Beskrivelse av Ren tekst-modusen i Outlook Express i Windows XP Service Pack 2

Sammendrag
I Microsoft Windows XP blokkerer Microsoft Outlook Express 6 e-postvedlegg som vurderes som usikre, og HTML-innhold som for eksempel bilder, for å ivareta brukerens personvern og forhindre virusangrep. I Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2) aktiveres også Ren tekst-modus i Outlook Express for å forhindre at skadelige skript kjøres automatisk.
Mer informasjon

Hva er Ren tekst-modus?

I Outlook Express kan brukerne ved hjelp av Ren tekst-modus vise innkommende e-postmeldinger i ren tekst i stedet for i HTML. Når Outlook Express kjøres i Ren tekst-modus, brukes Rich Edit-kontrollen i stedet for MSHTML-kontrollen. Ved å bruke Rich Edit-kontrollen kan du unngå sikkerhetsproblemer som kan oppstå ved bruk av MSHTML-kontrollen.

Tilbake til toppen

Hvorfor bruke Ren tekst-modus?

Rich Edit-kontrollen gir en ekstra sperre mot skadelig kode som overføres via e-post. Datamaskiner som kjører tidligere versjoner av Windows XP, kan være sårbare for skadelig kode fordi Outlook Express behandler skript for HTML-overskrift i HTML-innholdet. MSHTML-kontrollen kjører automatisk disse skriptene. Rich Edit-kontrollen kjører ikke HTML-skript. Fordi e-postmeldinger i ren tekst ikke krever at HTML-overskrifter vises korrekt, vil denne endringen knapt utgjøre noen synlig forskjell. Deler av e-postmeldinger som ikke ser ut til å vises korrekt, avhenger av HTML-gjengivelse, og kan utgjøre en fare for datamaskinen.

Tilbake til toppen

Hvilke funksjoner er ikke tilgjengelige i Ren tekst-modus?

Når du kjører Outlook Express i Ren tekst-modus i Windows XP SP2, kan du ikke justere størrelsen på meldingsteksten, og du kan ikke utføre et fulltekstsøk i brødteksten til en e-postmelding.

Tilbake til toppen

Hvordan bruker jeg Ren tekst-modus i Outlook Express?

Du kan aktivere Ren tekst-modus for å lese alle e-postmeldinger. Du kan også aktivere Ren tekst-modus for sending av nye e-postmeldinger.

Hvis du vil aktivere Ren tekst-modus for å lese alle e-postmeldinger, følger du denne fremgangsmåten:
  1. Start Outlook Express.
  2. Klikk AlternativerVerktøy-menyen.
  3. I kategorien Lesing klikker du for å merke av for Les alle meldinger i klartekst.
  4. Klikk OK.
Hvis du vil aktivere Ren tekst-modus for sending av nye e-postmeldinger, følger du denne fremgangsmåten:
  1. Start Outlook Express.
  2. Klikk AlternativerVerktøy-menyen.
  3. I kategorien Send klikker du Ren tekst under Format for sending av e-post.
  4. Klikk OK.
Tilbake til toppen

Hvordan bytter jeg mellom Ren tekst-modus og HTML?

Hvis du stoler på avsenderen av en e-postmelding, og du vil bruke tilleggsfunksjonene i HTML, kan du bytte til HTML-modus. Dette gjør du ved å klikke Melding i HTMLVis-menyen.

Tilbake til toppen
windowsxpsp2 winxpsp2 xpsp2
Eigenschappen

Artikel-id: 883257 - Laatst bijgewerkt: 07/11/2005 06:04:39 - Revisie: 3.2

Microsoft Windows XP Professional Service Pack 2 (SP2), Microsoft Windows XP Home Edition Service Pack 2 (SP2), Microsoft Outlook Express 6.0

  • kbinfo kbvirus kbsecurity kbconfig kbhowto KB883257
Feedback