Liste over feil som er løst i .NET Framework 1.1 Service Pack 1 (SP1)

Denne artikkelen er arkivert. Den tilbys "som den er" og vil ikke bli oppdatert.
INNLEDNING
Denne artikkelen diskuterer feilene som er løst i Microsoft .NET Framework 1.1 Service Pack 1 (SP1).

Hvis du vil ha mer informasjon om .NET Framework Service Pack 1, klikker du følgende artikkelnumre for å vise artiklene i Microsoft Knowledge Base :
885055 Slik skaffer du Microsoft .NET Framework 1.1 Service Pack 1 (denne artikkelen kan være på engelsk)
318785 Fastslå om oppdateringspakkene er installert i .NET Framework (denne artikkelen kan være på engelsk)
899619 Installasjonen av oppdateringspakker for .NET Framework er ikke fullført ikke hvis du først installerer sikkerhetsoppdatering MS05-004 (denne artikkelen kan være på engelsk)
Mer informasjon

.NET Framework 1.1 Service Pack 1

818776 HURTIGREPARASJON: Oppsettet for en kontroll i et arvet Windows-skjema kan endres når du bruker .NET Framework 1.1 (denne artikkelen kan være på engelsk)
824210 HURTIGREPARASJON: Du får feilmeldingen "Fatal execution engine error" (alvorlig feil i kjøringsmotor) i Windows Server 2003 (denne artikkelen kan være på engelsk)
824297 HURTIGREPARASJON: Varianter av typen VT_NULL tilordnes ikke til referansetyper for felleskjøretid for språk i Microsoft .NET Framework (denne artikkelen kan være på engelsk)
837522 HURTIGREPARASJON: Du kan få en "E_INVALIDARG"-feilmelding når du prøver å opprette en forekomst av en .NET-behandlet komponent (denne artikkelen kan være på engelsk)
836989 HURTIGREPARASJON: En bruker får en feilmelding om "sikkerhetsunntak" under kjøring av brukerkode som er basert på .NET Framework 1.1 i et delvis klarert miljø (denne artikkelen kan være på engelsk)
835405 HURTIGREPARASJON: DataGrid-kontrollen rapporterer et feilaktig radantall når en endret kolonne skjules ved rulling når du bruker .NET Framework 1.1 (denne artikkelen kan være på engelsk)
835847 HURTIGREPARASJON: Windows Forms-brukerkontrollen skrives ikke ut, og vises ikke i forhåndsvisning i Internet Explorer (denne artikkelen kan være på engelsk)
829986 HURTIGREPARASJON: COM til COM+-formidling behandler ikke registrerte argumenter korrekt (denne artikkelen kan være på engelsk)
828884 HURTIGREPARASJON: Et .NET Framework-program som inneholder et MSChart-objekt, kjører sakte hvis programmet ble bygget i Visual Studio .NET 2003 (denne artikkelen kan være på engelsk)
828295 HURTIGREPARASJON: Feilmeldingen “Sikkerhetsunntak: PermissionToken-indeks samsvarer ikke med indeks til m_unrestrictedPermSet” vises (denne artikkelen kan være på engelsk)
825680 HURTIGREPARASJON: Det kan vises unntaksfeil om for lite minne selv om det fremdeles er store mengder fysisk minne tilgjengelig (denne artikkelen kan være på engelsk)
823473 Et Visual Basic .NET-program som bruker en ReDim-setning, kan avsluttes uventet (denne artikkelen kan være på engelsk)
823445 HURTIGREPARASJON: CAO-klienter (Client Activated Object) som kobles ved hjelp av Soapsuds.exe, kan mislykkes, og det kan vises en unntaksfeil om deserialisering (denne artikkelen kan være på engelsk)
823201 HURTIGREPARASJON: COM+-programmet kan kjøre sakte når du oppretter et objekt ved hjelp av attributtet SynchronizationAttribute (denne artikkelen kan være på engelsk)
818982 HURTIGREPARASJON: Feilmeldingen "COM-unntak - typeuoverenstemmelse" vises når du sender en VARIANT-parameter fra forvaltet kode (denne artikkelen kan være på engelsk)
817703 Kombinert installasjonspakke for .NET Framework 1.1 - hurtigreparasjoner 818981, 818982 og 822878 (denne artikkelen kan være på engelsk)
813340 HURTIGREPARASJON: Du får feilmeldingen "System.NullReferenceException: Objektreferanse er ikke satt til en objektforekomst" når du implementerer JIT-optimalisering ved hjelp av en flyt (denne artikkelen kan være på engelsk)
811672 HURTIGREPARASJON: Du får en feilmelding om "Ubehandlet unntak" når du kjører et program som bruker gyldig C-kode (denne artikkelen kan være på engelsk)
839616 HURTIGREPARASJON: Verdien til SelectedIndex-egenskapen for ComboBox-kontrollen endres ikke når du angir teksten ved hjelp av Text-egenskapen (denne artikkelen kan være på engelsk)
839424 HURTIGREPARASJON: Gruppemedlemsskapslisten blir avkortet når du legger til gruppemedlemmer ved hjelp av navneområdet .NET Framework System.DirectoryServices (denne artikkelen kan være på engelsk)
839289 HURTIGREPARASJON: GC-heap blir skadet når du bruker klassen .NET Framework System.Security.Cryptography.RSACryptoServiceProvider (denne artikkelen kan være på engelsk)
836874 HURTIGREPARASJON: System.ArgumentOutOfRangeException oppstår midlertidig med ADO.NET (denne artikkelen kan være på engelsk)
839047 HURTIGREPARASJON: Det kan oppstå minnelekkasje når COM-objekter sendes som VARIANT i Microsoft .NET Framework 1.1 (denne artikkelen kan være på engelsk)
838301 HURTIGREPARASJON: WMI-hendelser kan ikke oppstå hvis det sendes mange filreferanser til Csc.exe-verktøyet (denne artikkelen kan være på engelsk)
837634 HURTIGREPARASJON: Et program slutter å svare når du åpner flere dialogbokser ved hjelp av Visual Studio .NET på en Tablet PC som kjører Windows XP Tablet PC Edition (denne artikkelen kan være på engelsk)
837033 HURTIGREPARASJON: Du kan ikke laste ned en .NET Framework-samling i Internet Explorer (denne artikkelen kan være på engelsk)
836798 HURTIGREPARASJON: Det oppstår en vranglåssituasjon når du laster ned samlinger i et program som er bygget ved hjelp av .NET Framework 1.1 (denne artikkelen kan være på engelsk)
836612 HURTIGREPARASJON: Det arvede Windows-skjemaet blir mindre når du redigerer det i Visual Studio .NET 2003 (denne artikkelen kan være på engelsk)
835480 HURTIGREPARASJON: DataGrid-kontrollen vil kanskje ikke omtegnes korrekt når du endrer størrelse på en kolonne i et .NET Framework 1.1 Windows Forms-program (denne artikkelen kan være på engelsk)
835361 HURTIGREPARASJON: Når du angir Visible-egenskapen for DataGrid-kontrollen til False, er DataGrid-kontrollen fremdeles synlig i .NET Framework 1.1 (denne artikkelen kan være på engelsk)
834672 HURTIGREPARASJON: Det oppstår ytelsesproblemer når de flertrådede programmene kaller metoden PerformanceCounter.NextValue (denne artikkelen kan være på engelsk)
834608 HURTIGREPARASJON: Du får feilmeldingen "Fant flere kontroller med IDen" når du dynamisk legger til hurtigbufrede brukerkontroller i webskjemaer (denne artikkelen kan være på engelsk)
834104 Et ASP.NET-program krasjer i .NET Framework når det kjører på en datamaskin som har flere prosessorer, og programmet bruker ArrayList-klassen (denne artikkelen kan være på engelsk)
833326 FEIL: Nummertabellen ser ut til å øke ubegrenset med .NET Framework 1.1 (denne artikkelen kan være på engelsk)
832705 HURTIGREPARASJON: Du kan få en feilmelding når du bruker bestemte hurtigtaster i DataGrid-kontrollen (denne artikkelen kan være på engelsk)
832597 HURTIGREPARASJON: Du kan få en programfeil i Vbc.exe eller Csc.exe når du kjører et .NET Framework-program (denne artikkelen kan være på engelsk)
831730 HURTIGREPARASJON: "InvalidOperationException ... Belastningsfaktoren er for høy" når du bruker en nummertabellsamling (denne artikkelen kan være på engelsk)
831263 HURTIGREPARASJON: Treg ytelse når # Induced GC-antallet er høyt i forvaltede Windows Forms-programmer (denne artikkelen kan være på engelsk)
831150 Feilmeldingen "Visningsstatusen er ugyldig for denne siden" gir ikke nok informasjon til å feilsøke problemet (denne artikkelen kan være på engelsk)
830789 HURTIGREPARASJON: RPC-webtjenestemetoden (Remote Procedure Call) ignorerer RequestElementName-egenskapen for SoapRpcMethodAttribute-klassen når navnet på en metode inkluderer en bindestrek i .NET Framework 1.1 (denne artikkelen kan være på engelsk)
830698 HURTIGREPARASJON: Generert samling vil kanskje ikke inneholde avgitte attributter (denne artikkelen kan være på engelsk)
829977 Det oppstår en minnelekkasje når du kjører COM+ 1.0 på en datamaskin med Windows 2000 Service Pack 4 (denne artikkelen kan være på engelsk)
829615 HURTIGREPARASJON: Overlappende skjemaer med en DataGrid-kontroll kommer automatisk til forgrunnen når datakilden oppdateres i .NET Framework 1.1 (denne artikkelen kan være på engelsk)
828943 HURTIGREPARASJON: COM-interoperabilitetskall kan returnere uriktig HRESULT (denne artikkelen kan være på engelsk)
828099 HURTIGREPARASJON: Data sorteres ikke korrekt på en DataGrid-kontroll i et Windows-program i .NET Framework 1.1 (denne artikkelen kan være på engelsk)
827801 HURTIGREPARASJON: Microsoft .NET Framework 1.1 Page_Load-hendelse aktiveres to ganger (denne artikkelen kan være på engelsk)
827558 HURTIGREPARASJON: IEHost utfører tilbakekall til port 80 når Internet Explorer er bundet til en annen port enn port 80 (denne artikkelen kan være på engelsk)
827210 HURTIGREPARASJON: Feilmelding: System.ExecutionEngineException oppstod i en ukjent modul (denne artikkelen kan være på engelsk)
827035 HURTIGREPARASJON: ASP.NET slutter å svare når programmet utfører en ugyldig operasjon (denne artikkelen kan være på engelsk)
826981 HURTIGREPARASJON: Melding om unntaksfeil når du får tilgang til RTF-egenskapen til RichTextBox-kontrollen (denne artikkelen kan være på engelsk)
826945 HURTIGREPARASJON: ALT+TAB henter ikke eiervinduet til forgrunnen når et overordnet skjema inneholder en ToolTip-kontroll (denne artikkelen kan være på engelsk)
826497 Et Windows-skjema som inneholder en TextBox-kontroll og en ComboBox-kontroll, viser ikke en rullegardinmeny (denne artikkelen kan være på engelsk)
826368 Du kan ikke kjøre WMI-hendelser fra de eldre versjonene av den instrumenterte samlingen (denne artikkelen kan være på engelsk)
825082 NullReferenceException-feil når du bruker kombinerte FlagsAttribute-enumeratorer i ASP.NET-kontroller (denne artikkelen kan være på engelsk)
824680 PhoneCall-kontroll viser ikke plusstegnet i telefonnumre (denne artikkelen kan være på engelsk)
824336 HURTIGREPARASJON: Egendefinerte ytelsestellere publiserer ytelsesdata til WMI (denne artikkelen kan være på engelsk)
823274 HURTIGREPARASJON: Det oppstår brudd på tilgangstillatelse hvis DEVPATH-miljøvariabelen refererer til en delt nettverksressurs i et Visual Studio .NET 2003-prosjekt (denne artikkelen kan være på engelsk)
823140 HURTIGREPARASJON: Det kan vises en melding om brudd på tilgangstillatelse i forvaltet program som foretar COM til COM+-kall (denne artikkelen kan være på engelsk)
822734 HURTIGREPARASJON: ValidationSummary (Validator)-kontroller viser ikke lenger etter at du har oppgradert til .NET Framework 1.1 (denne artikkelen kan være på engelsk)
821536 HURTIGREPARASJON: Det oppstår et System.ArgumentException-unntak når du prøver å opprette et Windows-skjema som arves fra et Windows-skjema som inneholder et datasett (denne artikkelen kan være på engelsk)
821349 HURTIGREPARASJON: Innebygde nulltegn kan omgå forespørsel om validering av skript (denne artikkelen kan være på engelsk)
821157 HURTIGREPARASJON: Feilmeldingen "Serverprogram utilgjengelig" vises hvis en DLL lastes inn i adresseområdet 0x33A20000, og du vil vise en ASP.NET-side (denne artikkelen kan være på engelsk)
821155 Satsvis kompilering i bakgrunnen kan føre til vranglås når trådutvalget er oppbrukt (denne artikkelen kan være på engelsk)
820743 HURTIGREPARASJON: ASP.NET-ytelsestellere kan ikke telle mer enn 113 lastede AppDomains (denne artikkelen kan være på engelsk)
819792 HURTIGREPARASJON: JScript kaller GC.Collect-metoden fra IVsaEngine.Close i Visual Studio .NET 2003 (denne artikkelen kan være på engelsk)
818803 Symptomer i hurtigreparasjonspakke for ASP.NET utgitt etter RTM .NET Framework 1.1 (denne artikkelen kan være på engelsk)
811532 HURTIGREPARASJON: Windows Forms ActiveX Control Importer (Aximp.exe) behandler ikke standardverdier korrekt (denne artikkelen kan være på engelsk)
823030 HURTIGREPARASJON: DataGrid gjort kompatibel med del 508 i Rehabilitation Act Amendments fra 1998 (denne artikkelen kan være på engelsk)
833612 HURTIGREPARASJON: Du får feilmeldingen "Ugyldig pekerkode: 0" når du kaller AppendChild-metoden med en Null-parameter i Smartnav.js i .NET Framework 1.1 (denne artikkelen kan være på engelsk)
829487 HURTIGREPARASJON: DataGrid-kontroll mister fokus når du trykker tastekombinasjonen SKIFT+PIL NED (denne artikkelen kan være på engelsk)
829585 HURTIGREPARASJON: ASP.NET-arbeidsprosessen kan føre til høy bruk av CPU når den er vert for en ekstern server (denne artikkelen kan være på engelsk)
836092 WML-klienter kan motta en duplisert spørrestrengsamling som er angitt av egenskapen Form.Action (denne artikkelen kan være på engelsk)
834280 HURTIGREPARASJON: Det oppstår en NullReferenceException-feil når du bruker en metode som har standard nullverdi som en parameter i .NET Framework 1.1 (denne artikkelen kan være på engelsk)
833047 HURTIGREPARASJON: Menyhuskekoder aktiveres i uriktige skjemaer i et MDI Windows Forms-program (denne artikkelen kan være på engelsk)
833050 HURTIGREPARASJON: Feilmeldingen "Indeksen var utenfor matrisegrensen" i Visual Studio .NET når ODBC-driveren ikke støtter funksjonen SQLGetInfo(SQL_SEARCH_PATTERN_ESCAPE) (denne artikkelen kan være på engelsk)
839588 HURTIGREPARASJON: Du får melding om System.ArgumentOutOfRangeException når du kaller Read-metoden fra en XmlTextReader-klasse i ASP.NET (denne artikkelen kan være på engelsk)
831575 HURTIGREPARASJON: CPU-minnebruk øker når du analyserer appInfo-elementer i XML-skjemaer (denne artikkelen kan være på engelsk)
832757 HURTIGREPARASJON: Det oppstår et System.Xml.Xsl.XsltException-unntak når du prøver å utføre en XSLT-transformering ved hjelp av et XSLT-stilark som bruker formater tall-funksjonen (denne artikkelen kan være på engelsk)
822956 HURTIGREPARASJON: Ytelsen svekkes når du bruker flere forekomster av XmlValidatingReader-klassen (denne artikkelen kan være på engelsk)
818777 HURTIGREPARASJON: XmlTextReader-klassen genererer et kjøretidsunntak når du leser et XML-dokument (denne artikkelen kan være på engelsk)
839462 HURTIGREPARASJON: .NET Framework 1.1-samlingen kan slutte å svare ved lite minne etter at du har kjørt Native Image Generator (Ngen.exe) (denne artikkelen kan være på engelsk)
839577 HURTIGREPARASJON: Du kan ikke rulle ned i et underordnet MDI-skjema ved å klikke rullegardinpilen (denne artikkelen kan være på engelsk)
839174 HURTIGREPARASJON: Du får feilmeldingen "Feil 1053: ”Tjenesten svarte ikke på start- eller kontrollforespørselen innenfor tidsrammen" når du prøver å pause eller avslutte en forvaltet Windows-tjeneste (denne artikkelen kan være på engelsk)
836691 HURTIGREPARASJON: Teksten du skriver inn i en redigeringskontroll, er ikke synlig når flere rader er merket i en DataGrid-kontroll i .Net Framework 1.1 (denne artikkelen kan være på engelsk)
823951 HURTIGREPARASJON: Du får feilmeldingen "Brudd på tilgangstillatelse" når du kaller et ServicedComponent-avledet klasseobjekt ved hjelp av COM Callable Wrapper (denne artikkelen kan være på engelsk)
822411 HURTIGREPARASJON: XML Messaging med samleoppdateringen for.NET Framework 1.1 (denne artikkelen kan være på engelsk)
836144 HURTIGREPARASJON: Mange musemeldinger kan føre til at datamaskinen slutter å svare på en datamaskin som kjører .NET Framework 1.1 med Service Pack 1 (denne artikkelen kan være på engelsk)
835815 HURTIGREPARASJON: Plasseringen av regnearket i vinduet er forskjellig fra plasseringen av rulleboksen i rullefeltet på en datamaskin som kjører .NET Framework 1.1 (denne artikkelen kan være på engelsk)
831018 HURTIGREPARASJON: Serveren slutter å svare etter et eksternt kall til et MBR-klientobjekt (Marshal-by-reference – formidling ved referanse) i .NET Framework 1.1 Remoting (denne artikkelen kan være på engelsk)
824629 HURTIGREPARASJON: Midlertidige filer slettes ikke etter at du har koblet til en server som kjører Windows SharePoint Services eller SharePoint Portal Server 2003 (denne artikkelen kan være på engelsk)
821758 HURTIGREPARASJON: Server.Transfer aktiverer ikke IsPostBack i .NET Framework 1.1 (denne artikkelen kan være på engelsk)
825709 Feilmeldingen "Unntaket System.ExecutionEngineException oppstod" vises når du bruker flere asynkrone hendelser (denne artikkelen kan være på engelsk)
Egenskaper

Artikkel-ID: 867460 – Forrige gjennomgang: 12/08/2015 07:37:36 – Revisjon: 13.5

Microsoft .NET Framework 1.1 Service Pack 1

  • kbnosurvey kbarchive kbtshoot kbqfe kbhotfixserver KB867460
Tilbakemelding