Du er frakoblet, venter på at Internett skal koble til igjen

Bilder vises ikke som ventet, eller du får en feilmelding når du åpner en HTML-fil på en Windows XP Service Pack 2-basert datamaskin

Viktig!  Denne artikkelen inneholder informasjon som viser hvordan du kan få hjelp til å redusere sikkerhetsinnstillinger eller hvordan du deaktiverer sikkerhetsfunksjoner på en datamaskin. Du kan gjøre disse endringene for å omgå et bestemt problem. Før du gjør disse endringene, anbefaler vi at du evaluerer risikoen som er knyttet til implementering av denne løsningen i ditt bestemte miljø. Hvis du implementerer denne løsningen, må du gjøre det som er nødvendig for å beskytte systemet.

Viktig!  Denne artikkelen inneholder informasjon om å endre registret. Før du endrer registret, må du sikkerhetskopiere det og være sikker på at du forstår hvordan du gjenoppretter registret hvis det oppstår et problem. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du sikkerhetskopierer, gjenoppretter og redigerer registret, klikker du følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
256986 Beskrivelse av Microsoft Windows-registret
Symptom
Når du åpner en HTML-fil i et program etter at du har installert Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2), kan det hende et av følgende problemer oppstår:
 • Du mottar en melding om skriptfeil når du viser HTML-filen i et Windows-basert program.
 • Du mottar en melding om ActiveX-feil når du viser HTML-filen i et Windows-basert program.
 • Når du åpner HTML-filen i Microsoft Internet Explorer, vises ikke bilder slik du forventer.
Årsak
Disse problemene kan skyldes en forbedret sikkerhetsfunksjon som er inkludert i Windows XP SP2. Denne forbedrede sikkerhetsfunksjonen beskytter datamaskinen mot angrep fra ondsinnede brukere eller ondsinnet programvare, for eksempel virus. Som standard er denne funksjonen aktivert i registret.
Workaround
Advarsel!  Denne løsningen kan gjøre datamaskinen eller nettverket mer utsatt for angrep fra brukere med onde hensikter eller skadelig programvare, for eksempel virus. Denne løsningen anbefales ikke, men denne informasjonen oppgis slik at du kan velge å implementere løsningen på eget initiativ. Bruk denne løsningen på eget ansvar.

Advarsel!  Hvis du bruker Registerredigering på feil måte, kan dette skape alvorlige problemer som gjør at du må installere operativsystemet på nytt. Microsoft kan ikke garantere at du kan løse problemer som er et resultat av feil bruk av Registerredigering. Bruk Registerredigering på eget ansvar.

Hvis du vil omgå disse problemene, endrer du verdien for delnøkkelen
FEATURE_LOCALMACHINE_LOCKDOWN
til 0.

Obs!  Som standard er verdien for delnøkkelen
FEATURE_LOCALMACHINE_LOCKDOWN
satt til 1 i Windows XP SP2.

Gjør dette ved å bruke følgende fremgangsmåte:
 1. Avslutt alle Windows-baserte programmer.
 2. Klikk Start, Kjør, og skriv regedit i Åpne-boksen. Klikk deretter OK.
 3. Finn og klikk deretter følgende registerdelnøkkel:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_LOCALMACHINE_LOCKDOWN
 4. I delnøkkelen
  FEATURE_LOCALMACHINE_LOCKDOWN
  gjør du følgende:
  1. Klikk Iexplore.exe.
  2. Klikk EndreRediger-menyen.
  3. I Verdidata-boksen skriver du inn 0, og deretter klikker du OK.
  4. Klikk Explore.exe.
  5. Klikk EndreRediger-menyen.
  6. I Verdidata-boksen skriver du inn 0, og deretter klikker du OK.
 5. Hvis du vil avslutte Registerredigering, klikker du AvsluttFil-menyen.
 6. Start Windows på nytt.
Mer informasjon
Når verdien for delnøkkelen
FEATURE_LOCALMACHINE_LOCKDOWN
er satt til 1, iverksettes følgende begrensninger for både Microsoft Internet Explorer og Microsoft Windows Utforsker:
 • Ikke tillat ActiveX.
 • Ikke tillat binære virkemåter.
 • Ikke tillat Java.
 • Be om at skript kjøres.
 • Be om data på tvers av domener.
Problemene som beskrives i Symptomer-delen, forekommer i følgende programmer:
 • Broderbund 3D Home Architect Deluxe 5.0
 • Adobe Photoshop 7.0
 • Macromedia Flash
 • Macromedia Studio MX Dreamweaver MX 6.0
 • Macromedia Studio MX Flash MX 6.0
 • Microsoft Excel 2002
 • Microsoft Office Excel 2003
 • Microsoft Office Outlook 2003
 • Microsoft Office PowerPoint 2003
 • Microsoft PowerPoint 2002 Service Pack 2
 • Microsoft PowerPoint 2002
 • Microsoft Office Publisher 2003
 • Microsoft Office Visio 2003
 • Microsoft Visio 2002 Service Release 1
 • Microsoft Works Suite 2003 (Microsoft Word 2002)
 • ValuSoft Print Workshop 2003
Tredjepartsproduktene som er omtalt i denne artikkelen, produseres av selskaper som er uavhengige av Microsoft. Microsoft gir ingen garantier, stilltiende eller andre typer garantier, med hensyn til disse produktenes ytelse eller pålitelighet.
windowsxpsp2 winxpsp2
Egenskaper

Artikkel-ID: 878461 – Forrige gjennomgang: 07/11/2005 05:02:15 – Revisjon: 2.2

Microsoft Windows XP Professional Service Pack 2 (SP2), Microsoft Windows XP Home Edition Service Pack 2 (SP2)

 • kbprb KB878461
Tilbakemelding