Problemer som er løst i Excel 2003 av Office 2003 Service Pack 1

Kundestøtte for Office 2003 er avsluttet

Microsoft avsluttet kundestøtte for Office 2003 den 8. april 2014. Denne endringen har påvirket programvareoppdateringene og sikkerhetsalternativene dine. Finn ut hvordan dette påvirker deg og hvordan du forblir beskyttet.

Denne artikkelen er arkivert. Den tilbys "som den er" og vil ikke bli oppdatert.
Sammendrag
Microsoft har gitt ut en oppdateringspakke for Microsoft Office Excel 2003. Delen Artikkelinnhold nedenfor beskriver informasjonen som denne artikkelen inneholder om oppdateringspakken.
INNLEDNING
Microsoft Office 2003 Service Pack 1 (SP1) inneholder de siste oppdateringene for Office 2003. Office 2003 SP1 inneholder viktige sikkerhetsforbedringer og gir forbedret stabilitet og ytelse.

Hvis du vil ha mer informasjon om Office 2003 Service Pack 1, klikker du artikkelnummeret nedenfor for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
842532 Beskrivelse av Office 2003 Service Pack 1
Tilbake til toppen
Mer informasjon

Liste over problemer som er løst i oppdateringspakken

Office 2003 SP1 løser problemene som er beskrevet i følgende hurtigreparasjonspakker:

834691 Beskrivelse av Excel 2003-oppdateringen: 23. mars 2004
835741 Hurtigreparasjonspakke for Excel 2003: 05. mars 2004
837258 Hurtigreparasjonspakke for Excel 2003: 12. april 2004


Office 2003 SP1 løser følgende problemer som tidligere ikke var dokumentert i Microsoft Knowledge Base:

Verdier endres til "#VERDI!" når du trykker CTRL+SKIFT+ALT+F9 for å omberegne et område i arbeidsboken

Når du trykker CTRL+SKIFT+ALT+F9 for å omberegne et område i arbeidsboken som inneholder flere LINEST-formler som refererer til det samme området, endres verdiene til følgende:
#VERDI!


Excel 2003 slutter å svare hvis du bytter til et annet program mens dialogboksen for cellevalidering er åpen

Hvis du har et regneark som krever cellevalidering, og du bytter til et annet program mens dialogboksen for cellevalidering er åpen, kan Excel 2003 slutte å svare (henge), og andre programmer som kjøres, kan slutte å svare (henge).


Delsummer og totalsummer kan være feil når en pivottabell beregner en variant av VAR-funksjonen, VARP-funksjonen, STDEV-funksjonen eller STDEVP-funksjonen

Når en pivottabell som inneholder delsummer og totalsummer, beregner en variant av følgende funksjoner, kan delsummer og totalsummer være feil:
 • VAR
 • VARP
 • STDEV
 • STDEVP


#NUM returneres når en HYPGEOM.FORDELING-formel returnerer en feil verdi

Når en HYPGEOM.FORDELING-formel returnerer en feil eller ugyldig verdi, returnerer Excel 2003 #NUM, istedenfor å returnere #VERDI som i tidligere versjoner av Microsoft Excel.

Obs!  #NUM og #VERDI er feilmeldinger som vises i cellen som inneholder formelen når resultatet av formelen er ugyldig.


NORMSFORDELING-funksjonen kan returnere uriktige verdier med mer enn sju desimalplasser

Når du bruker NORMSFORDELING-funksjonen, kan du få uriktige verdier med mer enn sju desimalplasser.


Excel 2003-menyer og -verktøylinjer vises i utformingsvinduet når du redigerer et Excel 2003-diagram i Visual Studio Designer

Når du høyreklikker et Excel 2003-diagram for å redigere det i Visual Studio Designer, kan Excel 2003-menyer og -verktøylinjer vises i utformingsvinduet.


Du får en feilmelding om cellevalidering hvis du har et regneark som krever cellevalidering, og du skriver inn en ugyldig verdi for cellevalideringen

Hvis du har et regneark som krever cellevalidering, og du skriver inn en ugyldig verdi for cellevalideringen, får du en feilmelding om cellevalidering. Hvis du klikker Prøv på nytt, og du deretter bytter til et annet program mens dialogboksen for "cellevalidering" er åpen, kan både Excel 2003 og andre programmer som kjøres, slutte å svare (henge).


Feilmeldinger eller Excel 2003 slutter å svare når du publiserer til en sikker Microsoft Windows SharePoint Services-server

Når du prøver å publisere til en sikker Windows SharePoint Services-server, kan det virke som Excel 2003 slutter å svare i lang tid, og du får feilmeldingen "Ukjent feil" eller "Kan ikke koble til serveren...".


Tilbake til toppen

Tidligere utgitte oppdateringer som er inkludert i oppdateringspakken

Office 2003 SP1 inkluderer disse oppdateringene som er utgitt tidligere:

834691 Beskrivelse av Excel 2003-oppdateringen: 23. mars 2004
Tilbake til toppen

Detaljer om feilsignatur

Du kan få en feilmelding som ligner på følgende feilmelding, når du bruker Excel 2003:
Det har oppstått et problem, og Microsoft Office Excel må lukkes. Vi beklager det inntrufne.

Klikk her hvis du vil vise hvilke data denne feilrapporten inneholder.
Når du viser dataene i feilrapporten, inneholder rapporten en feilsignatur som ligner på en av følgende feilsignaturer:
  Programnavn    Programversjon    Modulnavn   Modulversjon  Forskyvning  -----------------------------------------------------------------------------  Excel.exe     11.0.5612.0     Mso.dll    11.0.5703.0   0003dc75  Excel.exe     11.0.5612.0     Ukjent    0.0.0.0     00000000  Excel.exe     11.0.5612.0     Excel.exe   11.0.5612.0   0003c260  Excel.exe     11.0.5612.0     Mso.dll    11.0.5606.0   0006ba64  Excel.exe     11.0.6113.0     Excel.exe   11.0.6113.0   000aa419  Excel.exe     11.0.5612.0     Excel.exe   11.0.5612.0   0038eb7f  Excel.exe     11.0.6113.0     Excel.exe   11.0.6113.0   0038ebfb  Excel.exe     11.0.5612.0     Excel.exe   11.0.5612.0   000b6a9d  Excel.exe     11.0.5612.0     Excel.exe   11.0.5612.0   000297ce  Excel.exe     11.0.5612.0     Mso.dll    11.0.5606.0   0003d84e  Excel.exe     11.0.5329.7     Excel.exe   11.0.5329.7   000109f48  Excel.exe     11.0.6113.0     Excel.exe   11.0.6113.0   000c027a  Excel.exe     11.0.5612.0     Excel.exe   11.0.5612.0   000c3fe9  Excel.exe     11.0.5612.0     Excel.exe   11.0.5612.0   0002edc1  Excel.exe     11.0.5612.0     Excel.exe   11.0.5612.0   000f50ae  Excel.exe     11.0.5612.0     Excel.exe   11.0.5612.0   000d740e  Excel.exe     11.0.5612.0     Excel.exe   11.0.5612.0   007a5736  Excel.exe     11.0.6113.0     Excel.exe   11.0.6113.0   007a5b5a  Excel.exe     11.0.5612.0     Excel.exe   11.0.5612.0   000b3701  Excel.exe     11.0.6113.0     Excel.exe   11.0.6113.0   000b9054  Excel.exe     11.0.5612.0     Excel.exe   11.0.5612.0   0028c6e3  Excel.exe     11.0.5612.0     Mso.dll    11.0.5606.0   004db3b0
Det er også mulig at det vises andre programversjoner, modulversjoner og forskyvninger.

Tilbake til toppen
Egenskaper

Artikkel-ID: 872835 – Forrige gjennomgang: 01/11/2015 06:22:19 – Revisjon: 1.0

 • Microsoft Office Excel 2003
 • kbnosurvey kbarchive kbtshoot kbfix kbupdate KB872835
Tilbakemelding