Du er frakoblet, venter på at Internett skal koble til igjen

Problemer som er løst i Word 2003 av Office 2003 Service Pack 1

Kundestøtte for Office 2003 er avsluttet

Microsoft avsluttet kundestøtte for Office 2003 den 8. april 2014. Denne endringen har påvirket programvareoppdateringene og sikkerhetsalternativene dine. Finn ut hvordan dette påvirker deg og hvordan du forblir beskyttet.

Sammendrag
Microsoft har gitt ut en oppdateringspakke for Microsoft Office Word 2003. Delen Artikkelinnhold nedenfor beskriver informasjonen som denne artikkelen inneholder om oppdateringspakken.
INNLEDNING
Microsoft Office 2003 Service Pack 1 (SP1) inneholder de siste oppdateringene for Microsoft Office 2003. Office 2003 SP1 inneholder viktige sikkerhetsforbedringer og gir forbedret stabilitet og ytelse.

Hvis du vil ha mer informasjon om Office 2003 Service Pack 1, klikker du artikkelnummeret nedenfor for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
842532 Beskrivelse av Office 2003 Service Pack 1
Tilbake til toppen
Mer informasjon

Liste over problemer som er løst i oppdateringspakken

Office 2003 SP1 løser problemene som er beskrevet i følgende hurtigreparasjonspakker (disse artiklene kan være på engelsk):

833985 Beskrivelse av hurtigreparasjonspakken for Word 2003: 20. januar 2004
837818 Hurtigreparasjonspakke for Word 2003: 5. mars 2004
837824 Liste over problemer som er løst i hurtigreparasjonspakken for Word 2003 fra 22. mars 2004
831941 Beskrivelse av hurtigreparasjonspakken for Word 2003: 21. mai 2004


Office 2003 SP1 løser problemene som er beskrevet i følgende artikkel i Microsoft Knowledge Base (denne artikkelen kan være på engelsk):

843597 Du får feilmeldingen "Dokumentet inneholder ingen merknader eller merkede endringer" når du viser et dokument for sporede endringer i Word 2003


Office 2003 SP1 løser følgende problemer som tidligere ikke var dokumentert i Microsoft Knowledge Base:

MODI-driverfilene signeres ikke i Office 2003

I Office 2003 blir ikke MODI-driverfilene (Microsoft Office Document Imaging) signert. MODI-filene finnes i følgende mappe:
C:\Programfiler\Fellesfiler\Microsoft Shared\MODI\11.0\DRIVERS


Kommandoknappen vises som en rød X

En kommandoknapp med oppsettet På linje med teksten, tegnes ikke på nytt hvis den settes inn i et Word 2003-dokument som er lagret, og det er skrevet inn tekst etter at kommandoknappen er satt inn. I stedet vises kommandoknappen som en rød X.


Bryteren \* bahttext i et FORMEL-felt konverterer ikke et tall til thailandsk tekst

Når du bruker bryteren \* bahttext i et FORMEL-felt for å konvertere et tall til thailandsk tekst, blir ikke tallet konvertert. Dette problemet oppstår når tallet er større enn 1230.


En XML-fil som inneholder linjeskift og base64-kodede data, åpnes ikke i Word 2003

Når du prøver å åpne et Word 2003-dokument som ble lagret som XML med base64-kodede data, for eksempel en Microsoft Visual Basic for Applications-makro, og som inneholder linjeskift for linjesluttegn, åpnes ikke filen, og du får følgende feilmelding:
Uspesifisert feil.


Du får en feilmelding når du har lagret et Word 2003-dokument som en PDF-fil ved hjelp av Adobe Acrobat 5.05 PDFMaker

Når du har lagret et Word 2003-dokument som en PDF-fil ved hjelp av Adobe Acrobat 5.05 PDFMaker, får du følgende feilmelding når du avslutter Word 2003:
Det har oppstått et problem, og Microsoft Office Word må lukkes. Vi beklager det inntrufne.

Klikk her hvis du vil vise hvilke data denne feilrapporten inneholder.
Hvis du viser detaljene for feilmeldingen, vises det en feilsignatur som ser omtrent slik ut:
Program      Versjon       Modulnavn  Modulversjon  Forskyvning----------------------------------------------------------------------------Winword.exe    11.0.5604.0     Mso.dll   11.0.5606.0   00852a8c


Word 2003 avsluttes uventet hvis du klikker miniatyrbildene i visningen Leseoppsett

Hvis du klikker miniatyrbildene i visningen Leseoppsett i et Word 2003-dokument, og deretter bruker CTRL-tasten og musehjulet til å zoome inn så mye som mulig og deretter zoome ut så mye som mulig, kan Word 2003 avsluttes uventet.


Adresseområde-feltet settes inn ved hjelp av standard adresseoppsett i stedet for det språkspesifikke oppsettet

Når du setter inn Adresseområde-feltet i en utskriftsfletting, settes ikke et språkspesifikt adresseoppsett inn. I stedet settes adresseområdet inn i standard adresseoppsett.


Du blir ikke bedt om å legge til manifestplasseringen i sonen Klarerte områder

Når du refererer til et manifest på et webområde i et Word 2003-dokument, blir du ikke bedt om å legge til manifestplasseringen i sonen Klarerte områder i Microsoft Internet Explorer.


Du får en feilmelding når du åpner et dokument i frakoblet modus

Når du åpner et dokument i frakoblet modus, og dokumentet er knyttet til et smart dokument, åpnes dokumentet, men du får følgende feilmelding:
En fil som er en del av denne XML-utvidelsespakken, kan ikke lastes ned.
Obs!  I dette eksemplet betyr frakoblet at datamaskinen ikke er koblet til nettverket.

OK-knappen mangler fra dialogboksen Egenskaper for tabell i den finske versjonen av Word 2003

Når du høyreklikker en tabell i et Word 2003-dokument i den finske versjonen av Word 2003, og deretter klikker Egenskaper for tabell, mangler OK-knappen fra dialogboksen Egenskaper for tabell.


Løsningsmanifestet for smarte dokumenter støtter ikke tidsangivelser

Når en sertifikatsignert løsning for smarte dokumenter utløper, fungerer ikke lenger løsningen som den skal, og løsningsmanifestet må signeres og distribueres på nytt. Dette problemet oppstår fordi løsningsmanifestet for smarte dokumenter ikke støtter tidsangivelser.


Noe EUDC-tekst kan vises feil med roterte tegn

Når tekst på et østasiatisk språk inneholder både vannrett og loddrett tekstjustering, kan noe EUDC-tekst (End User-Defined Characters) vises feil med roterte tegn.


Word 2003 avsluttes ikke når du sletter en kontroll som ble lagt til fra kontrollverktøykassen

Når du sletter en kontroll som ble lagt til fra kontrollverktøykassen til et objekt i et Microsoft Word-dokument, avsluttes ikke forekomsten av Word som kjøres i bakgrunnen.


Word 2003 avsluttes uventet hvis du åpner en HTML-fil som inneholder flere deklarasjoner for navneområder

Hvis du åpner en HTML-fil som inneholder flere deklarasjoner for navneområder, kan Word 2003 avsluttes uventet.


Hvis du har installert flere oversettelsesprogrammer i Word 2003, kan tekst i et dokument bli oversatt ved hjelp av alle programmene

Hvis du har installert flere oversettelsesprogrammer i Word 2003, kan tekst i et dokument bli oversatt ved hjelp av alle de installerte programmene. Den forventede virkemåten er at ett oversettelsesprogram skal være kilden for alle oversettelser i hele dokumentet.


Du får en feilmelding når du bruker InsertXML-metoden til å sette inn et tekstfragment i en XML-fil programmatisk

Når du bruker InsertXML-metoden til å sette inn et tekstfragment i en XML-fil programmatisk, kan du få denne feilmeldingen:
XML-kode kan ikke settes inn på den angitte plasseringen.


Tilbake til toppen

Tidligere utgitte oppdateringer som er inkludert i oppdateringspakken

Office 2003 SP1 inkluderer følgende oppdatering som er utgitt tidligere:

Beskrivelse av oppdateringen for Word 2003: 27. januar 2004

Den finske versjonen av Office 2003 SP1 inkluderer følgende oppdatering som er utgitt tidligere:

834702 Beskrivelse av oppdateringen for Word 2003: 25. mai 2004 (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
Tilbake til toppen

Detaljer om feilsignatur

Du får en feilmelding som ligner på følgende feilmelding, når du bruker Word 2003:
Det har oppstått et problem, og Microsoft Office Word må lukkes. Vi beklager det inntrufne.

Klikk her hvis du vil vise hvilke data denne feilrapporten inneholder.
Når du viser dataene i feilrapporten, inneholder rapporten en feilsignatur som ligner på en av følgende feilsignaturer:
  Programnavn    Programversjon    Modulnavn   Modulversjon  Forskyvning  -----------------------------------------------------------------------------  Winword.exe    11.0.6113.0     Winword.exe  11.0.6113.0   0006857d  Winword.exe    11.0.5604.0     Winword.exe  11.0.5604.0   00068dd6  Winword.exe    11.0.6113.0     Winword.exe  11.0.6113.0   00147d2f  Winword.exe    11.0.5604.0     Winword.exe  11.0.5604.0   0016478f  Winword.exe    11.0.6113.0     Winword.exe  11.0.6113.0   008077e6  Winword.exe    11.0.5604.0     Winword.exe  11.0.5604.0   0080820e  Winword.exe    11.0.5604.0     Mso.dll    11.0.5606.0   009595cc  Winword.exe    11.0.5604.0     Winword.exe  11.0.5604.0   00008702  Winword.exe    11.0.5604.0     Winword.exe  11.0.5604.0   00008705  Winword.exe    11.0.5604.0     Winword.exe  11.0.5604.0   000085a2  Winword.exe    11.0.5604.0     Winword.exe  11.0.5604.0   000085a2  Winword.exe    11.0.5604.0     Winword.exe  11.0.5604.0   000085a2  Winword.exe    11.0.5604.0     Winword.exe  11.0.5604.0   000085a4  Winword.exe    11.0.5604.0     Winword.exe  11.0.5604.0   000085ab  Winword.exe    11.0.5604.0     Kernel32.dll 5.1.2600.1106  0001a7df  Winword.exe    11.0.5604.0     Winword.exe  11.0.5604.0   00032b7c  Winword.exe    11.0.5604.0     Winword.exe  11.0.5604.0   00032b7e  Winword.exe    11.0.5604.0     Winword.exe  11.0.5604.0   00032b82  Winword.exe    11.0.5604.0     Winword.exe  11.0.5604.0   00032b85  Winword.exe    11.0.5604.0     Winword.exe  11.0.5604.0   00032b8b  Winword.exe    11.0.5604.0     Winword.exe  11.0.5604.0   0003ee33  Winword.exe    11.0.5604.0     Ole32.dll   5.1.2600.1263  000710c4  Winword.exe    11.0.5604.0     Winword.exe  11.0.5604.0   000bf2af  Winword.exe    11.0.5604.0     Winword.exe  11.0.5604.0   001a7ece	  Winword.exe    11.0.5604.0     Winword.exe  11.0.5604.0   001a99e6  Winword.exe    11.0.5604.0     Winword.exe  11.0.5604.0   001a9a8d  Winword.exe    11.0.5604.0     Winword.exe  11.0.5604.0   001a9a8f  Winword.exe    11.0.5604.0     Winword.exe  11.0.5604.0   001a9dd8  Winword.exe    11.0.5604.0     Winword.exe  11.0.5604.0   001a9dda  Winword.exe    11.0.5604.0     Winword.exe  11.0.5604.0   001a9ddf  Winword.exe    11.0.5604.0     Winword.exe  11.0.5604.0   001a9de2  Winword.exe    11.0.5604.0     Winword.exe  11.0.5604.0   001a9de4  Winword.exe    11.0.5604.0     Winword.exe  11.0.5604.0   001a9de7  Winword.exe    11.0.5604.0     Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e21  Winword.exe    11.0.5604.0     Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e23  Winword.exe    11.0.5604.0     Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e26  Winword.exe    11.0.5604.0     Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e2c  Winword.exe    11.0.5604.0     Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e32  Winword.exe    11.0.5604.0     Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e38  Winword.exe    11.0.5604.0     Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e3e  Winword.exe    11.0.5604.0     Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e40  Winword.exe    11.0.5604.0     Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e44  Winword.exe    11.0.5604.0     Winword.exe  11.0.5604.0   001be29c  Winword.exe    11.0.5604.0     Mso.dll    11.0.5606.0   002c31e0  Winword.exe    11.0.5604.0     Winword.exe  11.0.5604.0   002d7318  Winword.exe    11.0.5604.0     Winword.exe  11.0.5604.0   002d796e  Winword.exe    11.0.5604.0     Winword.exe  11.0.5604.0   002e059c  Winword.exe    11.0.5604.0     Winword.exe  11.0.5604.0   002e05df  Winword.exe    11.0.5604.0     Winword.exe  11.0.5604.0   002e5063  Winword.exe    11.0.5604.0     Winword.exe  11.0.5604.0   001ed626  Winword.exe    11.0.5604.0     Ukjent    0.0.0.0     00000000  Winword.exe    11.0.5604.0     Ntdll.dll   5.1.2600.1217  0000b2ab  Winword.exe    11.0.5604.0     Winword.exe  11.0.5604.0   001ac10b  Winword.exe    11.0.5604.0     Ukjent    0.0.0.0     005c0031  Winword.exe    11.0.5604.0     Mso.dll    11.0.5606.0   002f0faa  Winword.exe    11.0.6113.0     Mso.dll    11.0.5703.0   002f187a  Winword.exe    11.0.5604.0     Mso.dll    11.0.5606.0   002ea0d0  Winword.exe    11.0.6113.0     Mso.dll    11.0.5703.0   0036cbf9  Winword.exe    11.0.5604.0     Winword.exe  11.0.5604.0   000085a2  Winword.exe    11.0.5604.0     Msvcrt.dll  7.0.2600.1106  00033283  Winword.exe    11.0.5604.0     Winword.exe  11.0.5604.0   001b14e5  Winword.exe    11.0.5604.0     Winword.exe  11.0.5604.0   00a26309  Winword.exe    11.0.6113.0     Msgr2pb.dll  7.0.11.13    0000c577  Winword.exe    11.0.5604.0     Mso.dll    11.0.5606.0   000368c0  Winword.exe    11.0.5604.0     Winword.exe  11.0.5604.0   0004492e  Winword.exe    11.0.5604.0     Winword.exe  11.0.5604.0   000471e9  Winword.exe    11.0.5604.0     Winword.exe  11.0.5604.0   0004788c  Winword.exe    11.0.5604.0     Mso.dll    11.0.5606.0   0008c75f  Winword.exe    11.0.5604.0     Mso.dll    11.0.5606.0   004db3b0  Winword.exe    11.0.5604.0     Mso.dll    11.0.5606.0   001ceb8e
Det er også mulig at det vises andre programversjoner, modulversjoner og forskyvninger.

Tredjepartsproduktene som er omtalt i denne artikkelen, produseres av selskaper som er uavhengige av Microsoft. Microsoft gir ingen garantier, stilltiende eller andre typer garantier, med hensyn til disse produktenes ytelse eller pålitelighet.Tilbake til toppen
Egenskaper

Artikkel-ID: 872844 – Forrige gjennomgang: 03/30/2006 10:32:00 – Revisjon: 1.2

 • Microsoft Office Word 2003
 • kbtshoot kbfix kbupdate KB872844
Tilbakemelding