Du er frakoblet, venter på at Internett skal koble til igjen

Feilsøke problemer som kan oppstå når du prøver å skrive ut på en lokal skriver ved hjelp av Office-programmer i Windows XP

Kundestøtte for Windows XP er avsluttet

Microsoft avsluttet kundestøtte for Windows XP den 8. april 2014. Denne endringen har påvirket programvareoppdateringene og sikkerhetsalternativene dine. Finn ut hvordan dette påvirker deg og hvordan du forblir beskyttet.

Kundestøtte for Office 2003 er avsluttet

Microsoft avsluttet kundestøtte for Office 2003 den 8. april 2014. Denne endringen har påvirket programvareoppdateringene og sikkerhetsalternativene dine. Finn ut hvordan dette påvirker deg og hvordan du forblir beskyttet.

Sammendrag
Denne artikkelen beskriver hvordan du feilsøker Microsoft Office-utskriftsproblemer i Microsoft Windows XP, og følgende emner drøftes:
 • Slik feilsøker du skrivermaskinvaren
 • Slik feilsøker du skriverdriveren
 • Slik feilsøker du utskrift i Windows XP
 • Slik feilsøker du utskrift fra program
 • Slik feilsøker du i Selektiv oppstart-modus
INNLEDNING
Denne artikkelen beskriver hvordan du feilsøker problemer som kan oppstå når du prøver å skrive ut på en lokal skriver ved hjelp av Microsoft Office-programmer i Microsoft Windows XP.

Mer informasjon
Denne artikkelen inneholder ikke detaljert informasjon om feilsøking av problemer over et nettverk, men den inneholder mange viktige, grunnleggende feilsøkingstrinn som du kan bruke til diagnostisere utskriftsproblemene. Feilsøkingstrinnene som er oppført i denne artikkelen, kan også hjelpe deg å bekrefte at problemene med nettverksutskriften ikke skyldes et lokalt problem.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du feilsøker problemer med nettverksutskrift, kan du klikke artikkelnummeret nedenfor for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
314073 Slik feilsøker du problemer med nettverksutskrift i Windows XP

Kontrollere skrivermaskinvaren

Mange utskriftsproblemer kan skyldes maskinvarerelaterte problemer. Før du fortsetter med mer kompliserte feilsøkingsmetoder, kontrollerer du at utskriftsproblemet ikke skyldes følgende maskinvarerelaterte problemer:
 • Kontroller at skriveren er koblet til en fungerende strømkilde.
 • Kontroller at skriveren er riktig koblet til skriverporten. Kabelen må settes riktig inn i den aktuelle porten på datamaskinen og festes riktig til skriveren.
 • Kontroller at skriveren har papir tilgjengelig (eller andre passende utskriftsmedier), og at papiret ikke er fastkjørt i skriveren.
 • Kontroller at skriveren inneholder nok blekk eller toner til å fungere riktig.
 • Hvis skriveren har en "online-offline"-innstilling eller tilsvarende knapp, kontrollerer du at skriveren er "online".
 • Tilbakestill skriveren ved å slå den av og deretter på etter 5 til 10 sekunder. Mange utskriftsproblemer kan skyldes at skriverbufferen er full.
 • Kontroller at du har fulgt alle installasjonsinstruksjonene fra skriverprodusenten.
 • Hvis skriverdokumentasjonen inneholder feilsøkingstrinn, følger du den angitte fremgangsmåten.
 • Hvis du kan, utfører du en selvtest på skriveren. Disse selvdiagnoseverktøyene kan ofte løse eller diagnostisere grunnleggende problemer med maskinvaren. Metoden for å utføre en selvtest er forskjellig for hver skriver. Se i skriverdokumentasjonen for å finne instruksjoner for hvordan du utfører en selvtest.

  Obs!  Hvis selvtesten ikke fungerer, kan skriveren være skadet eller den kan trenge service. Kontakt skriverprodusenten hvis du vil ha mer hjelp.
 • Hvis en annen datamaskin er tilgjengelig, kontrollerer du at skriveren fungerer når den er koblet til en annen datamaskin. Hvis skriveren ikke fungerer korrekt når den er koblet til en annen datamaskin, kan skriveren være skadet eller den kan trenge service.

Kontrollere skriveregenskaper

Uriktige skriveregenskapsinnstillinger kan føre til følgende problemer:
 • Dårlig utskrift
 • Ufullstendig utskrift
I tillegg kan uriktige skriveregenskapsinnstillinger føre til at skriveren ikke skriver ut i det hele tatt. Kontroller at skriveregenskapsinnstillingene er konfigurert som anbefalt av skriverprodusenten.

Følg denne fremgangsmåten for å vise skriveregenskapsinnstillingene:
 1. Klikk Start, og klikk deretter Skrivere og telefakser.
 2. Høyreklikk skriveren du vil vise, og klikk deretter Egenskaper.
 3. Kontroller at alle skriveregenskapene er konfigurert som anbefalt av skriverprodusenten.

  Når du skal gjøre dette, viser du dokumentasjonen som følger med skriveren, eller kontakter skriverprodusenten.

Skrive ut en testside

Du må ha utskriftstillatelser for å kunne skrive ut en testside. Du kan også skrive ut en testside når du installerer en skriver først.

Bruk følgende fremgangsmåte for å skrive ut en testside:
 1. Klikk Start, og klikk deretter Skrivere og telefakser.
 2. Høyreklikk skriveren du vil teste, og klikk deretter Egenskaper.
 3. Klikk Skriv ut testside i kategorien Generelt.
 4. Klikk OK hvis testsiden skrives ut på riktig måte.
Hvis testsiden ikke skrives ut på riktig måte, fortsetter du å feilsøke for å prøve å løse utskriftsproblemet. Hvis du ikke kan skrive ut en testside, eller hvis du ikke kan skrive ut på flere av eller på noen av Microsoft Windows-programmene, har ett av følgende problemer oppstått:
 • Et problem med skriverdriveren
 • Et Windows-problem
 • Et maskinvareproblem
 • Et tilkoblingsproblem

Teste skriverdriveren

Test skriverdriveren ved å kontrollere om du kan skrive ut fra WordPad eller Notisblokk.

Følg denne fremgangsmåten for å skrive ut fra WordPad eller fra Notisblokk:
 1. Start datamaskinen på nytt.
 2. Klikk Start, Alle programmer, Tilbehør, og klikk deretter Notisblokk eller WordPad.
 3. Skriv inn litt tekst, og prøv deretter å skrive ut teksten.
Hvis du kan skrive ut fra WordPad eller fra Notisblokk, kan problemet være knyttet til programmet du bruker, eller det kan hende at Windows kjører en bestemt utskriftskommando som programmet krever. Et mindre problem med skriverdriveren kan påvirke utskriften.

Hvis du vil fastslå om skriverdriveren forårsaker problemet, kan du teste skriverdriveren ved å installere en annen driver. Bruk en av følgende metoder for å gjøre dette:
 • Hvis du bruker en PostScript-skriver, laster du inn Apple LaserWriter NT-driveren. Dette er en grunnleggende PostScript-driver. Apple LaserWriter NT-driveren kan vise om problemet er knyttet til den bestemte PPD-filen (PostScript Printer Description) for skriveren.
 • Hvis skriveren ikke er en PostScript-skriver, laster du inn skriverdriveren Generisk / Bare tekst. Dette er en grunnleggende skriverdriver. Skriverdriveren Generisk / Bare tekst kan vise om den grunnleggende utskriftsstakken fungerer korrekt.
 • Hvis du bruker en plotter, laster du inn Hewlett-Packard HP-GL/2-plotterdriveren. Du finner mer informasjon om plotterdriveren på følgende Hewlett-Packard (HP)-webområde: Microsoft tilbyr kontaktopplysninger for tredjeparter, noe som hjelper deg med å finne teknisk kundestøtte. Disse kontaktopplysningene kan endres uten varsel. Microsoft garanterer ikke nøyaktigheten til disse kontaktopplysningene om tredjeparter.
Følg denne fremgangsmåten når du skal installere en skriverdriver:
 1. Klikk Start, og klikk deretter Skrivere og telefakser.
 2. Høyreklikk skriveren du vil endre drivere for, og klikk deretter Egenskaper.
 3. Hvis du vil installere en ny eller oppdatert versjon av skriverdriveren ved hjelp av veiviseren for skriverdriver, klikker du Ny driver i kategorien Avansert.
 4. Klikk Neste, og bruk deretter en av følgende metoder:
  • Klikk den aktuelle skriverprodusenten og skrivermodellen hvis den nye eller oppdaterte driveren er på listen.
  • Klikk Har diskett hvis skriverdriveren ikke vises i listen, eller hvis du har mottatt en ny eller oppdatert driver fra skriverprodusenten på CD eller diskett. Skriv inn banen til hvor driveren finnes, og klikk deretter OK..
 5. Klikk Neste, og følg deretter instruksjonene på skjermen for å fullføre installasjonen av skriverdriveren.
Hvis skriveren ikke skriver ut når du bruker grunndriverne, ser du under Kontrollere utskriftsstakken. Hvis skriveren skriver ut når du bruker de grunnleggende driverne, kan du se delen Kontrollere programmet.

Kontrollere utskriftsstakken

 1. Fjern skriverdriveren og installer den på nytt. Følg disse trinnene når du skal erstatte en skadet skriverdriver:
  1. Avslutt alle Windows-programmer som kjøres.
  2. Klikk Start, og klikk deretter Skrivere og telefakser.
  3. Høyreklikk standardskriveren, og klikk deretter Slett. Hvis du blir spurt om du vil fjerne ekstra filer som blir tilbake på datamaskinen, klikker du Ja.
  4. Dobbeltklikk Legg til skriver, og følg deretter instruksjonene på skjermen for å installere skriverdriveren på nytt.

   Obs!  Hvis du er på et nettverk, må du kanskje installere den riktige skriverdriveren fra en delt ressurs for nettverksskrivere. Be systemansvarlig om instruksjoner.

   Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du installerer en skriverdriver fra en delt ressurs for nettverksskrivere, kan du klikke artikkelnummeret nedenfor for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
   135406 Fremgangsmåte for å fjerne og installere en skriverdriver på nytt manuelt (denne artikkelen kan være på engelsk)

   Hvis du bruker en oppdateringspakke, installerer du oppdateringspakken på nytt etter at du har installert skriverne på nytt.
 2. Kontroller den ledige plassen på harddisken.
Det kan hende at utskriftsjobber ikke skrives ut hvis det ikke er nok plass til å legge utskriftsjobben i utskriftskøen.

Skrive ut ved en ledetekst

Når du skriver ut ved en ledetekst, testes tilkoblingen mellom datamaskinen og skriveren. Denne fremgangsmåten er delt inn i to deler, avhengig av skrivertypen: PostScript eller ikke-PostScript. For begge fremgangsmåtene må du vite hvilken skriverport skriveren er koblet til.

Følg denne fremgangsmåten for å fastslå hvilken port skriveren er koblet til:
 1. Klikk Start, og klikk deretter Skrivere og telefakser.
 2. Klikk ikonet som representerer skriveren du vil bruke, klikk Fil-menyen, og klikk deretter Egenskaper.
 3. I kategorien Porter ser du i området Skriv til følgende port, og deretter noterer du hvilken port skriveren er koblet til.
Følg denne fremgangsmåten for å skrive ut ved en ledetekst ved hjelp av en PostScript-skriver:
 1. Klikk Start, klikk Alle programmer, velg Tilbehør, og klikk deretter Ledetekst.
 2. Hvis skriveren er koblet til LPT1-porten, skriver du inn copy con lpt1 ved ledeteksten. Hvis skriveren er koblet til en annen port enn LPT1-porten, erstatter du lpt1 med riktig port.
 3. Trykk ENTER.
 4. Skriv inn showpage ved ledeteksten, og trykk deretter ENTER.
 5. Trykk CTRL+Z, og trykk deretter ENTER.
Hvis skriveren skyver ut et ark, er tilkoblingen mellom datamaskinen og skriveren i orden. Hvis du ikke kan skrive ut ved ledeteksten, ser du under Starte Windows i Selektiv oppstart-modus.

Følg denne fremgangsmåten for å skrive ut ved en ledetekst ved hjelp av en ikke-PostScript-skriver:
 1. Klikk Start, klikk Flere programmer, velg Tilbehør, og klikk deretter Ledetekst.
 2. Ved ledeteksten skriver du inn echo hello, trykker CTRL+L, og deretter skriver du inn dir > lpt1. Hvis skriveren er koblet til en annen port enn LPT1-porten, erstatter du lpt1 med riktig port. Når du har skrevet inn linjen, vises den som echo hello ^L > lpt1.
 3. Trykk ENTER.
Hvis skriveren skriver ut en side som har en oppføring, er tilkoblingen mellom datamaskinen og skriveren i orden. Hvis du ikke kan skrive ut ved ledeteksten, kan du se delen Starte Windows i Selektiv oppstart-modus.

Teste skriftene

En skadet skrift kan være årsaken til utskriftsproblemene som oppstår. Følgende del hjelper deg med å feilsøke skriftproblemer.

Skrive ut et skrifteksempel

Skrifter brukes til å vise tekst på skjermen og på utskrift. Skrifter har stiler, for eksempel kursiv, fet skrift og fet kursiv. Hvis du mistenker at en bestemt skrift er årsak til et problem når du skriver ut, kan du prøve å skrive ut et skrifteksempel.

Bruk følgende fremgangsmåte for å skrive ut et skrifteksempel:
 1. Klikk Start, klikk Kontrollpanel, og dobbeltklikk deretter Skrifter.
 2. Dobbeltklikk skriften du vil bruke til utskrift.
 3. Klikk Skriv ut på eksempelsiden.
Hvis problemet er begrenset til en bestemt skrift, kan årsaken være en skadet skriftfil.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du tester og installerer skrifter på nytt, klikker du artikkelnummeret nedenfor for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
314960 Slik installerer eller fjerner du en skrift i Windows

Skrive ut TrueType-skrifter som grafikk

Hvis problemet ser ut til å være knyttet til skrifter, slår du på funksjonen Skriv ut TrueType som grafikk hvis funksjonen støttes av skriveren, og deretter tester du for å fastslå om problemet ble løst.

Følg denne fremgangsmåten for å skrive ut TrueType-skrifter som grafikk.

Obs!  Du må ha utskriftstillatelser for å kunne endre utskriftsinnstillingene.
 1. Klikk Start, og klikk deretter Skrivere og telefakser.
 2. Høyreklikk ikonet for skriveren du bruker, og klikk deretter Utskriftsinnstillinger.
 3. Klikk Avansert.
 4. Under Dokumentalternativer klikker du for å merke av for Skriv ut tekst som grafikk.

  Obs!  Avmerkingsboksen Skriv ut tekst som grafikk vises bare i dialogboksen Avansert hvis skriveren støtter denne funksjonen.
 5. Klikk Aktivert.
Obs!  Som standard lastes TrueType-skrifter ned til skriveren når skriveren støtter Skriv ut som grafikk. Generelt øker dette hastigheten på utskriften fordi skriftene i dokumentet ligger i skriverens minne. Hvis skriveren ikke kan skrive ut et dokument når Skriv ut som grafikk er aktivert, deaktiverer du denne innstillingen, og deretter prøver du å skrive ut på nytt.

Redusere skriveroppløsningen

Det kan oppstå utskriftsproblemer hvis skriveren er konfigurert til å skrive ut med en høy oppløsning. Du kan fastslå om dette er årsaken til utskriftsproblemet ved å redusere oppløsningen og deretter teste om problemet er løst.

Følg denne fremgangsmåten for å redusere oppløsningen:
 1. Klikk Start, og klikk deretter Skrivere og telefakser.
 2. Høyreklikk skriveren du vil bruke, og klikk deretter Egenskaper.
 3. Klikk kategorien Generelt, og klikk deretter Utskriftsinnstillinger.
 4. Klikk en lavere oppløsning (eller punkt per tomme) for skriveren i Oppløsning-boksen, og klikk deretter OK.
 5. Test for å fastslå om problemet er løst. Hvis ikke, tilbakestiller du oppløsningen til den opprinnelige innstillingen.

Kontrollere programmet

Du har nå fastslått at du kan skrive ut fra WordPad eller Notisblokk, og utskriftsproblemet ser ut til å være begrenset til et bestemt program.

Bruk følgende metoder for å løse problemet i programmet:
 • Skriv ut en ny, enklere fil. Opprett et nytt dokument som inneholder mindre informasjon. Denne testen fastslår om problemet skyldes programmet, eller om det har oppstått feil i dokumentet.
 • Kontroller ledig diskplass på systemet ved å se om du kan skrive ut en liten utskriftsjobb.
 • Kontroller om du kan skrive ut fra et annet operativsystem. Hvis du kan skrive ut, er problemet knyttet til utdatafilen.
Hvis du kan skrive ut det nye dokumentet, kan problemet være begrenset til det bestemte dokumentet. Bruk følgende forslag for å se om problemet har oppstått i dokumentet. Hvis du ikke kan skrive ut det nye dokumentet, kan du se delen Starte Windows i Selektiv oppstart-modus.

Kontrollere minne og diskplass

Det kan hende at dokumentet du forsøker å skrive ut, krever mer minne. Lagre dokumentet du prøver å skrive ut, og lim deretter inn en del av dokumentet i en ny fil. Hvis du ikke kan skrive ut grafikk, limer du inn et av grafikkbildene i den nye filen. Lukk alle filer unntatt den nye filen, og prøv deretter å skrive ut.

Hvis du kan skrive ut, kan det hende at det opprinnelige dokumentet krever mer minne enn det som er tilgjengelig på datamaskinen. Det kan være lite minne på operativsystemet.

Hvis du vil frigjøre minne, kan du prøve en eller flere av følgende metoder:
 • Avslutt andre programmer som kjøres.
 • Lukk alle dokumentene unntatt dokumentet du prøver å skrive ut.
 • Avslutt alle programmene som kjøres, og start deretter datamaskinen på nytt.
 • Kontroller at du har nok ledig plass på harddisken. Du bør ha minst 120 MB ledig plass.
Datamaskinen bruker diskplass ved sending av informasjon til skriveren. Du kan få problemer med å skrive ut hvis det er mindre enn 120 MB ledig plass på harddisken der Windows er installert.

Følg denne fremgangsmåten for å fastslå hvor mye ledig plass som er tilgjengelig på harddisken:
 1. Klikk Start, og klikk deretter Min datamaskin.
 2. Høyreklikk ikonet for harddisken der Windows er installert, og klikk deretter Egenskaper. Totalt ledig plass på harddisken vises i kategorien Generelt. 1 GB diskplass er lik 1 024 MB.
Bruk en av følgende metoder for å frigjøre mer diskplass:
 • Tøm papirkurven.
 • Bruk Diskopprydding-verktøyet til å frigjøre diskplass. Slik gjør du dette:
  1. Klikk Start, velg Alle programmer, Tilbehør, Systemverktøy, og klikk deretter Diskopprydding.
  2. I Stasjoner-boksen klikker du harddisken, og deretter klikker du OK.
  3. I listen Filer som skal slettes velger du ett eller flere av alternativene.
  4. Du kan også klikke kategorien Flere alternativer for å se andre alternativer du kan bruke til å frigjøre plass.
 • Slett dokumenter eller datafiler som ikke lenger er i bruk, eller flytt dem til en annen plassering for arkivering.
 • Bruk verktøyet Legg til / fjern programmer til å fjerne programmer du ikke vil ha på maskinen. Slik gjør du dette:
  1. Klikk Start, klikk Kontrollpanel, og klikk deretter Legg til eller fjern programmer.
  2. Klikk programmet du vil fjerne, og klikk deretter Endre/fjern.
  3. Klikk Ja for å fjerne programmet.

Fastslå om utskriften er stanset midlertidig

Følg denne fremgangsmåten for å fastslå om utskriften er stanset midlertidig:
 1. Klikk Start, og klikk deretter Skrivere og telefakser.
 2. Høyreklikk skriveren.
 3. Klikk Fortsett utskrift eller Bruk skriveren når tilkoblet hvis et av alternativene vises på menyen.
 4. Prøv å skrive ut på nytt.

Kontrollere skriverporten

Følg denne fremgangsmåten for å kontrollere at du skriver ut til riktig port eller til den delte skriverbanen:
 1. Klikk Start, og klikk deretter Skrivere og telefakser.
 2. Høyreklikk skriveren du vil bruke, og klikk deretter Egenskaper.
 3. I kategorien Porter klikker du den riktige porten i listen Skriv til følgende porter.
Den vanligste skriverportinnstillingen er LPT1. Noen skrivere krever imidlertid en annen port. Se i skriverdokumentasjonen for å fastslå hvilken port skriveren skal bruke.

Kontrollere den delte skriverbanen for en nettverksskriver

 1. Klikk Start, og klikk deretter Skrivere og telefakser.
 2. Høyreklikk skriveren du vil bruke, og klikk deretter Egenskaper.
 3. I kategorien Generelt kontrollerer du at det riktige skrivernavnet vises øverst på siden.
Hvis feil skrivernavn vises, eller hvis du ikke er sikker på hvilken skriver du skal skrive til, kontakter du systemansvarlig for mer informasjon.

Endre innstillingene for utskriftskøen

Hvis du har nok diskplass, men likevel har problemer med å skrive ut, kan du prøve å endre innstillingene for utskriftskøen. Når du skriver ut, skrives informasjonen vanligvis til en fil på harddisken før den sendes til skriveren. Denne prosessen kalles utskriftskø. Med utskriftskø kan du fortsette å bruke programmene mens dokumentene skrives ut. Utskriftskø er vanligvis raskere enn utskrift direkte til skriveren. Hvis du har lite diskplass, kan du imidlertid øke utskriftshastigheten ved å slå av utskriftskø.

Obs!  Når utskriftskø er slått av, må du vente til filen er fullført før du kan utføre andre oppgaver i programmet du skriver ut fra.

Følg denne fremgangsmåten for å kontrollere eller endre innstillingene for utskriftskø:
 1. Klikk Start, og klikk deretter Skrivere og telefakser.
 2. Dobbeltklikk skriveren du prøver å bruke. Utskriftskøen for skriveren vises.
 3. Hvis det vises dokumenter i utskriftskøen, klikker du Skriv ut, Avbryt alle dokumenter, og deretter OK.
 4. Høyreklikk skriveren du vil bruke, og klikk deretter Egenskaper.
 5. Klikk kategorien Avansert.
  • Hvis det er merket av for Legg utskriftsdokumenter i kø slik at programmet skriver ut raskere, er utskriftskø slått på.
  • Hvis det er merket av for Skriv direkte til skriveren, er utskriftskø slått av, og du skriver direkte til skriveren.
 6. Endre innstillingene for å se om utskriftshastigheten øker. Endre innstillingen ved å klikke et av alternativene i trinn 5.
  • Hvis du skriver til en nettverksskriver, er det ikke sikkert at du kan endre utskriftskøinnstillingene.
  • Med enkelte skrivere kan utskriftshastigheten være mye lavere ved utskrift av grafikk enn ved utskrift av tekst.

Se etter ressurskonflikter

Skrivermaskinvaren må være konfigurert slik at den ikke er i konflikt med annen maskinvare du har installert.

Følg denne fremgangsmåten for å se etter ressurskonflikter:
 1. Klikk Start, klikk Kontrollpanel, klikk Ytelse og vedlikehold, og klikk deretter System.
 2. I dialogboksen Systemegenskaper klikker du kategorien Maskinvare, og deretter klikker du Enhetsbehandling.
 3. Dobbeltklikk Porter.
 4. Høyreklikk den riktige porten for skriveren, og klikk deretter Egenskaper.
 5. Klikk kategorien Ressurser, og kontroller deretter at ingen konflikter er oppført under Liste over enheter i konflikt.

Starte Windows i Selektiv oppstart-modus

Hvis du vil se etter enhetsdrivere eller minneresidente programmer som kan virke inn på utskriftsfunksjonen i programmet du bruker, starter du i Windows-modus, og deretter prøver du å skrive ut til en fil i programmet.

Obs!  Du må være logget på datamaskinen som administrator eller som medlem av administratorgruppen for å fullføre prosedyren. Hvis datamaskinen er koblet til et nettverk, kan policyinnstillingene for nettverket også hindre deg i å fullføre denne prosedyren.

Advarsel!  Når du følger trinnene i denne delen, kan du gjøre tjenesten Systemgjenoppretting utilgjengelig, og gjenopprettingspunkt som er opprettet tidligere, kan bli fjernet.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker Systemgjenoppretting-verktøyet til å gjenopprette datamaskinen til en tidligere tilstand, kan du klikke følgende artikkelnummer for å artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
306084 Slik gjenoppretter du Windows XP til en tidligere tilstand

Følg denne fremgangsmåten for å starte Windows i Selektiv oppstart-modus:
 1. Klikk Start, klikk Kjør, skriv inn msconfig i Åpne-boksen, og klikk deretter OK.
 2. Klikk Selektiv oppstart i kategorien Generelt, og klikk deretter for å fjerne merket i alle påfølgende avmerkingsbokser.

  Obs!  Du kan ikke fjerne merket for Bruk opprinnelig Boot.ini.
 3. Klikk OK, og klikk deretter Start på nytt for å starte datamaskinen på nytt.
Hvis utskriftsproblemet ikke oppstår når du starter Windows i Selektiv oppstart-modus, utfører du feilsøking med ren oppstart for å finne kilden til problemet.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du foretar en ren oppstart i Windows XP, kan du klikke artikkelnummeret nedenfor for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
310353 Slik foretar du en ren oppstart i Windows XP
Tredjepartsproduktene som er omtalt i denne artikkelen, produseres av selskaper som er uavhengige av Microsoft. Microsoft gir ingen garantier, stilltiende eller andre typer garantier, med hensyn til disse produktenes ytelse eller pålitelighet.
off2000 off2002 off2003 winxp windowsxp WD2007 OFF2007
Egenskaper

Artikkel-ID: 870622 – Forrige gjennomgang: 03/01/2007 09:14:59 – Revisjon: 5.8

Microsoft Office Access 2007, Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office InfoPath 2007, Microsoft Office OneNote 2007, Microsoft Office Outlook 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Office Project Professional 2007, Microsoft Office Project Standard 2007, Microsoft Office Publisher 2007, Microsoft Office Visio Professional 2007, Microsoft Office Visio Standard 2007, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office Access 2003, Microsoft Office Excel 2003, Microsoft Office FrontPage 2003, Microsoft Office OneNote 2003, Microsoft Office Outlook 2003, Microsoft Office PowerPoint 2003, Microsoft Office Publisher 2003, Microsoft Office Word 2003, Microsoft Access 2002 Standard Edition, Microsoft Excel 2002 Standard Edition, Microsoft FrontPage 2002 Standard Edition, Microsoft Outlook 2002 Standard Edition, Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition, Microsoft Publisher 2002 Standard Edition, Microsoft Word 2002 Standard Edition, Microsoft Access 2000 Standard Edition, Microsoft Excel 2000 Standard Edition, Microsoft FrontPage 2000 Standard Edition, Microsoft Outlook 2000 Standard Edition, Microsoft PowerPoint 2000 Standard Edition, Microsoft Publisher 2000 Standard Edition, Microsoft Word 2000 Standard Edition, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Office Visio Professional 2003, Microsoft Office Visio Standard 2003, Microsoft Visio 2000 Enterprise Edition, Microsoft Visio 2000 Professional Edition, Microsoft Visio 2000 Standard Edition, Microsoft Visio 2000 Technical Edition, Microsoft Visio 2002 Professional Edition, Microsoft Visio 2002 Standard Edition, Microsoft Office Project Professional 2003, Microsoft Office Project Standard 2003, Microsoft Project 2000 Standard Edition, Microsoft Project 2002 Professional Edition, Microsoft Project Standard 2002

 • kbprint kbtshoot KB870622
Tilbakemelding