Feilmelding når du prøver å kjøre installasjonsveiviseren for trådløst nettverk etter at du har oppdatert til Windows XP Service Pack 2, Service Pack 3 eller Windows XP Tablet PC Edition 2005

Kundestøtte for Windows XP er avsluttet

Microsoft avsluttet kundestøtte for Windows XP den 8. april 2014. Denne endringen har påvirket programvareoppdateringene og sikkerhetsalternativene dine. Finn ut hvordan dette påvirker deg og hvordan du forblir beskyttet.

Denne artikkelen er arkivert. Den tilbys "som den er" og vil ikke bli oppdatert.
INNLEDNING
Installasjonsveiviseren for trådløst nettverk og funksjonen Vis tilgjengelige trådløse nettverk avhenger begge av tjenesten for trådløs nullkonfigurasjon for at funksjonaliteten skal være tilgjengelig i Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2) eller Service Pack 3 (SP3) og Microsoft Windows XP Table PC Edition 2005. Hvis tjenesten for trådløs nullkonfigurasjon ikke er tilgjengelig, vises det en feilmelding som henviser deg til denne artikkelen.
Mer informasjon
Det er flere årsaker til at dette skjer. Noen datamaskin- og maskinvareprodusenter tilbyr en egen konfigurasjonsprogramvare som erstatter tjenesten for trådløs nullkonfigurasjon, som følger med Windows. I så fall må du bruke programvaren fra produsenten til å konfigurere det trådløse nettverket. Vil du bruke installasjonsveiviseren for trådløst nettverk eller funksjonen Vis tilgjengelige trådløse nettverk til å konfigurere den trådløse enheten, kan du se i dokumentasjonen som fulgte med datamaskinen eller med nettverkskortet for trådløst nettverk. Se i dokumentasjonen for å finne ut om du kan bruke tjenesten for trådløs nullkonfigurasjon til å konfigurere det trådløse nettverket. Det hender at Windows-funksjonaliteten ikke kan brukes.

Vil du prøve å konfigurere trådløs nullkonfigurasjon på nytt for alle trådløse profiler, går du til delen Løs det for meg. Hvis du heller vil prøve selv å konfigurere trådløs nullkonfigurasjon på nytt, kan du gå til delen La meg løse det selv.

Løs det for meg

Klikk koblingen Løs dette problemet hvis du vil konfigurere trådløs nullkonfigurasjon på nytt for alle trådløse profiler automatisk. Klikk deretter Kjør i dialogboksen Nedlasting av filer, og følg trinnene i veiviseren.
Obs!  Det kan hende at denne veiviseren bare er tilgjengelig på engelsk. Den automatiske løsningen fungerer imidlertid også for andre språkversjoner av Windows.

Obs!  Hvis du ikke bruker datamaskinen som har problemet, kan du lagre den automatiske reparasjonen på en flash-stasjon eller på en CD, slik at du kan kjøre den på datamaskinen som har problemet.


La meg løse det selv

Følg trinnene nedenfor hvis datamaskinen eller nettverkskortet for trådløst nettverk ikke ble levert med egen programvare for trådløst nettverk:
  1. Klikk Start, klikk Kjør, skriv inn ncpa.cpl, og klikk deretter OK.
  2. Klikk Nettverkstilkoblinger.
  3. Merk av for den trådløse tilkoblingen i Nettverkstilkoblinger, og klikk deretter Endre innstillinger for denne tilkoblingen.
  4. I kategorien Trådløse nettverk merker du av for Bruk Windows for å konfigurere innstillinger for trådløst nettverk.
Følg trinnene nedenfor for å starte tjenesten for trådløs nullkonfigurasjon:
  1. Klikk Start, klikk Kjør, skriv inn %SystemRoot%\system32\services.msc /s, og klikk deretter OK.
  2. Dobbeltklikk Wireless Zero Configuration.
  3. På listen Oppstartstype klikker du Automatisk og deretter Bruk.
  4. Under Tjenestestatus klikker du Start og deretter OK.

Hvis det vises en feilmelding når du prøver å starte tjenesten, kan du se delen Referanser for å få mer informasjon om feilsøking.
Referanser
Hvis du vil ha mer informasjon, kan du lese følgende artikler i Microsoft Knowledge Base:
815485 Oversikt over sikkerhetsoppdateringen for Wi-Fi Protected Access (WPA) i Windows XP
313242 Feilsøke trådløse nettverkstilkoblinger i Windows XP
Winxp Winxpsp2 windowsxpsp2 xpsp2 Winxpsp3 windowsxpsp3 xpsp3 WCZ
Egenskaper

Artikkel-ID: 871122 – Forrige gjennomgang: 12/08/2015 07:50:59 – Revisjon: 3.1

Microsoft Windows XP Service Pack 3, Microsoft Windows XP Service Pack 2, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition 2005

  • kbnosurvey kbarchive kbsecurity kbinfo kb3rdparty kbconsumer kbusb kbnetworkcard kbdriver kbhardware kbwireless kbwizard kbnetwork kbtshoot kbmsifixme kbfixme KB871122
Tilbakemelding