Du er frakoblet, venter på at Internett skal koble til igjen

Problemer som er løst i Access 2003 av Office 2003 Service Pack 1

Kundestøtte for Office 2003 er avsluttet

Microsoft avsluttet kundestøtte for Office 2003 den 8. april 2014. Denne endringen har påvirket programvareoppdateringene og sikkerhetsalternativene dine. Finn ut hvordan dette påvirker deg og hvordan du forblir beskyttet.

Sammendrag
Microsoft har gitt ut en oppdateringspakke for Microsoft Office Access 2003. Denne artikkelen beskriver følgende punkt om oppdateringspakken:
INNLEDNING
Microsoft Office 2003 Service Pack 1 (SP1) inneholder de siste oppdateringene for Microsoft Office 2003. Office 2003 SP1 inneholder viktige sikkerhetsforbedringer og gir forbedret stabilitet og ytelse. Office 2003 SP1 inneholder også mange forbedrede ytelser og funksjoner for Microsoft Office Access 2003.

Hvis du vil ha mer informasjon om Office 2003 Service Pack 1, klikker du artikkelnummeret nedenfor for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
842532 Beskrivelse av Office 2003 Service Pack 1
Tilbake til toppen
Mer informasjon

Liste over problemer som denne oppdateringspakken løser

Office 2003 SP1 løser problemet som er beskrevet i følgende hurtigreparasjonspakke:

837003 Access 2003-hurtigreparasjonspakke: 17. mars 2004


Office 2003 SP1 løser følgende problemer som tidligere ikke var dokumentert i Microsoft Knowledge Base:

Du kan ikke forhindre at dialogboksen Konvertering vises når du åpner en gammel databaseNår du åpner en Microsoft Access-database som er opprettet i en tidligere versjon av Access, i Access 2003, vises dialogboksen Konverter/åpne database.


Du får en feilmelding når du kjører en makro som inneholder et blokkert uttrykk


Når du kjører en VBA-makro (Microsoft Visual Basic for Applications) som inneholder et blokkert uttrykk, og du har valgt alternativet for å blokkere usikre uttrykk, får du følgende feilmelding:
Du har ikke lisens til å bruke denne ActiveX-kontrollen.


Du kan ikke skrive inn enkelte japanske tegn i IME (Input Method Editor) 2000 når egenskapsfeltet IME-setningsmodus ikke er angitt (står tomt)


Hvis du bruker IME 2000 i den japanske versjonen av Access 2003, og du skriver inn japanske tegn i Access 2003, kan det hende at enkelte tegn ikke skrives inn hvis egenskapsfeltet IME-setningsmodus ikke er angitt (står tomt).


Betinget formatering brukes ikke på beregnede kontroller i et komplekst skjema


Hvis du har et komplekst skjema som har flere nivåer med nestede beregnede kontroller i Access 2003, blir noe av den betingede formateringen ikke brukt på de beregnede kontrollene hvis det finnes kontroller som inneholder uttrykk.


Du får feilmeldingen "Ugyldig passord" når passordet slutter med en omvendt skråstrek


Hvis du prøver å åpne en passordbeskyttet database i Access 2003, åpnes ikke databasen selv om du skriver inn riktig passord, og du får følgende feilmelding:
Ugyldig passord.
Dette problemet oppstår når passordet slutter med en omvendt skråstrek (\).


Tilbake til toppen

Tidligere utgitte oppdateringer som er inkludert i denne oppdateringspakken

Den danske versjonen av Office 2003 Service Pack 1 inkluderer følgende oppdatering som er utgitt tidligere:

834013 Beskrivelse av den danske oppdateringen for Access 2003: 25. mai 2004
Tilbake til toppen

Detaljer om feilsignatur

Du kan få en feilmelding som ligner på følgende feilmelding, når du bruker Access 2003:
Det har oppstått et problem, og Microsoft Office Access må lukkes. Vi beklager det inntrufne.

Klikk her hvis du vil vise hvilke data denne feilrapporten inneholder.
Når du viser dataene i feilrapporten, inneholder rapporten en feilsignatur som ligner på en av følgende feilsignaturer:
  Programnavn Programversjon Modulnavn  Modulversjon Forskyvning  -----------------------------------------------------------------------------  Msaccess.exe	   11.0.5614.0     Msaccess.exe 11.0.5614.0   000048de  Msaccess.exe   11.0.5614.0     Msaccess.exe 	11.0.5614.0   00046c2a  Msaccess.exe	   11.0.5614.0     Ukjent    0.0.0.0     00000000  Msaccess.exe	   11.0.5614.0     Msaccess.exe 11.0.5614.0   000333f6  Msaccess.exe   11.0.5614.0     Msaccess.exe 11.0.5614.0   0004eab5  Msaccess.exe   11.0.5614.0     Msaccess.exe 11.0.5614.0   001b3b5c  Msaccess.exe   11.0.5614.0     Msaccess.exe 11.0.5614.0   00047534  Msaccess.exe   11.0.5614.0     Msaccess.exe 11.0.5614.0   00029744  Msaccess.exe   11.0.5614.0     Kernel32.dll 5.1.2600.1106  00013887  Msaccess.exe   11.0.5604.0     Msaccess.exe 11.0.5614.0   0002ccec  Msaccess.exe   11.0.5614.0     Msaccess.exe 11.0.5614.0   000048de  Msaccess.exe   11.0.5614.0     Msaccess.exe 11.0.5614.0   0000ba4d  Msaccess.exe   11.0.5604.0     Msaccess.exe 11.0.5604.0   00137741
Det er også mulig at det vises andre programversjoner, modulversjoner og forskyvninger.

Tilbake til toppen
Egenskaper

Artikkel-ID: 872834 – Forrige gjennomgang: 10/18/2004 10:17:34 – Revisjon: 1.2

 • Microsoft Office Access 2003
 • kbtshoot kbupdate kbfix KB872834
Tilbakemelding