Du er frakoblet, venter på at Internett skal koble til igjen

Slik fjerner du Windows XP Service Pack 2 fra datamaskinen

Viktig!  Denne artikkelen inneholder informasjon som viser hvordan du kan få hjelp til å redusere sikkerhetsinnstillinger eller hvordan du deaktiverer sikkerhetsfunksjoner på en datamaskin. Du kan gjøre disse endringene for å omgå et bestemt problem. Før du gjør disse endringene, anbefaler vi at du evaluerer risikoen som er knyttet til implementering av denne løsningen i ditt bestemte miljø. Hvis du implementerer denne løsningen, må du gjøre det som er nødvendig for å beskytte systemet.
Sammendrag
Denne artikkelen beskriver hvordan du fjerner Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2) fra datamaskinen.
Mer informasjon
Advarsel!  Denne løsningen kan gjøre datamaskinen eller nettverket mer utsatt for angrep fra brukere med onde hensikter eller skadelig programvare, for eksempel virus. Denne løsningen anbefales ikke, men denne informasjonen oppgis slik at du kan velge å implementere løsningen på eget initiativ. Bruk denne løsningen på eget ansvar.Obs!  Du kan ikke fjerne Windows XP SP2 hvis du har installert en oppdateringspakke på en datamaskin der Windows XP SP2 allerede var installert. Avinstallasjonsprogrammet ruller tilbake til versjonen av Windows som fantes før installasjonen. I dette tilfellet ruller programmet tilbake til den første installasjonen av Windows XP SP2.

Viktig!  Hvis du installerer Windows XP SP2 på en datamaskin som allerede kjører Windows XP SP2, opprettes en ny avinstallasjonsmappe på harddiskstasjonen. Denne mappen bruker 50-100 megabyte av diskplassen. Hver gang du installerer Windows XP SP2, opprettes en ny mappe.

Bruk en av følgende metoder til å fjerne Microsoft Windows XP SP2 fra datamaskinen:
 • Bruke verktøyet Legg til eller fjern programmer i Kontrollpanel
 • Bruke den skjulte mappen $NtServicePackUninstall$
 • Bruke Systemgjenoppretting
 • Bruke gjenopprettingskonsollen
Viktig!  Vi anbefaler at du bruker følgende metoder i den rekkefølgen de vises.

Bruke verktøyet Legg til eller fjern programmer i Kontrollpanel

 1. Klikk Start, Kjør, skriv inn appwiz.cpl i Åpne-boksen, og klikk deretter OK.
 2. Klikk for å merke av for Vis oppdateringer.
 3. Klikk Windows XP Service Pack 2, og klikk deretter Fjern.
 4. Følg instruksjonene på skjermen for å fjerne Windows XP SP2.

Bruke den skjulte mappen $NtServicePackUninstall$

 1. Klikk Start, klikk Kjør, skriv inn c:\windows\$NtServicePackUninstall$\spuninst\spuninst.exe i Åpne-boksen, og klikk deretter OK.
 2. Når veiviseren for fjerning av Windows XP Service Pack 2 starter, klikker du Neste.
 3. Følg instruksjonene på skjermen for å fjerne Windows XP SP2.

Bruke Systemgjenoppretting

 1. Klikk Start, klikk Kjør, skriv inn %Systemrot%\System32\restore\rstrui.exe i Åpne-boksen, og klikk deretter OK.
 2. Klikk Gjenopprett datamaskinen til et tidligere tidspunkt, og klikk deretter Neste.
 3. Klikk datoen du installerte Windows XP SP2, og klikk deretter Installerte Windows XP Service Pack 2 i Gjenopprettingspunkt-boksen.
 4. Klikk Neste, og følg deretter instruksjonene på skjermen for å fjerne Windows XP SP2.

Bruke gjenopprettingskonsollen

Advarsel!  Fremgangsmåten nedenfor inneholder informasjon om endring av registret. Før du endrer registret, må du ta sikkerhetskopi av det og sørge for at du vet hvordan du gjenoppretter det dersom det oppstår et problem.Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du sikkerhetskopierer, gjenoppretter og endrer registret, klikker du følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
256986 Beskrivelse av Microsoft Windows-registret
Feil bruk av Registerredigering kan forårsake alvorlige problemer som kan kreve at du installerer operativsystemet på nytt. Microsoft kan ikke garantere at du kan løse problemer som er et resultat av feil bruk av Registerredigering. Bruk av Registerredigering skjer på eget ansvar.

Hvis du ikke kan fjerne Windows XP SP2 ved å bruke en av metodene som er omtalt ovenfor, følger du denne fremgangsmåten:
 1. Sett inn oppstartsdisketten for Windows XP i diskettstasjonen, eller sett inn Windows XP-CDen i CD- eller DVD-stasjonen, og start deretter datamaskinen på nytt.

  Obs!  Når du får følgende melding, trykker du en tast for å starte datamaskinen fra Windows XP CDen:
  Trykk en tast for å starte opp fra CD-ROM

  Obs!  Datamaskinen må konfigureres til å starte fra CD-stasjonen eller DVD-stasjonen. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du konfigurerer datamaskinen til å starte fra CD- eller DVD-stasjonen, kan du se dokumentasjonen for datamaskinen eller kontakte datamaskinprodusenten.
 2. Når du får meldingen Velkommen til installasjonsprogrammet, trykker du R for å starte gjenopprettingskonsollen:

  Obs!  Flere alternativer vises på skjermen.
 3. Velg den aktuelle Windows XP-installasjonen.

  Obs!  Du må velge et tall før du trykker ENTER, ellers starter datamaskinen på nytt. Vanligvis er bare 1: C:\Windows tilgjengelig.
 4. Angi et administratorpassord hvis du blir bedt om det. Trykk ENTER hvis du ikke kjenner administratorpassordet. (Vanligvis er passordet tomt.)

  Obs!  Du vil ikke kunne fortsette hvis du ikke har administratorpassordet.
 5. Skriv inn cd $ntservicepackuninstall$\spuninst ved ledeteksten, og trykk deretter ENTER.

  Obs!  Når du har fullført dette trinnet, kan du ikke avslutte fjerningsprosessen.
 6. Skriv inn batch spuninst.txt ved ledeteksten, og trykk deretter ENTER.

  Obs!  Spuninstal.txt-filen vises. Mens filen ruller ned, ser du feil og filer som kopieres. Dette er normalt.
 7. Når Windows XP SP2 er fjernet, skriver du inn exit, og deretter trykker du ENTER.
 8. Start datamaskinen på nytt i sikkermodus. Det gjør du ved å trykke F8 når datamaskinen starter på nytt.
  Obs!  Når du har startet på nytt, kan systemet låses med en svart skjerm. (Musen virker.) I så tilfelle starter du på nytt ved å slå datamaskinen av og på igjen. Den andre omstarten lar deg logge på.
 9. Når datamaskinen starter på nytt, kjører ikke Windows Utforsker (Explorer.exe), og Windows-ikonene og Start-knappen er utilgjengelige. Du kan løse problemet på følgende måte:
  1. Trykk CTRL+ALT+DEL for å åpne Oppgavebehandling.
  2. Klikk Ny oppgave (Kjør...)Fil-menyen.
  3. I Åpne-boksen skriver du regedit, og deretter klikker du OK.
  4. Finn og klikk følgende registerundernøkkel:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\RpcSs
  5. På høyre side av visningsruten høyreklikker du ObjectName, klikker Endre, skriver inn LocalSystem i Verdidata-boksen og klikker deretter OK.
  6. Start datamaskinen på nytt.
 10. Bruk en av de tidligere omtalte metodene til å fjerne Windows XP SP2 fra datamaskinen.
Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du installerer og bruker gjenopprettingskonsollen, klikker du følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
307654 Slik installerer og bruker du gjenopprettingskonsollen i Windows XP
windowsxpsp2 winxpsp2
Egenskaper

Artikkel-ID: 875350 – Forrige gjennomgang: 07/24/2006 15:43:00 – Revisjon: 9.0

Microsoft Windows XP Professional Service Pack 2 (SP2), Microsoft Windows XP Home Edition Service Pack 2 (SP2)

 • kbhowto kbconsumer kbuninstall KB875350
Tilbakemelding