Du er frakoblet, venter på at Internett skal koble til igjen

Slik deaktiverer du ADODB.Stream-objektet fra Internet Explorer

Viktig!  Denne artikkelen inneholder informasjon om hvordan du endrer registret. Før du endrer registret, må du sikkerhetskopiere det og være sikker på at du forstår hvordan du gjenoppretter registret hvis det oppstår et problem. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du sikkerhetskopierer, gjenoppretter og redigerer registret, klikker du følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
256986 Beskrivelse av Microsoft Windows-registret
Et ADO Stream-objekt inneholder metoder for lesing og skriving av binære filer og tekstfiler. Når et ADO Stream-objekt kombineres med kjente sikkerhetsproblemer i Microsoft Internet Explorer, kan et webområde kjøre skript fra sonen Lokal maskin. Du kan bidra til å beskytte datamaskinen mot denne type angrep ved å endre registret manuelt.
INNLEDNING
Et ADO Stream-objekt representerer en fil i minnet. Stream-objektet inneholder flere metoder for lesing og skriving av binære filer og tekstfiler. Når denne tiltenkte funksjonaliteten kombineres med kjente sikkerhetsproblemer i Microsoft Internet Explorer, kan et webområde på Internett kjøre skript fra sonen Lokal maskin. Denne virkemåten inntreffer fordi ADODB.Stream-objektet tillater tilgang til harddisken når ADODB.Stream-objektet brukes av Internet Explorer.
Mer informasjon
Alle forretningsmessige webprogrammer som krever at en fil lastes fra eller lagres til harddisken, kan bruke ADODB.Stream-objektet i Internet Explorer. Hvis for eksempel en intranettserver tilbyr et skjema som en ansatt må laste ned og fylle ut, brukes ADODB.Stream-objektet til å hente filen og lagre den lokalt. Når brukeren har redigert filen lokalt, og sender filen tilbake til serveren, brukes ADODB.Stream-objektet til å lese filen fra den lokale harddisken og sende filen tilbake til serveren.

Vi anbefaler på det sterkeste at du bruker andre metoder til å oppnå denne funksjonaliteten. Du kan for eksempel bruke et program eller en kontroll som krever at brukeren bevisst bruker harddisken.

Informasjon om programvareoppdatering

Advarsel!  Hvis du bruker Registerredigering på feil måte, kan dette skape alvorlige problemer som gjør at du må installere operativsystemet på nytt. Microsoft kan ikke garantere at du kan løse problemer som er et resultat av feil bruk av Registerredigering. Bruk av Registerredigering skjer på eget ansvar.

Microsoft tilbyr tre måter å deaktivere ADODB.Stream-objektet i Internet Explorer. Du kan bruke Microsoft Windows Update til å oppdatere datamaskinen, du kan laste ned en oppdateringsfil fra Microsoft Download Center, eller så kan du deaktivere ADODB.Stream-objektet manuelt.

Disse metodene oppretter følgende registernøkkel:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\ActiveX Compatibility\{00000566-0000-0010-8000-00AA006D2EA4}
Denne registernøkkelen har en GUID for ADODB.Stream-objektet. Når Internet Explorer gjenkjenner denne registernøkkelen, tillates det ikke at komponenten startes i webleseren.

Viktige merknader

 • Hvis du kjører objektet ADODB.Stream fra en server (midterste lag), vil ikke deaktivering av ADODB.Stream-objektet på serveren påvirke ADODB.Stream-objektets funksjonalitet med Microsoft Internet Information Services (IIS).
 • Hvis du kjører objektet ADODB.Stream fra en klient ved hjelp av Internet Explorer, vil deaktivering av ADODB.Stream-objektet forhindre ADODB.Stream-objektet i å bli opprettet i Internet Explorer.

Windows Update

Hvis du vil installere denne oppdateringen, går du til følgende Microsoft-webområde:

Microsoft Download Center-oppdatering

Hvis du vil deaktivere ADODB.Stream-objektet ved å bruke en registernøkkeloppdatering som er tilgjengelig på Microsoft Download Center, går du til et av følgende Microsoft-webområder, avhengig av operativsystemet du bruker:

Windows XP, Windows 2000, Windows NT, Windows Server 2003Windows 9x, Windows MeWindows XP Version 2003, 64-Bit Edition, Windows Server 2003, 64-Bit EditionMer informasjon og nedlastingsinstruksjoner finnes på webområdet for Microsoft Download Center.

Manuell prosess

Hvis du vil deaktivere ADODB.Stream-objektet ved å opprette registernøkkelen manuelt, følger du disse trinnene:
 1. Lukk alle leservinduer som er åpne i Internet Explorer.
 2. Klikk Start og deretter Kjør.
 3. Skriv Regedit i Åpne-boksen og klikk OK.
 4. Finn følgende registernøkkel i Registerredigering:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\ActiveX Compatibility
 5. Høyreklikk ActiveX Compatibility, pek på Ny og klikk Nøkkel.
 6. Skriv inn følgende navn for nøkkelen:
  {00000566-0000-0010-8000-00AA006D2EA4}
 7. Høyreklikk den nye nøkkelen, pek på Ny og klikk DWORD‑verdi.
 8. Gi verdien navnet Compatibility Flags.
 9. Høyreklikk Compatibility Flags i den høyre ruten, og klikk Endre.
 10. Pass på at alternativet Heksadesimal er valgt i dialogboksen Rediger DWORD‑verdi. Skriv inn 400 i boksen Verdidata, og klikk deretter OK.
 11. Lukk Registerredigering.
Når du angir kompatibilitetsflagget, får ikke ADODB.Stream-objektet tilgang til datamaskinens harddisk fra Internet Explorer. ADODB.Stream-objektet får imidlertid fremdeles tilgang til harddisken utenfor Internet Explorer.

Viktige merknader

Når du legger til denne registernøkkelen, påvirkes bare ADODB.Stream-objektet i Internet Explorer. Ingen andre ADO-objekter påvirkes av denne endringen.

Når du har gjennomført oppdateringen, vil du få følgende feilmelding når du prøver å bruke et ADO Stream-objekt fra en HTML-side i Internet Explorer:
ActiveX-komponent kan ikke opprette objekt: "ADODB.Stream"
Hvis du kjører et program i et intranettmiljø i et firma, og intranettmiljøet i firmaet bruker ADODB.Stream-objektet i Internet Explorer, vil denne oppdateringen kunne få programmer til å slutte å fungere. Hvis du må gjenopprette programmets funksjonalitet, anbefaler Microsoft at du først angir sikkerhetsnivået i Internet Explorer til Høyt, og deretter fjerner kompatibilitetsflagget for ADODB.Stream-objektet.
 1. Følg disse trinnene for å angi sikkerhetsnivået i Internet Explorer til Høyt:
  1. I Internet Explorer velger du Alternativer for InternettVerktøy-menyen.
  2. Klikk kategorien Sikkerhet. Klikk Internett under Velg en sone for Web-innhold for å angi sikkerhetsinnstillingene.
  3. Klikk Standardnivå og flytt glidebryteren til Høyt.
  4. Klikk Bruk og klikk OK for å lukke dialogboksen Alternativer for Internett.
 2. Fjern kompatibilitetsflagget for ADODB.Stream-objektet for Internet Explorer ved å angi verdien null (0x0). Når verdien angis til null (0x0), deaktiveres nøkkelen, og funksjonaliteten gjenopprettes. Følg disse trinnene for å angi kompatibilitetsflagget til null manuelt:
  1. Klikk Start og deretter Kjør.
  2. Skriv Regedit i Åpne-boksen og klikk OK.
  3. Finn følgende registernøkkel i Registerredigering:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\ActiveX Compatibility\{00000566-0000-0010-8000-00AA006D2EA4}
  4. Dobbeltklikk Compatibility Flags i den høyre ruten.
  5. Pass på at alternativet Heksadesimal er valgt i dialogboksen Rediger DWORD‑verdi. Skriv inn 0 i boksen Verdidata, og klikk deretter OK.
  6. Lukk Registerredigering.
Obs! Du må starte Internet Explorer på nytt for at endringene skal tre i kraft.
Referanser
Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du styrker sonen Lokal maskin i Internet Explorer 6, klikker du artikkelnummeret nedenfor for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
833633 Hvordan sikkerhetsinnstillingene for sonen Lokal maskin styrkes i Internet Explorer
Hvis du vil ha mer informasjon om Internett-sikkerhet, går du til følgende Microsoft-webområde: Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du hindrer ActiveX-kontroller i å kjøre på systemet, klikker du artikkelnummeret nedenfor for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
240797 Slik hindrer du en ActiveX-kontroll i å kjøres i Internet Explorer
sikkerhet adodb
Egenskaper

Artikkel-ID: 870669 – Forrige gjennomgang: 02/03/2011 14:32:00 – Revisjon: 6.2

 • atdownload kbinfo KB870669
Tilbakemelding