Du er frakoblet, venter på at Internett skal koble til igjen

Beskrivelse av oppdateringen for Office 2003 8. februar 2005

Kundestøtte for Office 2003 er avsluttet

Microsoft avsluttet kundestøtte for Office 2003 den 8. april 2014. Denne endringen har påvirket programvareoppdateringene og sikkerhetsalternativene dine. Finn ut hvordan dette påvirker deg og hvordan du forblir beskyttet.

Sammendrag
Microsoft har utgitt en oppdatering for Microsoft Office 2003. Delen Artikkelinnhold nedenfor beskriver informasjonen som denne artikkelen inneholder om oppdateringen.
INNLEDNING
Denne oppdateringen øker påliteligheten til smartflagg i Microsoft Office 2003 ved ytterligere å begrense måten webområder er tilknyttet smartflagghandlinger på.

Denne oppdateringen ble først inkludert i Office 2003 Service Pack 2.Hvis du vil ha mer informasjon om den nyeste oppdateringspakken for Office 2003, klikker du følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
870924 Slik henter du den seneste oppdateringspakken for Office 2003
Tilbake til toppen
Mer informasjon

Oppdateringsdetaljer

Liste over problemer som denne oppdateringen løser

Oppdateringen for Office 2003 (KB885828) løser problemene som er beskrevet i følgende hurtigreparasjonspakker:
840656 Beskrivelse av hurtigreparasjonspakken utgitt etter Service Pack 1 for Office 2003: 20. august 2004 (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
885257 Beskrivelse av hurtigreparasjonspakken utgitt etter Service Pack 1 for Office 2003: 13. september 2004 (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
887593 Beskrivelse av hurtigreparasjonspakken utgitt etter Service Pack 1 for Microsoft Office 2003: 12. oktober 2004 (Denne artikkelen kan være på engelsk.)

Oppdateringen for Office 2003 (KB885828) løser følgende problemer som tidligere ikke var dokumentert i Microsoft Knowledge Base:
Feil Lotus Notes-database åpnes
I et Office 2003-dokument åpnes feil Notes-database i Lotus Notes når du klikker en hyperkobling til en Lotus Notes-database.

Ved hjelp av reparasjonen i denne oppdateringen kan du bruke følgende standard Lotus Notes-format for Notes-databasekoblinger:
notes:///
Det kan hende menyer er utilgjengelige i Word Viewer 2003
Det kan hende noen menyer er utilgjengelige i Microsoft Office Word Viewer 2003, for eksempel Svarveiviser-menyen på hovedmenylinjen. Dette problemet oppstår hvis Word Viewer er installert på en datamaskin med en språkspesifikk versjon av Office 2003.
Du blir bedt om å laste ned en sluttbrukerlisens i Excel Viewer 2003
Når du åpner en arbeidsbok som bruker Information Rights Management (IRM) i Microsoft Office Excel Viewer 2003, kan det hende du blir bedt om å laste ned en sluttbrukerlisens (EUL), selv om du allerede har lastet ned en sluttbrukerlisens for den samme arbeidsboken.
Feil informasjon vises i dialogboksen Om
Det kan hende dialogboksen Om Microsoft Excel Viewer og dialogboksen Om Microsoft Word Viewer viser boksen Lisensen for dette produktet tilhører feilaktig. Når du har installert denne oppdateringen, blir boksen Lisensen for dette produktet tilhører fjernet fra dialogboksen Om Microsoft Excel Viewer.
Word Viewer 2003 bruker feil språk på menyene
Når du installerer Word Viewer 2003 for et språk som er forskjellig fra standardspråket som er aktivert på datamaskinen, bruker Word Viewer standardspråket for menyene og dialogboksene.
Smartflagg sendes i en e-postmelding når funksjonen er deaktivert
Hvis følgende betingelser er oppfylt, fjernes ikke smartflagg fra en e-postmelding:
 • I Microsoft Office Word 2003 fjerner du merket for Lagre smartflagg i e-post i dialogboksen E-postalternativer.
 • Du sender et dokument som en e-postmelding. Dokumentet inneholder smartflagg.

Hjelpefiler for Excel Viewer 2003 på engelsk
Når du viser hjelpefilene for Excel Viewer 2003, er de på engelsk. Hjelpefilene er ikke på standardspråket for Excel Viewer 2003.
Excel Viewer krasjer når du åpner en arbeidsbok som inneholder et skript
Når du bruker Excel Viewer 2003 til å åpne en Excel-arbeidsbok som inneholder et skript, kan det hende Excel Viewer slutte å svare. Det kan også hende at Excel Viewer krasjer.
DM 5.1 forårsaker at Word 2003 avsluttes uten forvarsel
Hummingbird DM 5.1 er et dokumentbehandlingsprogram. I Word 2003 arbeider du med et Word 2003-dokument som ble redigert eller gjennomgått ved hjelp av Hummingbird DM 5.1. I dette scenariet kan det hende Word 2003 avsluttes uventet. Det kan også hende at du får følgende feilmelding:

Det har oppstått et problem, og Microsoft Word må lukkes. Vi beklager det inntrufne.

Hvis du vil ha mer informasjon om Hummingbird, kan du gå til følgende Hummingbird-webområde: Tredjepartsproduktene som er omtalt i denne artikkelen, produseres av selskaper som er uavhengige av Microsoft. Microsoft gir ingen garantier, stilltiende eller andre typer garantier, med hensyn til disse produktenes ytelse eller pålitelighet.


Tilbake til toppen

Kjente problemer

Kjente problemer som kan oppstå etter installasjon av oppdateringen

Når du har installert denne oppdateringen på en datamaskin der enten Microsoft Office Visio 2003 eller Microsoft Office Project 2003 er installert, må du kontrollere hvilken versjon av filen Mso.dll du har. Filversjonen er tidligere enn 11.0.6408.0. Dette betyr at filen Mso.dll er erstattet med en eldre versjon av filen.

Dette problemet oppstår når filen Mso.dll blir skadet.

Du løser dette problemet ved å klikke Finn og reparer på en Hjelp-meny i et hvilket som helst Office-program.Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker funksjonen Finn og reparer, klikker du artikkelnummeret nedenfor for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
821593 Installere eller reparere og installere Office 2003-programmer og -funksjoner på nytt
Tilbake til toppen

Installasjonsdetaljer

Slik laster du ned og installerer oppdateringen

Microsoft Download Center inneholder klientoppdateringen, de administrative oppdateringene, installasjonsinstruksjonene og distribusjonsstrategiene. Hvis du vil laste ned denne sikkerhetsoppdateringen fra Microsoft Download Center, kan du gå til følgende webområde:Tilbake til toppen

Slik fastslår du om sikkerhetsoppdateringen er installert

Oppdateringen inneholder filer med de versjonene som er oppført i følgende tabell.
  Filnavn    Versjon  -----------------------  Mso.dll    11.0.6408.0  Ietag.dll   11.0.6404.0
Du trenger ikke å installere denne oppdateringen hvis du har senere versjoner av filene som er oppført i tabellen.Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du fastslår hvilken versjon av Mso.dll som er installert på datamaskinen, klikker du følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
821549 Slik kontrollerer du versjonen av Office 2003-produkter
Tilbake til toppen

Informasjon for systemansvarlige om MSP-filer

Den administrative oppdateringen består av en fullversjons Windows Installer-fil (MSP-fil) som er pakket i en selvutpakkende, kjørbar fil. Følgende MSP-fil distribueres i denne oppdateringen:
MSOff.msp
Tilbake til toppen

Informasjon for administratorer om å installere bestemte komponenter på nytt

Hvis du oppdaterer det administrative installasjonsstedet og rebufrer og installerer Office 2003 på nytt på klientdatamaskiner, kan du kjøre en kommandolinje som inkluderer egenskapen REINSTALL=[funksjonsliste]. Denne egenskapen angir om du vil installere bestemte komponenter i Office 2003 på nytt fra den administrative avbildningen. For oppdateringen for Office 2003 (KB885828) er verdien for [funksjonsliste] følgende:
Produkt Funksjonsnavn
Microsoft Office Access 2003 ACCESSNonBootFiles,ProductFiles
Microsoft Office Excel 2003 EXCELNonBootFiles,ProductFiles
Microsoft Office Word 2003 WORDNonBootFiles,ProductFiles
Microsoft Office FrontPage 2003, Microsoft Office OneNote 2003, Microsoft Office InfoPath 2003, Microsoft Office Outlook 2003, Microsoft Office PowerPoint 2003, Microsoft Office Publisher 2003 FPSE,Complete
Microsoft Office 2003 (alle versjoner) WORDNonBootFiles,EXCELNonBootFiles,ProductFiles Obs!  Microsoft Office 2003 Professional bruker også funksjonen ACCESSNonBootFiles.
Microsoft Office InterConnect 2004 RMSFiles,ProductFiles
Hvis du vil, kan du i stedet bruke parameteren REINSTALL=ALL til å installere alle Microsoft Office-komponenter på nytt på klientdatamaskinen.

Hvis du vil ha detaljerte fremgangsmåter for hvordan du oppdaterer en administrativ avbildning og klientdatamaskiner, kan du se delen Oppdatere klienter fra en oppdatert administrativ avbildning i emnet Strategies for Updating Office 2003 Installations. Hvis du vil vise emnet Strategies for Updating Office 2003 Installations, kan du gå til følgende Microsoft-webområde:Office Admin Update Center for Office IT-teknikere inneholder de seneste administrative oppdateringene og ressurser for strategisk distribusjon for alle versjoner av Office. Hvis du vil ha mer informasjon om Office Admin Update Center, kan du gå til følgende Microsoft-webområde:Tilbake til toppen
smartflagg restriksjoner pålitelighet webområder handlinger 2003 Office
OfficeNet 437817 479065 480177 482245 484482 484842 487895 489177 489179 489858 492383 492407 492869493548 494096 494518 494608 495389 495443 Innholdsvedlikehold 27057
Egenskaper

Artikkel-ID: 885828 – Forrige gjennomgang: 09/25/2007 08:39:16 – Revisjon: 4.4

Microsoft Office 2003, All Editions, Microsoft Office Access 2003, Microsoft Office Excel 2003, Microsoft Office FrontPage 2003, Microsoft Office InfoPath 2003, Microsoft Office OneNote 2003, Microsoft Office PowerPoint 2003, Microsoft Office Publisher 2003, Microsoft Office Word 2003, Microsoft Office InterConnect 2004

 • kboffice2003sp2fix atdownload kbfix kbupdate KB885828
Tilbakemelding