Problemer som er løst i Outlook 2003 av Office 2003 Service Pack 1

Kundestøtte for Office 2003 er avsluttet

Microsoft avsluttet kundestøtte for Office 2003 den 8. april 2014. Denne endringen har påvirket programvareoppdateringene og sikkerhetsalternativene dine. Finn ut hvordan dette påvirker deg og hvordan du forblir beskyttet.

Denne artikkelen er arkivert. Den tilbys "som den er" og vil ikke bli oppdatert.
Sammendrag
Microsoft har gitt ut en oppdateringspakke for Microsoft Office 2003 som inneholder feilrettingsfiler for Microsoft Office Outlook 2003. Denne artikkelen beskriver følgende punkt om oppdateringspakken:
INNLEDNING
Microsoft Office 2003 Service Pack 1 (SP1) inneholder de siste oppdateringene for Microsoft Office 2003. Office 2003 SP1 inneholder sikkerhetsforbedringer og gir forbedret stabilitet og ytelse. Office 2003 SP1 inneholder også mange forbedrede ytelser og funksjoner for Microsoft Office Outlook 2003.

Hvis du vil ha mer informasjon om Office 2003 Service Pack 1, klikker du artikkelnummeret nedenfor for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
842532 Beskrivelse av Office 2003 Service Pack 1
Tilbake til toppen
Mer informasjon

Liste over problemer som denne oppdateringspakken løser

Office 2003 SP1 løser problemene som er beskrevet i følgende hurtigreparasjonspakker:

830003 Beskrivelse av hurtigreparasjonspakken for Outlook 2003: 17.12.03 (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
833984 Beskrivelse av hurtigreparasjonspakken for Office 2003: 07.01.04 (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
833986 Beskrivelse av hurtigreparasjonspakken for Outlook 2003: 17.01.04 (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
833856 Beskrivelse av hurtigreparasjonspakken for Outlook 2003: 20.01.04 (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
834714 Beskrivelse av den tyske versjonen av hurtigreparasjonspakken for Outlook 2003: 29.01.04 (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
835210 Beskrivelse av hurtigreparasjonspakken for Outlook 2003: 02.03.04 (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
837019 Beskrivelse av hurtigreparasjonspakken for Outlook 2003: 17.03.04 (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
838020 Beskrivelse av hurtigreparasjonspakken for Outlook 2003: 07.04.04 (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
834716 Beskrivelse av hurtigreparasjonspakken for Outlook 2003: 20.05.04 (Denne artikkelen kan være på engelsk.)


Office 2003 SP1 løser følgende problemer som tidligere ikke var dokumentert i Microsoft Knowledge Base:

Konvoluttdelen i en e-postmelding mangler når du sender flere e-postmeldinger fra et Office 2003-program


Hvis du prøver å opprette flere e-postmeldinger i et Office 2003-program, kan e-posthodet (kalt konvolutten) som inneholder en e-postverktøylinje, bli fjernet fra e-postmeldingene.


Hjemmesiden for fellesmapper vises ikke når du arbeider frakoblet


Hjemmesiden for fellesmapper vises kanskje ikke som forventet i Outlook 2003 når du arbeider frakoblet, selv om følgende betingelser er oppfylt:
 • Fellesmappen er lagt til i Favoritter-listen.
 • Både hjemmesiden og fellesmappen er valgt for synkronisering.
I noen tilfeller kan du også få denne meldingen:
Kan ikke vise mappen.
Feltet Arbeid 2 som er i en kontakt som ligger i den globale adresselisten, blir ikke kopiert til en personlig adressebok (PAB)


Når du prøver å kopiere en kontakt som ligger i den globale adresseboken, til en personlig adressebok, kopieres ikke feltet Arbeid 2 som finnes i kontakten.


Du kan ikke finne det tyske Eszett-tegnet (ß) ved hjelp av søkefunksjonen


Når du bruker søkefunksjonen i Outlook 2003 til å prøve å finne et ord som inneholder det tyske Eszett-tegnet (ß), blir tegnet erstattet med bokstavkombinasjonen "ss". I tillegg erstattes bokstavkombinasjonen "ss" med ß-tegnet når du prøver å finne et ord som inneholder bokstavkombinasjonen "ss". Dette problemet oppstår fordi Eszett-tegnet og bokstavkombinasjonen "ss" behandles som samme tegn i listen Søk etter.

Når du for eksempel prøver å finne ordet Keßler, finner du i stedet ordet Kessler.


GoToDate-metoden med sen binding fører til at Outlook avsluttes uventet


Når du bruker GoToDate-metoden med sen binding i en Microsoft Visual Basic for Applications (VBA)-makro, kan Outlook 2003 avsluttes uventet, og du får denne feilmeldingen:
Kjøretidsfeil: Metoden 'GotoDate' for objektet 'View' mislyktes.


Ingenting angir at et vedlegg er inkludert i en utskrevet HTML-e-postmelding


Når du skriver ut en HTML-e-postmelding som har et vedlegg, finnes det ikke noe felt eller ikon for vedlegg. Denne hurtigreparasjonen legger til en Vedlegg-boks i HTML-e-postmeldingen. Denne boksen viser filnavnet på vedleggene.


Smartflagg fungerer ikke etter at du har installert Microsoft Windows XP Service Pack 2


Når du har installert Windows XP Service Pack 2, fungerer ikke smartflagg i en Outlook 2003-e-postmelding.


En representant får feilmeldingen "Kan ikke åpne elementet" når representanten åpner kalenderen til en overordnet


Når en representant åpner kalenderen til en overordnet, får representanten følgende feilmelding når kalenderen åpnes, eller 15 minutter etter at kalenderen er åpnet:
Kan ikke åpne elementet. Kan ikke åpne opptatt eller ledig informasjon.


Filtyper du ikke kan åpne i Windows XP, sendes som vedlegg i Outlook 2003


Når du har installert Windows XP Service Pack 2, kan enkelte filtyper som du ikke kan åpne i Windows XP, bli sendt som et vedlegg i Outlook 2003.


Du kan uventet opprette en ny ikke-e-postmappe i MSN Connector-mappen


Når du har konfigurert en MSN Connector-konto i Outlook 2003, kan du uventet opprette en ny ikke-e-postmappe i MSN Connector-mappen.


Brødteksten til en e-postmelding er tom når du sender en oppdatert møteinnkallelse


Når du sender en oppdatert møteinnkallelse som inneholder tekst i brødteksten til en e-postmelding, er teksten i den oppdaterte møteinnkallelsen som mottas, tom. Dette problemet kan oppstå hvis møteinnkallelsen ikke opprinnelig inneholdt tekst i brødteksten, og hvis den opprinnelig ble opprettet med Outlook Web Access.


Outlook 2003 avsluttes uventet når du starter programmet på en datamaskin som kjører den tyrkiske versjonen av Microsoft Windows


Når du prøver å starte Outlook 2003 på en datamaskin som kjører den tyrkiske versjonen av Windows, kan Outlook 2003 avsluttes uventet.


Outlook 2003 laster alltid ned hele adresseboken


Når Outlook 2003 oppdaterer den frakoblede adresseboken, lastes hele adresseboken ned.


Engelskspråklig innhold vises når du klikker en kobling i en velkomstmelding i en ikke-engelsk versjon av Outlook 2003


Når du klikker en hyperkobling i velkomstmeldingen i en ikke-engelsk versjon av Outlook 2003, vises engelskspråklig innhold.


Regler i Outlook 2003 mangler etter at du har opprettet en ny regel i OWA


Hvis du oppretter en ny regel i Outlook 2003 i Outlook Web Access, kan mange av de tidligere reglene mangle.


Brødteksten til et HTML-element mangler når du setter den inn i en Outlook 2003-e-postmelding


Når du setter inn et HTML-element i en Outlook 2003-e-postmelding, settes bare meldingshodet for HTML-elementet inn.


Filteret for søppelpost i Outlook vil kanskje ikke filtrere e-postmeldingen på riktig måte


Hvis en e-postmelding inneholder en HTML MIME-del, kan det hende at filteret for søppelpost i Outlook ikke vil filtrere e-postmeldingen på riktig måte.


Fullførte oppgaver skrives også ut når du skriver ut oppgaveblokken med kalenderen


Når du skriver ut oppgaveblokken med kalenderen, skrives fullførte oppgaver ut sammen med aktive oppgaver.


Det oppstår et tidsavbrudd i Outlook 2003 når du laster ned e-postmeldinger fra flere POP3-e-postkontoer (Post Office Protocol versjon 3)


Når du har flere POP3-e-postkontoer konfigurert i Outlook-profilen på den samme serveren, kan det oppstå tidsavbrudd i Outlook 2003 når du prøver å laste ned e-postmeldinger.


Det lastes ned dupliserte e-postmeldinger fra POP3-kontoer som støtter UIDL eller TOP


Hvis du laster ned e-postmeldinger fra en POP3-konto som støtter UIDL eller TOP, kan det hende at enkelte e-postmeldinger ikke blir slettet etter nedlastingen. Enkelte dupliserte e-postmeldinger kan derfor bli lastet ned.


Microsoft Office-tjenesten for ledige og opptatte tidspunkt på Internett er deaktivert i Office 2003 SP1


Office-tjenesten for ledige og opptatte tidspunkt på Internett er deaktivert i Office 2003 Service Pack 1.


Økt avspørring av e-postserver etter at du har installert oppdatering for Outlph.dll-filen


Når du har installert en hurtigreparasjonspakke for Outlook 2003 som inneholder en oppdatert Outlph.dll-fil, kan det føre til økt avspørring sendt fra Outlook 2003. Dette fører til at e-postserveren blir belastet mer enn forventet.


Slettede e-postmeldinger fjernes ikke fra en Pocket PC- eller Smartphone-enhet


Når en Pocket PC- eller Smartphone-enhet er i USB-holderen, og brukeren synkroniserer enheten med Outlook 2003 ved hjelp av ActiveSync, fjernes ikke en slettet e-postmelding fra enheten når Outlook 2003 kjører i bufret Exchange-modus.


Outlook starter i PIM-modus (Personal Information Management) etter at du har avbrutt konfigurasjonsveiviseren


Hvis du avbryter konfigurasjonsveiviseren etter at du har installert Outlook 2003, starter Outlook 2003 i PIM-modus. Du har derfor ingen e-postfunksjonalitet.


E-post fra en avsender som er på samme e-postserver, kan bli klassifisert som søppelpost


Når e-post leveres til deg fra en avsender som er på samme e-postserver, kan e-posten feilaktig bli klassifisert som søppelpost. Dette problemet kan oppstå når du bruker alternativet Bare Sikker-lister i Alternativer-kategorien i dialogboksen Alternativer for useriøs e-post i Outlook 2003.


Fraværsregelen aktiveres ikke i Outlook 2003 i bufret Exchange-modusHvis du oppretter en fraværsregel på klientsiden som oppretter en melding, flytter e-postmeldingen til en fil med personlige mapper (PST), eller utfører en egendefinert handling, aktiveres ikke fraværsregelen hvis du kjører Outlook 2003 i bufret Exchange-modus.


E-postmeldinger som er basert på et organisasjonsskjema, vises ikke korrekt i Outlook 2003 i bufret Exchange-modus


En e-postmelding som er opprettet fra et organisasjonsskjema, vil kanskje ikke vises som forventet når Outlook 2003 er i bufret Exchange-modus. I tillegg mister du tilkoblingen til e-postserveren.


Kan ikke rapportere separate RPC-kall (Remote Procedure Call) i forgrunnen og bakgrunnen for Microsoft Exchange-klienter


Når du overvåker en e-postklient, kan ikke RPC-kall i forgrunnen eller bakgrunnen rapporteres separat for Exchange-klienter.


Tidligere revisjon av et organisasjonskart blir sendt som e-postvedlegg


Når du oppretter en ny HTML-e-postmelding som inneholder et organisasjonskart, og deretter lagrer e-postmeldingen i mappen Kladd, sendes et GIF-bilde av en tidligere versjon av organisasjonskartet som et vedlegg i den sendte e-postmeldingen.


Det er ingenting som viser at alternativet Aktiver logging av e-post (feilsøking) er aktivert i Outlook 2003


Når du har aktivert alternativet Aktiver logging av e-post (feilsøking) i Outlook 2003, er det ingenting som viser at alternativet er aktivert. Hvis alternativet Aktiver logging av e-post (feilsøking) er aktivert, kan ytelsen til Outlook 2003 bli redusert.


Bruk av CPU er 100 prosent når du laster ned en fullstendig e-postmelding på en treg tilkobling


Hvis du dobbeltklikker et meldingshode for en e-post for å laste ned hele e-postmeldingen, kan bruk av CPU øke til 100 prosent hvis du bruker en treg tilkobling.
Tilbake til toppen

Tidligere utgitte oppdateringer som er inkludert i denne oppdateringspakken

Office 2003 SP1 inkluderer følgende oppdateringer som er utgitt tidligere:

842496 Beskrivelse av sikkerhetsoppdateringen for Business Contact Manager for Outlook 2003: 08.06.2004
Tilbake til toppen

Detaljer om feilsignatur

Du kan få en feilmelding som ligner på følgende feilmelding, når du bruker Outlook 2003:
Det har oppstått et problem, og Microsoft Office Outlook må lukkes. Vi beklager det inntrufne.

Hvis du vil se hva denne feilrapporten inneholder, klikker du her.
Når du viser dataene i feilrapporten, inneholder rapporten en feilsignatur som ligner på en av følgende feilsignaturer:
  Programnavn    Programversjon    Modulnavn  Modulversjon  Forskyvning  -----------------------------------------------------------------------------  Outlook.exe    11.0.5510.0     Outllib.dll  11.0.5608.0   004f187c  Outlook.exe    11.0.5510.0     Outllib.dll  11.0.5608.0   00121030  Outlook.exe    11.0.5510.0     Outllib.dll  11.0.5608.0   001cb65d  Outlook.exe    11.0.5510.0     Mso.dll    11.0.5606.0   002ea0d0  Outlook.exe    11.0.5510.0     Mso.dll    11.0.5703.0   0036cbf9  Outlook.exe    11.0.5510.0     Kernel32.dll 5.1.2600.0   000177f8  Outlook.exe    11.0.5510.0     Kernel32.dll 5.1.2600.1106  0001a669  Outlook.exe    11.0.5510.0     Mso.dll    11.0.5703.0   0007662a  Outlook.exe    11.0.5510.0     Msmapi32.dll 11.0.5601.0   00007687  Outlook.exe    11.0.5510.0     Msmapi32.dll 11.0.5601.0   000066b3  Outlook.exe    11.0.5510.0     Outllib.dll  11.0.5608.0   0001af01  Outlook.exe    11.0.5510.0     Outllib.dll  11.0.5608.0   0003111f  Outlook.exe    11.0.5510.0     Mspst32.dll  11.0.5604.0   00021c72  Outlook.exe    11.0.5510.0     Mspst32.dll  11.0.5604.0   00021c78  Outlook.exe    11.0.5510.0     Outllib.dll  11.0.5608.0   000911bb  Outlook.exe    11.0.5510.0     Outllib.dll  11.0.5608.0   00040e50  Outlook.exe    11.0.5510.0     Outllib.dll  11.0.5608.0   00042fa6  Outlook.exe    11.0.5510.0     Outllib.dll  11.0.5608.0   0058be59  Outlook.exe    11.0.5510.0     Outllib.dll  11.0.5608.0   005f9809  Outlook.exe    11.0.5510.0     Outllib.dll  11.0.5608.0   0069d298  Outlook.exe    11.0.5510.0     Outllib.dll  11.0.5608.0   0002d848  Outlook.exe    11.0.5510.0     Outllib.dll  11.0.5608.0   00695fec  Outlook.exe    11.0.5510.0     Outex.dll   11.0.5525.0   0002f260  Outlook.exe    11.0.5510.0     Kernel32.dll 5.1.2600.1106  0001a669  Outlook.exe    11.0.5510.0     Ntdll.dll   5.1.2600.1217  00019ecd  Outlook.exe    11.0.5510.0     Outllib.dll  11.0.5608.0   0001c69d  Outlook.exe    11.0.5510.0     Outllib.dll  11.0.5608.0   00095ca0  Outlook.exe    11.0.5510.0     Outllib.dll  11.0.5608.0   00095ca4  Outlook.exe    11.0.5510.0     Ukjent    0.0.0.0     ffb9439f  Outlook.exe    11.0.5510.0     Ntdll.dll   5.1.2600.1217  00033aed
Det er også mulig at det vises andre programversjoner, modulversjoner og forskyvninger.

Tilbake til toppen
Egenskaper

Artikkel-ID: 872839 – Forrige gjennomgang: 12/08/2015 07:53:35 – Revisjon: 3.0

Microsoft Office Outlook 2003

 • kbnosurvey kbarchive kbtshoot kbfix kbupdate KB872839
Tilbakemelding
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)