En samleoppdatering er tilgjengelig for Internet Explorer 6 Service Pack 1

Sammendrag
Internet Explorer 6 SP1-hurtigreparasjoner som ble gitt ut etter Microsofts sikkerhetsbulletin MS04-004, er kanskje ikke inkludert i sikkerhetsoppdatering 834707, som omtales i Microsofts sikkerhetsbulletin MS04-038. Samleoppdatering 873377 inneholder de kumulative sikkerhetsfeilrettingene fra sikkerhetsoppdatering 834707. Samleoppdatering 873377 inneholder også Internet Explorer 6 SP1-hurtigreparasjoner som ble gitt ut etter Microsofts sikkerhetsbulletin MS04-004. Samleoppdatering 873377 er tilgjengelig fra Microsoft Download Center. Du må installere samleoppdatering 873377 hvis du trenger en eller flere av hurtigreparasjonene for Internet Explorer 6 SP1 (versjon 6.00.2800.1106) som er listet opp i delen Liste over feilrettinger i denne samleoppdateringen.

Obs!  Hvis du ikke kjører Internet Explorer 6 SP1 (versjon 6.00.2800.1106), trenger du ikke samleoppdatering 873377. I stedet kan du installere sikkerhetsoppdatering 834707, som er omtalt i Microsofts sikkerhetsbulletin MS04-038. Sikkerhetsoppdatering 834707 for andre versjoner av Internet Explorer inneholder hurtigreparasjoner som ble gitt ut etter sikkerhetsoppdatering 832894. Sikkerhetsoppdatering 834707 inneholder også de kumulative sikkerhetsfeilrettingene som er omtalt i Microsofts sikkerhetsbulletin MS04-038.
INNLEDNING
En samleoppdatering er tilgjengelig for Microsoft Internet Explorer 6 SP1 (versjon 6.00.2800.1106). Samleoppdatering 873377 inkluderer sikkerhetsoppdatering 834707 (MS04-038) og Internet Explorer 6 SP1-hurtigreparasjoner som er opprettet etter sikkerhetsoppdatering MS04-004.

For Internet Explorer 6 Service Pack 1 for Windows 2000 Service Pack 3, Windows 2000 Service Pack 4, Windows XP, Windows XP Service Pack 1, Windows NT Server 4.0 Service Pack 6a, Windows NT Server 4.0 Terminal Server Edition Service Pack 6, Windows 98, Windows 98 Second Edition og Windows Millennium Edition er de fleste Internet Explorer-hurtigreparasjonene ikke inkludert i sikkerhetsoppdatering MS04-038. Når du installerer en eller flere av sikkerhetsoppdateringene for Internet Explorer 6 SP1 fra MS04-038, vil Internet Explorer-hurtigreparasjoner som er gitt ut etter MS04-004, bli fjernet hvis hurtigreparasjonen erstattet en eller flere av filene som er listet opp i delen Informasjon om sikkerhetsoppdatering i Microsofts sikkerhetsbulletin MS04-038. Fra og med MS04-025 er kumulative hurtigreparasjoner for Internet Explorer tilgjengelige i en separat samleoppdatering som inneholder både kumulative hurtigreparasjoner og sikkerhetsfeilrettingene som er inkludert i den seneste sikkerhetsoppdateringen for Internet Explorer. For eksempel inneholder samleoppdatering 871260 de kumulative sikkerhetsfeilrettingene fra MS04-025 og hurtigreparasjoner som er gitt ut etter MS04-004. Samleoppdatering 873377 inneholder de kumulative sikkerhetsfeilrettingene fra MS04-038 og hurtigreparasjoner som er gitt ut etter MS04-004. Hvis du vil ha mer informasjon om hurtigreparasjoner som er inkludert i samleoppdatering 873377, kan du se i delen Liste over programvareoppdateringer i denne samleoppdateringen.

For Internet Explorer 6 for Microsoft Windows XP Service Pack 2, Windows Server 2003 og Windows 64-Bit Edition versjon 2003 inneholder sikkerhetsoppdateringene fra MS04-038 hurtigreparasjoner som er gitt ut etter MS04-004, hurtigreparasjoner som er gitt ut etter MS04-025, og reparasjoner for alle sikkerhetsproblemer som er omtalt i MS04-038. Hurtigreparasjonsversjonene i filene som er inkludert i denne sikkerhetsoppdateringen, installeres imidlertid bare hvis du tidligere har installert en Internet Explorer-hurtigreparasjon for å oppdatere en eller flere av filene som er listet opp i delen Informasjon om sikkerhetsoppdatering i denne bulletinen.

For Internet Explorer 5.x og Internet Explorer 6 for Windows XP inneholder sikkerhetsoppdateringene fra MS04-038 hurtigreparasjoner som er inkludert etter MS04-004, hurtigreparasjoner inkludert etter MS04-025 og de kumulative sikkerhetsfeilrettingene fra MS04-038. Hurtigreparasjonsversjonene av filene som er inkludert i denne sikkerhetsoppdateringen, installeres uansett om du tidligere har installert en Internet Explorer-hurtigreparasjon for å oppdatere en eller flere av filene som er listet opp i delen Informasjon om sikkerhetsoppdatering i denne bulletinen.

Hvis du vil ha mer informasjon om MS04-038-sikkerhetsoppdateringene (834707), går du til følgende Microsoft-webområde: Tilbake til toppen
Mer informasjon

Følgende filer kan lastes ned fra Microsoft Download Center:

Last nedLast ned pakken for Windows 2000 og Windows XP nå.
Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du laster ned Microsoft-støttefiler, klikker du dette artikkelnummeret for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
119591 Slik laster du ned Microsoft-støttefiler fra elektroniske tjenester
Microsoft søkte etter virus i denne filen. Microsoft brukte det nyeste antivirusprogrammet som var tilgjengelig den datoen filen ble gjort tilgjengelig. Filen er lagret på servere med forbedret sikkerhet, noe som bidrar til å forhindre at uvedkommende gjør endringer i filen.

Tilbake til toppen

Følgende filer kan lastes ned fra Microsoft Download Center:

Last nedLast ned pakken for Windows NT 4.0, Windows Me, Windows 98 Second Edition og Windows 98 nå.
Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du laster ned Microsoft-støttefiler, klikker du dette artikkelnummeret for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
119591 Slik laster du ned Microsoft-støttefiler fra elektroniske tjenester
Microsoft søkte etter virus i denne filen. Microsoft brukte det nyeste antivirusprogrammet som var tilgjengelig den datoen filen ble gjort tilgjengelig. Filen er lagret på servere med forbedret sikkerhet, noe som bidrar til å forhindre at uvedkommende gjør endringer i filen.

Tilbake til toppen

Følgende filer kan lastes ned fra Microsoft Download Center:
Last nedLast ned pakken for Windows XP 64-Bit Edition versjon 2002 nå.
Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du laster ned Microsoft-støttefiler, klikker du dette artikkelnummeret for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
119591 Slik laster du ned Microsoft-støttefiler fra elektroniske tjenester
Microsoft søkte etter virus i denne filen. Microsoft brukte det nyeste antivirusprogrammet som var tilgjengelig den datoen filen ble gjort tilgjengelig. Filen er lagret på servere med forbedret sikkerhet, noe som bidrar til å forhindre at uvedkommende gjør endringer i filen.

Tilbake til toppen

Følgende filer kan lastes ned fra Microsoft Download Center:
Last nedLast ned pakken for Windows XP 64-Bit Edition versjon 2002 nå.Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du laster ned Microsoft-støttefiler, klikker du dette artikkelnummeret for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
119591 Slik laster du ned Microsoft-støttefiler fra elektroniske tjenester
Microsoft søkte etter virus i denne filen. Microsoft brukte det nyeste antivirusprogrammet som var tilgjengelig den datoen filen ble gjort tilgjengelig. Filen er lagret på servere med forbedret sikkerhet, noe som bidrar til å forhindre at uvedkommende gjør endringer i filen.

Obs!  Hurtigreparasjoner som er opprettet etter sikkerhetsoppdatering 832894 (MS04-004), er inkludert i sikkerhetsoppdatering 834707 hvis du kjører Microsoft Windows Server 2003 (64-biters utgaver). Når du installerer sikkerhetsoppdatering 834707 (MS04-038) på en datamaskin som kjører Windows Server 2003, kontrollerer installasjonsprogrammet om en eller flere av filene som oppdateres på datamaskinen, tidligere er oppdatert av en hurtigreparasjon fra Microsoft. Hvis du tidligere har installert en hurtigreparasjon for å oppdatere en av disse filene, vil installasjonsprogrammet kopiere de kumulative hurtigreparasjonsfilene til datamaskinen. Hvis du vil ha mer informasjon, klikker du følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
824994 Beskrivelse av innholdet i en oppdateringspakke for Windows Server 2003-programvare (Denne artikkelen kan være på engelsk.)


Tilbake til toppen

Følgende filer kan lastes ned fra Microsoft Download Center:

Last nedLast ned pakken for Windows Server 2003 nå.
Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du laster ned Microsoft-støttefiler, klikker du dette artikkelnummeret for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
119591 Slik laster du ned Microsoft-støttefiler fra elektroniske tjenester
Microsoft søkte etter virus i denne filen. Microsoft brukte det nyeste antivirusprogrammet som var tilgjengelig den datoen filen ble gjort tilgjengelig. Filen er lagret på servere med forbedret sikkerhet, noe som bidrar til å forhindre at uvedkommende gjør endringer i filen.

Obs!  Hurtigreparasjoner som er opprettet etter sikkerhetsoppdatering 832894 (MS04-004), er inkludert i sikkerhetsoppdatering 834707 hvis du kjører Microsoft Windows Server 2003 (64-biters utgaver). Når du installerer sikkerhetsoppdatering 834707 (MS04-038) på en datamaskin som kjører Windows Server 2003, kontrollerer installasjonsprogrammet om en eller flere av filene som oppdateres på datamaskinen, tidligere er oppdatert av en hurtigreparasjon fra Microsoft. Hvis du tidligere har installert en hurtigreparasjon for å oppdatere en av disse filene, vil installasjonsprogrammet kopiere de kumulative hurtigreparasjonsfilene til datamaskinen. Hvis du vil ha mer informasjon, klikker du følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
824994 Beskrivelse av innholdet i en oppdateringspakke for Windows Server 2003-programvare (Denne artikkelen kan være på engelsk.)


Tilbake til toppen

Følgende filer kan lastes ned fra Microsoft Download Center:

Last nedLast ned pakken for Windows Server 2003 64-Bit Edition nå.
Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du laster ned Microsoft-støttefiler, klikker du dette artikkelnummeret for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
119591 Slik laster du ned Microsoft-støttefiler fra elektroniske tjenester
Microsoft søkte etter virus i denne filen. Microsoft brukte det nyeste antivirusprogrammet som var tilgjengelig den datoen filen ble gjort tilgjengelig. Filen er lagret på servere med forbedret sikkerhet som forhindrer at uvedkommende gjør endringer i filen.

Obs!  Hurtigreparasjoner som er opprettet etter sikkerhetsoppdatering 832894 (MS04-004), er inkludert i sikkerhetsoppdatering 834707 hvis du kjører Microsoft Windows Server 2003 (64-biters utgaver). Når du installerer sikkerhetsoppdatering 834707 (MS04-038) på en datamaskin som kjører Windows Server 2003, kontrollerer installasjonsprogrammet om en eller flere av filene som oppdateres på datamaskinen, tidligere er oppdatert av en hurtigreparasjon fra Microsoft. Hvis du tidligere har installert en hurtigreparasjon for å oppdatere en av disse filene, vil installasjonsprogrammet kopiere de kumulative hurtigreparasjonsfilene til datamaskinen. Hvis du vil ha mer informasjon, klikker du følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
824994 Beskrivelse av innholdet i en oppdateringspakke for Windows Server 2003-programvare (Denne artikkelen kan være på engelsk.)


Tilbake til toppen

Følgende filer kan lastes ned fra Microsoft Download Center:

Last nedLast ned pakken for Windows XP nå.
Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du laster ned Microsoft-støttefiler, klikker du dette artikkelnummeret for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
119591 Slik laster du ned Microsoft-støttefiler fra elektroniske tjenester
Microsoft søkte etter virus i denne filen. Microsoft brukte det nyeste antivirusprogrammet som var tilgjengelig den datoen filen ble gjort tilgjengelig. Filen er lagret på servere med forbedret sikkerhet som forhindrer at uvedkommende gjør endringer i filen.

Obs!  Hurtigreparasjoner som er opprettet etter sikkerhetsoppdatering 832894 (MS04-004), er inkludert i sikkerhetsoppdatering 834707 hvis du kjører Microsoft Windows XP. Når du installerer sikkerhetsoppdatering 834707 (MS04-038) på en datamaskin som kjører Windows XP, kopierer installasjonsprogrammet de kumulative hurtigreparasjonsfilene til datamaskinen.

Tilbake til toppen

Følgende filer kan lastes ned fra Microsoft Download Center:

Last nedLast ned pakken for Internet Explorer 5.5 SP2 nå.
Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du laster ned Microsoft-støttefiler, klikker du dette artikkelnummeret for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
119591 Slik laster du ned Microsoft-støttefiler fra elektroniske tjenester
Microsoft søkte etter virus i denne filen. Microsoft brukte det nyeste antivirusprogrammet som var tilgjengelig den datoen filen ble gjort tilgjengelig. Filen er lagret på servere med forbedret sikkerhet som forhindrer at uvedkommende gjør endringer i filen.

Obs!  Hurtigreparasjoner som er opprettet etter sikkerhetsoppdatering 832894 (MS04-004), er inkludert i sikkerhetsoppdatering 834707 hvis du kjører Internet Explorer 5.5 SP2. Når du installerer sikkerhetsoppdatering 834707 (MS04-038) på en datamaskin som kjører Internet Explorer 5.5 SP2, kopierer installasjonsprogrammet de kumulative hurtigreparasjonsfilene til datamaskinen.

Tilbake til toppen

Følgende filer kan lastes ned fra Microsoft Download Center:

Last nedLast ned pakken for Internet Explorer 5.01 SP3 nå.
Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du laster ned Microsoft-støttefiler, klikker du dette artikkelnummeret for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
119591 Slik laster du ned Microsoft-støttefiler fra elektroniske tjenester
Microsoft søkte etter virus i denne filen. Microsoft brukte det nyeste antivirusprogrammet som var tilgjengelig den datoen filen ble gjort tilgjengelig. Filen er lagret på servere med forbedret sikkerhet som forhindrer at uvedkommende gjør endringer i filen.

Obs!  Hurtigreparasjoner som er opprettet etter sikkerhetsoppdatering 832894 (MS04-004), er inkludert i sikkerhetsoppdatering 834707 hvis du kjører Internet Explorer 5.01 SP3 for Windows 2000 SP3. Når du installerer sikkerhetsoppdatering 834707 (MS04-038) på en datamaskin som kjører Internet Explorer 5.01 SP3, kopierer installasjonsprogrammet de kumulative hurtigreparasjonsfilene til datamaskinen.

Tilbake til toppen

Følgende filer kan lastes ned fra Microsoft Download Center:

Last nedLast ned pakken for Internet Explorer 5.01 SP4 nå.
Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du laster ned Microsoft-støttefiler, klikker du dette artikkelnummeret for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
119591 Slik laster du ned Microsoft-støttefiler fra elektroniske tjenester
Microsoft søkte etter virus i denne filen. Microsoft brukte det nyeste antivirusprogrammet som var tilgjengelig den datoen filen ble gjort tilgjengelig. Filen er lagret på servere med forbedret sikkerhet som forhindrer at uvedkommende gjør endringer i filen.

Obs!  Hurtigreparasjoner som er opprettet etter sikkerhetsoppdatering 832894 (MS04-004), er inkludert i sikkerhetsoppdatering 834707 hvis du kjører Internet Explorer 5.01 SP4 for Windows 2000 SP4. Når du installerer sikkerhetsoppdatering 834707 (MS04-038) på en datamaskin som kjører Internet Explorer 5.01 SP4, kopierer installasjonsprogrammet de kumulative hurtigreparasjonsfilene til datamaskinen.

Tilbake til toppen

Du må være logget på som administrator for å installere samleoppdatering 873377 og sikkerhetsoppdatering 832894. Hvis du vil installere en nedlastet versjon av samleoppdatering 873377, kjører du samleoppdateringspakke 873377 som du lastet ned, ved å bruke de riktige kommandolinjebryterne for installasjonsprogrammet. Hvis du ikke kjører Internet Explorer 6 SP1, installerer du sikkerhetsoppdatering 834707 som du lastet ned, ved å bruke de riktige kommandolinjebryterne for installasjonsprogrammet.

Hvis du er systemansvarlig for en stor organisasjon, kan du distribuere samleoppdatering 873377 og sikkerhetsoppdatering 832894 ved hjelp av Microsoft Systems Management Server (SMS) Feature Pack eller SMS 2003. Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA) vil oppdage at 873377 er installert, og hvis så er tilfellet, angi hvorvidt MS04-038 finnes. Enten sikkerhetsoppdateringen eller samleoppdateringen kan distribueres med SMS fordi nyere filversjoner i samlingen gjenkjennes av MBSA som tilsvarende MS04-038-sikkerhetsoppdateringen, sett fra en sikkerhetsmessig synsvinkel. Du kan ikke bruke MBSA til å finne ut om samleoppdateringen er relevant for datamaskinen som vurderes. Du kan for eksempel ikke bruke MBSA til å finne ut om hurtigreparasjoner etter MS04-004 er i bruk. Du kan bare bruke MBSA til å finne ut om de sikkerhetsmessige minstekravene i MS04-038 overholdes eller ikke. Du kan ikke bruke Microsoft Software Update Services (SUS) til å distribuere samleoppdatering 873377. Hvis du vil ha mer informasjon om distribusjon av samleoppdatering 873377 med SMS bare til datamaskiner som kjører hurtigreparasjoner fra etter MS04-004, eller om hvordan du finner ut om samleoppdateringen er installert på klientdatamaskiner, klikker du følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
867832 Slik distribuerer du programvareoppdateringer som ikke oppdages av Microsoft Baseline Security Analyzer i Systems Management Server 2003 (Denne artikkelen kan være på engelsk.)


Du kan bekrefte at samleoppdatering 873377 eller sikkerhetsoppdatering 832894 er installert, ved å bruke en eller flere av følgende metoder.

Windows Server 2003, Windows XP 64-Bit Edition, versjon 2003, Windows XP (alle versjoner) og Windows 2000

 • Sammenlign versjonene av de oppdaterte filene på datamaskinen med filene i delen Filinformasjon i denne artikkelen.
 • Kontroller at DWORD-verdien
  Installed
  vises i følgende registernøkkel, og at den har en dataverdi på 1:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Hotfix\KBnnnnnn


  Obs!  nnnnnn er artikkelnummeret for oppdateringen.

Alle andre Windows-versjoner

 • Sammenlign versjonene av de oppdaterte filene på datamaskinen med filene i delen Filinformasjon i denne artikkelen.
 • Kontroller at DWORD-verdien
  IsInstalled
  vises i følgende registernøkkel, og at den har en dataverdi på 1:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Active Setup\Installed Components\{604ca0b5-fdc9-4b8b-ad35-6f6c92de96d9}
Tilbake til toppen

Microsoft har testet versjonene av Windows og versjonene av Internet Explorer som er oppført i denne artikkelen, for å vurdere om de påvirkes av disse sikkerhetsproblemene, og for å bekrefte at oppdateringen som er beskrevet i denne artikkelen, håndterer disse sikkerhetsproblemene.


Hvis du skal installere Internet Explorer 6 for Windows Server 2003-versjoner av sikkerhetsoppdatering 832894, må du kjøre Internet Explorer 6 (versjon 6.00.3790.0000) på Windows Server 2003 (32- eller 64-biters utgaver), eller du må kjøre Internet Explorer 6 (versjon 6.00.3790.0000) på Windows XP 64-Bit Edition, versjon 2003.

Tilbake til toppen


Hvis du vil installere Internet Explorer 6 Service Pack 1-versjoner (SP1) av samleoppdatering 873377, må du kjøre Internet Explorer 6 SP1 (versjon 6.00.2800.1106) på en av følgende Windows-versjoner:
 • Windows XP 64-Bit Edition, versjon 2002
 • Windows XP Service Pack 1 (SP1)
 • Windows XP
 • Windows 2000 Service Pack 4 (SP4)
 • Windows 2000 Service Pack 3 (SP3)
 • Windows NT Workstation og Server 4.0 Service Pack 6a (SP6a)
 • Windows NT Server 4.0 Terminal Server Edition Service Pack 6 (SP6)
 • Windows Millennium Edition
 • Windows 98 Second Edition
 • Windows 98
Tilbake til toppen

Hvis du vil installere Internet Explorer 6-versjonen av sikkerhetsoppdatering 834707 (MS04-038), må du kjøre Internet Explorer 6 (versjon 6.00.2600.0000) på Windows XP.

Tilbake til toppen

Hvis du vil installere Internet Explorer 5.5 SP2-versjonen av sikkerhetsoppdatering 834707 (MS04-038), må du kjøre Windows Millennium Edition.

Tilbake til toppen

Hvis du vil installere Internet Explorer 5.01-versjoner av sikkerhetsoppdatering 834707 (MS04-038), må du kjøre Internet Explorer 5.01 SP4 (versjon 5.00.3700.1000) på Windows 2000 SP4, eller du må kjøre Internet Explorer 5.01 SP3 (versjon 5.00.3502.1000) på Windows 2000 SP3.

Tilbake til toppen

 • Versjoner av Windows og versjoner av Internet Explorer som ikke er oppført i denne artikkelen, er enten i den utvidede fasen av produktets levetid, eller de støttes ikke lenger. Selv om du kan installere noen av oppdateringspakkene som er beskrevet i denne artikkelen, på disse versjonene av Windows og Internet Explorer, har Microsoft ikke testet disse versjonene for å vurdere hvordan de påvirkes av disse sikkerhetsproblemene, eller for å bekrefte at oppdateringen som er beskrevet i denne artikkelen, håndterer disse sikkerhetsproblemene. Vi anbefaler at du oppgraderer til en støttet versjon av Windows og Internet Explorer, og deretter bruker den riktige oppdateringen. Hvis du kjører en versjon av Windows eller Internet Explorer som er i den utvidede fasen av produktets levetid, og du har en kontrakt for utvidet støtte, kontakter du en teknisk kontostyrer eller en programutviklingskonsulent for informasjon om en oppdatering for konfigurasjonen.
 • Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du fastslår hvilken versjon av Internet Explorer du kjører, klikker du dette artikkelnummeret for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
  164539 Slik fastslår du hvilken versjon av Internet Explorer som er installert
 • Hvis du vil ha mer informasjon om livssyklusene til komponenter i Windows, besøker du dette Microsoft-webområdet:
 • Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du får tak i Internet Explorer 6 SP1, klikker du dette artikkelnummeret for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
  328548 Slik anskaffer du den seneste oppdateringspakken (Service Pack) for Internet Explorer 6
 • Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du får tak i den seneste oppdateringspakken for Internet Explorer 5.5, klikker du artikkelnummeret nedenfor for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
  276369 Slik får du tak i den seneste oppdateringspakken (Service Pack) for Internet Explorer 5.5
 • Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du får tak i Internet Explorer 5.01 SP3, klikker du dette artikkelnummeret for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
  267954 Slik får du tak i den seneste oppdateringspakken for Internet Explorer 5.01
Tilbake til toppen

Når det gjelder Internet Explorer 6-versjonen av denne oppdateringen, må du starte datamaskinen på nytt for å fullføre installasjonen.

Når det gjelder Internet Explorer 5.01- og Internet Explorer 5.5-versjonene av denne oppdateringen, må du starte datamaskinen på nytt og logge på som administrator for å fullføre installasjonen på Windows NT 4.0-baserte og Windows 2000-baserte datamaskiner.

Tilbake til toppen

Windows Server 2003-, Windows XP- og Windows 2000-versjonene av samleoppdatering 873377 og sikkerhetsoppdatering 834707 (MS04-038) støtter følgende kommandolinjebrytere for installasjonsprogrammet:
 • /?: Vis listen over kommandolinjebrytere.
 • /u: Bruk uovervåket modus.
 • /n: Ikke sikkerhetskopier filer som skal fjernes.
 • /o: Skriv over OEM-filer uten å spørre.
 • /z: Ikke start maskinen på nytt når installasjonen er fullført.
 • /q: Bruk stille modus (ingen brukermedvirkning).
 • /l: List opp installerte hurtigreparasjoner.
 • /x: Pakk ut filene uten å kjøre installasjonsprogrammet.
Du kan kombinere disse bryterne i én kommando. Hvis du for eksempel vil installere 32-biters versjonen av samleoppdateringen for Windows Server 2003 uten noen brukermedvirkning, bruker du følgende kommando:
WindowsServer2003-KB834707-x86-enu.exe /u /q
Hvis du vil installere Windows Server 2003-versjonen (32-biters) av sikkerhetsoppdatering 867801 uten å tvinge datamaskinen til å starte på nytt, bruker du følgende kommando:
WindowsServer2003-KB834707-x86-enu.exe /z

De andre oppdateringspakkene for sikkerhetsoppdatering 834707 (MS04-038) og samleoppdatering 873377 støtter følgende brytere:
 • /q: Bruk stille modus eller skjul meldinger mens filene pakkes ut.
 • /q:u: Bruk stille brukermodus. Stille brukermodus viser enkelte dialogbokser til brukeren.
 • /q:a: Bruk stille administratormodus. Stille administratormodus viser ikke noen dialogbokser til brukeren.
 • /t: bane: Angi plasseringen til den midlertidige mappen som brukes av installasjonsprogrammet eller av målmappen for utpakking av filene (når du bruker /c-bryteren).
 • /c: Pakk ut filene uten å installere dem. Hvis du ikke angir /t: bane-bryteren, blir du bedt om å angi målmappen.
 • /c: bane: Angir banen og navnet til EXE- eller INF-filen for installasjonsprogrammet.
 • /r:n: Start aldri datamaskinen på nytt etter installasjon.
 • /r:i: Be brukeren om å starte datamaskinen på nytt hvis en omstart kreves, unntatt ved bruk sammen med /q:a-bryteren.
 • /r:a: Start alltid datamaskinen på nytt etter installasjon.
 • /r:s: Start datamaskinen på nytt etter installasjonen uten å spørre brukeren.
 • /n:v: Ikke kontroller versjonen. Bruk denne bryteren med forsiktighet til å installere en oppdatering på en hvilken som helst versjon av Internet Explorer.
Du kan kombinere disse bryterne i én kommando. Hvis du for eksempel vil installere samleoppdateringen for Internet Explorer 6 SP1 (32-biters) uten noen brukermedvirkning og uten å tvinge datamaskinen til å starte på nytt, bruker du følgende kommando:
IE6.0sp1-KB873377-x86-ENU.exe /q:a /r:n
Tilbake til toppen

838386Websidens fokus går tapt når du klikker rullefeltet i Internet Explorer 6
822071Kan ikke vise enkelte PNG-bilder
830511Internet Explorer avsluttes uventet når du trykker F1 i en dialogboks på en webside
823386HTML-sider vises bare delvis, HTML-sider vises ikke, eller nettverket svarer ikke
841237Internet Explorer svarer ikke, eller avsluttes når det laster ned en komprimert metadatasamling
871260En samleoppdatering er tilgjengelig for Internet Explorer versjon 5.x og 6.0
Tilbake til toppen

Den engelskspråklige versjonen av denne samleoppdateringen har filattributtene (eller senere filattributter) som er oppført i følgende tabell. Datoene og klokkeslettene for disse filene er oppført i Coordinated Universal Time (UTC). Når du viser filinformasjonen, konverteres den til lokal tid. Hvis du vil finne forskjellen mellom UTC og lokal tid, bruker du kategorien Tidssone i verktøyet Dato og klokkeslett i Kontrollpanel.

Internet Explorer 6.0 SP1 for Windows XP og Windows 2000 (873377)

  Dato    Tid  Versjon     Størrelse Filnavn -------------------------------------------------------------- 29.09.2004 06:44 6.0.2800.1596  1 030 144 Browseui.dll 24.09.2004 19:07 6.0.2800.1475   69 632 Inseng.dll 29.09.2004 06:42 6.0.2800.1477  2 809 856 Mshtml.dll 29.09.2004 06:44 6.0.2800.1596  1 346 048 Shdocvw.dll 20.08.2004 19:01 6.0.2800.1584   422 912 Shlwapi.dll 24.09.2004 21:41 6.0.2800.1475   489 984 Urlmon.dll 24.09.2004 21:41 6.0.2800.1475   592 896 Wininet.dll

Internet Explorer 6.0 SP1 for Windows NT 4.0, Windows Millennium Edition, Windows 98 Second Edition og Windows 98 (873377)

  Dato    Tid  Versjon     Størrelse Filnavn -------------------------------------------------------------- 29.09.2004 06:44 6.0.2800.1596  1 030 144 Browseui.dll 24.09.2004 19:07 6.0.2800.1475   69 632 Inseng.dll 29.09.2004 06:42 6.0.2800.1477  2 809 856 Mshtml.dll 29.09.2004 06:44 6.0.2800.1596  1 346 048 Shdocvw.dll 20.08.2004 19:01 6.0.2800.1584   422 912 Shlwapi.dll 24.09.2004 21:41 6.0.2800.1475   489 984 Urlmon.dll 24.09.2004 21:41 6.0.2800.1475   592 896 Wininet.dll

Internet Explorer 6.0 SP1 for Windows XP 64-Bit Edition, versjon 2002 (873377)

  Dato    Tid  Versjon     Størrelse Filnavn -------------------------------------------------------------- 28.09.2004 18:17 6.0.2800.1596  2 869 760 Browseui.dll   IA-64 22.06.2004 07:42 6.0.2800.1449   77 824 Iecustom.dll   IA-64 24.09.2004 20:03 6.0.2800.1475   230 912 Inseng.dll    IA-64 29.09.2004 06:09 6.0.2800.1477  9 115 136 Mshtml.dll    IA-64 28.09.2004 18:15 6.0.2800.1596  3 667 968 Shdocvw.dll   IA-64 20.08.2004 18:52 6.0.2800.1584  1 117 184 Shlwapi.dll   IA-64 24.09.2004 20:03 6.0.2800.1475  1 430 528 Urlmon.dll    IA-64 24.09.2004 20:04 6.0.2800.1475  1 802 240 Wininet.dll   IA-64 29.09.2004 06:44 6.0.2800.1596  1 030 144 Wbrowseui.dll  x86 24.09.2004 19:07 6.0.2800.1475   69 632 Winseng.dll   x86 29.09.2004 06:42 6.0.2800.1477  2 809 856 Wmshtml.dll   x86 29.09.2004 06:44 6.0.2800.1596  1 346 048 Wshdocvw.dll   x86 20.08.2004 19:01 6.0.2800.1584   422 912 Wshlwapi.dll   x86 24.09.2004 21:41 6.0.2800.1475   489 984 Wurlmon.dll   x86 24.09.2004 21:41 6.0.2800.1475   592 896 Wwininet.dll   x86

Windows Server 2003 (834707)

  Dato    Tid  Versjon     Størrelse Filnavn     Avdeling ------------------------------------------------------------------------------ 29.09.2004 19:40 6.0.3790.212  1 057 792 Browseui.dll   RTMGDR 29.09.2004 19:40 6.0.3790.218    73 216 Inseng.dll    RTMGDR 29.09.2004 19:40 6.0.3790.219  2 924 544 Mshtml.dll    RTMGDR 29.09.2004 19:40 6.0.3790.212  1 395 200 Shdocvw.dll   RTMGDR 29.09.2004 19:40 6.0.3790.212   287 232 Shlwapi.dll   RTMGDR 29.09.2004 19:40 6.0.3790.218   513 536 Urlmon.dll    RTMGDR 29.09.2004 19:40 6.0.3790.218   624 640 Wininet.dll   RTMGDR 29.09.2004 19:25 6.0.3790.218  1 057 792 Browseui.dll   RTMQFE 29.09.2004 19:25 6.0.3790.218    73 216 Inseng.dll    RTMQFE 29.09.2004 19:25 6.0.3790.219  2 924 544 Mshtml.dll    RTMQFE 29.09.2004 19:25 6.0.3790.214  1 395 712 Shdocvw.dll   RTMQFE 29.09.2004 19:25 6.0.3790.212   287 232 Shlwapi.dll   RTMQFE 29.09.2004 19:25 6.0.3790.218   513 536 Urlmon.dll    RTMQFE 29.09.2004 16:25 6.0.3790.218   625 152 Wininet.dll   RTMQFE

Windows Server 2003 (64-biters) (834707)

  Dato    Tid  Versjon     Størrelse Filnavn     Plattform Avdeling ----------------------------------------------------------------------------------------- 29.09.2004 16:40 6.0.3790.212  2 536 960 Browseui.dll   IA-64   RTMGDR 29.09.2004 16:40 6.0.3790.218   217 600 Inseng.dll    IA-64   RTMGDR 29.09.2004 16:40 6.0.3790.219  8 228 864 Mshtml.dll    IA-64   RTMGDR 29.09.2004 16:40 6.0.3790.212  3 362 304 Shdocvw.dll   IA-64   RTMGDR 29.09.2004 16:40 6.0.3790.212   738 816 Shlwapi.dll   IA-64   RTMGDR 29.09.2004 16:40 6.0.3790.218  1 278 976 Urlmon.dll    IA-64   RTMGDR 29.09.2004 16:40 6.0.3790.218  1 503 232 Wininet.dll   IA-64   RTMGDR 29.09.2004 16:40 6.0.3790.212  1 057 792 Wbrowseui.dll  x86    RTMGDR 29.09.2004 16:40 6.0.3790.218    73 216 Winseng.dll   x86    RTMGDR 29.09.2004 16:40 6.0.3790.219  2 924 544 Wmshtml.dll   x86    RTMGDR 29.09.2004 16:40 6.0.3790.212  1 395 200 Wshdocvw.dll   x86    RTMGDR 29.09.2004 16:40 6.0.3790.212   287 232 Wshlwapi.dll   x86    RTMGDR 29.09.2004 16:40 6.0.3790.218   513 536 Wurlmon.dll   x86    RTMGDR 29.09.2004 16:40 6.0.3790.218   624 640 Wwininet.dll   x86    RTMGDR 29.09.2004 16:21 6.0.3790.218  2 536 960 Browseui.dll   IA-64   RTMQFE 29.09.2004 16:21 6.0.3790.218   217 600 Inseng.dll    IA-64   RTMQFE 29.09.2004 16:21 6.0.3790.219  8 230 400 Mshtml.dll    IA-64   RTMQFE 29.09.2004 16:21 6.0.3790.214  3 364 864 Shdocvw.dll   IA-64   RTMQFE 29.09.2004 16:21 6.0.3790.212   738 816 Shlwapi.dll   IA-64   RTMQFE 29.09.2004 16:21 6.0.3790.218  1 278 976 Urlmon.dll    IA-64   RTMQFE 29.09.2004 16:21 6.0.3790.218  1 503 744 Wininet.dll   IA-64   RTMQFE 29.09.2004 16:25 6.0.3790.218  1 057 792 Wbrowseui.dll  x86    RTMQFE 29.09.2004 16:25 6.0.3790.218    73 216 Winseng.dll   x86    RTMQFE 29.09.2004 16:25 6.0.3790.219  2 924 544 Wmshtml.dll   x86    RTMQFE 29.09.2004 16:25 6.0.3790.214  1 395 712 Wshdocvw.dll   x86    RTMQFE 29.09.2004 16:25 6.0.3790.212   287 232 Wshlwapi.dll   x86    RTMQFE 29.09.2004 16:25 6.0.3790.218   513 536 Wurlmon.dll   x86    RTMQFE 29.09.2004 16:25 6.0.3790.218   625 152 Wwininet.dll   x86    RTMQFE

Internet Explorer 6.0 for Windows XP (834707)

  Dato    Tid  Versjon     Størrelse Filnavn -------------------------------------------------------------- 16.01.2004 08:29 6.0.2737.1600  1 024 512 Browseui.dll 22.06.2004 07:42 6.0.2800.1449   31 744 Iecustom.dll 26.08.2004 15:17 6.0.2744.2600   69 632 Inseng.dll 29.09.2004 05:45 6.0.2745.2800  2 772 992 Mshtml.dll 15.08.2003 17:31 6.0.2722.900    34 304 Pngfilt.dll 05.03.2002 00:09 6.0.2715.400   548 864 Shdoclc.dll 27.08.2004 16:57 6.0.2750.167  1 332 224 Shdocvw.dll 20.08.2004 18:41 6.0.2750.167   393 728 Shlwapi.dll 15.08.2003 17:31 6.0.2715.400   109 568 Url.dll 23.09.2004 20:07 6.0.2745.2300   485 376 Urlmon.dll 08.01.2004 19:23 6.0.2737.800   585 216 Wininet.dll

Internet Explorer 5.5 SP2 for Windows Millennium Edition (834707)

  Date    Tid  Versjon     Størrelse Filnavn -------------------------------------------------------------- 04.07.2004 09:30 5.50.4943.400   796 432 Browseui.dll 26.08.2004 15:36 5.50.4944.2600   75 024 Inseng.dll 29.09.2004 05:30 5.50.4945.2800 2 667 280 Mshtml.dll 17.10.2002 00:01 5.50.4922.900   48 912 Pngfilt.dll 27.08.2004 17:05 5.50.4944.2700 1 141 008 Shdocvw.dll 23.08.2004 21:05 5.50.4944.2300  293 648 Shlwapi.dll 05.03.2002 01:53 5.50.4915.500   84 240 Url.dll 24.09.2004 19:03 5.50.4945.2400  412 432 Urlmon.dll 02.09.2004 23:07 5.50.4945.200   464 144 Wininet.dll

Internet Explorer 5.01 SP3 for Windows 2000 SP3 (834707)

  Dato    Tid  Versjon     Størrelse Filnavn -------------------------------------------------------------- 21.08.2004 06:05 5.0.3533.2000   792 848 Browseui.dll 26.08.2004 15:33 5.0.3533.2600   74 000 Inseng.dll 29.09.2004 05:18 5.0.3534.2800  2 290 960 Mshtml.dll 23.09.2004 23:08 5.0.3534.2300   48 912 Pngfilt.dll 27.08.2004 19:08 5.0.3533.2700  1 100 048 Shdocvw.dll 20.08.2004 19:49 5.0.3900.6969   282 384 Shlwapi.dll 05.03.2002 01:53 5.50.4915.500   84 240 Url.dll 23.09.2004 21:50 5.0.3534.2300   412 944 Urlmon.dll 02.09.2004 21:26 5.0.3534.200   450 832 Wininet.dll

Internet Explorer 5.01 SP4 for Windows 2000 SP4 (834707)


  Dato    Tid  Versjon     Størrelse Filnavn -------------------------------------------------------------- 21.08.2004 03:11 5.0.3820.2000   792 848 Browseui.dll 26.08.2004 16:03 5.0.3820.2600   74 000 Inseng.dll 29.09.2004 05:06 5.0.3821.2800  2 290 960 Mshtml.dll 23.09.2004 23:08 5.0.3821.2300   48 912 Pngfilt.dll 27.08.2004 19:05 5.0.3820.2700  1 100 048 Shdocvw.dll 20.08.2004 19:49 5.0.3900.6969   282 384 Shlwapi.dll 05.03.2002 01:53 5.50.4915.500   84 240 Url.dll 23.09.2004 21:57 5.0.3821.2300   412 944 Urlmon.dll 02.09.2004 21:16 5.0.3821.200   450 832 Wininet.dll
Obs! 
 • Når du installerer sikkerhetsoppdatering 834707 (MS04-038) på en datamaskin som kjører Windows Server 2003 eller en datamaskin som kjører Windows XP Service Pack 2, kontrollerer installasjonsprogrammet om en eller flere av filene som oppdateres på datamaskinen, tidligere er oppdatert med en hurtigreparasjon fra Microsoft. Hvis du tidligere har installert en hurtigreparasjon for å oppdatere en av disse filene, vil installasjonsprogrammet kopiere RTMQFE-filene til datamaskinen. Hvis ikke, kopierer installasjonsprogrammet RTMGDR-filene til datamaskinen. Hvis du vil ha mer informasjon, klikker du følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
  824994 Beskrivelse av innholdet i en oppdateringspakke for et Windows Server 2003-produkt (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
 • På grunn av filavhengigheter og krav for installasjon og fjerning kan disse oppdateringene også inneholde tilleggsfiler.
Tilbake til toppen

Hvis du vil fjerne denne oppdateringen, fjerner du sikkerhetsoppdatering 867801 (MS04-025). Hvis du vil ha mer informasjon, klikker du følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
867801 MS04-025: Kumulativ sikkerhetsoppdatering for Internet Explorer
Systemansvarlige kan bruke Spuninst.exe-verktøyet til å fjerne denne sikkerhetsoppdateringen. Spuninst.exe-verktøyet finnes i mappen %Windir% \$NTUninstallKBnnnnnn$\Spuninst. Dette verktøyet støtter følgende kommandolinjebrytere for installasjonsprogrammet:
 • /?: Vis listen over kommandolinjebrytere.
 • /u: Bruk uovervåket modus.
 • /f: Tving andre programmer til å avslutte når datamaskinen slås av.
 • /z: Ikke start maskinen på nytt når installasjonen er fullført.
 • /q: Bruk stille modus (ingen brukermedvirkning).

Hvis du vil fjerne denne oppdateringen, bruker du verktøyet Legg til / fjern programmer i Kontrollpanel. Klikk Internet Explorer Q873377, og klikk deretter Endre/fjern (eller Legg til / fjern).

Systemansvarlige kan bruke Ieuninst.exe-verktøyet til å fjerne denne oppdateringen. Denne samleoppdateringen installerer leuninst.exe-verktøyet i mappen %Windir%. Dette verktøyet støtter følgende kommandolinjebrytere:
 • /?: Vis listen over støttede brytere.
 • /z: Ikke start maskinen på nytt når installasjonen er fullført.
 • /q: Bruk stille modus (ingen brukermedvirkning).
Bruk for eksempel følgende kommando hvis du vil fjerne denne oppdateringen i stille modus:
c:\windows\ieuninst /q c:\windows\inf\q873377.inf
Obs!  Denne kommandoen forutsetter at Windows er installert i mappen C:\Windows.

Tilbake til toppen

Korrekt fjerning av mer enn én kumulativ oppdatering for Internet Explorer på en datamaskin som kjører Windows Server 2003 eller Windows XP 64-Bit Edition, versjon 2003, krever at du fjerner oppdateringene i samme rekkefølge som de ble installert. Hvis du for eksempel installerer 818529, og deretter installerer 828750, må du fjerne 828750 før du fjerner 818529.

Hvis du vil ha mer informasjon om kjente problemer som kan oppstå etter at du har installert denne oppdateringen, klikker du dette artikkelnummeret for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
325192 Problemer etter at du har installert oppdateringer for Internet Explorer eller Windows
Tilbake til toppen

 • Etter at du har fjernet samleoppdatering 873377 på en datamaskin som kjører Windows XP, Windows 2000, Windows NT 4.0, Windows Millennium Edition eller Windows 98 Second Edition, kan du ikke fjerne tidligere kumulative oppdateringer for Internet Explorer, for eksempel den kritiske oppdateringen 818529. Dette er den ønskede virkemåten. Fjerning støttes bare for den siste kumulative oppdateringen du installerte.
 • Hvis du vil ha mer informasjon om kjente problemer som kan oppstå etter at du har installert denne oppdateringen, klikker du dette artikkelnummeret for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
  325192 Problemer etter at du har installert oppdateringer for Internet Explorer eller Windows
Tilbake til toppen
Egenskaper

Artikkel-ID: 873377 – Forrige gjennomgang: 02/20/2006 16:47:00 – Revisjon: 6.4

Microsoft Internet Explorer 6.0, Microsoft Internet Explorer 6.0 Service Pack 1, Microsoft Internet Explorer 5.5, Microsoft Internet Explorer 5.01 Service Pack 3, Microsoft Internet Explorer 5.01 SP4

 • kbhowtomaster kbsecurity atdownload kbtocoff KB873377
Tilbakemelding