Slik konfigurerer du funksjonen Windows-brannmur i Windows XP Service Pack 2

Kundestøtte for Windows XP er avsluttet

Microsoft avsluttet kundestøtte for Windows XP den 8. april 2014. Denne endringen har påvirket programvareoppdateringene og sikkerhetsalternativene dine. Finn ut hvordan dette påvirker deg og hvordan du forblir beskyttet.Viktig!  Denne artikkelen inneholder informasjon som viser hvordan du kan få hjelp til å redusere sikkerhetsinnstillinger eller hvordan du deaktiverer sikkerhetsfunksjoner på en datamaskin. Du kan gjøre disse endringene for å omgå et bestemt problem. Før du gjør disse endringene, anbefaler vi at du evaluerer risikoen som er knyttet til implementering av denne løsningen i ditt bestemte miljø. Hvis du implementerer denne løsningen, må du gjøre det som er nødvendig for å beskytte systemet.
INNLEDNING
Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2) introduserer en ny brannmur som gjør systemet mindre sårbart for angrep fra brukere med onde hensikter eller skadelig programvare, for eksempel virus. Den anbefales at du alltid bruker en brannmur. Uten brannmur er du mer utsatt for sikkerhetsproblemer. Det anbefales at du ikke deaktiverer Windows-brannmur, men det finnes et alternativ som gjør dette. Denne artikkelen beskriver hvordan du deaktiverer Windows-brannmur. Hvis du deaktiverer Windows-brannmur, bør du sørge for at du gjør alt du kan for å beskytte systemet. Det anbefales at du deaktiverer Windows-brannmur bare når du virkelig må og bare etter at du har vurdert alle andre alternativer for å gjøre systemet mer sikkert. Windows-brannmur er den oppdaterte brannmurprogramvaren i Windows XP Service Pack 2 som erstatter brannmur for Internett-tilkobling.
Mer informasjon

Hva er en brannmur?

En brannmur beskytter datamaskinen. En brannmur begrenser informasjon som kommer til datamaskinen fra andre datamaskiner, og gir deg mer kontroll over dataene som finnes på datamaskinen. I tillegg har brannmuren en funksjon som hindrer at personer og programmer, inkludert virus og ormer, kobler til datamaskinen uten tillatelse.

Forestill deg en brannmur som en barriere som kontrollerer informasjon, også kjent som trafikk, som kommer fra Internett eller fra et nettverk. Brannmuren avviser enten trafikk eller slipper den gjennom til datamaskinen, avhengig av brannmurinnstillingene.

I Microsoft XP Service Pack 2 (SP2) kan du deaktivere eller aktivere Windows-brannmur. Som standard er Windows-brannmur aktivert for alle nettverksgrensesnitt. Denne konfigurasjonen gir nettverksbeskyttelse på nye Windows XP-installasjoner og -oppgraderinger. Denne standardkonfigurasjonen beskytter også datamaskinen mot nettverkstilkoblinger etter hvert som de legges til i systemet.

Selv om Windows-brannmur er aktivert som standard, kan det hende noen datamaskinleverandører og systemansvarlige deaktiverer funksjonen. Du trenger ikke bruke Windows-brannmur. Du kan installere og kjøre hvilken som helst brannmur. Evaluer funksjonene for andre brannmurer, og bestem deg deretter for hvilken brannmur du vil bruke. Hvis du bestemmer deg for å installere og kjøre en annen brannmur, deaktiverer du Windows-brannmur.

Slik konfigurerer du innstillingene for Windows-brannmur

Advarsel!  Denne løsningen kan gjøre datamaskinen eller nettverket mer utsatt for angrep fra brukere med onde hensikter eller skadelig programvare, for eksempel virus. Denne løsningen anbefales ikke, men denne informasjonen oppgis slik at du kan velge å implementere løsningen på eget initiativ. Bruk denne løsningen på eget ansvar.

Hvis du vil undersøke og konfigurere brannmurinnstillingene, gjør du følgende:
 1. Klikk Start, Kjør, skriv inn wscui.cpl, og klikk deretter OK.
 2. I Windows-sikkerhetssenter klikker du Windows-brannmur.

Windows-brannmur inneholder følgende kategorier:
 • Generelt
 • Unntak
 • Avansert

Generelt-kategorien inneholder følgende innstillinger:
 • På (anbefales)
 • Ikke tillat unntak
 • Av (anbefales ikke)


Når du klikker for å velge Ikke tillat unntak, blokkeres alle forespørsler om å koble til datamaskinen, inkludert forespørsler fra programmer eller tjenester som er listet opp i Unntak-kategorien. Brannmuren blokkerer også oppdaging av nettverksenheter, fildeling og skriverdeling.

Alternativet Ikke tillat unntak er nyttig når du kobler til et felles nettverk, for eksempel på en flyplass eller et hotell. Ved hjelp av denne innstillingen blokkeres alle forsøk på å koble til datamaskinen.

Når du bruker Windows-brannmur uten unntak, kan du likevel vise websider, sende og motta e-post eller bruke et direktemeldingsprogram.


Fra Unntak-kategorien kan du legge til program- og portunntak for å tillate bestemte typer innkommende trafikk. Du kan angi et omfang for hvert unntak.

For hjemmenettverk og mindre kontornettverk anbefales det at du setter omfanget bare til det lokale nettverket, hvis det er mulig. Med denne konfigurasjonen kan datamaskiner på samme delnett koble til programmet på datamaskinen, men trafikk som kommer fra et eksternt nettverk, avvises.

Fra Avansert-kategorien kan du konfigurere følgende:
 • Tilkoblingsspesifikke regler som gjelder for hvert nettverksgrensesnitt.
 • Konfigurasjonen av sikkerhetsloggingen.
 • Globale ICMP-regler (Internet Control Message Protocol) som gjelder for ICMP-trafikk. (Denne trafikken brukes for overføring av feil- og statusinformasjon.)
 • Standardinnstillinger.

Slik konfigurerer du fildeling

For hjemmekontor og små kontornettverk bruker du veiviseren for nettverksinstallasjon til å konfigurere fildeling. Du kan bruke denne veiviseren til å kontrollere at brannmuren er konfigurert med høyest mulig sikkerhet. I et vanlig hjemmenettverk finnes alle datamaskiner i samme delnett. I slike konfigurasjoner anbefales det at du konfigurerer fildeling bare for lokale datamaskiner.

Obs!  Hvis du vil starte veiviseren for nettverksinstallasjon, klikker du Start, Alle programmer, Tilbehør, Kommunikasjoner, og klikker deretter Veiviser for nettverksinstallasjon.

Hvis du vil ha mer informasjon om Windows-brannmur, klikker du følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
843090 Beskrivelse av funksjonen Windows-brannmur i Windows XP Service Pack 2

Referanser
Hvis du vil ha mer informasjon, går du til følgende Microsoft-webområder:

Webområdet TechNet Windows XP Professional
http://www.microsoft.com/technet/prodtechnol/winxppro/default.mspx

Manually Configuring Windows Firewall in Windows XP Service Pack 2
http://www.microsoft.com/technet/community/columns/cableguy/cg0204.mspx

Bruke INF-filen for Windows-brannmur i Microsoft Windows XP Service Pack 2 (Denne artikkelen kan være på engelsk)
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=cb307a1d-2f97-4e63-a581-bf25685b4c43&displaylang=[LN]

Distribuere innstillinger for Windows-brannmur for Microsoft Windows XP med Service Pack 2 (Denne artikkelen kan være på engelsk)
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=4454e0e1-61fa-447a-bdcd-499f73a637d1&displaylang=[LN]
Eigenschappen

Artikel-id: 875356 - Laatst bijgewerkt: 12/26/2006 01:49:13 - Revisie: 1.4

Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Home Edition

 • kbfirewall kbpolicy kbsecurity kbconfig kbinfo kbhowto KB875356
Feedback