Du er frakoblet, venter på at Internett skal koble til igjen

Enhetsdrivere som kan forårsake ustabilitet i Windows XP Service Pack 2

INNLEDNING
Microsoft Windows XP Professional Service Pack 2 og Microsoft Windows XP Home Edition Service Pack 2 (SP2) inkluderer funksjonen Driver Protection. Denne funksjonen bidrar til å beskytte operativsystemets stabilitet ved at den hindrer operativsystemet i å laste inn drivere som kan forårsake stabilitetsproblemer. Driver Protection er basert på programkompatibilitetsteknologi som finnes i Windows XP. Driver Protection er alltid aktiv. Funksjonen er tilgjengelig under oppgradering av operativsystemet fra tidligere versjoner av Windows og under kjøring etter at operativsystemet er installert. Det er ikke meningen at Driver Protection skal deaktiveres av sluttbrukerne.

Drivere som forårsaker stabilitetsproblemer, er oppført i Driver Protection List-databasen som er inkludert i Windows XP. Driver Protection sjekker denne databasen for å fastslå om en driver skal lastes inn i Windows XP eller ikke.
Mer informasjon
Følgende enhetsdrivere forårsaker ustabilitet i Windows XP SP2 og har blitt lagt til i Driver Protection-listen i Windows XP:

Program/driver Leverandør Driver (binærfil) Treffkriterier
Security Services og AV Driver Command Software CSS-DVP.SYS Produktversjon: 4.90.4.40123 og
Koblingsdato: 23.01.2004 16:08:00
SMSC LPC Memory Stick Host Controller Sony Smscms.sys Koblingsdato: 02.09.2003 19:07:48
Windows CE Emulator Microsoft VPCAppSv.sys Produktversjon: 6.13.10.2149 og systemet kjører i PAE- eller NX-modus
Virtual PCConnectix VPCAppSv.sys Produktversjon: 4.x og systemet kjører i PAE- eller NX-modus

Hvis du vil ha mer informasjon om Driver Protection-funksjonen i Windows XP og se hvilke drivere som er oppført på Driver Protection-listen, kan du gå til følgende Microsoft-webområde:
winxp winxpsp2 SMS windowsxpsp2 xpsp2
Egenskaper

Artikkel-ID: 883775 – Forrige gjennomgang: 12/26/2006 10:32:00 – Revisjon: 4.1

Microsoft Windows XP Home Edition Service Pack 2 (SP2), Microsoft Windows XP Media Center Edition Service Pack 2 (SP2), Microsoft Windows XP Professional Service Pack 2 (SP2), Microsoft Windows XP Tablet PC Edition Service Pack 2 (SP2)

  • kbhowto kbinfo KB883775
Tilbakemelding