Du er frakoblet, venter på at Internett skal koble til igjen

Du får feilmeldingen Ingen tilgang når du prøver å installere Windows XP Service Pack 2 eller Windows Server 2003 Service Pack 1

Kundestøtte for Windows Server 2003 opphørte 14. juli 2015

Microsoft avsluttet kundestøtte for Windows Server 2003 den 14. juli 2015. Denne endringen har påvirket programvareoppdateringene og sikkerhetsalternativene dine. Finn ut hvordan dette påvirker deg og hvordan du forblir beskyttet.Viktig!  Denne artikkelen inneholder informasjon om hvordan du endrer registret. Husk å ta sikkerhetskopi av registret før du endrer det. Du må vite hvordan du gjenoppretter registret i tilfelle det skulle oppstå problemer. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du sikkerhetskopierer, gjenoppretter og endrer registret, kan du lese følgende artikkel i Microsoft Knowledge Base:
256986 Beskrivelse av Microsoft Windows-registret
Symptom
Når du prøver å installere Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2) eller Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1), kan det hende du opplever én av følgende problemer:
 • Du kan ikke installere oppdateringspakken.
 • Du får en feilmelding som ligner på følgende:
  Installasjonen av oppdateringspakken mislyktes. Ingen tilgang.
 • Filen Svcpack.log inneholder en feilmelding som ligner på følgende:
  DoRegistryUpdates mislyktes
Årsak
Disse problemene kan oppstå når tillatelser for én eller flere registernøkler er begrenset på en måte som hindrer oppdateringen av disse registernøklene. Feil ved oppdatering av en registernøkkel kan føre til at installasjonsprogrammet mislykkes.
Workaround
Advarsel!  Det kan oppstå alvorlige problemer hvis du endrer registret på feil måte ved hjelp av Registerredigering eller en annen metode. Disse problemene kan føre til at du må installere operativsystemet på nytt. Microsoft garanterer ikke at disse problemene kan løses. Registerendring skjer på eget ansvar.

Obs!  Du må være medlem av administratorens sikkerhetsgruppe for å fullføre denne fremgangsmåten.

Følg denne fremgangsmåten for å omgå dette problemet.

Trinn 1: Kontrollere om det oppstår en feil ved oppdatering av registret

 1. Åpne filen Svcpack.log. Som standard er denne filen plassert i mappen C:\Windows. Hvis du vil åpne filen Svcpack.log, klikker du Start, klikker Kjør, skriver inn %windir%\svcpack.log, og deretter klikker du OK.
 2. Klikk SøkRediger-menyen.
 3. Skriv inn DoRegistryUpdates mislyktes i Søk etter-boksen, og klikk deretter Søk etter neste.
 4. Hvis du finner feilmeldingen DoRegistryUpdates mislyktes, finnes det et problem som hindrer oppdateringen av registret. Feilmeldingen vil ligne på følgende eksempel:
  xxxx.xxx: DoInstallation:DoRegistryUpdates mislyktes.
  xxxx.xxx: Ingen tilgang.
  xxxx.xxx: Melding som vises til brukeren: Ingen tilgang.
  Obs!  xxxx.xxx representerer tidstempelet for hver oppføring.

Trinn 2: Finne den bestemte registernøkkelen

Med en gang du har bekreftet at det har oppstått en feil med registertillatelsen, må du finne den riktige registernøkkelen for å endre tillatelsene og gjøre det mulig å installere XP SP2 eller Windows Server 2003 SP1. Slik gjør du dette:
 1. Ta med registerinformasjon i filen Setupapi.log ved å aktivere detaljert logging.Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du aktiverer detaljert logging, kan du klikke artikkelnummeret nedenfor for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
  906485 Aktivere detaljert logging på en Windows XP-basert datamaskin (denne artikkelen kan være på engelsk)
  Obs!  Som standard registreres ikke registernøkler i filen Setupapi.log.

  Når du har aktivert detaljert logging, installerer du Windows XP SP2 eller Windows Server 2003 SP1 på nytt for å kopiere registernøkkelen.
 2. Åpne filen Setupapi.log. Som standard er denne filen plassert i mappen C:\Windows. Hvis du vil åpne filen Setupapi.log, klikker du Start, klikker Kjør, skriver inn %windir%\setupapi.log, og deretter klikker du OK.
 3. Trykk CTRL+END for å gå til slutten av filen Setupapi.log.
 4. Klikk SøkRediger-menyen.
 5. I Søk etter-boksen skriver du inn Feil 5: Ingen tilgang under Retning, klikker Opp, og deretter klikker du Søk etter neste.

  Oppføringen som finnes i filen Setupapi.log, bør ligne på følgende eksempel:
  #-007 Sletter registernøkkel HKCR\vnd.ms.radio
  #E033 Feil 5: Ingen tilgang.
  Obs!  Linjen foran oppføringen Ingen tilgang viser registernøkkelen det gjelder. I dette tilfellet står HKCR for registerstrukturen med navnet HKEY_CLASSES_ROOT. vnd.ms.radio er en undernøkkel som er plassert under denne registerstrukturen.

Trinn 3: Tilbakestille registertillatelsene

Når du har funnet registerundernøkkelen som har ugyldige tillatelser, oppdaterer du tillatelsene for denne undernøkkelen.

Følg denne fremgangsmåten for å oppdatere tillatelsene for registerundernøkkelen:
 1. Klikk Start, klikk Kjør, skriv inn regedit, og klikk deretter OK for å starte Registerredigering.
 2. Finn og høyreklikk registerundernøkkelen du noterte i trinn 2d, og klikk deretter Tillatelser.
 3. Under Gruppe- eller brukernavn klikker du Administratorer.
 4. Under Tillatelser for Administratorer må du kontrollere at det er merket av for Tillat for følgende oppføringer:
  • Full kontroll
  • Lese
 5. Klikk Bruk, og klikk deretter OK.
 6. Klikk AvsluttFil-menyen for å avslutte Registerredigering.
Tillatelsesproblemet for registerundernøkkelen skal nå være løst, og Windows XP SP2 eller Windows Server 2003 SP1 skal nå installeres riktig. Hvis du opplever flere problemer når du installerer Windows XP SP2 eller Windows Server 2003 SP1, kan du gjenta denne fremgangsmåten etter behov.
windowsxpsp2 winxpsp2 xpsp2
Egenskaper

Artikkel-ID: 873148 – Forrige gjennomgang: 11/03/2006 15:43:00 – Revisjon: 5.2

Microsoft Windows XP Service Pack 2, Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1, Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition

 • kberrmsg kbtshoot kbnofix kbperformance kbappcompatibility kbupgrade kbsetup kbprb kbmaintenance KB873148
Tilbakemelding
html>y>