Du er frakoblet, venter på at Internett skal koble til igjen

Detaljerte instruksjoner for installasjon av Windows XP Service Pack 2

Kundestøtte for Windows XP er avsluttet

Microsoft avsluttet kundestøtte for Windows XP den 8. april 2014. Denne endringen har påvirket programvareoppdateringene og sikkerhetsalternativene dine. Finn ut hvordan dette påvirker deg og hvordan du forblir beskyttet.

INNLEDNING
Den beste måten å sikre deg Windows XP SP2 på, er å aktivere funksjonen Automatiske oppdateringer i Windows XP. Dette gjør du ved å gå til følgende webområde for Microsoft:Du kan også installere Windows XP SP2 ved å gå til følgende webområdet Windows Update: Eller du kan hente en nettverksinstallasjonspakke for Windows XP SP2 på følgende webområde for Microsoft: Windows XP SP2 installeres på flere datamaskiner over et nettverk, ved hjelp av nettverksinstallasjonsprogrammet. Installasjonspakken er helautomatisk og kan brukes til å oppdatere alle versjoner av Windows XP Home eller Professional til Windows XP SP.

Både Automatiske oppdateringer og webområdet Windows Update benytter hurtiginstallasjonsmetoden ved installering fra Internett. Denne installasjonstypen er mye mindre enn en nettverksinstallasjon, ettersom hurtiginstalleringsprogrammet minimerer informasjonsmengden du laster ned. Hurtiginstallasjonsprogrammet undersøker systemet oppdateringen skal installeres på, og oppretter en liste over nødvendige oppdateringsfiler. Unødvendige filer, som filer for overføringsverktøy for Microsoft Windows 95 eller serverkomponenter for en Windows XP Professional-maskin vil ikke bli lastet ned.

Uansett om du bruker Automatiske oppdateringer eller Windows Update vil du bli bedt om å installere Windows XP SP2. Oppdateringene vil deretter bli lastet ned til datamaskinen ved behov. Den samlede nedlastingsstørrelsen varierer fra 70 MB til 260 MB. Installasjonen startes så snart nedlastingen er fullført.
Mer informasjon

Installere fra Internett ved hjelp av Automatisk oppdateringer

 1. Klikk Start, Kjør, skriv inn wuaucpl.cpl, og klikk deretter OK.
 2. Klikk Automatisk (anbefales) i dialogboksen Automatiske oppdateringer, og klikk deretter OK.

  Datamaskinen vil å automatisk laste ned og installere Windows-oppdateringer når den er koblet til Internett. Som standard skjer de automatiske oppdateringene kl 03.00. Hvis maskinen din ikke er slått på på denne tiden, velger du et annet tidspunkt som passer for deg. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du planlegger automatiske oppdateringer, klikker du artikkelnummeret nedenfor for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
  327838 Slik planlegger du automatiske oppdateringer i Windows Server 2003, Windows XP og Windows 2000
  Etter at oppdateringen er lastet ned, vises en informasjonsboble i varslingsområdet som informerer om at oppdateringen er lastet ned og klar til installasjon.
 3. Klikk først boblen, så Hurtiginstallasjon, og deretter Neste.

  En informasjonsboble i varslingsområdet angir at oppdateringene installeres i bakgrunnen, og at du kan fortsette å jobbe mens installasjonen pågår. Når installasjonen er fullført, vises følgende melding i vinduet Automatiske oppdateringer:
  Datamaskinen har blitt oppdatert. Du må starte datamaskinen på nytt før endringene trer i kraft.
  Obs!  Når du har klikket Hurtiginstallasjon, startes installasjonsveiviseren for Windows XP Service Pack 2, og det kan hende du får en melding som ser omtrent sånn ut:
  Velkommen til installasjonsveiviseren for Windows XP SP2. Før du installerer denne oppdateringen, anbefales det at du gjør følgende:

  1. Sikkerhetskopier systemet
  2. Lukk alle åpne programmer

  Du kan bli bedt om å starte maskinen på nytt, for å fullføre installasjonen. Klikk Neste for å fortsette.
  Det er også mulig at det åpnes en dialogboks med en lisensavtale. Du må godta avtalen før du fortsetter med installasjonen.
 4. Klikk Start på nytt nå.

  Obs!  Datamaskinen startes på nytt. Første gang du starter datamaskinen på nytt etter installasjonen, vil det som regel ta lenger tid før maskinen starter enn normalt. Dette er fordi Windows XP SP2 kopierer filer som ikke kunne kopieres i hovedinstallasjonsfasen. Dette er helt normalt, og når filene er kopiert vil maskinen starte som vanlig.

Installere fra Internett ved hjelp av Windows Update

 1. Gå til følgende Microsoft-webområde: .
 2. Klikk Egendefinert.

  Windows Update skanner datamaskinen og viser en forhåndsvalgt liste over kritiske oppdateringer, inkludert sikkerhetsoppdateringer og produktoppdateringer.
 3. Klikk Høy prioritet under Velg etter type.

  Windows Update oppretter en liste over de oppdateringene som er relevante for din maskin. Kritiske oppdateringer merkes for automatisk nedlasting.
 4. Klikk Se gjennom og installer oppdateringer.
 5. Kontroller at Windows XP SP2 er valgt.
 6. Klikk Installer oppdateringer.

  Dialogboksen Installerer oppdateringer vises. Under Installasjonsstatus angis den gjeldende statusen for de forskjellige installasjonsprosessene. Fremdriftsindikatoren Laster ned viser fremdriften for nedlastingen. Når nedlastingen er fullført, byttes nedlastingsindikatoren ut med en installasjonsindikator. Installasjonsindikatoren viser fremdriften for installasjonen, og når denne er fullført startes installasjonsveiviseren for Windows XP SP2. Dialogboksen Velkommen til installasjonsveiviseren for Windows XP SP2 viser følgende melding:
  Velkommen til installasjonsveiviseren for Windows XP SP2. Før du installerer denne oppdateringen, anbefales det at du gjør følgende:

  1. Sikkerhetskopier systemet

  2. Lukk alle åpne programmer

  Du kan bli bedt om å starte maskinen på nytt, for å fullføre installasjonen.

  Klikk Neste for å fortsette.
 7. Klikk Neste.

  Det er også mulig at det åpnes en dialogboks med en lisensavtale. Les gjennom lisensavtalen. Hvis du godtar innholdet, klikker du Godtatt.

  Obs!  Du må godta avtalen før du kan fortsette med installasjonen.
 8. Klikk Neste. Dialogboksen for valg av alternativer åpnes, og viser tekst lik følgende:
  Under installasjonen lages en sikkerhetskopi av systemfilene, slik at du kan fjerne Windows XP SP2 om nødvendig. Klikk Bla gjennom for å velge en plassering for de sikkerhetskopierte filene, eller klikk Neste for å godta følgende plassering:
  Avinstaller mappe
  C:\Windows\$NtServicePackUninstall$
  Obs!  Du kan angi en egendefinert plassering for lagring av avinstalleringsinformasjon (arkivinformasjon). Det anbefales at du godtar standardinnstillingene med mindre du er en avansert bruker. Windows XP SP2-installasjonen oppretter vanligvis et arkiv, og du kan ikke velge bort denne funksjonen.
 9. Klikk Neste. Dialogboksen for oppdatering av systemet åpnes, og viser tekst lik følgende:
  Vent et øyeblikk til installasjonsprogrammet kontrollerer den gjeldende konfigurasjonen, arkiverer de gjeldende filene og oppdaterer disse.
  Når installasjonen er fullført, åpnes dialogboksen Fullfører installasjonsveiviseren for Windows XP SP2 og en melding lik følgende vises:
  Installasjonsveiviseren for Windows XP SP2 ble fullført.
  Windows startes på nytt automatisk for at endringene skal tre i kraft. Hvis du vil starte Windows automatisk, klikker du Fullfør.
  Hvis du vil starte Windows senere, merker du av for Ikke start på nytt nå og klikker Fullfør.
  Ikke start på nytt nå.
  Obs!  Som standard er det merket av for Ikke start på nytt nå.
 10. Klikk Fullfør. Installasjonsveiviseren for Windows XP SP2 lukkes, og dialogboksen Installerer oppdateringer viser en melding lik følgende:
  Installerer Windows XP Service Pack 2,...Ferdig!
  Datamaskinen har blitt oppdatert.
  Du må starte datamaskinen på nytt før endringene trer i kraft.
  Hvis du klikker Start på nytt nå, startes datamaskinen på nytt, og installasjonen fullføres. Hvis du ikke vil at maskinen skal startes på nytt, klikker du Lukk.

  Obs!  Windows XP vil ikke fungere korrekt før datamaskinen startes på nytt.
 11. Klikk Start på nytt nå.

  Obs!  Datamaskinen startes på nytt. Første gang du starter datamaskinen på nytt etter installasjonen, vil det som regel ta lenger tid før maskinen starter enn normalt. Dette er fordi Windows XP SP2 kopierer filer som ikke kunne kopieres i hovedinstallasjonsfasen. Dette er helt normalt, og når filene er kopiert vil maskinen starte som vanlig.

Installere fra en nettverksressurs

Nettverksadministrator bestemmer hvor installasjonspakken skal plasseres og hvilken metode som skal brukes for å kjøre den. Ta kontakt med nettverksadministrator for å få informasjon om plassering og kjøring av installasjonspakken. Hvis du ikke har noen nettverksadministrator, må du se avsnittet Installere fra Internett ved hjelp av Automatiske oppdateringer eller avsnittet Installere fra Internett ved hjelp av Windows Update.

Når du har lastet ned Windows XP SP2 fra en nettverksressurs, følger du instruksjonene nedenfor for å installere Windows XP SP2 ved hjelp av installasjonsveiviseren:
 1. Når du har lastet ned installasjonspakken, kjører du den for å starte installasjonen. Alle relevante filer pakkes ut. Fremdriftsvinduet Pakker ut filer vises under utpakkingsprosessen. Når filene er pakket ut, startes installasjonsveiviseren for Windows XP Service Pack 2, og du får en melding som ser omtrent sånn ut:
  Velkommen til installasjonsveiviseren for Windows XP SP2. Før du installerer denne oppdateringen, anbefales det at du gjør følgende:

  1. Sikkerhetskopier systemet

  2. Lukk alle åpne programmer

  Du kan bli bedt om å starte maskinen på nytt, for å fullføre installasjonen.

  Klikk Neste for å fortsette.
  Obs!  Når du når dette trinnet, vil du legge merke til at det fremdeles er en del aktivitet på harddisken. Dette er fordi installasjonsveiviseren for Windows XP SP2 bruker en separat tråd til innholdsfiler på harddisken. Det er mulig at denne tråden fremdeles behandles når du når åpningsskjermen til veiviseren.
 2. Klikk Neste. Det er også mulig at det åpnes en dialogboks med en lisensavtale. Les gjennom lisensavtalen. Hvis du godtar innholdet, klikker du Godtatt.

  Obs!  Du må godta avtalen før du kan fortsette med installasjonen.
 3. Klikk Neste. Dialogboksen for valg av alternativer åpnes, og viser tekst lik følgende:
  Under installasjonen lages en sikkerhetskopi av systemfilene, slik at du kan fjerne produktoppdateringen om nødvendig. Klikk Bla gjennom for å velge en plassering for de sikkerhetskopierte filene, eller klikk Neste for å godta følgende plassering:
  Avinstaller mappe
  C:\Windows\$NtServicePackUninstall$
  Obs!  Du kan angi en egendefinert plassering for lagring av avinstalleringsinformasjon (arkivinformasjon). Det anbefales at du godtar standardinnstillingene med mindre du er en avansert bruker. Windows XP SP2-installasjonen oppretter vanligvis et arkiv, og du kan ikke velge bort denne funksjonen.
 4. Klikk Neste. Dialogboksen for oppdatering av systemet åpnes, og viser tekst lik følgende:
  Vent et øyeblikk til installasjonsprogrammet kontrollerer den gjeldende konfigurasjonen, arkiverer de gjeldende filene og oppdaterer disse.
  Når installasjonen er fullført, åpnes dialogboksen Fullfører installasjonsveiviseren for Windows XP SP2 og en melding lik følgende vises:
  Installasjonsveiviseren for Windows XP SP2 ble fullført.
  Windows startes på nytt automatisk for at endringene skal tre i kraft. Hvis du vil starte Windows automatisk, klikker du Fullfør.
  Hvis du vil starte Windows senere, merker du av for Ikke start på nytt nå og klikker Fullfør.

  Ikke start på nytt nå.
  Hvis du klikker Fullfør, startes datamaskinen på nytt, og installasjonen fullføres. Hvis du ikke vil starte maskinen på nytt, merker du av for Ikke start på nytt nå.

  Obs!  Windows XP vil ikke fungere korrekt før datamaskinen startes på nytt.
 5. Klikk Fullfør. Datamaskinen startes på nytt. Første gang du starter datamaskinen på nytt etter installasjonen, vil det som regel ta lenger tid før maskinen starter enn normalt. Dette er fordi Windows XP SP2 kopierer filer som ikke kunne kopieres i hovedinstallasjonsfasen. Dette er helt normalt, og når filene er kopiert vil maskinen starte som vanlig.
WinXPSP2 xpsp2
Egenskaper

Artikkel-ID: 875364 – Forrige gjennomgang: 10/03/2006 14:10:00 – Revisjon: 6.1

 • Microsoft Windows XP Service Pack 2
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition 2005
 • kbinfo kbwindowsupdate kbupgrade kbsetup atdownload KB875364
Tilbakemelding
cript>