Viktig informasjon du må kjenne til om sikkerhetsoppdateringene i MS04-028 hvis du bruker Windows XP Service Pack 2

Sammendrag
Sikkerhetsoppdateringene 832332 (Microsoft Office XP), 831932 (Microsoft Visio 2002) og 831931 (Microsoft Project 2002) som Microsofts sikkerhetsbulletin MS04-028 beskriver, lar seg tilsynelatende installere på riktig måte på en Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2)-basert datamaskin. Det kan imidlertid hende at installasjonen av de opprinnelige versjonene av disse oppdateringene som ble gitt ut 14. september 2004, ikke fullføres hvis du tidligere har installert en av programvareoppdateringene for Office XP, Visio 2002 eller Microsoft Project 2002 som er dokumentert i Microsoft Knowledge Base-artikkel 886992.

Slik løser du dette problemet:
 • Installer den kritiske oppdateringen 885884 ved hjelp av funksjonen Automatiske oppdateringer eller Microsoft Windows Update-webområdet.
 • Installer de reviderte versjonene av sikkerhetsoppdateringene 832332, 831932 og 831931 som ble gitt ut 12. oktober 2004, fra Office Update-webområdet.
Denne artikkelen inneholder også alternative metoder som avanserte brukere og IT-teknikere kan bruke for å løse dette problemet eller se om klientdatamaskiner berøres av dette problemet.
Symptom
Følgende sikkerhetsoppdateringer lar seg tilsynelatende installere på riktig måte på en Windows XP Service Pack 2 (SP2)-basert datamaskin:
KB-artikkelNavn på sikkerhetsoppdateringspakke 14. september 2004
832332Officexp-kb832332-client-enu, Officexp-kb832332-fullfile-enu
831932Visio2002-KB831932-FullFile-ENU
831931Project2002-kb831931-fullfile-enu
Det kan imidlertid hende at installasjonen av de opprinnelige versjonene av disse oppdateringene som ble gitt ut 14. september 2004, ikke oppdaterte Mso.dll-filen på riktig måte i mappen %Programfiler%\Fellesfiler\Microsoft Shared\Office10. Se i delen Avgjøre om du er berørt for å avgjøre om dette problemet berører deg.

Obs!  Dette problemet berører bare de opprinnelige sikkerhetsoppdateringene som ble gitt ut 14. september 2004. De opprinnelige oppdateringspakkene som berøres av dette problemet, har fått navnet Officexp-kbnummer-filtype-språkversjon.exe. Den opprinnelige, engelske klientsikkerhetsoppdateringspakken for sikkerhetsoppdatering 832332, heter Officexp-kb832332-client-enu.exe.

12. oktober 2004 ble sikkerhetsoppdateringene 832332, 831932 og 831931 gitt ut på nytt for å løse problemet som behandles i denne artikkelen. De nyutgitte oppdateringene som løser dette problemet, har fått navnet Officexp-kbnummer-v2-filtype-språkversjonv2.exe. Den nyutgitte oppdateringspakken for sikkerhetsoppdatering 832332, heter Officexp-kb832332-v2-client-enu.exe.

Årsak
Dette problemet oppstår hvis du tidligere har installert en av programvareoppdateringene for Office XP, Visio 2002 eller Microsoft Project 2002, som er dokumentert i Microsoft Knowledge-artikkel 886992, på en Windows XP SP2-basert datamaskin.

Obs!  Programvareoppdateringene nedenfor, som ble gitt ut til et bredt publikum, kan føre til at dette problemet oppstår:
833858 Beskrivelse av Office XP-oppdatering: 23. mars 2004
831931 Beskrivelse av Microsoft Project 2002-sikkerhetsoppdateringen: 12. oktober 2004
832668 Oppdatering av alternative brukerinndata for Office XP: 9. mars 2004
831932 Beskrivelse av Visio 2002-sikkerhetsoppdateringen: 12. oktober 2004
830241 Beskrivelse av Microsoft Project 2002 Service Pack 1
Løsning

Hvis datamaskinen ikke er korrekt oppdatert, har du følgende alternativer:
 • Du kan installere den reviderte oppdateringen. Du gjør dette ved å bruke enten metoden som er beskrevet i delen Automatiske oppdateringer eller Windows Update, eller metoden som er beskrevet i Office Update-delen.
 • Du kan reparere Office. Du gjør dette ved å følge instruksjonene i Reparer Office-delen.

Bruk funksjonen Automatiske oppdateringer eller Windows Update-webområdet til å installere kritiske oppdateringer for å løse dette problemet 885884.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du konfigurerer funksjonen Automatiske oppdateringer i Windows XP, klikker du følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
306525 Slik konfigurerer du og bruker automatiske oppdateringer i Windows XP


Følg fremgangsmåten nedenfor for å installere denne oppdateringen fra Windows Update-webområdet:
 1. Gå til følgende Microsoft-webområde:
 2. Klikk Hurtiginstallasjon (anbefales).
 3. Hvis datamaskinen berøres av dette problemet, velges den kritiske oppdateringen 885884 automatisk, slik at den installeres. Klikk Installer.
 4. Les gjennom og godta lisensavtalen for sluttbrukere.
Den kritiske oppdateringen 885884 lastes ned til datamaskinen, og installasjonsveiviseren hjelper deg med å installere den.Hvis du vil ha mer informasjon om den kritiske oppdateringen 885884, klikker du følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
885884 Beskrivelse av den kritiske oppdateringen for Office XP i Windows XP Service Pack 2

Installer de reviderte sikkerhetsoppdateringene 832332, 831932 eller 831931 fra Office Update-webområdet for å løse dette problemet. Gjør dette ved å bruke følgende fremgangsmåte:
 1. Gå til følgende Microsoft-webområde:
 2. Klikk Se etter oppdateringer.

  Office Update-webområdet vil se etter installerte oppdateringer på datamaskinen din.
 3. Hvis du berøres av dette problemet, vises de nyutgitte oppdateringene i delen Oppdateringer for Office XP.
 4. Klikk Start installasjon, og følg instruksjonene som vises på skjermen, for å installere de aktuelle nyutgitte sikkerhetsoppdateringene.

Reparer Office XP-installasjonen for å løse dette problemet. Gjør dette ved å bruke følgende fremgangsmåte:
 1. Klikk Start, Kjør, og skriv inn appwiz.cpl i Åpne-boksen. Trykk deretter ENTER.
 2. Klikk Endre eller fjern programmer.
 3. I listen over installerte programmer klikker du Microsoft Office XP, Microsoft Project 2002 eller Visio 2002.
 4. Klikk Klikk her for støtteinformasjon.
 5. Klikk Reparer.

  Obs!  Hvis du har installert Office XP-produktet fra en CD-ROM, kan det hende du blir bedt om å sette inn CD-ROMen i løpet av Finn og reparer-prosessen. Hvis du har installert Office-produktet fra en delt nettverksressurs, og ressursen ikke er tilgjengelig i løpet av Finn og reparer-prosessen, kan det hende du blir bedt om å angi plasseringen til nettverksressursen som inneholder installasjonskildefilene for Microsoft Office.
 6. Hvis du blir bedt om å starte datamaskinen på nytt, klikker du Ja.

Bruk en av følgende metoder for å løse dette problemet.

Obs!  Vi anbefaler at du bruker metoden som beskrives i delen Installer reviderte sikkerhetsoppdateringer.

Du løser problemet ved å installere den reviderte versjonen av de berørte sikkerhetsoppdateringene som er tilknyttet MS04-028, gitt ut 12. oktober 2004, ved å bruke Office Update-webområdet eller ved å laste ned og installere de riktige oppdateringene fra Microsoft Download Center:

Installer den kritiske oppdateringen 885884 for å løse dette problemet.

Hvis du vil ha mer informasjon om den kritiske oppdateringen 885884, klikker du følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
885884 Beskrivelse av den kritiske oppdateringen for Office XP i Windows XP Service Pack 2

Software Update Services (SUS) kan også brukes til å installere den kritiske oppdateringen 885884. Med SUS kan kunder installere en tjeneste som kan laste ned alle kritiske oppdateringer, sikkerhetsoppdateringer og oppdateringer når de legges på følgende Microsoft Windows Update-webområde: Når administratorer har godkjent disse oppdateringene, vil SUS automatisk gjøre dem tilgjengelig for alle forhåndskonfigurerte servere som kjører Microsoft Windows Server 2003 og Microsoft Windows 2000, og for datamaskiner som kjører Microsoft Windows XP Professional og Microsoft Windows 2000 Professional.

Hvis du vil ha mer informasjon om Software Update Services, Windows Update-tjenester og neste Software Update Services-generasjon, kan du gå til følgende Microsoft-webområde:

IT-teknikere kan bruke et av verktøyene som leter etter MS04-028-oppdateringen til å se om de nødvendige sikkerhetsoppdateringene MS04-028 finnes på datamaskinen, og installere eventuelle manglende oppdateringer fra en lokal, delt nettverksressurs. Verktøyet kan kjøres fra et oppstarts- eller påloggingsskript, eller kjøres av en bruker som har lokale administratorrettigheter. Dette verktøyet finnes i to versjoner:
 • Den ene versjonen skal brukes i miljøer der Systems Management Server (SMS) eller andre administrasjonsløsninger for bedrifter ikke brukes til oppdateringsadministrasjon.

  Hvis du vil ha mer informasjon, klikker du følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base (Denne artikkelen kan være på engelsk.):
  886988 Slik skaffer du og bruker MS04-028 Enterprise Update Scanning Tool i miljøer som ikke bruker Systems Management Server
 • Den andre versjonen skal brukes i miljøer der SMS brukes til oppdateringsadministrasjon.

  Hvis du vil ha mer informasjon, klikker du følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base (Denne artikkelen kan være på engelsk.):
  885920 Slik skaffer du og bruker MS04-028 Enterprise Update Scanning Tool i miljøer som bruker Systems Management Server 2003 og Systems Management Server 2.0

Reparer Office XP-installasjonen for å løse dette problemet. Gjør dette ved å bruke følgende fremgangsmåte:
 1. Klikk Start, Kjør, og skriv inn appwiz.cpl i Åpne-boksen. Trykk deretter ENTER.
 2. Klikk Endre eller fjern programmer.
 3. I listen over installerte programmer klikker du Office XP-, Microsoft Project 2002- eller Visio 2002-produktet du bruker.
 4. Klikk Klikk her for støtteinformasjon.
 5. Klikk Reparer.

  Obs!  Hvis du har installert Office XP-produktet fra en CD-ROM, kan det hende du blir bedt om å sette inn CD-ROMen i løpet av Finn og reparer-prosessen. Hvis du har installert Office-produktet fra en delt nettverksressurs, og ressursen ikke er tilgjengelig i løpet av Finn og reparer-prosessen, kan det hende du blir bedt om å angi plasseringen til nettverksressursen som inneholder installasjonskildefilene for Office.
 6. Hvis du blir bedt om å starte datamaskinen på nytt, klikker du Ja.
Hvis du er administrator, og du vil installere på nytt de reviderte versjonene av MS04-028-oppdateringene hver for seg, kan du bruke kommandoen REINSTALL=<Funksjonsnavn>. Bruk metoden nedenfor hvis du er administrator og du vil bruke Msiexec.exe-kommandoen for å installere oppdateringene.

Obs!  Ikke bruk denne metoden hvis du oppdaterer en administrativ avbildning eller et administrativt installasjonssted.

Nedenfor finner du eksempler på kommandolinjer som du kan bruke til å reparere bestemte Microsoft Office-produkter ved hjelp av kommandoen Msiexec.exe /I {Produkt-GUID} REINSTALL=<Funksjonsnavn>:

For Microsoft Office 2003 (alle produkter), Microsoft Office Project 2003 og Microsoft Office Visio 2003 bruker du følgende kommandolinje:
Msiexec /i {Produkt-GUID} REINSTALL=ProductNonBootFiles REINSTALLMODE=omu /qb-
For Office XP (alle produkter), Microsoft Project 2002 og Visio 2002 bruker du følgende kommandolinje:
Msiexec /i {Produkt-GUID} REINSTALL=ProductFiles REINSTALLMODE=omu /qb-
Merknader
 • Verdiene Funksjonsnavn og ProductFiles skiller mellom store og små bokstaver. Du kan bruke verdien REINSTALL=ALL til å installere alle funksjonene, eller du kan installere bare den funksjonen som er oppdatert.
 • I disse kommandoene er Produkt-GUID GUIDen for Office 2003- eller Office XP-produktet. {90110409-6000-11D3-8CFE-0150048383C9} er for eksempel GUIDen for US English Microsoft Office 2003 Professional Enterprise Edition. Artiklene nedenfor inneholder informasjon om nummereringsplanen for hvert Office 2003- og Office XP-produkt.

  Hvis du vil ha mer informasjon, klikker du følgende artikkelnumre for å vise artiklene i Microsoft Knowledge Base (Disse artiklene kan være på engelsk.):
  832672 Beskrivelse av nummereringsplan for produktkode-GUIDer i Office 2003
  302663 Beskrivelse av nummereringsplan for produktkode-GUIDer for Office XP
Du kan bruke kommandolinjen til å installere alle oppdateringene i en satsvis fil som du kan kjøre på måldatamaskinen, eller som en del av et SMS-påloggingsskript når brukeren logger på datamaskinen.


Mer informasjon
Hvis du ikke kjører Windows XP SP2, berøres du ikke av dette problemet. Hvis du kjører Windows XP SP2, må du bruke en av metodene i denne delen for å avgjøre om du berøres av dette problemet:

Bruk MBSA til å finne ut om de reviderte oppdateringene (832332, 831932 og 831931) er installert på klientdatamaskiner for skanning av bare lokale datamaskiner. Hvis du vil vite mer om hvordan MBSA oppdager Office-oppdateringer, går du til følgende Microsoft-webområde: (Denne artikkelen kan være på engelsk.)Hvis du vil ha mer informasjon om programmene som MBSA ikke oppdager, klikker du følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base (Denne artikkelen kan være på engelsk.):
306460 Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA) returnerer varselsmeldinger for noen oppdateringer


Hvis du vil ha mer informasjon om MBSA og hvordan du skal få tak i MBSA, går du til følgende Microsoft-webområde (Webområdet kan være på engelsk.):

De berørte oppdateringene installerer ikke riktig versjon av Mso.dll-filen. Du kan derfor finne ut om du berøres av dette problemet ved å kontrollere versjonen av Mso.dll-filen manuelt i mappen %Programfiler%\Fellesfiler\Microsoft Shared\Office10. Gjør dette ved å bruke følgende fremgangsmåte:
 1. Klikk Start, Kjør, skriv inn %Programfiler%\Fellesfiler\Microsoft Shared\Office10 og klikk deretter OK.
 2. Høyreklikk Mso.dll-filen, og klikk deretter Egenskaper.
 3. I kategorien Versjon noterer du versjonsnummeret til Mso.dll-filen. Hvis versjonsnummeret ikke er 10.0.6714.0 eller en senere versjon, kan det hende du påvirkes av dette problemet.
Off2002 offxp vis2002 vis2k2 visxp prj2002 prj2k2 prjxp
Eigenschappen

Artikel-id: 885876 - Laatst bijgewerkt: 04/05/2012 00:43:00 - Revisie: 2.4

Microsoft Project 2002 Professional Edition, Microsoft Visio 2002 Professional Edition, Microsoft Visio 2002 Standard Edition, Microsoft Office XP Professional Edition, Microsoft Office XP Small Business Edition, Microsoft Office XP Standard Edition, Microsoft Office XP Developer Edition, Microsoft Access 2002 Standard Edition, Microsoft Excel 2002 Standard Edition, Microsoft FrontPage 2002 Standard Edition, Microsoft Outlook 2002 Standard Edition, Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition, Microsoft Word 2002 Standard Edition

 • kbsecurity kbtshoot KB885876
Feedback