessor. Arbeidsoppgavene kalles også tjenester. For å øke datamaskinens ytelse, kan du tildele mer prosessortid til forgrunnsprogrammer, det vil si programmene du selv arbeider i. Mer prosessortid kan bety at programmene svarer raskere. Hvis du bruker bakgrunnstjenester, for eksempel utskrift og virussøking, samtidig som du arbeider med programmer i forgrunnen, kan Windows XP fordele arbeidsbyrden jevnt mellom for- og bakgrunnsprogrammene.

Fordele prosessortid

Slik tildeler du mer prosessortid til forgrunnsprogrammer eller fordeler arbeidsbyrden jevnt mellom for- og bakgrunnsprogrammer:

 • Gå inn på Start-menyen.
 • Velg Kontrollpanel.
 • Klikk Ytelse og vedlikehold.
 • Klikk System.
 • Velg kategorien Avansert.
 • Klikk Innstillinger under Ytelse.
 • Klikk Avansert i vinduet Ytelsesalternativer.
 • Under Prosessorplanlegging klikker du Programmer for å bruke mer prosessorressurser til forgrunnsprogrammer. Du kan også klikke Bakgrunnstjenester for å dele likt mellom for- og bakgrunnsprogrammer.
 • Klikk Bruk.
 • Klikk OK.

... Du må være logget på som administrator i Windows XP for å kunne endre innstillingene for prosessortid på datamaskinen.

Trimme datamaskinens minne med Windows XP
Hver enkelt datamaskin har et arbeidsminne og et virtuelt minne. Windows XP har funksjoner og verktøy som du kan bruke til å optimalisere datamaskinens minne og holde ytelsen på topp.
Hva er virtuelt minne?
Hvis du har mange programmer i gang samtidig på datamaskinen, kan det hende det blir lite ledig RAM-minne, det vil si arbeidsminne. Når dette skjer, bruker Windows XP en spesiell plass på datamaskinens harddisk som ekstra arbeidsminne, et virtuelt minne. Ettersom en harddisk ikke kan lese og skrive informasjon like raskt som et RAM-minne, er det best om det virtuelle minnet ikke brukes så mye. Hvis du har mye RAM-minne på datamaskinen, brukes ikke det virtuelle minnet like mye som når det er lite RAM-minne på datamaskinen.

Størrelsen på det virtuelle minnet
Filen som brukes til virtuelt minne, opprettes automatisk når du installerer Windows XP og kalles også sidevekslingsfilen. Størrelsen på sidevekslingsfilen er dynamisk og kan variere mellom en minste og en største størrelse. Windows XP angir automatisk sidevekslingsfilens minste størrelse til en og en halv gang størrelsen på datamaskinens RAM-minne, og den største størrelsen til tre ganger sidevekslingsfilens minste størrelse. Hvis du for eksempel har 256 MB RAM-minne på datamaskinen, blir sidevekslingsfilens minste størrelse 384 MB (1,5 x 256=384) og den største 1152 MB (3 x 384=1152). Dette er den anbefalte størrelsen.

Endre størrelse på sidevekslingsfilen

Du kan optimalisere det virtuelle minnet ved å gi det mer plass på harddisken. Du må være logget på som administrator i Windows XP for å kunne endre innstillingene for sidevekslingsfilen. Hvis datamaskinen er tilknyttet et nettverk, kan det hende at nettverkets sikkerhetsinnstillinger hindrer deg i å endre innstillingene.

Slik endrer du størrelse på sidevekslingsfilen:

 • Gå inn på Start-menyen.
 • Velg Kontrollpanel.
 • Klikk Ytelse og vedlikehold.
 • Klikk System.
 • Velg kategorien Avansert.
 • Klikk Innstillinger under Ytelse.
 • Velg kategorien Avansert.
 • Klikk Endre under Virtuelt minne.
 • Under Stasjon [volumetikett] klikker du enheten som inneholder sidevekslingsfilen du vil endre størrelse på.
 • Under Størrelse på sidevekslingsfil for valgt stasjon klikker du Egendefinert størrelse.
 • Hvis du vil endre minste størrelse på sidevekslingsfilen, skriver du inn ønsket størrelse i feltet Startstørrelse (MB). Hvis du vil endre største størrelse, skriver du inn ønsket størrelse i feltet Maksimal størrelse (MB).
 • Klikk Aktiver.
 • Klikk OK.

... Du må starte datamaskinen på nytt før de nye innstillingene for sidevekslingsfilen iverksettes hvis du har redusert størrelsen. Når du øker størrelsen på sidevekslingsfilen, trenger du vanligvis ikke starte datamaskinen på nytt for at innstillingene skal tre i kraft.

Optimalisere datamaskinens bruk av minne
I Windows XP kan du selv tilpasse bruken av datamaskinens RAM-minne på forskjellige måter for å optimalisere datamaskinens ytelse. Hvis du bruker datamaskinen som arbeidsstasjon, kan du tildele mer minne til programmene du arbeider i. Programmene kan da arbeide raskere. Hvis datamaskinen brukes som server, kan du velge å reservere mer minne til datamaskinens systembuffer.

Hva er systembuffer?

Systembuffer er en del av datamaskinens RAM-minne som brukes til midlertidig lagring av system- og programfiler som brukes ofte av programmer og systemtjenester i Windows XP. Ettersom RAM-minnet arbeider raskere enn harddisken, får Windows XP da raskere tilgang til disse filene.

Tilpasse bruk av minnet

Slik endrer du innstillingene for datamaskinens bruk av minne:

 • Gå inn på Start-menyen.
 • Velg Kontrollpanel.
 • Klikk Ytelse og vedlikehold.
 • Klikk System.
 • Velg kategorien Avansert.
 • Klikk Innstillinger under Ytelse.
 • Velg kategorien Avansert.
 • Under Bruk av minne klikker du Programmer hvis du bruker datamaskinen som arbeidsstasjon og vil gi programmene mer minne. Hvis du bruker datamaskinen som server og vil reservere mer minne til datamaskinens systembuffer, klikker du Systembuffer.
 • Klikk Bruk.
 • Klikk OK.

PowerToys for Windows XP
PowerToys er en tilleggspakke for Windows XP som består av flere forskjellige småprogrammer. Programmene gjør det mulig for deg å få mer ut av Windows XP og datamaskinen.
Før du installerer PowerToys
Før du installerer PowerToys for Windows XP, må du avinstallere eventuelle tidligere versjoner av PowerToys. Programmene i PowerToys kan installeres på alle språkversjoner av Windows XP, men det er bare testet og godkjent for den engelske versjonen. Du kan laste ned PowerToys gratis fra Microsofts Web-område.

Microsoft PowerToys

... PowerToys inngår ikke i Windows XP, og Microsoft gir ikke kundestøtte for PowerToys. Hvis du installerer PowerToys og bruker dem på datamaskinen, gjør du det på egen risiko.

PowerToys-programmet Tweak UI
PowerToys-programmet Tweak UI gir deg muligheten til å endre systeminnstillinger som normalt ikke er tilgjengelige for endring i Windows XP. Programmet er delt inn i flere kategorier. De viktigste er: General, Mouse, Explorer, Common dialogs, My computer, Control panel, Internet Explorer, Logon og Repair.

General

I kategorien General kan du angi spesialinnstillinger for den generelle oppførselen til Windows XP. Du kan for eksempel aktivere menyanimasjon, slik at menyen "ruller" frem, og angi om du vil at programmene skal kunne stjele fokus når du vil fortelle deg noe.

Mouse

I kategorien Mouse angir du hvordan musen og musepekeren skal håndteres, for eksempel hastighet for dobbeltklikking. Du kan også angi om du vil velge hvilket vindu som skal være aktivt, ved hjelp av musepekeren, og hvor mange rader en side skal rulle når du bruker rullehjulet på musen.

Explorer

I kategorien Explorer angir du hvilke programmer, mapper og funksjoner som skal vises når du går inn på Start-menyen. Du kan også endre utseendet til den lille pilen på ikonene for snarveier samt angi hurtigtastfunksjoner for tastaturet.

Common dialogs

I kategorien Common dialogs kan du angi spesialfunksjoner for dialogboksene, for eksempel om du vil at dialogbokser skal huske filer du har arbeidet med tidligere, og om det skal finnes en Tilbake-knapp i dialogboksene for Åpne og Lagre som.

My computer

Kategorien My Computer lar deg angi spesialinnstillinger for mappen Min datamaskin. Velg for eksempel om du vil vise en snarvei til Kontrollpanel i Min datamaskin. Du kan også bestemme om du vil at datamaskinen skal spille av musikk-CDer automatisk eller ikke når du setter dem inn i CD-ROM-stasjonen.

Control panel

Synes du det er for mange funksjoner og verktøy i Kontrollpanel, slik at det er vanskelig å finne det du er på jakt etter? I kategorien Control panel kan du velge hvilke ikoner som skal vises i Kontrollpanel. Glem ikke å opprette snarveier til funksjonene du velger å skjule, et annet sted på datamaskinen der du finner dem igjen, slik at du finner funksjonene når du trenger dem.

Logon

I kategorien Logon kan du angi spesialinnstillinger for påloggingsfunksjonen i Windows XP. Du kan for eksempel angi at Windows XP logger på automatisk med brukerprofilen din når du starter datamaskinen.

Repair

I kategorien Repair finnes det en reparasjonsfunksjon som du blant annet kan bruke til å reparere ikoner.

Flere PowerToys-programmer
Det finnes enda flere små, frittstående PowerToys-programmer for Windows XP. Lær mer om programmene og last dem ned gratis på Microsofts Web-område.

Microsoft PowerToys

Egenskaper

Artikkel-ID: 842988 – Forrige gjennomgang: 07/28/2004 10:35:00 – Revisjon: 1.2

Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Home Edition

 • kbpubtypett kbhowto kbtypenonkb KB842988
Tilbakemelding