Du er frakoblet, venter på at Internett skal koble til igjen

Windows Installer 3.0 er tilgjengelig

Kundestøtte for Windows XP er avsluttet

Microsoft avsluttet kundestøtte for Windows XP den 8. april 2014. Denne endringen har påvirket programvareoppdateringene og sikkerhetsalternativene dine. Finn ut hvordan dette påvirker deg og hvordan du forblir beskyttet.

Kundestøtte for Windows Server 2003 opphørte 14. juli 2015

Microsoft avsluttet kundestøtte for Windows Server 2003 den 14. juli 2015. Denne endringen har påvirket programvareoppdateringene og sikkerhetsalternativene dine. Finn ut hvordan dette påvirker deg og hvordan du forblir beskyttet.

INNLEDNING
Microsoft Windows Installer 3.0 ble sendt ut som en del av Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2) og er nå tilgjengelig som en systemkomponent som kan distribueres på nytt, for Microsoft Windows 2000 SP3, Microsoft Windows 2000 SP4, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows XP SP1 og Microsoft Windows Server 2003. De ekstra funksjonene gjør vedlikehold enklere og mer effektiv. (Vedlikehold inkluderer godkjenning, oppretting, distribuering og administrering av oppdateringer for programmer.) Disse funksjonene håndterer også problemer som kan oppstå med tidligere versjoner av Windows Installer.
Mer informasjon

For Windows XP-brukere

Når du skal installere Windows Installer 3.0, må du oppdatere til Windows XP SP2.

For Windows Server 2003- og Windows 2000 Server-brukere

Utgivelseslogg:
 • Microsoft Windows Installer 3.0: KB884016, versjon 1.0 (8. november 2004)
 • Microsoft Windows Installer 3.0: KB884016, versjon 2.0 (15. november 2004)
Denne reviderte pakken gir brukerne muligheten til å installere Windows Installer 3.0 på datamaskiner som kjører Windows 2000 Multilingual User Interface Pack (MUI).

Følgende fil kan lastes ned fra Microsoft Download Center:

Last nedLast ned 884016-pakken nå.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du laster ned Microsoft-støttefiler, klikker du dette artikkelnummeret for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
119591 Slik laster du ned Microsoft-støttefiler fra elektroniske tjenester
Microsoft søkte etter virus i denne filen. Microsoft brukte det nyeste antivirusprogrammet som var tilgjengelig den datoen filen ble gjort tilgjengelig. Filen er lagret på servere med forbedret sikkerhet, noe som bidrar til å forhindre at uvedkommende gjør endringer i filen.

Nye funksjoner i Windows Installer 3.0

 • Sekvensering av oppdateringer

  Med sekvensering av oppdateringer distribueres et sett med nye eller eksisterende oppdateringer i korrekt logisk rekkefølge, uavhengig av den kronologiske rekkefølgen oppdateringene ble mottatt i på datamaskinen.
 • Oppdateringer som kan fjernes

  Du kan nå fjerne oppdateringer som er installert med Windows Installer 3.0, hvis de er merket som at de kan fjernes, i oppdateringspakken. Fjerning av oppdateringer gjør at det oppdaterte programmet kan stilles tilbake til tilstanden programmet hadde før oppdateringen ble brukt.
 • Mer effektiv oppdateringsbehandling

  Denne utgivelsen inneholder flere forbedringer for oppdateringsbehandling. Disse forbedringene omfatter følgende:
  • Du kan dobbeltklikke en oppdateringsfil for å bruke den.
  • Oppdateringer er mindre og mer pålitelige.
  • Oppdateringer med deltakomprimering trenger ikke lenger kildemediene.
  • Du kan installere flere oppdateringer i én transaksjon.
  • Du kan installere oppdateringer som er rettet inn mot ulike produkter, i én enkelt transaksjon.
 • Oppdateringer for andre enn administratorer, og oppdateringsheving

  Brukere med begrensede kontoer kan nå bruke oppdateringer som er merket som klarert av systemansvarlig.
 • APIer for kildelister og APIer for innholdsbehandling

  Med nye APIer for kildelister er det enkelt for systemansvarlige å se gjennom og endre listen over kildeplasseringer som er registrert med Windows Installer. Windows Installer 3.0 støtter også rike spørringer for produkt, egenskap, komponent og innhold via nye APIer for innholdsbehandling. Brukere med kontoer med alle rettigheter kan bruke disse APIene til å nummerere uavhengig av bruker- og installasjonskontekst.
 • Standard kommandolinjealternativer

  For å gjøre det enklere å distribuere programmer støtter Windows Installer standard, lettfattelige kommandolinjealternativer som kontrollerer visning og omstart, i tillegg til installasjon, fjerning, logging og bruk av oppdateringer. Kommandolinjealternativer for Windows Installer 2.0 vil fortsatt støttes og kan brukes med nye kommandolinjealternativer. Følgende nye kommandolinjealternativer støttes:
  • /help
  • /quiet
  • /passive
  • /norestart :
  • /forcerestart
  • /promptrestart
  • /uninstall
  • /log
  • /package
  • /update
  Windows Installer 3.0 støtter også alternativet msiexec /?. Du kan bruke dette alternativet til å vise alle kommandolinjeparameterne som er tilgjengelige i Windows Installer 3.0.
 • Bedre samlingsvedlikehold

  Støtte for binær deltaoppdateringsbehandling og nye retningslinjer for samlingsgodkjenning og -vedlikehold gir bedre samlingsbehandling.
 • Bedre grensesnitt for Legg til eller fjern programmer i kontrollpanelet for Windows XP

  Funksjonen Legg til eller fjern programmer i kontrollpanelet lar nå brukere vise og samhandle med de installerte oppdateringene for programmer. Med Windows XP SP2 kan brukere merke av i én enkelt avmerkingsboks for å vise programoppdateringer og deres forhold til et program. Oppdateringer grupperes nå med et relevant program og inkluderer en installasjonsdato.

Problemer som fikses i Windows Installer 3.0

 • Windows Installer brukte ikke riktig token etter at funksjonen LogonUser var blitt oppkalt.
 • Det oppstod en feil når en egendefinert handling kalte opp en API som spurte etter en streng som var større enn 256 tegn.
 • Feilen "Får ikke tilgang til tjenesten Windows Installer" ble vist når MSIServer-klasseregistrering manglet på serveren.
 • Funksjonen MsiOpenProduct mislyktes når det var feil ved produktregistreringen.
 • Installasjonsprogrammet mislyktes hvis du lukket et leservindu ved å dobbeltklikke programikonet etter at du åpnet programikonmenyen.
 • ServiceInstall-tabellen installerte ikke tjenester på riktig måte hvis det var et mellomrom i banen.
 • Funksjonen MsiGetComponentPath mislyktes av og til uventet.
 • Ved avbryting av programinstallasjon under initialiseringen av installasjonsmotoren ble handlingen ignorert og returnerte en uventet feil.
 • Ved forsøk på å fjerne et program ble et feil programnavn vist som programmet som ble kjørt.
 • En MsiAssemblyName-tabell som ikke var skrevet på riktig måte, kunne forhindre fjerning av globale samlinger på datamaskinen.
 • Windows Installer rullet tilbake en installasjon når skriving av egendefinerte handlinger mislyktes, men rapporterte etterpå at installasjonen var vellykket, i stedet for at den mislyktes.
 • Windows Installer lot ikke det eksterne brukergrensesnittet filtrere etter meldinger om filer i bruk. Windows Installer 3.0 legger nå til parameteren INSTALLLOGMODE_FILESINUSE = (1 << (INSTALLMESSAGE_FILESINUSE >> 24)) i felles meldingshoder.
 • Registerverdien DependantService ble avkortet.
 • Windows Installer oppgav utilstrekkelig loggingsinformasjon når APIen BindImage mislyktes.
 • Windows Installer erklærte ikke parameteren INSTALLMODE_NODETECTION_ANY i det felles meldingshodet for funksjonen MsiProvideAssembly.
 • COM-aktivering mislyktes hvis en komponent ble kjørt fra en kilde, og kildevalideringen mislyktes.
 • En aktiv peker ble vist som et timeglass og endret seg ikke.
 • En tjeneste ble ikke avsluttet etter at den mislyktes.
 • Hvis en administrator eller et lokalt system ble nektet tilgang til en fil, kunne ikke Windows Installer slette filen.
 • ServiceInstall-tabellen tok ikke hensyn til biten msidbServiceInstallErrorControlVital hvis sperrende dialogbokser ble deaktivert av bryterne /qb- eller /qn.
 • OpenPackage-metoden ignorerte Safe Session-flagget.
 • Installasjonstabelldefinisjonen msiUILevelSourceResOnly manglet i typelib-definisjonen for Windows Installer-automatiseringsgrensesnittet.
 • Versjonsangitte filer kunne ikke installeres hvis hjelpefiler ble angitt med kjør-fra-kilde-komponentene.
 • Feildialogboksen som brukes av dialogboksen Kundeinformasjon, brukte feil peker.
 • Når du trykte på mellomromtasten eller ENTER, aktiverte du en skjult Avbryt-knapp.
 • Windows Installer lot ikke andre brukere enn administratorer generere annonseringsskript når DisableMSI=1.
 • Ved sikkerhetsfeil ble bare OK-knappen vist når du ble bedt om å klikke Prøv på nytt eller Avbryt.
 • Miljøvariabler gikk tapt når du fjernet programmer.
 • Windows Installer-APIen som sørger for komponentbaner, returnerte gale baner hvis komponenten ble installert med en kjør-fra-kilde-komponent, og hvis mediedisk-IDen for komponenten var større enn 99.
 • Windows Installer kunne ikke fjerne filer med skrivebeskyttede tillatelser for administratoren og systemkontoene.
 • Dialogboksen FilesInUse viste kanskje gale vindusnavn hvis vindusnavnene inneholdt referanser av typen [propertyname].
Egenskaper

Artikkel-ID: 884016 – Forrige gjennomgang: 04/11/2005 05:56:00 – Revisjon: 4.1

Microsoft Windows Installer 3.0, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows 2000 Service Pack 4, Microsoft Windows 2000 Service Pack 3, Microsoft Windows 2000 Service Pack 3, Microsoft Windows 2000 Professional Edition

 • kbinfo atdownload KB884016
Tilbakemelding